Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Astrologie werkt niet. Of wel? Een discussie

/
/
/
2088 Views

Met astroloog en schrijver Dré Aukes ontspon zich op de e-mail een discussie met hoofdredacteur van Koorddanser Ewald Wagenaar over ‘werkt astrologie en zo ja, hoe?’.

Dre: “Ik heb eens gekeken naar jouw artikel over corona. Je uitleg over de astrologie daarin vind ietwat gedateerd. Het ‘zo boven zo beneden’ is een standpunt dat nog veel astrologen hanteren. Maar inmiddels heeft de reguliere wetenschap bij monde van Max Planck, Einstein en als laatste vooral Heisenberg en Bohr de astrologie (zonder het te willen) ons een nieuw inzicht gegeven in de werking van de astrologie.”

Wetenschap

Ewald: “Ik weet uit ervaring dat spirituele inzichten niet zomaar met modern wetenschappelijk vocabulaire kunnen worden ondertiteld, al wordt dat al 200 jaar gedaan. Sinds de 19e eeuw doen niet-wetenschappers dat al. Met de historische bril op blijkt dat altijd nogal amusant, achteraf. Ik ben terughoudend in het combineren van beide terreinen. Liever benader ik astrologie fenomenologisch. Dan zijn we het sneller eens over tenminste de co-existentie van feiten en hoeven we niet te discussiëren over aard van de coherentie of zelfs correlatie. Ik stel slechts vast dát er een soms/vaak dingen lijken samen te hangen. Wellicht vanuit een nog onbekende gemeenschappelijke oorzaak. 

Maar als we wetenschappelijk gaan doen in dit metier, wijst statistiek een andere kant op: er is vaak niet het verwachte effect bij algemeen erkende astrologische constellaties of aspecten, terwijl niemand begrijpelijk of navolgbaar kan uitleggen waarom niet. Ik weet niet of astrologie werkt. Vandaar dat ik (journalist georiënteerd en co-founder en bestuurder van de Academie voor Geesteswetenschappen op het grensvlak van spiritualiteit en wetenschap) voorzichtig blijf. Maar wel altijd benieuwd naar nieuwe meningen.”

Dré: “Maar het is wel zo, denk ik, dat als subatomaire deeltjes in het heelal met elkaar kunnen communiceren hoe ver zij ook van elkaar verwijderd zijn, zonder de factor tijd, dit ook kan gelden voor de energieën die planeten uitzenden. Die eigenschap van kwanten lijkt verdraaid sterk op telepathie, vind je ook niet? Misschien nog een aanrader: het boek “Doelgerichte evolutie” van Carl Calleman. Dat gaat over het ontstaan en het doel van het heelal, gerelateerd aan de kwantummechanica en de Maja kalender.”

Twijfel aan de werking

Ewald: “Wat betreft de duiding van de astrologische ‘kracht’ als invloed: die is er niet aanwijsbaar. Er zijn inderdaad veel kandidaat-theorieën, maar geen van alle is descriptief adequaat, beschrijvend voor alle zelfde situaties. Neem nu het astrologische aspect vierkant Saturnus Uranus, zoals nu. Dan kan je nu wijzen op de gewonnen rechtszaak vorige week (17 februari 2021) door Viruswaarheid tegen de staat en het herstel van de status quo door de staat (Saturnus wint), maar de transit komt nog twee keer terug in 2021. Het is een mondiale transit en het wordt ineens wat magertjes aan ‘feiten’ of vergelijkbare gebeurtenissen elders op de planeet. Er is dus wel vaak ergens iets aan de hand wat verklaard kan worden met een astrologische constellatie, maar dat wordt zelden een mondiale aangelegenheid zoals de pandemie, een beurzencrach, een technologische revolutie etc.

Ik ben dus terughoudend in het duiden van de astrologische ‘kracht’ in wetenschappelijke termen en de bewering dat astrologie werkt, ómdat die kracht zich dan altijd op de hele planeet Aarde voor moet doen, zoals de empirische natuurkunde steeds met eenzelfde proefopstelling aantoont. Een aardig voorbeeld daarvan is de astrologisch zeldzame planetaire samenstand Pluto en Saturnus die eerder in de geschiedenis, net als vorige jaar, leidde tot pandemieën.”

Waarom astrologie werkt

Dré: “Ik mag jouw manier van denken wel. Je bent voorzichtig/sceptisch als het om ideeën van andere astrologen gaat, die niet stroken met de jouwe, maar je staat wel open voor discussie. Ik denk dat het ook het belangrijkste is dat we ons niet ingraven in onze stellingen. Dat leerde ik al van mijn eerste mentor, die zei: neem nooit klakkeloos iets over van een ander, maar luister naar (hogere) jezelf. Ik heb lang gezocht naar de vraag waarom astrologie werkt. Dit vooral door ontkenners van de waarde van de serieuze astrologie te overtuigen van hun ongelijk. In grove lijnen loopt de astrologie van (nood)lot bij de Grieken en de klassieke astrologie, naar het “zo boven zo onder”. Daarbij vormen de planeten ‘slechts’ spiegels van ons aardse bestaan; zij oefenen geen echte invloed op ons uit. Deze houding kwam vooral voort uit de wens om onze vrije wil zeker te stellen. Deze astrologie onderging volgens mij weer aanpassingen, onder andere door de vernieuwingen op psychologisch gebied via Freud en Jung die het onderbewuste een plaats gaven. Een nieuwe richting die gelieerd is aan de theosofie, vormt de esoterische astrologie. Deze houdt zich minder met de persoonlijkheid bezig, maar meer met de controverse tussen persoon (ego) en ziel. Maar ja dan moet je wel eerst geloven dat je een ziel hebt. 

Ik heb al heel lang proberen te bewijzen aan de ‘ongelovige’ wetenschappers dat astrologie wel degelijk werkt. De kwantumfysica beantwoordt niet aan vaste wetten uit de natuurkunde omdat subatomaire deeltjes kennelijk informatie kunnen uitwisselen met elkaar, zonder dat de factor tijd of afstand een rol speelt. Het lijkt erg veel op telepathie! De kwantumfysici hebben daarmee onbedoeld en onbewust nu juist de astrologie een dienst bewezen, als ons vak erkent dat er wél golven energie bestaan die ons bereiken (zie trouwens het mooiste voorbeeld: het Noorderlicht). Zij kunnen ons beïnvloeden, maar niet dwingen.

Over dat vierkantaspect van Saturnus/Uranus stel je dat dit een mundaan verhaal is. Absoluut mee eens. Vernieuwing tegenover behoudzucht is dan ook het terrein waarop de actie op mundane vlak werkt. Maar we kunnen dit vierkantaspect wel altijd op onszelf of op gebeurtenissen toepassen, door dit vierkant aan de buitenrand van mijn persoon, of de stichtingshoroscoop van een land te zetten. Dan worden het toch gewoon transits? Dus dat kort geding onlangs kunnen we zo plaatsen rond de horoscoop van Nederland, om te zien wat de boodschap voor onze regering zou kunnen zijn.”

Damestasjes en de eenheid

Ewald: “Descriptief adequaat is dat een beschrijving voor (vrijwel) alle vergelijkbare situaties geldt. Een appel valt naar beneden als je ‘m omhoog houdt en loslaat, bijvoorbeeld. De zwaartekracht is dan het mechaniek waarvan de wetenschap nu heeft gesteld dat dit een ruimte-tijdverdichting is tussen de appel en de grond waardoor de tijd tussen beide anders loopt en ze daardoor naar elkaar getrokken lijken. De kleinste beweegt dan het snelst en het hardst. Dit principe werkt. Overal en altijd. En als het niet (lijkt te) werken, is er een verklaring voor waarmee en nieuw principe wordt beschreven. 

Astrologie werkt zo dus volgens mij niet. Een klompje steen miljoenen kilometers verderop is als een zandkorrel aan de andere kant van Europa: daarvan is echt geen werking te verwachten. Maar kwantumfysica werkt wel degelijk. Alleen zijn de regels anders. Hoewel ik geen deskundige ben, gaat het daarbij meer om kansberekening: de kans dat iets gebeurt is van belang. Waarmee geen uitspraak wordt gedaan door de kwantumwetenschapper wat er precies subatomair gebeurt, want dat weet niemand echt precies, want materie is volgens hen ook maar iets relatiefs. 

Ik hecht meer aan het nonduale wereldbeeld; alles is, was en zal altijd één blijven. Alles is onderdeel van het ene geheel, ofschoon heel verschillend. Dus werkt er niks op elkaar in. Maar beweegt alles als één geheel. Zo kun je ook aan ’tasjeslezen’ (Yoeke Nagel) doen, een analyse maken van de inhoud van een damestas; dat levert veel info op over de eigenaresse. Zo werkt ook numerologie, tarot, I Tjing en andere systemen; alle vanuit het ene principe dat alles altijd als één geheel klopt. Of beter: het kán niet eens níet kloppen. Het is zoals het is. 

Ik ben Ewald, aarde, Zon, Saturnus, Neptunus, melkweg, kosmos en waar die alle in verschijnen. Dus nee, astrologie werkt niet. Astrologie is een stuk bewustzijn en deel van hetzelfde ene grote (bewust)zijn. En laat zich dus wel lezen, net als damestasjes…. 

Bijgelovigheid

Dré: “Perfect! Ik heb het nog nooit iemand zo fraai zien omschrijven. Ik maak er ook zo een voor mijzelf en hang die boven mijn PC. Dat wil dus meteen ook zeggen dat wij ook God zijn. Of een splinter ervan. Maar dan dat deel van ons wat onze echte kern is: onze ziel. Nu alleen nog zoeken naar de reden van ons bestaan. Maar nu dat damestasje. Het openen van het damestasje is gelijk aan het bedrijven van de technieken waar de astrologie mee werkt: de neerslag van de hemelse constellatie op een plat vlak, de radix. De oude Mesopotamiërs deden dat doordat ze correlaties zagen tussen wat er op aarde gebeurde en wat ze aan de hemel zagen Maar hoe zijn we op het idee gekomen dat we op die manier iets te weten zouden komen van die mevrouw? Dat intrigeert me. Daarom zoek ik naar een systematiek die ook de natuurkunde zal moeten accepteren. Of moet ik ze maar in hun sop laten gaarkoken, zoals professor Icke? Overigens ging Heisenberg veel verder dan alleen kansberekeningen. Hij stelde dat er sprake was van golven energie/deeltjes en dat die kwanten informatie met elkaar konden delen.”

Ewald: “De discussie gaat nu rondjes draaien: want het is vermoedelijk de fenomenologie die astrologie baarde: mensen keken al lang geleden omhoog en stelden vast dat bepaalde standen van hemellichamen samenvielen met gebeurtenissen. Eerder noemden ze oorzaak het werk van de goden, toen de planeten en nu, na deze bijgelovigheid, zien we andere nog niet opgehelderde dingen voorbij het toevallige. En dat is voor mij eigenlijk wel genoeg: er hangt iets samen, maar vraag me niet precies hoe en of het met astrologie werkt. Ik blijf met be- en verwondering die samenhang onderzoeken. En ondertussen leer ik iets.”

Dré Aukes is astroloog. Hij werkt onder de naam Athelas Astrologie en publiceert over astrologie. Recent schreef hij een inleidend boekje over hoe hij in de astrologie terechtkwam. Info: www.athelas.nl.

Ewald Wagenaar is hoofdredacteur van Koorddanser, bestuurslid van de Academie voor Geesteswetenschappen en adviseur bij Horus.

Lees ook het artikel van Ewald over de astrologische duiding van de coronapandemie op deze site.

Lees ook het artikel van Dré over hoe hij astroloog werd op deze site.


Tags:
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest