Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Van niet iets naar Licht en Universele Liefde

/
/
/
14 Views

Volgens verschillende mystieke tradities ontstond de wereld uit het verlangen van het Hoogste Bewustzijn om zichzelf te leren kennen. Toen er nog sprake was van ‘niet iets’ ademde het de werkelijkheid en ontstond het Licht. Al het zijnde kreeg en krijgt zo zijn begin. Er kwam en komt daarbij veel energie vrij dat naar buiten uitwaaiert en daarna weer naar zichzelf terugkeert. Het is als een ademende beweging van energie. “En er was licht”, aldus het scheppingsverhaal.

Licht bestaat uit fotonen en vormt een wonderlijke energie. Het is eigenlijk niks, in de zin dat het geen massa heeft en dus niet een ‘iets lijkt te zijn, maar alleen een trilling. Daarin zit energie. Licht zit in alles, ieder voorwerp bevat een immense hoeveelheid energie in de vorm van licht, als we Einstein moeten geloven.

Toen het bestaan tot expressie kwam en ging ademen, kwam er dan ook een immense hoeveelheid licht vrij. De wetenschap vertelt dat het bij licht gaat om elektromagnetische kracht, een van de meest essentiële bouwstoffen in het universum. Fotonen gedragen zich raadselachtig en houden de wetenschap al geruime tijd bezig, de geheimen ervan zijn nog niet ontrafeld.

Maar enkele zaken zijn wel duidelijk: licht is er in diverse frequenties en daarmee met verschillende kwaliteiten en energieën; licht levert bouwstenen van de materie en gevangen in bladgroen schept het  groei en ontwikkeling. Licht straalt en divergeert, het is een energie die naar buiten gericht is. Tot deze wordt gebundeld, dan ontstaat een stapeling van kracht. zoals een laserstraal en het wordt tenslotte massa, net zoals het universum ontstond miljarden jaren na de big bang.

Verbindend Licht

Het Licht van het Hoogste Bewustzijn is dan ook het begin van alles: intens, krachtig en onmisbaar voor alle creaties. Alles heeft een licht-essentie: ieder voorwerp, ziel, persoon etc. Niets uitgezonderd. Dit beseffen levert alleen al een reden voor een leven als mysticus vol verwondering van de schoonheid die erin besloten ligt.

Het Licht geeft de eigen energie af aan wat er is. De essentie van Licht neigt naar het opladen, energie geven en het verbinden van wat er in het universum is. Het is de grote motor van de beweging in het Zijnde.

Zit er dan een intentie of bedoeling in dat elektromagnetische Licht? Ja, zeggen mystici het vormt een wezenlijke kracht in het universum en laat een unificerende neiging zien, het verenigt, heelt, brengt bijeen wat bijeen moet komen. Het schept.

De wetenschap veronderstelt dat deze magnetische en verbindende kracht – nog niet bewezen, maar wel verondersteld – gravitonen genoemd, een van de meest essentiële basiselementen in de natuur vormen. Als niet-wetenschapper en verwonderaar moet ik oppassen met uitspraken over de wetenschap. Toch vermoed ik een verband tussen Licht en Liefde, fotonen- en gravitonenkracht: ze werken samen tot wat we kennen als op grote schaal de beweging van het universum en op persoonlijk niveau in ieder hart.

Stralende liefde

Waarom sta ik hierbij stil? Dit neigen van Licht is volgens mij de basisbeweging en de essentie van Liefde. De essentie van Liefde is dat het om Licht gaat dat uitstraalt en ze zich beweegt naar de heelheid en eenheid waaruit ze zelf is ontstaan; vereniging in en met zichzelf. Al het zijnde is in zichzelf compleet, maar door uit te stralen, gevend en divergerend, en zich te verenigen, ontvangend en convergerend, leert het zichzelf kennen en kan het zichzelf ervaren. Maar hiervoor moet de energie gaan stralen met zowel een energie die naar buiten gericht is en gaat geven en uiteindelijk ook een energie die naar binnen gericht is die moet gaan ontvangen.

Dit vormt de twee krachten van het universum, yin en yang, de linker en rechterpilaar van de kabbalistische levensboom.

Hier begint ook de essentie van de Universele Liefde. De Liefde waarvan de echo in de ziel van ieder mens leeft als een herinnering naar onze oorsprong.

Ewald Wagenaar is hoofdredacteur van Koorddanser en verzorgt vanaf september de zoomcursusus De Liefdesboom, waarbij tie niveaus van Liefde worden verkend.


Tags:
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest