Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Spanning tussen planeten, spanning in de wereld

/
/
/
851 Views

17 februari 2021 om 20:07 uur trapte de eerste van drie vierkanten af tussen planeten Saturnus en Uranus dit jaar. Saturnus en Uranus kunnen gezien worden als representanten van ‘het oude’ en ‘het nieuwe’. Je kan de krant ernaast leggen. Want astrologische vierkanten zorgen voor spanning. En met deze grote planeten gaat het dan al snel over zaken op hele grote schaal. Hans Planje legt uit.

Door Hans Planje

Onze samenleving is aan het veranderen. Steeds sterker komt naar voren dat vele gangbare autoriteitsvormen niet meer functioneren en gebaseerd zijn op geld, angst, macht en eigenbelang. De nieuwe samenleving is gebaseerd op eigenwaarde, respect voor mens, dier en milieu, duurzaamheid en samenwerking komt er aan. Niet de economie en groei, maar de mens en zorg voor elkaar staat hierin centraal. Op allerlei terreinen worden steeds meer initiatieven zichtbaar.

Oud en nieuw

Maar waar nieuwe dingen ontstaan, ontstaat ook verzet tegen het oude. De vertegenwoordigers daarvan raken immers hun macht kwijt. Met de macht die ze bezitten, proberen zij het oude te behouden en waar het aangetast wordt, te herstellen. We zien deze strijd op vele terreinen, in de wereld, in onze directe omgeving en ook innerlijk hebben we ermee te maken. In de wereldpolitiek zien we hoe machthebbers – vaak met onderdrukking en geweld – hervormingsgezinden proberen uit te schakelen: Verenigde Staten, Rusland, Wit-Rusland, Turkije, China, Noord-Korea, Venezuela, Syrië, Saoedi-Arabië, Myanmar…, het zijn slechts voorbeelden die van tijd tot tijd in het nieuws komen.
En het zal het niemand ontgaan zijn, dat de huidige maatschappelijke situatie voor velen op meerdere niveaus – fysiek, mentaal, emotioneel, materieel – uitermate stressvol en uitdagend is. Ook de vele daarmee samenhangende discussies over hoe deze pandemie te bestrijden, bieden weinig houvast. Innerlijk worstelen velen met het conflict tussen een grote behoefte aan ruimte en vrijheid en de beperkingen die door de pandemie zijn opgelegd.

Saturnus en Uranus

Saturnus staat symbool voor kwaliteiten als orde en regels, discipline, plichtgevoel, geduld, verantwoordelijkheid en planmatige aanpak. Uranus daarentegen is de vertegenwoordiger van vrijheid, zelfbestemming, individualisme, originaliteit en alles wat niet conventioneel is. Op het eerste gezicht zijn dit dus grote tegenpolen. Maar er zijn ook raakvlakken en bovendien is er een dynamische ontwikkelingsrelatie tussen beide, want zonder een geïntegreerde Saturnus kunnen uranische kwaliteiten geen werkbare vorm krijgen en niet op een volwassen manier worden uitgeleefd. Kortom, er is geen echte vrijheid zonder verantwoordelijkheid.

De cyclus

Een planetaire cyclus begint met de conjunctie van twee planeten en eindigt bij de volgende conjunctie.
De bekendste cyclus is die tussen Zon en Maan. Eén zo’n cyclus van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan duurt 29,5 dagen. Saturnus-Uranus-conjuncties vinden plaats om de 45 jaar. De huidige Saturnus-Uranus-cyclus is begonnen met een drievoudige conjunctie in 1988 in de laatste graden van boogschutter. Dat was de vooravond van grote veranderingen in Europa, die in dit jaar werden ingeluid door een massale stroom van voornamelijk Oost-Duitsers die hun toevlucht zochten in ambassades van West-Europese landen. Een jaar eerder introduceerde Gorbatsjov ‘glasnost’ en ‘perestrojka’; een jaar later viel de muur. Met het laatste vierkant van deze cyclus zijn we nog steeds bezig met de thema’s van een nieuwe wereldorde.

Met de gezamenlijke intrede van deze twee maatschappelijke planeten Jupiter en Saturnus in Waterman in december 2020 lijkt een belangrijke stap naar duurzame maatschappelijke vernieuwing te zijn gezet.
En ook de nieuwemaanshoroscoop van 11 februari, waarin behalve de Nieuwe Maan nog 4 andere planeten in waterman te vinden zijn, toont een krachtige impuls met betrekking tot thema’s als gelijkheid, solidariteit, gemeenschapszin en het zoeken naar gelijkgezinden. Onder deze energie voelen we ons verbonden met mensen met wie we op dezelfde golflengte zitten, of dat nu vrienden zijn of mensen met wie we ons spiritueel verbonden voelen of met wie we een gemeenschappelijk doel nastreven. En dat zal op z’n minst een bron van inspiratie kunnen zijn.

Conflicten

Maar ondanks de uitnodiging ons hier op af te stemmen, zullen we tegelijk vele mitsen en maren, twijfels, angsten en innerlijke of uiterlijke conflicten tegenkomen. Daarom kunnen we ook teleurstellingen niet uitsluiten. De sterke waterman-energieën en de prominente Uranus kunnen gemakkelijk leiden tot een ongeduldige, prikkelbare, nerveuze sfeer, waarin opeens de vlam in de pan kan slaan. We hebben dat al kunnen zien in de volkomen uit de hand gelopen reacties op de extra maatregel van de avondklok. Dat was nog een schepje Saturnus er bovenop, terwijl de creatieve Uranus die altijd nieuwe mogelijkheden ziet, extra onderdrukt wordt.
De beste manier om hier mee om te gaan is te focussen op het hier-en-nu. Gedwongen door de situatie waarin we op onszelf teruggeworpen zijn, kunnen we met onze alom aanwezige creativiteit, fantasie en inspiratie innerlijk aan het werk, om als het juiste moment is aangebroken, onze impuls tot handelen los te laten.

Vrijheid

Het astronomische symbool voor Uranus is daarvoor een mooi beeld: het bestaat uit een cirkel met een punt in het midden en een pijl die recht omhoog wijst. De cirkel met punt ‑ het symbool voor de Zon ‑ staat voor ons Zelf, voor onze innerlijk kern en dat wat we in essentie zijn. De verticale pijl omhoog geeft het moment aan waarop dit potentieel wordt vrijgegeven. Als we onze boodschap en wijsheid op het juiste moment naar buiten brengen, verrijken we de wereld en bevruchten we onze omgeving met onze creativiteit en inspiratie. Dit proces vraagt om te beginnen om een afwachtende, geconcentreerde houding, waarin we onze geest zoveel mogelijk vrijheid geven als mogelijk is. Denk aan de noodzaak om Saturnus bij dit proces te betrekken. Zo kunnen we de kosmos door ons heen laten werken.

Hans Planje is astroloog en organiseert bijeenkomsten. Meer: www.hansplanje.nl.

Meer astrologie op deze site.

Reageren? Ja graag: redactie@kd.nl of via de reactiebutton.


Tags:
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest