Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Gedachten lezen: intuïtieve antennes gebruiken

/
/
/
560 Views

Als je er op let gebeurt er voortdurend van alles om je heen wat eigenlijk paranormaal is. Het leven zit vol verrassingen. Wat pik je op van de gedachten van de mensen om je heen? Gedachten lezen komt vaker  voor dan je denkt…

 

Door Jan de Graaf

 

‘Leuke schoenen!’ hoor ik zeggen. Ik luister naar zomaar een gesprekje in de wachtkamer van onze huisarts. ‘Ja, leuk dat u het ziet. Ze zitten ook heel prettig. Dit hakje kan ik nog net hebben. Eigenlijk heb ik van kind af last van mijn voeten.’

De ander schrikt een beetje: ‘o, sorry dat ik er zomaar over begin! Het gesprek gaat verder over zere voeten en goed schoeisel. Dit is precies waar de aangesprokene een heel verhaal mee heeft en waarvoor ze bij de dokter komt! Hoe komt een vreemde er bij om hierover te beginnen? Kan hij gedachten lezen? Het had net zo goed kunnen gaan over die leuke jurk, oorbellen, sjaal … !

 

De Hitlergroet

Ander voorbeeld. Ik ben in Duitsland in een museum. In een zijkamertje staat een vitrine vol met allerlei miniatuurtjes uit de tweede wereldoorlog en de Nazitijd. Tussen de uitstalling van militaire voertuigen, tanks en figuurtjes van soldaten staat ergens een poppetje met een bruin overhemd en een hakenkruis op de arm die de Nazi groet brengt. Ik zie dat hij dat doet met zijn linkerarm en vraag me af of ze dat toen inderdaad met links deden? Naast me staat een man voor de dezelfde vitrine te kijken. Plotseling draait hij zich naar me toe en zegt in het Duits tegen me: ‘weet jij nog met welke arm de Hitlergroet werd gebracht?’ Ik weet zeker dat hij even door mijn ogen keek en mijn gedachten las.

Telepathie – gedachten lezen – is een van de vele voorbeelden uit het gewone leven waaruit blijkt dat we intuïtief veel meer waarnemen dan we denken. We wijten dit soort dagelijkse voorvallen aan toeval – niet aan onze intuïtieve antennes. Daarbij speelt nog iets anders. Heel vaak pikken we haarfijn op wat er aan de hand is, maar zetten het gauw van ons af omdat het te gênant is om te melden. Kinderen zijn er juist heel goed in om precies voor de verkeerde dingen aandacht te vragen. ‘Mamma, heeft tante Agaath een pruik?’

Directe waarneming, het ‘zien’ van mogelijkheden of ‘weten’ hoe iets in elkaar zit noemen we intuïtie. Zo’n ingeving kan tot ons komen in een beeld, een woord, een symbool of in een overtuiging: ‘dat weet ik gewoon’. Paranormale waarneming en telepathie vallen hier ook onder. Dromen en sterke, onberedeneerbare voorgevoelens eveneens. Iedereen kent in zijn leven wel voorbeelden van dergelijke spontane helderziende of heldervoelende ervaringen.

Meestal vallen die ervaringen samen met wat we ‘geen toeval’ noemen; we staan versteld van wat ons overkomt. Dit heet synchroniciteit – twee totaal verschillende belevingswerelden raken elkaar en we zijn een moment sprakeloos. Een Kairos moment, een beleving buiten de tijd. We noemen dit een wonder en het lijkt wel of dit van hogerhand is gestuurd.

 

Aha-belevingen & gedachten lezen

We zouden wel meer en regelmatiger dergelijke aha-belevingen in ons leven willen toelaten, maar een belangrijk aspect hiervan is dat ze niet op te roepen of te sturen zijn. Ze gebeuren spontaan. Wel is het zo dat er elke dag heel veel meer van dergelijke momenten zijn dan we waarnemen. Je moet je open stellen voor gedachten lezen. Wat we ‘toevallig’ noemen blijkt bij nadere beschouwing net zo goed in de categorie ‘klein wondertje’ te kunnen vallen.

Ik herinner me een wandeling met iemand over de hei. Ze was verdiept in een verhaal over hartsverbindingen. Ze had het over ‘onzichtbare banden van het hart’ waarmee mensen met elkaar verbonden zijn. ‘Zo pijnlijk’, zei ze, ‘als die banden worden verbroken!’ Ik liep op het smalle pad achter haar en zag een herfstdraad glinsteren in de Zon, een draad waar ze op dat moment doorheen liep. Toen ik haar er op attent maakte begon ze te huilen.

De psycholoog C.G. Jung noemt intuïtie een functie van het bewustzijn die het minst erkend en gewaardeerd wordt. Dat komt, omdat de intuïtieve waarneming ‘buiten het gebied van de rede ligt’ – met andere woorden: een intuïtieve ingeving kun je niet beredeneren. Wel is het nodig om je intuïtie te trainen en in contact te brengen met de andere functies: denken en voelen. Intuïtie kan je een doorbraak van inzicht bezorgen maar evengoed maken dat je vol overtuiging op het verkeerde paard wed of met open ogen wordt beetgenomen.

In zijn optiek hoort intuïtie tot het element vuur – en zijn de overige elementen aarde, water en lucht nodig om de intuïtie op een evenwichtige manier te ontwikkelen. Aarde staat voor realiteitszin, water voor gevoel, lucht voor denken en beredeneren. Bij het ontwikkelen van intuïtie komt dus ons hele wezen in beweging: alle zintuigen van lichaam en geest.

De intuïtie die Jung bedoelt kennen we allemaal: we worden enthousiast voor een idee en zetten daarvoor even alle ontnuchterende gedachten opzij – zoals geen geld voor, onlogisch, wat zullen de buren ervan zeggen. Je ziet vaak gebeuren dat spontane ingevingen door ouders of collega’s worden ingedamd, alsof ze er van schrikken. Beter is natuurlijk om constructief mee te denken. De astrologe Karen Hamaker heeft deze dynamiek treffend beschreven in haar boeken.

 

Een vuurtype

Als je astrologisch gezien een vuurtype bent (Zon in Ram, Leeuw of Boogschutter) zit je dan volgens Jung dus op rozen? Zo simpel is het natuurlijk niet. Jung introduceerde ook het begrip ‘inferieure functie’, voor vuur is dat het element aarde. Het enthousiasme van vuur heeft altijd met de nuchterheid van aarde te maken – en andersom. Mooi als ze elkaar in evenwicht houden en aanvullen, maar de voorbeelden hiervoor geven al aan dat Vuur, met haar spontane invallen, bijzonder onzeker kan worden van de realistische houding van Aarde (de tekens Stier, Maagd en Steenbok).

Dit proces zie je heel vaak in relaties waarin beiden leren om onderling maar ook in zichzelf de vuur-aarde balans te vinden. Leuk als je dit in je familie kunt waarnemen. Mijn vader was zo’n aardse Steenbok en mijn moeder een vurige Ram, het knetterde heel vaak tussen die twee maar ze hadden samen ook veel lol. Het lukte mijn vurige moeder vrij aardig om hem van achter zijn krant vandaan te krijgen. En mijn bedaarde vader wist haar altijd te kalmeren.

Waarin kun je de elementen nog meer herkennen? Elk mens kent een rationele en nuchtere kant (lucht en aarde) en een intuïtieve en inlevende kant (vuur en water). Deze verdeling klopt ook met de links-rechts verdeling in ons lichaam. We hebben een linker en een rechter breinhelft, een bèta en een alfa kant. Bij de een overheerst de bèta kant (de ratio), de ander is meer een alfa (gevoel).

Zowel in de maatschappij als in onszelf is het zaak dat die twee kanten elkaar in evenwicht houden. Ik vind het leuk om dit model voor de duidelijkheid wat te versimpelen.

We maken kennis met de Held en de Magiër.

 

De held(in)

De held/heldin staat elke ochtend op tijd op. Er zijn nu eenmaal verplichtingen waar je als volwassene aan moet voldoen en die ga je aan. Je bent een realist, je hebt geleerd om jezelf te handhaven. De held(in) staat vaak alleen, je moet zelfstandig zijn, het alleen op kunnen knappen, niet zielig doen, laten zien wat je waard bent. Je eenzame geploeter en de offers die je brengt worden zelden gewaardeerd. Je ziet hoe de rationele, nuchtere kwaliteiten van lucht en aarde hierin makkelijk te herkennen zijn en de planetaire invloed van Mars en Saturnus.

Deze held(in) die we zo goed kennen is een zogenaamde subpersoon of sub-persoonlijkheid, een deel van je totale psyche. Dit deel is verbonden met je ego, de Ik-Kracht die je hier op aarde helpt om te overleven en gedaan te krijgen wat je nodig hebt.

Een ander belangrijk deel is de Magiër, vaak ook je magische kind genoemd, omdat dit deel vooral in je kindertijd actief was. Dit dromerige deel is vaak ook je kwetsbare kant. De Magiër is verbonden met je ziel. Hij symboliseert onze ontvankelijke, inlevende en meelevende kant. Hierbij hoort de emotionele kracht van de Maan en de kunstzinnigheid en erotiek van Venus. Hij staat voor fantasie, humor, creativiteit, we kunnen met hem nog dromen. Maar vaak ervaar je jezelf daar als links, onhandig.

 

Een dialoog tussen links en rechts

De Magiër in staat open voor intuïtieve invallen, maar de Held (en onze heldhaftige, stressvolle cultuur!) staat daar argwanend tegenover. We geloven immers al heel lang niet meer in Sinterklaas. De Magiër wordt gemakkelijk weggezet als kinderlijk, naïef. Maar, als de Magiër te weinig ruimte krijgt ontstaat gebrek aan water en lucht – we komen droog te staan. Te weinig heldenmoed herkennen we juist weer in een gebrek aan discipline en realiteitszin.

Om ruimte te maken voor je intuïtie, je creativiteit en de leuke, inspirerende dingen in je leven is een innerlijke dialoog nodig.

In je persoonlijke horoscoop kun je zien dat er regelmatig perioden in je leven zijn aan te wijzen waarin deze dialoog plaatsvindt. Tijdens zogenaamde transits (passages) worden je intuïtieve antennes volop geactiveerd en merk je, als je er op let, hoe de poorten naar die andere, paranormale dimensie wijd opengaan. Het is een tijd van ingevingen, toevallige ontmoetingen, déjà vu ervaringen, dromen en sterke, onberedeneerbare voorgevoelens. Een goede tijd om bijvoorbeeld een cursus intuïtieve ontwikkeling te beginnen voor een meer ontspannen lifestyle.

 

Jan de Graaf is praktijkvoerend astroloog (erkend AVN), personal coach en docent intuïtieve ontwikkeling bij het Essence College te Bodegraven (bij Gouda) en schrijver van boeken over astrologie, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Zijn jongste boek heet ‘Mythen van de dierenriem – de verhalen die bij je sterrenbeeld horen’. Hij is getrouwd met Cora van Vliet en vader van twee dochters. Hij heeft zijn consultpraktijk in Bodegraven. Websites www.inspiratiesite.nl en www.essencecollege.nl.

 

 

Gedachtenkracht

Vingers op de slapen en een frons tussen de ogen – zo wordt telepathie en gedachten lezen meestal verbeeldt. Zelfs in Fantasy films als X-Men geeft dat altijd een nogal koddig gezicht.

Het is een oud idee dat wijsheid op de slapen gevonden wordt. Maar wijsheid is toch wat anders dan de zogenaamde ‘mentale kracht’ die de superheld in opperste concentratie uitzendt om treinen te laten ontsporen. Dat soort fantasieën maakt de we de echte, de dagelijkse en vaak prozaïsche voorbeelden van gedachtenkracht niet waarnemen. Laat staan dat we een beter inzicht krijgen in wat bewustzijn eigenlijk is en wat denken teweeg kan brengen.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest