Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Hoe Isis zoon Horus verwekte – Spirituele betekenis van Egyptische mythe met Osiris

/
/
/
985 Views

Duizenden jaren oud is de mythe van koningin Isis die haar vermoorde koning Osiris bijeenraapt en daarmee zoon Horus verwekt. Er zit een bijzondere spirituele les in deze mythe.

 

Door Petra Stam en Els Lijesen

 

Wij zijn een lichaam waarin een ziel huist. Deze materiële kijk op de werkelijkheid heeft millennia lang ons zelfbeeld bepaald. Voor sommigen is het begrip ‘ziel’ een oud idee uit de tijd dat God nog niet dood was. Door dit materiële denken is er een disbalans ontstaan tussen het actieve, tastbare principe en het koesterende, ontvangende Zijn. De mythe over Isis, Osiris en Horus geeft antwoorden voor wie de balans wil herstellen. De mythe beeldt de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn uit. Tweelingziel Isis (de ziel) en Osiris (het ware zelf) waren de goddelijke heersers van Egypte. Maar broer Seth (de neiging om je slechts op de materiële wereld te richten) was jaloers, vermoordde Osiris en sneed zijn lichaam in 14 stukken. Isis vond 13 delen van haar geliefde bij elkaar en maakte hem uiteindelijk weer heel. Uit de liefdevolle hereniging, zoals de seksuele hereniging van man en vrouw, werd zoon Horus verwekt. Het is een beeld van hoe de ziel en het ware zelf samen het goddelijk zelf of Al-bewustzijn verwekken.

Hoe kun je je eigen heelheid weer herinneren? Met behulp van de neters, de Egyptische goden. Met hem kun je werken aan je bewustwording zoals dat ooit in Egyptische mysteriescholen werd onderwezen. Deze neters zijn als universele (kracht)velden of aspecten van de Bron, van het Al, en dus ook delen van ieders eigen (onder)bewustzijn. Egyptische goden en godinnen zijn archetypische krachten die je kunt herkennen in je eigen leven. Je kunt je afstemmen op deze energieën en wanneer je ze gewaarwordt, krijg je inzicht in die kwaliteiten en krachten – het zijn immers aspecten van jezelf. De energie van deze goden is nog steeds aanwezig en bereikbaar voor iedereen.

Isis als de Moeder van je Ziel kan begeleiden en helpen op je weg naar heelheid. Osiris kan als archetype je nu nog helpen om je ruimte in te nemen en in je ware grootte in de wereld te gaan staan. Het zelf is de innerlijke autoriteit, de visionair, het lichaam is het speelveld waarin je zelf vorm krijgt. Het hoger (goddelijk) zelf wordt in de Egyptische kosmologie gesymboliseerd door Horus, de zoon van Isis en Osiris.

Horus is de wedergeboren Osiris, hij is de vereniging der tegenstellingen, het Gouden Kind van het alchemistisch huwelijk. Horus wordt vaak afgebeeld met een valkenkop, om aan te geven dat hij beschikt over een buitengewoon scherp inzicht en alles overziet. Isis is te herkennen aan de troon op haar hoofd – ze ís de troon: Horus zit op haar schoot en ze beschermt hem. De ziel is de beschermer van het zelf. De farao zat op de troon, te vergelijken met de schoot van Isis. Hij regeerde in Horus’ naam, want die symboliseerde de soevereiniteit van het goddelijke zelf. Ook de hoorns met daartussen de zonneschijf op het hoofd van Isis toont het leven gevende principe: het staat zowel voor vruchtbaarheid als voor de geboorte van Horus. Symbolisch geeft de ziel dus leven aan het Al-bewustzijn. Het pad van bewustzijnsgroei is vol obstakels, maar er is gelukkig ook hulp.

Het linker- en het rechteroog van Horus staan ook ergens voor: het rechteroog staat voor de intellectuele kennis, het linkeroog voor de intuïtie, het innerlijk weten. De leerling in een traditie of mysterieschool werkt aan het vergroten van inzicht in zijn innerlijke dimensies en de energielichamen die ermee corresponderen. Uiteindelijk verwierven studenten in Egyptische mysteriescholen het goddelijk lichaam, de Sahu, als de wedergeboren Osiris.

Maar dat vraagt inzet en tijd om de benodigde kennis te verkrijgen – niet alleen vanuit logica maar juist ook vanuit de binnenwereld, bijvoorbeeld door meditatie. In het voeden van je lichaam én je ziel, kunnen tegenstellingen worden verenigd en wordt de bron in het geopende hart gevonden.

 

Petra Stam is klassiek homeopaat, tarotist en spiritueel coach. Els Lijesen is healer en energetisch coach. Samen schreven ze ‘Isis en de 14 sleutels tot heelwording’ (uitgeverij A3 Boeken). Meer: www.a3boeken.nl.

 

 

 

 

Isis voedt en beschermt Horus, het hoger zelf of Al-bewustzijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heelwording van Isis en Osiris

 

Isis en Osiris waren de eerste heersers van Egypte. Seth was jaloers op zijn broer Osiris en wilde van hem af om zelf de troon in te nemen. Hij sneed Osiris in 14 stukken en verstopte die langs de Nijl. Isis bracht 13 delen bijeen en met bezweringen maakte ze Osiris weer heel. Uit hun samenkomst ontstond zoon Horus. In het boek ‘Isis en de 14 sleutels tot heelwording’ en in de gelijknamige jaarcursus geeft Isis je de sleutels waarmee je kunt werken aan je eigen bewustwording:
1.   Je heelheid herinneren: de oorspronkelijke bewuste verbinding met je ziel her-inneren.
2.   Zo boven, zo beneden: inzicht verwerven in de bronenergie en hoe je daarmee verbonden bent.
3.   Het Ka-lichaam versterken: zelf-standig functioneren in de wereld.
4.   De pijnappelklier activeren: bewust worden van je chakra’s.
5.   Je grootheid terugvinden: leren je eigen ruimte in te nemen.
6.   Het mysterie van het hart: luisteren naar je hart betekent dat je je verbindt met jezelf en met anderen.
7.   Naar binnen zien: begrip van de zeven bewustzijnsniveaus en alchemistische metalen.
8.   Orde in je emoties: verbinden met en herkennen van je emoties.
9   Je schaduw: ontmasker je angsten.
10. Het wegen van het hart: leven vanuit je ware hart in plaats van ego-identificatie.
11. Van duister naar licht: transformatie: doorzie de illusie van je schaduw.
12. Het wekken van je levenskracht: activeer je vurige levenskracht.
13. Wedergeboorte: schep ruimte voor wedergeboorte van je stralende hogere Zelf.
14. Het zelf, creatie, heelheid: ervaren van eenheid met het Al en de heelheid met Jezelf.

 

 


Tags: , , , ,
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest