Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

2013: Weemoedig zoeken naar nieuwe vormen voor oude dingen

/
/
/
402 Views

Het jaar van ‘5-Aarde in 5-Aarde’

Op 10 februari begon het Chinese nieuwjaar. Ondertussen hebben wij met onze oud en nieuwviering de stap al gemaakt naar 2013. Het veelbesproken jaar 2012 ligt achter ons en de grote vraag is natuurlijk wat het einde van de Maya kalender ons gebracht heeft: hoe staan we er nu energetisch voor, wat heeft het jaar 2013 voor ons in petto en wat zullen we merken van de shift die op 21 december 2012 heeft plaatsgevonden?

Door Nina Elshof

De Nine Star Ki cyclus van de Chinese astrologie omvat een periode van negen jaar waarin telkens een ander element de centrale positie – het midden – van de Ba Gua inneemt. Deze centrale positie is van groot belang omdat van daaruit invloed wordt uitgeoefend op alle gebieden van de Ba Gua en daarmee van het leven. Op alle levensaspecten dus waar we mee te maken hebben. Het element dat deze centrale positie inneemt, bepaald de tendens van het jaar. Vorig jaar werd deze tendens bepaald door het element 6-metaal dat in het midden van de Ba Gua stond en met zijn energie het jaar domineerde. Door velen is deze tendens merkbaar ervaren in de vorm van beëindigingen, begrenzingen, bezuinigingen, verlies en loslaten. Ook de dood was een van de thema’s die veel mensen geraakt heeft, niet in de laatste plaats mijzelf; in een tijdsbestek van vier maanden heb ik drie familieleden verloren, waaronder mijn 10-jaar jongere broer. Het was echter ook een jaar van keuzes maken, focussen, knopen doorhakken en richting bepalen; een koers uitzetten.
Komend jaar krijgen we even een adempauze in de turbulentie van deze tijd. Dit jaar wordt de tendens bepaald door het element 5-aarde die de centrale positie inneemt. Daarmee keert dit element terug in zijn thuispositie. Ook alle andere elementen schuiven hierdoor terug in de positie waarin ze thuishoren. Elk van de negen verschijningsvormen van de vijf elementen krijgt dit jaar daardoor de kans om weer in contact te treden met zijn eigen oorspronkelijke energie. Althans, dat zou je denken. We zijn echter negen jaar verder; het is immers negen jaar geleden dat alle cijfertjes in hun oorspronkelijke posities stonden. En negen jaar van bewegen, veranderen, door de Ba Gua heen schuiven, contact maken met thuisposities van andere elementen en het leerproces dat daarmee gepaard gaat, gaat je niet in de koude kleren zitten. Elk element keert dit jaar dus weliswaar terug in zijn eigen, vertrouwde huis, toch is niets meer hetzelfde en alles blijvend veranderd. Dat zal het hele jaar voelbaar blijven in een vage weemoed die af en toe de kop op zal steken, in trends die duidelijk teruggrijpen op het verleden en het zoeken naar een nieuwe vorm voor oude dingen.
Je zou kunnen zeggen dat, door de terugkeer in hun eigen posities, de negen verschijningsvormen van de vijf elementen terugvallen op hun archetypische kanten. Zo zal het element water wachten tot het in beweging wordt gebracht en meer nog dan anders de impulsen uit de omgeving oppikken. Zal het element hout weer gaan groeien, ontwikkelen en bewegen en zich al netwerkend verbinden met anderen. Zal vuur zichzelf weer zichtbaar maken en anderen inspireren. Zal aarde zijn best doen om te stabiliseren, balans te brengen en te versterken. En zal metaal zich bezighouden met het aanscherpen van de wetten en regels die zowel betrekking hebben op geldzaken als spirituele zaken. Kortom, je zou bijna gaan vrezen dat het een saai jaar gaat worden, wat op zich misschien voor velen wel eens een verademing zou kunnen zijn. Maar, ik schreef het al, niets is meer hetzelfde en alles is blijvend veranderd.
Doordat dit jaar de oorspronkelijke organisatie van de Ba Gua actief is, met het element 5-aarde die de centrumpositie inneemt, wil elk eigen element dat gaan doen waar hij van nature goed in is. Echter door de 5-aarde dominantie zorgt dat toch voor de nodige wrijving en beperkingen. Wat wil de energie van 5-aarde namelijk bereiken? Welke tendens gaat daarvan uit?

In de vorm brengen
5-Aarde is het element dat graag alles in een vorm wil brengen en het daar ook wil houden. Je zou kunnen zeggen dat 5-aarde de hokjesgeest vertegenwoordigt die hoort bij meer behoudende en conserverende krachten. 5-Aarde wil ook graag veel invloed uitoefenen op grote, sociale processen en daar het liefst ook leiding aan geven. Vanuit goede bedoelingen, dat wel, maar het kan soms voelen als een beperkende invloed die graag alles onder controle wil houden. Een controle die voor ons merkbaar en zichtbaar kan worden, door het optreden van de overheid bijvoorbeeld. 5-Aarde gaat ook over de mensheid als totaal. Een belangrijk thema dit jaar zal dan ook zijn: de vrijheid en ruimte voor burgerinitiatieven enerzijds, versus de controlerende en beperkende overheid anderzijds. Een tendens die niet alleen in ons eigen land zal spelen, maar op veel plaatsen in de wereld zichtbaar zal zijn. Doordat, na een cyclus van negen jaar, ook 5-aarde zich niet meer kan beroepen op zijn kwaliteiten zoals die er negen jaar geleden uitzagen, dwingt dit het element – en de overheid als representant daarvan – tot het vinden van een nieuwe vorm, ook voor zichzelf. Elk element wordt dit jaar dus geconfronteerd met het opnieuw uitvinden van zichzelf. Voor alle aardetypes – 2-aarde, 5-aarde en 8-aarde – is dat het lastigst omdat aarde vanuit zichzelf het kenmerk van behoud van vorm in zich draagt. Met name bij 5-aarde is dit kenmerk het sterkst vertegenwoordigd. De natuurlijke reactie van 5-aarde om met deze veranderingen van de eigenheid om te gaan, is door de hakken diep in het zand te zetten; vasthouden aan de vorm die bekend is. Dat kun je ook uitleggen als koppigheid of verzet dat zich zal uiten op alle terreinen die te maken hebben met autoriteit, overheid en regering. Een beetje (veel) onverzoenlijkheid kan zelfs om de hoek komen kijken.

Schengen
Vorig jaar stond het 5-aarde-element in de positie van 4-hout, waardoor dit vormvaste aarde-element werd gedwongen iets van de beweging en groei van hout in zijn structuur toe te laten. Dit jaar kan er zich een tendens aftekenen die de beweging – hoe chaotisch ook – van vorig jaar weer laat vastlopen. Voor huizenbezitters is dat gunstig: de negatieve beweging op de huizenmarkt van vorig jaar komt tot stilstand. Het betekent dat de prijzen van huizen zullen stabiliseren, maar helaas betekent het nog niet dat de verkoop daardoor zal toenemen. Want de overheid zal zijn best doen om elke vorm van beweging te elimineren en om de situatie terug te brengen in een betrouwbare vaste vorm. Wellicht dat het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek daardoor toch weer op de politieke agenda komt en dit keer ook zal worden doorgedrukt. Want 5-aarde wil weliswaar graag op een sociale manier leiding geven, maar als het niet goedschiks lukt dan is kwaadschiks ook een optie door zich te ontpoppen als een dominante en overheersende autoriteit. In ieder geval zal een en ander zichtbaar worden in maatregelen die een verdere beperking van de economische groei zullen veroorzaken waardoor er nog meer stagnatie zal optreden.
Interessant daarbij is dat 18 jaar geleden, dus twee cycli van negen jaar geleden, het Schengenverdrag in werking trad. Het verdrag dat voorziet in verregaande beslechting van grenzen tussen de aangesloten Europese landen, vooral om ruimte te bieden aan vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen, omvat inmiddels 26 landen die daarbij zijn aangesloten. Dit jaar zal Schengen en de EU een thema worden op de politieke agenda. Enerzijds omdat gebeurtenissen de neiging hebben om in een cyclus van negen jaar (of in dit geval twee keer negen jaar) weer terug te keren in de spotlight, anderzijds omdat de 5-aarde-energie van dit jaar aandacht wil voor het behoud van de eigen vorm. Dat kun je ook uitleggen als het behoud van de eigen landsgrenzen en het bewaken daarvan. Een serieuze discussie over uittreding uit de EU is daarom niet ondenkbaar. In ieder geval zal het Verdrag van Schengen en wat daarin is vastgelegd, op de politieke agenda komen.

Tegenbeweging
Niet alleen in ons land zullen we geconfronteerd worden met het thema van de vrijheid van de individuele burger versus de begrenzing van die vrijheid door de overheid. Met name in landen waar het afgelopen jaar onrustig was en waar het thema burgervrijheid de oorzaak was van die onrust, zullen in het komende jaar grote confrontaties ontstaan; er zullen meerdere brandhaarden ontstaan waar burgeroorlogen kunnen uitbreken. In ieder jaar dat gedomineerd wordt door het element 5-aarde, is de kans op oorlog groter dan in andere jaren. Incidentele en geïsoleerde conflicten kunnen overal optreden, maar komend jaar zal het thema oorlog helaas weer vaak het onderwerp van krantenkoppen zijn.
Ook kan het thema burger versus overheid zichtbaar worden in regelrechte burgerlijke ongehoorzaamheid.  Enerzijds zal de overheid erg zijn best doen om elke vorm van wildgroei in eigen initiatieven van burgers te onderdrukken of in ieder geval te beperken. Anderzijds zal de drang om aan die beperkingen te ontsnappen dit jaar zo hoog oplopen, dat er een belangrijke tegenbeweging gaat ontstaan. Oproer, demonstraties en openlijk verzet zal een breder front gaan vormen waarachter hernieuwde vrijheid voor de mensen kan ontstaan.
5-Aarde is het element dat niet alleen hoort bij de overheid, bij autoriteit en bij degenen die de leiding hebben. 5-Aarde gaat ook over de eigen autoriteit, over zelfbeschikking en over zelf de regie voeren over het eigen leven, autonomie dus. Ondanks dat bestaande vormen en bewegingen die niet tot verandering bereid zijn dit jaar vast zullen lopen in zichzelf, is er gelijktijdig de mogelijkheid om bestaande structuren en afspraken opnieuw uit te vinden en deze in een nieuwe vorm te gieten. Op zich een moeizaam proces, nogmaals 5-aarde wil namelijk helemaal niet veranderen, maar wel een proces waarin 5-aarde – lees de mensheid – de kans krijgt een nieuwe vorm van samenleven te ontwikkelen.
Voor een volledige en uitgebreide beschouwing van 2013, kun je een kijkje nemen in mijn blog waar alle aspecten van 2013 per element en per positie van de Ba Gua zijn uitgewerkt.

Ook kun je daar de voorspellingen van 2012 nog eens teruglezen.

Nina Elshof is Feng Shui professional, schrijver, inspirator en directeur en grondlegger van de enige erkende Feng Shui opleiding in Nederland. Voor meer informatie: www.ninaelshoffengshui.nl

 

___________________________________

Nine Star Ki astrologie
Er zijn verschillende vormen van Chinese astrologie, maar de Nine Star Ki hanteert de negen transformatieve stadia van yin en yang zoals deze zich tonen in de cyclus van de vijf elementen, om de tendensen in een jaar te duiden. Dit betreft dan energetische tendensen die zich zowel in een yin als yang vorm kunnen laten zien. Een energetische tendens van stilstand kan zich in zijn yin vorm als ‘rust’ laten zien, terwijl de yang vorm ‘blokkade’ is. Beide vormen echter horen bij elkaar zoals de twee zijden van de medaille. En beide, yin en yang zijn in het oosterse denken onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest