Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Wat is energie eigenlijk?

/
/
/
1156 Views

Bovis: je levensenergie is te meten

Waar denk je aan bij het woord ‘energie’? Aan windmolens, aardolie, klimaatverandering, Shell en te hoge rekeningen? Je bent niet de enige.

Met energie wordt meestal de rechttoe-rechtaan definitie bedoeld, zoals op Wikipedia: ‘Een eigenschap (actie) die een effect teweeg kan brengen (reactie).’ Deze materialistische invalshoek vormt ook de basis van de wetenschap die alleen materie als werkelijk en objectief beschouwt. Maar er zijn ook andere geluiden. Van de spirituelen bijvoorbeeld. Zij zien het omgekeerd: het is juist de energie van de geest of het bewustzijn die buiten tijd, ruimte en werkelijkheid, in zijn zuiverste vorm de oorsprong is waarin alle materie verschijnt. Hoewel deze visie in wetenschappelijke kringen doorlopend onder vuur ligt, lijkt dit de laatste jaren toch steeds meer bevestigd te worden door wetenschappers die zich bezig houden met kwantumfysica. Dit is onderzoek naar natuurkundige verschijnselen op het kleinste niveau, het nulpuntenergieveld. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het onmogelijk is de snelheid en de plaats van elementaire deeltjes te bepalen. Evenmin kan met zekerheid worden vastgesteld of een deeltje – de basis van de materie – zich als deeltje aan de waarnemer presenteert of als energetische golf of zelfs op twee plaatsen tegelijk. Materie blijkt dus helemaal niet zo ‘vast’ als het lijkt.
In de kwantumfysische wetenschap blijkt degene die waarneemt (de onderzoeker bijvoorbeeld) juist vormgever van die ‘objectieve’ werkelijkheid. Makkelijk gezegd: waar je naar zoekt of kijkt, bepaalt wat je te zien krijgt. Dat zeggen wetenschappers! Materie is geen vast gegeven, maar beweeglijk en veranderlijk en ze heeft een oorsprong in een oneindig energieveld: een dichtbevolkte kosmische ruimte waar alle energetische gebeurtenissen worden geregistreerd, opgeslagen en overgedragen. Daarom ook wordt eerder gesproken van informatieoverdracht dan van energieoverdracht.

Orgonaccumulator
Aanhangers van de nulpuntenergieveldtheorie (zie ook Lynne McTaggart en de film ‘What the Bleep Do We Know’) zeggen dat alle informatie uit het verleden in onze kosmos ligt opgeslagen. Anderen zeggen dat dit ook voor de toekomst geldt. Alle ‘materie’ heeft dus een energetische blauwdruk in het nulpuntenergieveld. Deze blauwdruk is gebaseerd op trillingen, frequenties, resonanties en patronen waarmee informatie wordt overgedragen. Dit gebeurt overal om ons heen en ook in ons lichaam. Onze lichaamscellen communiceren voortdurend met elkaar en reguleren daarmee ons lijf, inclusief de chemische reacties. Zo beschouwd zijn we veel meer informatiewezens dan biochemische en ’stoffelijke’ wezens, beweert de neuropsycholoog John Consemulder in zijn boek ‘Blauwdruk’. Het nulpuntenergieveld is volgens hem een allesverbindend en doordringend veld van levensenergie. ‘Atomen’ en ‘materie’ worden door nulpuntenergie en energetische velden van geluid, licht en energie instandgehouden.
Als mens zijn we ons niet bewust van de levensenergetische informatiestromen die zich in en om ons heen afspelen, laat staan dat we weten hoe we deze zelf kunnen opsporen en beïnvloeden. Dat zal ook niet veranderen wanneer we hardnekkig blijven geloven in de materiële definitie van energie.
“Jammer”, vindt Hans Andeweg, die samen met Rijk Bols het cursus- en opleidingscentrum voor ECOtherapie heeft opgericht. Want als we in staat zijn uit ons hoofd te stappen en met ons hart de levensenergie te voelen, dan betreden we een nieuwe werkelijkheid die ons leven verrijkt. Er bestaan verschillende namen voor levensenergie, zoals chi, qi en prana. Maar met deze metafysische begrippen kun je in de praktijk weinig, zegt Andeweg. Hij geeft de voorkeur aan de term ‘orgon’ die is bedacht door Wilhelm Reich, psychiater en uitvinder van de orgonaccumulator (levensenergieverdichter) en de cloudbuster, een apparaat dat met behulp van orgon wolken kon manipuleren. Reich was ook in staat om levensenergie met magnetisme en elektriciteit op te wekken en daar gloeilampjes op te laten branden. Naast orgon onderscheidt Reich nog ‘dor’, of een dode, geblokkeerde energie, en ‘oranur’, een gestreste, hectische energie. Volgens Andeweg voelt ‘dor’ erg zwaar en kleverig, als een soort zware smurrie-energie. ‘Oranur’ heeft iets hyperactiefs, het voelt scherp aan en het prikkelt.

Meten: Bovis
Er zijn verschillende methoden om levensenergie in kaart te brengen. De biometer is er één die regelmatig door Andeweg wordt gebruikt. Dit is een meetschaal bedacht door de natuurkundige André Bovis, die in de periode tussen beide wereldoorlogen werkzaam was in de kwaliteitscontrole van verse levensmiddelen. Om dit arbeidsintensieve werk te vergemakkelijken, ontwikkelde hij een eenvoudige methode om de kwaliteit en vitaliteit van voedingsmiddelen zo objectief mogelijk te meten. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Bovis’ leerling Simonéton de biometer verder en noemde de meetresultaten Boviswaarde of Boviseenheid (BE). De biometer is geen apparaat, maar een liniaal of schijf waarop getallen zijn genoteerd (zie afbeelding). Deze Boviswaarden kun je meten met een pendel, een bio-tensor of met kinesiologie. Hierbij wordt uitgegaan van de aanname dat de mens fungeert als antenne voor energie en informatie in hemzelf en in zijn omgeving. Een meer ‘wetenschappelijke’ verklaring voor de werking van dergelijke meetmethoden is dat een pendelaar onbewust spieractiviteiten vertoont die consistent zijn met zijn verwachting. Dit principe wordt het ideomotorisch effect of motorisch automatisme genoemd. Dat zou betekenen dat verschillende mensen tot dezelfde meetresultaten kunnen komen wanneer zij hetzelfde verwachten.
In de praktijk blijkt dat de meetresultaten aardig uiteen kunnen lopen. Er worden soms Boviswaarden van boven de miljoen gemeten, terwijl de schaal oorspronkelijk van 0 tot 10.000 loopt. Om dezelfde Boviswaarden te kunnen pendelen is regelmatige afstemming op de meetwaarden van anderen  noodzakelijk. Volgens Andeweg kunnen de resultaten door deze onderlinge vergelijking tot wel negentig procent overeenkomen. Om zeker te weten dat je metingen helemaal zuiver zijn, moet je je niet door je eigen verwachtingen en waarnemingen laten beïnvloeden, moet je neutraal, ontspannen en gegrond zijn. Dat vereist scholing.

Levensbedreigend
Zoals bij veel meeteenheden kan ook op de schaal van Bovis sprake zijn van negatieve getallen. Deze zouden te meten zijn bij zwart-magische symbolen, voorwerpen en plaatsen. Meten op een zwaar beladen plek van 2.000 Bovis en lager kan een aanslag zijn op de gezondheid. Journalist, NRC-columnist en voedseldeskundige Wouter Klootwijk wijdde er eens een column aan: “Boerenkool kan niet elke snijplank waarderen. En het is mogelijk dat men komt te overlijden tijdens het snijden van boerenkool op kunststof. Door negatieve energie. De plank ontneemt de kool levenskracht waarna de kool op zijn beurt levenskracht bij de mens wegneemt. Hout is beter, barstensvol positieve energie. Het staat aldus geschreven op de website van een Belgische handelsonderneming in bijzondere, schier onbetaalbare soorten spijsolie die ‘serene levenskracht’ geven en in snijplanken: ‘De kunststof snijplank rooft energie, zowel uit het gerecht als uit jezelf en verbreekt de band tussen jou, het gerecht en degene voor wie je het gerecht klaarmaakt.’ De visite kan er dus ook aan doodgaan.”
Andeweg werkt nu twintig jaar met levensenergie. Hij is zelfs al in 1994 door de voormalig Russisch president Michael Gorbatsjov gevraagd om het Russische Nisnesvirsky Reservaat te vitaliseren. Dat bleek een groot succes. Maar ondanks dergelijke successen blijft hij tegen wetenschappelijke muren aanlopen. “Ik heb veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om te bewijzen dat het echt werkt, maar die wetenschappers bleven steeds ‘ja maar’ zeggen. Op een gegeven moment zei ik: ‘Geen ja maar, maar ja klaar. Als je met levensenergie wilt werken, dan moet je eerst je ogen en je hart openen. Je moet eerst bij jezelf naar binnen gaan en confrontaties aangaan. En dat durven de meeste wetenschappers niet.”

(wordt vervolgd)

____________________________________

Zelf je Boviswaarden pendelen
In 7 stappen je eigen levensenergie, chi of Boviswaarde meten met een pendel. Dat is een klein zwaar voorwerp aan een ketting of draad.

1. Voor een plausibel resultaat is zuivere intentie belangrijk. Maak je gedachten leeg, zet je ego opzij en laat verwachte resultaten los.
2. Houd je hand boven het te meten object (houd bij mensen de hand vast).
3. Houd de pendel boven de middenstip van de Bovismeter en vraag toestemming om te meten. Draait de pendel met de klok mee dan is het antwoord ja.
4. Houd de pendel enkele centimeters boven de buitenste cirkel, begin bij 0.
5. Beweeg de pendel rustig langs de lijn terwijl deze met de klok mee blijft draaien.
6. Bij het meetpunt zal de pendel in een rechte lijn naar het centrum op en neer gaan zwaaien. Dit kun je controleren door de pendel iets te verschuiven op de schaal om te zien of de pendel daar weer rondjes gaat draaien.
7. Voor waarden boven 18.000 Bovis vraag je toestemming om door te gaan. De waarde 1.000 wordt dan 19.000, enzovoort.

Hoe vaker je het doet, des te sneller herken je het gedrag van de pendel. Maakt deze bijvoorbeeld hele wijde cirkels, dan is de energie heel intens.

(Bron: Jill van Maasdijk, Lichtwerk in Nederland, Shield of the Command Newsletter, 2003)

____________________________________

Als het contact verbreekt, geldt het recht van der sterkste
Energetisch gezien is er een prachtige parallel tussen de overlevingsstrijd van een zieke, gestreste boom in een ziek ecosysteem (bos) en het menselijke bestaan:

“De wetenschap gaat ervan uit dat in de natuur de strijd om het bestaan heerst en het recht van de sterkste geldt. Bomen concurreren om water, mineralen en zonlicht. De boom die zich het snelste breed en lang maakt, overleeft door zijn buren uit de race te drukken.
Dit uitgangspunt staat lijnrecht tegenover energetische waarnemingen in een gezond bos. Daarin overlappen de stamuitstralingen en staan bomen met elkaar in contact. Een gezond bos kent energetisch gezien geen individuele bomen, maar bomen die constant energie en informatie uitwisselen. De bomen vormen een ecosysteem. Bij zieke bomen neemt de vitaliteit en de stamuitstraling af, waardoor er geen overlapping meer is. Het onderlinge contact wordt verbroken. Het bos lijdt onder stress en wordt gevoeliger voor ziekten en plagen. Het ecosysteem valt uit elkaar: de groep vrienden laat elkaar los en iedere boom begint voor zich te leven. Op dat moment gaat wél het recht van de sterkste gelden en begint de strijd om het bestaan. Het ecosysteem desintegreert en verliest zijn complexiteit en soortenrijkdom. In plaats van samenwerken, concurreren de bomen nu om water en voedingsstoffen.”

Afkomstig uit H. Andeweg, ’In resonantie met de natuur’, uitgeverij Servire. In een van de volgende edities van Koorddanser kun je meer lezen over Hans Andeweg.

____________________________________

18.000 Bovis: onaards
Simonéton, de leerling van Bovis – de naamgever van de schaal voor energieniveau, van 0 tot 10.000 –  ontdekte al pendelend dat niet alleen voedingsmiddelen levensenergie of een Boviswaarde hebben, maar ook mensen, dieren, ruimten, voorwerpen, waterbronnen, bossen en symbolen. 6.500 Bovis beschouwde hij als een neutrale energetische waarde voor de mens. De ideale leefomgeving voor de mens ligt tussen 8.000 en 10.000 Bovis. Alles onder 6.500 Bovis onttrekt energie, terwijl waarden boven 8.000 Bovis energie toevoegen. Om gezond te blijven of te herstellen zouden we alleen voedsel moeten consumeren met waarden boven de 6.500 Bovis, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd het geval. Gewoon kraanwater meet waarden tussen 100 tot 4.000 Bovis en lang gekookte groenten zouden zelfs een waarde hebben van minder dan 200 Bovis.
In de natuur hebben struiken en heesters een Boviswaarde vergelijkbaar met die van gezonde mensen. Gezonde bomen hebben een hogere waarde: 7.000 tot 10.000 Bovis. Daarom voelen we ons vaak ‘opgeladen’ door een boswandeling. Een ziek bos met waarden rond 4.000 Bovis kan ons uitputten. De aarde kan zelf tot 18.000 Bovis aan levensenergie produceren. Metingen in steencirkels in Engeland, zoals Stonehenge, Avebury, de Rollright Stones, Boscawen-Un en Scorhill leveren meetwaarden op tussen 14.500 en 17.500 Bovis. Alles boven 18.000 Bovis heeft geen aardse, maar een kosmische oorsprong. In graancirkels worden dikwijls hogere waarden dan 18.000 Bovis gemeten, voor velen het bewijs dat graancirkels onaards zijn. Als ijkpunt voor de waarde van 18.000 Bovis wordt overigens de kathedraal van Chartres genomen. Men is het er alleen nog niet over eens waar dat ijkpunt precies ligt: de één noemt het hoogaltaar, de ander het centrum van het labyrint. Maar het kan zich ook in de crypte van de kathedraal bevinden.

____________________________________

Meer lezen:

–  Meer over wetenschap en spiritualiteit: ‘De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit’, Ervin Laszlo & Kingsley L. Dennis (red.), uitg. Ankh-Hermes, 2012.
–  Wikipedia over kwantummechanica
–  Over nulpuntenergievelden en informatieoverdracht: ‘Kosmische visie, Wetenschap en het Akasha-veld’, Ervin Laszlo, uitg. Ankh-Hermes, 2006.
–  ‘Blauwdruk, De multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’, John Consemulder, uitg. Ankh-Hermes, 2008.
–  ECOtherapie is een methode die de vitaliteit en de zelforganisatie van eco- en bedrijfssystemen verbetert (www.ecotherapie.org).
–  Een rondje Googelen toont dat er veel informatie over gemeten Boviswaarden te vinden is, maar nergens wordt de bron vermeld. De genoemde waarden zijn daarom slechts ter verduidelijking.
–  Over Wilhelm Reich in deze korte documentaire

 

Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.Nikola Tesla (1856 -1943)

 

 Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest