Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kijk eens naar je ondeugden

/
/
/
518 Views

Van hoofdzonden tot ondeugden: de basis is angst

Ondeugden en hoofdzonden? Dat klinkt nogal ouderwets. Niet zonder reden: ze zijn ook oeroud, springlevend en vaak vréselijk lekker. Er valt heel veel van te leren.

 Met medewerking van Prem Baba

De aandacht voor de (on)deugden roept bij velen oersaaie beelden op, zoals het gezeur van bisschoppen, kerken en andere normatieve moraalridders. Maar er is veel nagedacht over dit onderwerp. Al duizenden jaren. Met uiterst leerzame gedachten. Aristoteles hield zich voor onze jaartelling al bezig met de deugden. Plato sprak erover. En in de christelijke tijd de schilder Jheronimus Bosch en filosoof Thomas van Aquino.
In onze tijd heeft Prem Baba, de ‘liefdesgoeroe’ (hij stond eerder dit jaar in ons blad, zie kd.nl) een bijzondere verklaring voor de ondeugden of hoofdzonden.
Want wat is er eigenlijk aan de hand met die hoofdzonden? Natuurlijk neigen we allen ertoe om de meeste eigenschappen uit het lijstje die we bij een ander zien te veroordelen. Hoogmoed? Je kent ze wel… Jakkes! Woede? Tja, je hebt wel ’s van die momenten hè… Daar ga je dan in de excuusstand. Ons eigen morele kompas wijst erop dat we fout zitten, maar ons verstand verklaart gretig waarom het vol-ko-men terecht was dat we ons lieten gaan. Herkenbaar? Eigenlijk neigen we nogal eens tot hypocrisie. Vandaar dat we het er maar eens over moeten hebben.
Terug naar Prem Baba. Hij zegt: “Als je merkt dat je niet in staat bent je Ware Natuur of Ware Zelf te belichamen, is dat een aanwijzing: dat je iets loopt te projecteren wat weer aangeeft dat er angst zit in je systeem. Als er angst is, is er haat en als er haat is, is er trots. Dit moet je correct identificeren en vervolgens omzetten.’ Ga d’r maar aanstaan. Hij heeft een boeiend idee over hoe dat zit. Hij noemt het ‘de Negen Matrices van het Lagere Zelf’.

Uitdrukkingen
Prem Baba: ‘ Het lagere zelf, dat zich manifesteert in de vorm van de negen matrices (of uitdrukkingen) en onze maskers, zijn beschermingsmechanismen. Deze heeft de mens gecreëerd tegen shocks door uitsluiting, afwijzing, verlatenheid en andere emotionele trauma’s. Het is wat we kennen als ‘het kwaad’. Soms noemen we het lagere zelf ook wel het gewonde kind of de egoïst. Het is een deel van de persoonlijkheid dat geïsoleerd is gebleven, opgesloten en genegeerd. Zodoende produceert het protesten van almacht in de vorm van een pact van wraak en de vicieuze cirkel van sadomasochisme. Dit genereert conflicten, destructieve herhalingen en allerlei ellende die ons laat lijden.’
Dat is een pittig uitgangspunt van Prem Baba. Ondeugden als gevolg van traumatische ervaringen. Universeel bovendien; wie heeft/had er niet mee te maken? Wie is niet als kind gewond? Iedere incarnatie heeft wel één of meer ‘gewonde kinderen’ in zich. Het zijn deze trauma’s die de ontwikkeling kunnen voortstuwen, iets wat ik zelf ervoer en veel zie bij en hoor van mensen die al geruime tijd aan zichzelf werken. Het ‘au’ van vroeger dat iets moois in het heden baart.
Prem: ‘En waarom geloof ik dat de weg naar het bereiken van zelfverwezenlijking onvermijdelijk gaat door dit lagere zelf? Waarom geloof ik dat het een poort is naar vrede? Waarom zeg ik dat als we echt in contact willen komen met het beste in onszelf, we eerst bereid moeten zijn het ergste in onszelf onder ogen te zien? Omdat achter de schaduw het licht is. Als we de schaduw ontkennen of vrezen dan sluiten we de toegang tot het licht. Dit is wat wordt gedaan in de grote meerderheid van de religieuze tradities. Zij leren ons te leren om de schaduw te ontkennen. Ze leren ons het belang van liefde en vergeving, maar niemand leert ons wat we moeten doen met woede, afgunst en jaloezie die ons vaak verslindt.’

Geuren van het Ware Zelf
Prem: ‘Voor mij is het ook waar dat liefhebben en vergeven nodig zijn. Maar dan moeten de liefde en/of de vergeving wel echt zijn. Want het doen alsof we liefhebben en vergeven, is wat we al hebben gedaan gedurende duizenden jaren en dit heeft alleen maar geleid tot meer lijden. Vrede komt met de waarheid. Eerst met de aanvaarding van de relatieve waarheid van het lagere zelf, die van voorbijgaande aard is. Totdat we toegang hebben tot de permanente waarheid van het Hogere of Ware Zelf. Vrede, vreugde zonder reden, voorspoed, gezondheid, liefde, vergeving en al het goede zijn de ‘geuren’ van het Ware Zelf. Deze waarheid bloeit alleen wanneer de donkere wolken van het lagere zijn verwijderd. Maar deze verwijdering moet goed worden begrepen. Omdat sommigen van mening zijn dat verwijderen betekent dat ze ontkend moeten worden. Ontkenning zorgt er alleen maar voor dat de macht van de lagere natuur toeneemt. Bijvoorbeeld als je jaloezie ontkent, zal deze groeien totdat je die niet meer kan controleren. Leer daarom zelf om je lagere zelf te identificeren, te begrijpen en je er niet mee te vereenzelvigen.’
Dat probeert de mensheid al heel, heel lang. Niet in de laatste plaats doordat het onwenselijke schaduwgedrag niet erg bevorderlijk is voor de sociale contacten en de samenleving, laat staan voor  de zielenrust van ieder individu. Hoe zit dat veranderen dan in elkaar?
Prem stelt dus kort gezegd dat de ondeugden of hoofdzonden ooit ontstonden in ieder mens als beschermingsmechanisme tegen de pijn van de beschadiging van het Ware Zelf. Het ‘gewonde kind’ beschermt zich tegen de bedreiging. Met een uiting van het lagere zelf. Logisch maar niet zo verstandig en al helemaal niet handig voor een volwassene.

Spectrum
Prem: ‘We kunnen het lagere zelf in negen uitingsvormen, maskers of matrices verdelen. Dit zijn negen autonome delen die tegen onze bewuste wil ingaan. Hoe meer deze delen onbewust blijven hoe minder we hun koers kunnen sturen. Maar als je ze identificeert en echt leert kennen, verliezen ze hun kracht over ons psychofysische systeem. Verspreid over een spectrum van meest dicht naar meest subtiel, (waarin ‘meest dicht’ het meest opvalt en ‘meest subtiel’ het moeilijkst te duiden is) manifesteren deze matrices zich in de navolgende manieren.

Vraatzucht – in de vorm van alle dwangmatigheden: bijvoorbeeld dwangmatig eten, dwangmatig praten en dwangmatig dingen kopen, inclusief het dwangmatige denken.

Luiheid –  machteloos staan bij de confrontatie met een noodzaak tot handelen. Luiheid is geen morele kwestie die op zichzelf staat. De oorzaak ligt bij bevroren gevoelens die iemand ervan weerhouden te doen wat gedaan moet worden. Soms kan luiheid een mens wel degelijk aanzetten om heel veel moeite te doen, maar iedere inspanning die vanuit luiheid wordt verricht, is van nature gedoemd te mislukken. Een dergelijke inspanning krijgt niet voor elkaar wat er werkelijk gedaan moet worden.

Hebzucht – het verlangen om te verzamelen, dingen te hebben, alle dingen te bezitten die men begeert.

Afgunst – de impuls om wie dan ook stuk te maken die het object van je verlangen in bezit heeft, of om het object zelf kapot te maken. Dit kan ook betekenen dat men de ander naar beneden haalt opdat ook hij de ellende van je belabberde toestand kan meemaken.

Woede – de destructieve impuls zelf, in al haar verschijningsvormen.

Trots – een met name complexe en ingewikkelde matrix, maar deze kolonel verschijnt zeer frequent onder escorte van zijn favoriete luitenants ijdelheid, schaamte en een opgeblazen zelfbeeld.

Lust – de vervorming van liefde, waarbij je je seksuele energie gebruikt om macht over de ander te verkrijgen zodat je deze ander kunt domineren.

Angst – één van de voornaamste afweermechanismen die de mens kent. Angst is de alerte bewaker van verloochende gevoelens en manifesteert zich op vele manieren, vooral via twijfel en scepsis.

Leugen – is de laatste en lastigste matrix van het lagere zelf. Het biedt ons de mogelijkheid onszelf en anderen ervan te overtuigen dat al die dwangmatigheden ons probleem helemaal niet zijn: “Ik? Nee!” Er zijn leugens die je de hele dag tegen jezelf vertelt om te laten zien hoe superieur je bent aan de andere, en er zijn ook heel subtiele leugens die je laten geloven dat je een waterdruppel bent en niet de oceaan.’

Transformatie
Deze negen maskers zijn er dus twee meer dan de zeven traditionele hoofdzonden. Prem: ‘Als volwassenen geloven we nog steeds dat we dit kind zijn. Wat is, meer objectief gezien, eigenlijk dat innerlijke kind? Het is je persoonlijke verhaal. Je blijft betoverd door je persoonlijke verhaal. Het is een fixatie. Wat ooit geleerd was als verdedigingsmechanisme om te overleven, blijft in je volwassenheid bestaan. Maar het is niet meer nodig om met deze verdedigingsmechanismen te overleven. Het is de eerste en belangrijkste stap: het loslaten van de maskers van onderdanigheid, intrekking en zelfvoorziening. Want zij verstoren de goddelijke eigenschappen van liefde, rust en kracht.’
En daarna? Daartoe wijst Prem op de getuige, je centrum, de waarnemer van jezelf, je leven en je binnen- en buitenwereld. ‘Daarna moet je aan het werk aan de diepere lagen. Iedereen heeft altijd een hoofdpersoon, die optreedt in jouw verhaal van je leven. Als je die hoofdpersoon transformeert, gaat al het andere ook.’

Meer: www.prembaba.org.

______________________________________________

Zeven hoofdzonden (of ondeugden)

1. Superbia (hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid)

2. Avaritia (hebzucht – gierigheid)

3. Luxuria (onkuisheid – lust – wellust)

4. Invidia (nijd – jaloezie – afgunst)

5. Gula (onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht)

6. Ira (woede – toorn – wraak – gramschap )

7. Acedia (gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid)

 

Acht deugden

1. geloof,

2. hoop,

3. liefde,

4. voorzichtigheid,

6. rechtvaardigheid,

7. kracht,

8. matigheid.