Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

‘Doorbreek het politieke spelletje’

/
/
/
1089 Views

Voorzitter Lea Manders van partij Mens en Spirit mikt op entree in Tweede Kamer

Was Groen Links altijd een partij met verfrissende – en niet altijd haalbare – ideeën, Partij Mens en Spirit (MenS) positioneert zich nóg iets verfrissender, eigenwijzer en vernieuwender. De komende Tweede Kamerverkiezingen moeten toch wel één zetel op kunnen leveren. Tijdens de vorige verkiezingen kreeg MenS al tienduizenden stemmen, bijna een halve zetel.

In 2010 deed Partij Mens en Spirit (MenS) halsoverkop mee met de Tweede Kamerverkiezingen. De partij trok toen 26.196 duizend stemmen, goed voor een halve – en dus geen – zetel. Maar de entree in de politieke arena was er. De partij had zich georganiseerd in alle kiesdistricten. In Eindhoven brak echter een onfrisse ruzie uit die op straat (lees: bij de media) kwam te liggen. Typische beginnersperikelen, want hadden andere nieuwkomers zoals de Leefbaren en de PVV er aanvankelijk niet ook mee te maken gehad?
Op 12 september doet MenS weer mee met de verkiezingen. Met een uitgesproken ‘spiritueel’ profiel, dat zie je al aan het woord ‘spirit’ in de naam. Oprichter en huidig voorzitter is Lea Manders (56). In het gewone leven is ze gemeenteraadslid voor de locale Arnhemse partij Zuid Centraal en de andere helft van haar tijd is ze zelfstandig astrologe. Het partijvoorzitterschap is voor haar iets voor de ‘vrije tijd, behalve nu in de verkiezingstijd, dan is het een fulltime baan’, zegt ze.
De partij zit in een ‘lastige’ hoek van het politieke spectrum. Door de grote sociale betrokkenheid van het spirituele bewustzijn dat het MenS-bestuur en de nu 1200 leden voelen, is het partijprogramma sociaal, kritisch en vernieuwend, dezelfde hoek waar de traditioneel linkse partijen zich stevig hebben genesteld: PvdA, Groen Links, SP, ChristenUnie en in bepaalde opzichten ook D66.
Het nadeel van de combinatie spiritualiteit en politiek is dat een spiritueel bewustzijn over verruiming, openheid en loslaten gaat en politiek juist over vernauwing, definiëring, polarisatie en uitsluiten van ongewenste zaken en maatregelen.  Door een samenleving te benoemen waarin het leven beter is/wordt dan nu, kan een fixatie of zelfs tunnelvisie ontstaan, zij het een ‘spirituele’ tunnelvisie. Maar dat geldt ook voor ‘christelijk’, ‘socialistisch’ en ‘liberaal’. De oriëntatie van de politiek op maatregelen, besteding van geld en het aanbrengen van een rangorde daarin, biedt ruimte voor een polariserende discussie. Lea Manders is hierover kort: ‘We leven nu eenmaal in zo’n wereld. Op spiritueel niveau gaan we uit van eenheid: innerlijk en op een hoger niveau. Maar op maatschappelijk niveau ligt dat anders. Daar stellen we ons als partij de vraag: hoe doe je het beter vanuit dat eenheidsprincipe? Neem bijvoorbeeld de subsidie voor grotere huizen, de hypotheekrenteaftrek. Of de financiële voordelen voor grote bedrijven en hun winsten. Die zijn van ons samen. Dus willen we als samenleving daarvan ons deel.’

Is er zoiets als spirituele politiek? Of zijn er alleen maar spirituele mensen die aan politiek doen?
De vraag is voor mij niet relevant. Spirituele politiek gaat over de richting en insteek van je beleid, net als wanneer je politieke visie gebaseerd is op bijvoorbeeld liberale denkbeelden. Politiek komt altijd voort uit een visie op de wereld en samenleving. In ons geval is het een spirituele visie. Politiek is een vak apart en draait om visionaire aspecten die concreet naar de realiteit moeten worden vertaald in keuzes en beleid.’

En wat is de juiste route uit de huidige crisis?
‘De enige weg uit de crisis is een meer menselijke samenleving waarbij macht en invloed terug wordt gebracht naar de locale gemeenschap en naar de individuele mens, zo staat op de site van de partij. Er is een mentaliteitsverandering noodzakelijk. Geldgericht denken dient omgevormd te worden naar een mensgericht denken waarbij we ons bewust zijn dat we van elkaar afhankelijk zijn.’

Dat laat je dus niet over aan ‘de markt’?
‘Marktdenken is doorgeslagen. De zorg in ons gezondheidszorgsysteem is geen product. Je hoeft niet als consument te kunnen kiezen voor een zorg. Er was voorheen één basisverzekeringsysteem (ziekenfonds) met bepaalde behandelingen. Dat voorkwam een grote vercommercialisering, al hadden we ook toen weinig eigen keuzemogelijkheden. Nog steeds bepaalt de overheid – samen met commerciële verzekeraars – wat wel en niet wordt vergoed. Wij willen de zeggenschap over deze collectieve belangen teruggeven aan de burger. De overheid moet een ‘’gemeenschapsdienst’’ worden, door en samen met ons, de burger. Coöperatief.’

Tikje anarchistisch…?
‘De overheid moet weer partner worden van de burger. Nu gaat het over of boven ons heen. De burger heeft niets in te brengen. Ja, een vakje rood kleuren op 12 september. De verantwoordelijkheid én zeggenschap dus weer bij de burger leggen.’

Wat is het echt nieuwe geluid van MenS?
‘Dat we het geldsysteem willen omvormen. We willen toe naar coöperatieve gemeenschapsbanken. Die moeten in handen van de burger komen, van de klanten. Waardoor er lage rentes kunnen worden gerekend voor hypothecaire leningen. Denk dan aan zo’n twee procent. Dan kunnen we ook de hypotheekrenteaftrek zonder een centje pijn afschaffen. Op den duur kunnen rente en inflatie verdwijnen. Dat zijn namelijk keuzes die samenhangen met de keuze voor een bepaald financieel systeem.’

Maar er is toch al zo’n bank, de Rabobank?
‘Klopt, in principe wel, maar intussen is die ook een grote complexe winstgerichte organisatie geworden. Hier wordt er teveel op ledenvergaderingen doorgejenst. Probeer daar maar eens iets te veranderen.’

Op de site staat een stevig partijprogramma. Wat zijn hierin de accenten?
‘Allereerst het financiële systeem dus met die gemeenschapsbanken. Maar ook een nieuw lokaal betaalmiddel voor binnenlands geldverkeer en het op termijn terugdringen van rente en inflatie: naast de euro een Nieuwe Gulden. Dan de zorg: meer preventie en het terugdringen van de kosten door samenwerking tussen alternatieve – een rotwoord – en reguliere gezondheidzorg. De alternatieve en complementaire behandelmethodes moeten vrij toegankelijk blijven, want er worden steeds meer middelen verboden. Dan op de derde plaats de gezondheid van mensen in het algemeen door het aanbieden van betaalbare gezonde gifvrije voeding en vrij onderwijs; ruimte scheppen voor andere en nieuwe leervormen. En op de vierde plaats Europa: het verbeteren van de democratie in Europa zodat duidelijker wordt welke krachten daar spelen. De Europese volkeren moeten zelf kunnen kiezen hoe en in welke mate we samenwerken. Nu wordt dit topdown bepaald.’

Vat het eens bondig samen…
‘Breng het hart naar de politiek. Stel de mens en diens authenticiteit centraal in plaats van geld. We moeten meer lokaal produceren en consumeren. Nederland is de grootste producent van kalfsvlees. En dus is hier een grote bio-industrie. Dat levert voor mensen – zie de q-koorts – problemen op.’

Maar kalfsvlees is een noodzakelijk bijproduct van onze zuivelproductie. De kern van onze  export…
‘Hoe bedoel je?’

Zonder kalfjes geven koeien geen melk.
‘Oh, is dat zo? In ieder geval willen we de landbouw biologischer en diervriendelijk maken. Ja, vlees wordt dan duurder, maar vlees eten is helemaal niet nodig. Nederland verdient er veel geld mee, maar we moeten keuzes maken, mede gezien de zware aantasting van het milieu.’

Is er wijsheid in de politiek?
‘We moeten niet steeds uit politieke en financiële motieven kiezen. Dat leidt ertoe dat de belangen van multinationals nu te zwaar wegen. Ambtenaren zijn in feite erg deskundig, maar de politiek voert het eigen programma eerst uit, ook als dat on-wijs is.
De overheid kan via belastingen en maatregelen overigens geld aftappen waar ze wil. Wij hebben de wens dat de burger meer zelfvoorzienend wordt door eigen energiesystemen bijvoorbeeld, maar dit wordt tegengehouden, want dan verliest de overheid grip op de samenleving doordat men minder belasting binnenkrijgt.’

Nog quick-wins?
‘Jazeker. Windenergie, zonnepanelen en aardwarmte. De overheid houdt die tegen. In Duitsland wordt tien procent van de energie al op die manier opgewekt. De investeringen hierin worden snel terugverdiend. De slogan van de VVD dat windmolens op subsidie draaien is inconsequent geredeneerd: schaliegas, kernenergie, energie uit fossiele brandstoffen, ja de hele Europese Unie draait op subsidie! En we kunnen direct beginnen met het omvormen van de ABN/AMRO tot de eerste gemeenschapsbank, want de overheid is er nu reeds eigenaar van. De overheidsinvestering in deze bank zien we toch nooit meer terug. Doorbreek het politieke spelletje, want het gaat nu gewoon door, de banken voorop!’

Hoeveel zetels gaan het worden straks?
‘Nu de SP op het niveau van de VVD ligt, lijkt er een bereidheid bij de kiezer om te veranderen. Dat is in ons voordeel. Afhankelijk van de aandacht van de media denk ik dat we toch zeker een zetel gaan halen.’

Word je dan niet een ‘getuigenispartij’?
‘Invloed heb je direct én indirect. Indirect door de publieke opinie te keren met een nieuwe boodschap. Bijvoorbeeld dat alles waar we in de samenleving niet zonder kunnen, in overheidshanden zou moeten zijn: banken, zorg, energie, onderwijs en defensie. Kijk naar Zwitserland: de zorgkosten zijn daar lager mede doordat de in ons land verfoeide homeopathie daar wél wordt vergoed, eenvoudig omdat mensen het willen en het werkt. Heel pragmatisch. Dat is de juiste route. En vergeet niet: de overheid dat zijn wíj!’

Meer: www.mensenspirit.nl

________________________________

Programmapunten MenS in het kort

 1. Zorg verbeteren, voorkomen en verminderen door preventie, gifvrije gezonde voeding en een schoon milieu, en door samenwerking regulier en alternatief. Dan kan het eigen risico worden afgeschaft.
 2. Respect en het recht op zelfbeschikking genereren voor een andere visie op ziekte en gezondheid, waardoor alternatieve behandelmethoden en middelen vrij toegankelijk blijven en weer worden.
 3. Het onderwijs vrij maken, ruimte scheppen voor andere leervormen en educatie aanpassen aan het kind, in plaats van andersom.
 4. Eigen soevereiniteit stevig bewaren, zeker tot het moment dat de EU werkelijk democratisch is geworden.
 5. Het instellen van een coöperatieve gemeenschapsbank in eigen handen, met lage rentes voor hypotheken, waardoor de hypotheekaftrek kan verdwijnen.
 6. Geen woningen meer verkopen via veilingen. Woningbouwcorporaties kopen woningen op tegen marktprijs minus een risicopercentage.
 7. Invoering Nieuwe Gulden als lokaal betaalmiddel om middelen binnenlands te houden.
 8. Op termijn rente en inflatie afschaffen, door invoering waardevrij betaalmiddel. Door rente en inflatie stijgen prijzen en worden producten onnodig duurder.
 9. Productie voedsel en goederen, en energieopwekking zoveel mogelijk lokaal doen plaatsvinden. Om dit aantrekkelijk te maken transactiebelasting invoeren.
 10. Belastingvoordelen en subsidies rijken en grote bedrijven afschaffen.
 11. Instellen garantie-inkomen van 1000 euro in ruil voor een halve werkweek werken voor de samenleving, zodat zowel individu als de samenleving hierbij gebaat zijn.

(bron: www.mensenspirit.nl)Plaats een reactie

  Artikel delen
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest