Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Spiritueel enneagram: hoe alles is geworden

/
/
/
600 Views

In negen stappen het bestaan rond 

Het enneagram ken je voornamelijk als karaktertypologie. Maar in de oudheid was dat anders. Toen bestond de karaktertypologie niet. Wat wel bestond was het spirituele enneagram. Het was het symbool van de zoektocht naar het zijn, het volmaakte. In negen stappen.

Door Willem Jan van de Wetering

Al langere tijd ben ik bezig met het bestuderen van oude symbolen en heb de spiritualiteit in mij ontdekt tijdens mijn zoektocht. Het was een prachtige tocht, vol onbegrip, de weg kwijtrakend, maar genietend van alles wat ik ont-dekte. Graag deel ik een stukje van mijn zoektocht.
Het enneagram bestaat uit negen punten op een cirkel. Er zijn vele verbanden in het enneagram verborgen. Als je de cirkel volgt in je zoektocht naar spiritualiteit, kom je op punt één direct in contact met het ‘Volmaakte’.

Stap 1: Het Volmaakte
Op dit punt is alles al aanwezig. Het volmaakte is daar, maar is nog onbekend. Het is het oerbegin waaruit alles ontstaat. Hier vind je de bron van het zijn. Het volmaakte bevat het goddelijke. Alles is perfect zoals het is. Het volmaakte herbergt alle kennis, alle ervaring en alle hulp die je nodig hebt. Het is het punt van waaruit God de wereld zag. Je mag genieten van alles wat er is. Kijk maar om je heen en ontdek de schoonheid van het leven. Alleen vanuit het volmaakte kunnen we onze route starten. Het contact met dit punt zal ervoor zorgen dat je altijd terug kunt komen, met al je ervaringen, om te ontdekken dat alles volmaakt is. Je moet echter nog ontdekken wat het is om in volmaaktheid te zijn, want het is onmogelijk om al aan het begin van de reis alles als perfect te zien.

Stap 2: De potentiële voorraad
Op het tweede punt is alles wat je nodig hebt in je leven op voorraad. Het is het punt van je onmetelijke potentieel waarover je kunt beschikken. Hier liggen je talenten en vermogens. Je kunt veel meer dan je denkt. Het probleem is dat je er nog niet bij kunt, terwijl je je er wel bewust van bent dat het er is. Op punt 2 bevindt zich alles wat je nodig hebt om je pad te vervolgen. Je totale potentieel ligt hier opgeslagen. Het is een onmetelijke voorraad aan mogelijkheden. Je realiseert je dat je vermogens om je doel te bereiken onuitputtelijk zijn. De wetenschap dat alles onder handbereik ligt, geeft je vleugels. Het is de nog ongemanifesteerde voorraad. Deze is nog niet tastbaar en je kunt er nog niet bij, maar hij is er wel.

Stap 3: Het Magazijn
Op punt 3 bevindt zich het magazijn van je talenten en vermogens. Hier ligt alles keurig opgeslagen en ingedeeld in segmenten, zodat je alles makkelijk kunt vinden. Vanuit de potentiële voorraad heb je hier altijd toegang tot de gemanifesteerde voorraad en kun je pakken wat je nodig hebt. Alles wat hier ligt, behoort je toe en staat tot jouw beschikking. Het is nog niet gematerialiseerd, maar als je weet hoe jouw bouwtekening eruitziet, dan kun je hier de onderdelen vinden om je leven vorm te geven en je levensdoel te realiseren.

Stap 4: Het Bestaan
Op dit punt komt het besef van bestaan. Je kunt over heel veel twijfelen in je leven, maar één ding weet je zeker: je bestaat. Het bewustzijn dat je bestaat, zorgt ervoor dat je op zoek kunt gaan naar de vervulling van je leven. Je hebt de blauwdruk van het bestaan, je weet dat er een enorm potentieel is en je weet waar het magazijn is. Nu kan het creatief in elkaar gezet gaan worden. Je beseft dat je aan het werk moet om alles wat er in je zit eruit te halen. Er is geen keuze. Jij bestaat. Dus je kunt aan de slag. Als je contact maakt met het volmaakte, weet je precies waarom je bestaat. Dan heb je weer toegang tot je ongekende potentieel en je magazijn, zodat je creativiteit het over kan nemen om je weg te vervolgen.

Stap 5: Klank en Ruimte
Er is ruimte nodig om iets tot stand te brengen. Ruimte in de breedste zin, zowel ruimte om handelingen te verrichten als ruimte in je hoofd. Ruimte geeft stilte, overzicht, klank. Vanuit de stilte ontstaat de klank. Doordat er ruimte is, kunnen de klanken het bestaan omschrijven en krijgt je masterplan bestaansrecht. Je manifesteert jezelf. Het is de klank achter de woorden die duidelijk maken wat je werkelijk zeggen wilt. Woorden vormen zich tot muziek en er ontstaat een symfonie. De symfonie van je leven. Je krijgt de ruimte om het bestaan zinvol te laten zijn.

Stap 6: Levensadem
Het leven wordt gegeven als de ademhaling start. De adem wordt ingeblazen en de longen starten het proces, dat doorgaat tot de laatste adem wordt uitgeblazen. Een enorme energie stroomt door je heen. Je beseft dat jouw bestaan nu echt tot zijn recht komt. Je ademt de levensadem in en bent tot alles in staat. Dit punt wil zeggen dat je levensdoel duidelijk is, dat je weet hoe je er komen moet en het juiste materiaal hebt, het in elkaar hebt gezet en nu tot leven kunt brengen.

Stap 7: Vorm
De vorm is de verpakking. Door een goede vorm wordt de inhoud duidelijker zichtbaar. Op dit punt komt al het voorgaande samen en gaat zich al duidelijker manifesteren. Er worden keuzes gemaakt. Doordat het klank en levensadem heeft, kan er spelenderwijs worden vormgegeven. Er is sprake van beeldspraak, visie, kleuren. Woorden krijgen betekenis. Er is een vorm van dingen zien en erdoorheen kijken, waardoor de werkelijkheid zichtbaar wordt. Het leven kleurt zich in en jij geeft het leven kleur. Vorm en kleur komen bij elkaar om er een waar feest van te maken.

Stap 8: Kracht
De verbindingen komen hier samen en worden omgezet in kracht. Het leven krijgt een betekenis en het bestaan wordt omgezet in daadkracht. Het leven is ontstaan in water. Water is de basis van het leven. Het gaat stromen. Alles wordt fysiek gemaakt en is zichtbaar voor iedereen. Je hebt de innerlijke kracht om het onmogelijke mogelijk te maken. Je staat in je krachtbron en kunt alles aan.

Stap 9: Bron
De manifestatie komt tot stand in de bron. Dit is het punt waar de elementen samenkomen. Er worden huizen gebouwd, gewassen geoogst, werk kan gedaan worden, het pad kan worden gevolgd. Alles wat aanwezig is, komt samen. De aarde en hemel komen samen om het bestaan richting te geven. Dit is het punt van aarden. Je hebt de hele weg afgelegd en je bestaan inhoud gegeven vanuit het volmaakte. Nu ben je bij de bron waar de aarde en de kosmos het overnemen. Jouw taak is volbracht en kan samensmelten met het volmaakte.

Na stap 9 kom je opnieuw op stap 1, het Volmaakte. Nu ervaar je dat het leven volmaakt is.

Wat kan je hiermee?

Je ziet dat het leven een cyclus is. Het enneagram laat zien dat alles uit negen stappen bestaat. Als je zoekt naar je diepere zelf, je spirituele verbinding, dan heb je hier je stappenplan. Spirituele ontwikkeling ontstaat met het besef dat je verbonden bent met het Goddelijke (1), dat alles wat je nodig hebt in je leven aanwezig is (2), dat je het ergens kunt vinden (3), en kunt verbinden met het besef van bestaan (4) waardoor het klank krijgt om geuit te worden (5), de levensadem gevonden wordt om het leven intens te beleven (6), het vorm kan worden gegeven (7) en vanuit kracht (8) kan worden ingezet om bij de bron (9) te komen en van daaruit het volmaakte in jezelf te ervaren.
Alles is een proces dat via vaste banen leidt. Kijk om je heen. Zie dat alles precies is zoals het moet zijn, dat al je talenten en vermogens opgeslagen liggen en als je weet wat je nodig hebt om werkelijk vanuit je hart te leven, kan je dat in het magazijn vinden zodat je het bestaan ten volle gaat ervaren. Er is ruimte nodig en klank te geven aan je leven. Durf je te uiten vanuit rust. Dan vind je de levensadem om je pad te gaan en je leven vorm te geven waardoor je de kracht vindt om je bron te ontdekken.

Willem Jan van de Wetering is enneagramtrainer en inspirator. Van zijn hand verscheen recent het boek ‘Spiritualiteit en het Enneagram’. 


Tags:
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest