Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Astrologie als wegwijzer in de illusie

/
/
/
615 Views

Roeland de Looff combineert als non-dualist astrologie van het westen en oosten

Dat ons ‘ik’ feitelijk een illusie is, dat leert de dagelijkse praktijk. En dat aandacht voor dat ‘ik’ eígenlijk onzin is, kan iedere non-dualist je vertellen. Astrologie houdt zich vooral bezig met dat ‘ik’. Des te verwonderlijker is het dus dat Roeland de Looff astroloog én non-dualist is. En zelfs westers én Indiaas astroloog. Hoe krijgt hij die beide mensvisies bij elkaar?

Het ‘ik ‘ is slechts een gedachteconstruct, leren kort gezegd veel spirituele tradities. Niet dat er iets mis is met een ik-besef. Maar de aandacht van en voor het ‘ik’ kan de illusie van afgescheidenheid versterken. Je kan je dan ook afvragen of aandacht voor je eigen astrologische profiel wel zo gezond is voor je spirituele ontwikkeling. Met deze vraag meld ik me bij Roeland de Looff. Hij geeft les over de verschillende stromingen in de astrologie. Zijn ‘Dirah Academie’ voorziet in uitgebreide cursussen  over zowel de westerse als diverse oosterse benaderingen. Daarnaast publiceert hij over Advaita Vedanta, de oudste non-dualistische geschriften.

Bijten non-dualisme en astrologie elkaar?
Roeland: ‘Astrologie richt zich op de persoon en zijn leven. Non-dualiteit richt zich op de grotere werkelijkheid waarin de persoon slechts een nietig stukje energie is, eigenlijk van geen enkel belang.
Je zou ook kunnen zeggen: binnen de eenheid heeft zich een stukje energie gevormd dat onterecht denkt dat het afgescheiden is. Die energie is het ego, het ik-gevoel. Het ervaart zichzelf als middelpunt van de wereld, immers je kunt de wereld niet anders bekijken dan vanuit dat ik-gevoel.’

Aandacht voor de persoonlijkheid kan best samengaan met een besef van eenheid…
‘Ja. Iedereen heeft dat ik-gevoel, ook een non-dualistisch leraar, net zoals ieder organisme nu eenmaal een ik-gevoel heeft. Ook een non-dualistisch leraar is liever gezond dan ziek, zit liever op het strand dan in een ziekenhuis. En dus kan ook een non-dualistisch leraar nieuwsgierig zijn naar zijn horoscoop. Een persoon die leeft heeft een ego, net zoals hersenen. Het is een fundamenteel onderdeel van het organisme.’

Is astrologie een richtingaanwijzer voor de tijdelijke illusie?
‘Op een fundamenteel niveau is alles één energieveld en besta jij als afzonderlijke persoon niet. Echter binnen dat ene energieveld zijn stukjes bewustzijn verrezen die denken en ervaren dat ze afgescheiden zijn. De horoscoop geeft informatie over hoe die stukjes bewustzijn functioneren en hoe ze het leven ervaren. Zowel het fundamentele niveau als het ervaringsniveau zijn belangrijk en relevant. Albert Einstein heeft gezegd: ‘De werkelijkheid is louter illusie, maar wel een hardnekkige.’ De horoscoop geeft informatie over hoe wij die hardnekkige illusie beleven en wat we daarin tegenkomen.

Waarin verschillen westerse en Indiase (vedische) horoscopen?
Het belangrijkste verschil tussen westerse en vedische astrologie is dat ze gebruikmaken van verschillende dierenriemen. De westerse dierenriem is gebaseerd op de zon. Per definitie is het punt waar de zon staat aan het begin van de lente (het lentepunt) het begin van de westerse dierenriem. De zon symboliseert bewustzijn en het centrum van de psyche. Daarom functioneert de westerse astrologie het beste als psychologische astrologie.
De Indiase of vedische astrologie werkt daarentegen met de siderische (sterren-)dierenriem. Het begin van de siderische dierenriem valt samen met de positie van de vaste ster Spica. Omdat het lentepunt verschuift ten opzichte van de sterren is er een verschil tussen de sterrendierenriem en zonnedierenriem. Ooit zo’n 2000 jaar geleden vielen ze samen, maar nu niet meer.
De vedische astrologie kent verder een aantal concrete behandelmethoden om planeten die zwak staan te versterken. Dat is een groot verschil met de westerse astrologie. Meestal beperkt de westerse astrologie zich tot psychologisch aandoende adviezen.’

Lijken de horoscopen van beide dierenriemen van iemand op elkaar?
‘Nee. Iemand die volgens de westerse astrologie zon in Weegschaal heeft loopt een grote kans om in de vedische astrologie zon in Maagd te krijgen. Toch valt het wel mee met de effecten van dat verschil. In de vedische astrologie wordt in tegenstelling tot de westerse astrologie niet zoveel waarde gehecht aan de psychologische betekenis van planeten in de dierenriemtekens. Er wordt veel meer waarde gehecht aan levensthema’s en de kracht van planeten. Dit betekent dat gedurende die bepaalde periode waarin een planeet in de horoscoop ‘actief’ is, dit niet voor iedereen hetzelfde resultaat hoeft te hebben.’

Hoe voorspellend is een horoscoop?
‘Met behulp van astrologie kun je toekomstige tendensen zien. Echter dat is iets anders dan de toekomst voorspellen. Toekomstige tendensen zien houdt in dat je kunt zien welke energieën op een bepaald moment een rol gaan spelen, maar hoe dat zich heel concreet manifesteert is een interpretatie van de astroloog. Die energieën symboliseren namelijk abstracte begrippen. Er is een oneindig aantal verschijnselen. Je kun dus nooit heel concreet voorspellen hoe een abstract principe zich precies gaat manifesteren. Uiteraard proberen astrologen dit toch te concretiseren, maar dan schatten ze in hoe iets zich zou kunnen uiten, ze maken een inschatting. Dit is iets anders dan een trefzekere voorspelling. Soms klopt zo’n inschatting, soms ook niet.’

Tot slot: is het gedoe rond ‘2012’ terecht?
‘Er wordt veel onzin beweerd over 2012. Ook onder hedendaagse afstammelingen van de Maya’s zijn kritische geluiden te horen over hoe bepaalde zaken worden geïnterpreteerd. Waar vooral veel verwarring over is ontstaan, is over de verschillende langetermijneffecten en de kortetermijncycli. In de astrologie geldt dat het gaan van de ene cyclus naar de andere cyclus een geleidelijk proces is, dus niet abrupt. Er zijn daarom geen plotselinge rampen te verwachten die te maken hebben met het veranderen van een langetermijncyclus. Het gaat slechts om een zeer geleidelijk veranderingsproces.’

Meer over Roeland de Looff: www.dirah.nl.

 

Relatievraag

Astrologie kan erg nuttig zijn bij vragen over relaties. Marisca van der Burgh nam de proef op de som om iets meer over zichzelf te weten te komen.

Roeland de Looff kijkt naar mijn geboortedatum en -plaats. Volgens de westerse horoscoop ben ik een Weegschaal. Maar ik voel me meer verwant met Waterman. Roeland: ‘In je westerse horoscoop heb je de maan in Waterman. Vrouwen hebben dikwijls de neiging om de maan sterker uit te drukken dan de zon. Dit komt omdat de maan een vrouwelijk principe is. De positie van de maan in de horoscoop geeft aan hoe een vrouw de essentie van haar vrouwzijn tot uiting brengt. De essentie van jouw vrouwzijn heeft te maken met het Watermanprincipe. Vandaar dat je dit herkent.’
Roeland vervolgt: ‘In de vedische horoscoop heb je Venus, de planeet van de liefde, in val. Dit betekent dat zaken die met je relaties te maken hebben in je horoscoop onder druk staan. Natuurlijk kun je een partner krijgen, alleen het geeft aan dat de liefde soms problemen oplevert of heeft opgeleverd.’
Dat klopt wel. Ik ben een keer gescheiden en een keer weduwe geworden.
Roeland: ‘Hoe relaties verlopen wordt aangegeven door diverse factoren. Het is de taak van de astroloog om al die factoren te bekijken en vervolgens samen te vatten zodat een duidelijk beeld ontstaat. Voor jou geldt dat als je de problemen die te maken hebben met de zwakke Venus, kunt oplossen er een goede relatie met iemand tot de mogelijkheden behoort, omdat jouw Jupiter sterk staat.’
Goed nieuws dus. Maar hoe doe ik dat, mijn Venus versterken? Roeland: ‘Volgens de vedische astrologie kun je planeten die zwak staan versterken. Jij kunt je omringen met Venuskleuren, zoals pasteltinten, licht roze, licht groen, met Venusstenen zoals bergkristal en roze kwarts, en door Venusactiviteiten te doen zoals aandacht besteden aan schoonheid, kunst en ontspanning. Hierdoor wordt Venus versterkt en wordt de kans groter dat deze planeet zich gunstiger manifesteert wat in jouw situatie zou kunnen bijdragen aan een verandering op het gebied van je liefdesleven.
Venus is overigens in zowel een mannen- als vrouwenhoroscoop de planeet die in algemene zin te maken heeft met het thema liefde. Wat geldt is dat volgens de vedische benadering in een mannenhoroscoop Venus iets specifieks zegt over de partner in zijn leven en in een vrouwenhoroscoop Jupiter over haar partner.’

Jij bestaat niet
Roeland de Looff heeft een boek geschreven over de aard van de fundamentele realiteit. Daarin haalt hij nogal wat spirituele heilige huisjes omver. In het boek legt hij een relatie tussen de inzichten van wetenschappers als Albert Einstein en Stephen Hawking en spirituele meesters als Krishnamurti, Nisargadatta Maharaj en Ramana Maharshi.

Bestellen: www.jijbestaatniet.nl.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest