Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Wonderbaarlijk water

/
/
/
433 Views

Gevitaliseerd, levend water plaatst onderzoekers voor raadsels, maar het werkt wel

Water is het gewoonste element dat er is – we bestaan voor bijna 70% zelf uit water – en misschien ook wel het meest mysterieuze. Water heeft een geheugen. Wonderbaarlijk wat het water – mits gevitaliseerd – allemaal kan.

Oostenrijkse kinderen met astma hebben er veel baat bij als ze een paar weken lang elke dag een uurtje spelen in de nabijheid van de Krimml-waterval. Het inademen van de fijne druppels verbetert hun longfunctie aanzienlijk – en dat effect houdt minstens vier maanden aan. Dat ontdekten onderzoekers aan de universiteit van Salzburg. Water uit bergbeken is verfrissend, weet iedere bergwandelaar – veel verfrissender dan water uit de kraan of uit een fles. Water wil van nature bewegen en kolken en als het dat ook mag doen, is het gezond en vitaal. Je zou bijna zeggen dat zulk water lééft.
“Wat we weten van water is slechts een druppel,” zegt de voice-over aan het begin van de dvd van Hans Kronberger getiteld ‘What we know is a drop – The Mystery of Water’, waarin deze en nog meer wonderlijke wetenswaardigheden over water de revue passeren. “Wat we niet weten, is een oceaan” is de laatste zin. Water is een diep mysterie. Het helpt het leven zich te ontwikkelen. En verzet zich tegen onderwerping aan normale fysieke wetten.

Oersoep
Niemand weet, bijvoorbeeld, hoe water op onze planeet terechtgekomen is. Misschien door de inslag van asteroïden? Vast staat in elk geval dat er op aarde veel meer water is dan op andere, aarde-achtige planeten die we kennen. Vast staat ook dat het leven op aarde begonnen is in water, in de ‘oersoep’. Wetenschappers zitten wat dat betreft op één lijn met de ontstaansmythen van de grote godsdiensten.
In de Bijbel bijvoorbeeld, in Genesis 1, begint het bezielde leven te wriemelen in de wateren. De Koran, Soera 2, 164, heeft het over ‘de bron van het leven – het water dat God van de hemel neerzendt’. God verklaart in Soera 21,30: ‘En al hetgeen leeft, hebben Wij uit water gemaakt.’
Water heet H2O in de chemie – twee waterstofatomen met een zuurstofatoom – maar dat is veel te simpel, weten fysici. Water vertoont 68 ‘anomalieën’: afwijkingen van de normale fysische wetmatigheden, eigenschappen die niet verklaard kunnen worden uit de eenvoudige moleculestructuur H2O. Koud water is zwaarder dan warm water, bijvoorbeeld, maar als het water bevriest, wordt het juist weer lichter: ijs drijft op water. Onderin een sloot die bevriest, blijft het water altijd 4 graden Celsius, waardoor het leven in de sloot zich daar kan handhaven, de winter lang. Water heeft een onbegrijpelijk groot vermogen om mineralen op te lossen en te transporteren. En zo zijn er meer bijzondere eigenschappen die maken dat water leven ondersteunt, of draagt. Maar hoe dat precies zit, daarover breken topfysici zich het hoofd. Of beter: veel topfysici blijven liever weg van water. Ze vinden het veel te ingewikkeld.

Vitalisatie
Water doet erg vreemde dingen, zo blijkt uit het druppelonderzoek van Bernd Kröplin, hoogleraar aan de universiteit van Stuttgart. Zijn team neemt druppels water, laat die opdrogen en fotografeert ze met een ‘donkerveldcamera’. Ronduit weird is het resultaat van hun onderzoek: als een medewerker A waterdruppels van gewoon kraanwater laat opdrogen en fotografeert, zien al zijn druppels er hetzelfde uit. Als een andere medewerker B, vervolgens van hetzelfde kraanwater druppels neemt, laat opdrogen en fotografeert, zien zijn druppels er ook allemaal hetzelfde uit. Maar ze zijn wel verschillend van de druppels van A. Kennelijk laat de persoon die het onderzoek uitvoert, zijn sporen achter in het water. En met de donkerveldcamera wordt dat zichtbaar gemaakt.
Ook bleek dat emoties zichtbaar worden in het druppelbeeld van speeksel. En als je een bloem in een kom gewoon kraanwater legt en daaruit druppels neemt, blijkt het beeld van die bloem terug te vinden te zijn in elke druppel.
“Heeft water een geheugen?” vraagt Kröpler zich retorisch af. “Dat zou onze ideeën radicaal veranderen. Dan zijn de oceanen enorme informatievoorraden die ons allemaal verbinden. Maar wat voor informatie? Hoe maak je dat zichtbaar?”
Cees Kamp is promovendus bij Wetsus, ‘Centre of Excellence for Sustainable Water Technology’ in Leeuwarden. Hij onderzoekt watervitalisatie. Probeert erachter te komen wat er gebeurt als je water door apparaten leidt die de vitaliteit en kwaliteit verbeteren. Er zijn tientallen soorten watervitalisatieapparaten: sommige werken met mineralen, andere met een draaikolkvormige mal waar het water doorheen wordt geperst, of met magneten. Sommige schroef je op de waterleiding, andere hangen in een waterton of reservoir. In Grander-apparaten wordt water langs gevitaliseerd water geleid: het effect is dat het daardoor zelf ook gevitaliseerd raakt.
Dat dergelijke apparaten werken, staat eigenlijk al vast. Dat wil zeggen: de kwaliteit van het water verbetert erdoor. Dat getuigen talloze professionals die van de kwaliteit van water afhankelijk zijn om een goed product af te leveren. Maar een theorie ontbreekt.
“Het valt niet uit te leggen” zegt Kamp, “dat informatie overgedragen kan worden op water, en hoe dat werkt. Maar zoals dat gaat: de afwezigheid van een bewijs wordt gezien als het bewijs van de afwezigheid ervan.” Het bestaat niet, zegt men dan in de gangbare wetenschap. Maar dat valt niet vol te houden.

Flowforms
Op een conferentie over watervitalisatie, herfst vorig jaar, zei Iain Trousdell: “In de vrije natuur reinigt en verbetert water zichzelf door watervallen en draaikolken. Maar als wij zo doorgaan met watervervuiling, lukt het binnen een paar decennia de rivieren en oceanen niet meer om zichzelf weer gezond te maken. Dan zullen de zeeën zo zuur worden dat visschubben en schelpen smelten. Dat zou een totale breakdown betekenen van het maritieme systeem. Dus we moeten ons denken over water veranderen.” Iain Trousdell is onderzoeker van het Healing Water Institute in Nieuw-Zeeland en Engeland. Hij vertelde over de flowforms die kunstenaar John Wilkes ontwierp, waarbij water door symmetrische vormen zo wordt geleid dat het in een ritme begint te stromen. Als een hartritme, vond Wilkes: er ontstaat een liggende achtvorm in de waterstroom. Water dat door flowforms is gegaan, zorgt ervoor dat planten dieper wortelen. Op de Middelbare Landbouwschool Warmonderhof is in de jaren tachtig een experiment opgezet van een paar jaar waarin planten en dieren in water uit flowforms vergeleken werd met de flora en fauna in water dat door rechte pijpen stroomde. De flowformplanten bloeiden eerder en sterker, de vissen waren beweeglijker, en boven de flowformvijvers bevonden zich minder muggen. Hoe kan dat werken? Niemand die het weet. Er is zelfs nog geen begin van een theorie, zeggen wetenschappers. Maar in de praktijk wordt er al gretig mee gewerkt.

Verdroging
Evert Schaap van Esyntech in Hengelo onderzocht dertig beroepsmatige gebruikers van watervitalisators: boeren en tuinders, bloemkwekers, pluimvee- en veeteeltbedrijven. Zij rapporteerden dat planten gezonder werden met gevitaliseerd water. Er traden minder schimmels op, minder luizen, en er waren dus minder bestrijdingsmiddelen nodig – tot wel 80% minder. Koeien bleken minder geneesmiddelen nodig te hebben en namen hun voer beter op. En diverse mensen meldden dat de smaak van het water verbeterd was.
Zo zijn er tal van verhalen uit de praktijk. Van een verffabrikant die door gebruik van gevitaliseerd water minder additieven nodig heeft, de betonfabrikant die met het verbeterde water 20% minder cement per kuub beton nodig heeft en een aardbeienteler tot paardenverzorger en zelfs een composteringsbedrijf.
Volgens een onlangs uitgekomen rapport van de Universiteit Twente, getiteld ‘Global Water Scarcity’, verdroogt onze aarde doordat onze landbouw te veel water kost. Een katoenen T-shirt vergt 2.700 liter water, een kilo rijst 3.000 liter water, en een kilo rundvlees zelfs 16.000 liter. Maïs, soja, koffie, gerst, druiven en katoen zijn de grote boosdoeners. De gemiddelde wereldburger verbruikt bijna tweeëneenhalf keer zoveel grond- en oppervlaktewater als er duurzaam beschikbaar is. Er is gewoon te weinig zoet water. Maar er is ook te veel water: steeds meer gebieden kampen met overstromingen en wateroverlast.
Water is voor de mens altijd een spiegel geweest: voor er spiegels van metaal bestonden, konden we alleen maar naar onszelf kijken in het stille oppervlak van een meer of plas. Nu kunnen we ons afvragen wat water spiegelt van ons gedrag. Er is tekort, er is te veel, het is vervuild. Water wil meer bewegen – het wil kunnen kolken en draaien, schuimen en borrelen. Het wil meer vrijheid. En water wil meer aandacht van ons, meer liefde. Minder misbruik.
Laten we naar de boodschap van water luisteren.

Meer info: www.watiswater.nl, www.stichtingwater.nl, www.healing-water.org, www.aquariusvitaliser.info.

 Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest