Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Natuur nodigt uit de ‘Unio Mystica’ te ervaren

/
/
/
358 Views

Dolf van der Weij en Annetje Braat beheren landgoed van 150 hectare

Prachtig land. Dat vindt iedereen die rondkijkt op het 150 hectare grote Landgoed Heidehof in Drenthe. Eigenaren Dolf van der Weij en Annetje Braat beheren de natuur vanuit een diepe verbondenheid en een non-duale visie.

Door Ewald Wagenaar

Al eeuwenlang denken mensen aan de natuur als iets waar ze ‘wat mee kunnen’ of waaruit ze wat moeten ‘halen’. Maar af en toe zijn er mensen die een ander inzicht hebben om met de natuur om ons heen om te gaan. Echtpaar Dolf van der Weij – weegschaal, gepensioneerd accountant – en Annetje Braat – boogschutter, coach en schrijfster – zochten dertien jaar geleden een ‘paar hectares’ en zijn om een lang verhaal kort te houden nu eigenaren van het150 hectaresmetende Landgoed Heidehof in het hartje van Drenthe. Hoeveel dat is? Nu, het kost je minstens een paar uur om eromheen te lopen, inclusief de pauzes waarin je je verbaast over de diversiteit en harmonie onderweg. De150 hectaresbestaan uit heide, vennen, bos, park, nog een oud stuk ‘productiebos’ en natuurlijk bos- en fietspaden.

Het bewustzijn waarmee beiden het landgoed bestieren, is precies ook wat ze in bezoekers aantrekken: heelheid, eenheid, harmonie en het natuurlijke kenmerken het streven van de groepen die af en toe in de boshut achterop het landgoed workshops of retraites mogen organiseren.

Dolf: ‘Mensen stelden eeuwenlang dat het bos voor ons mensen is. Maar Annetje en ik zoeken naar een antwoord op de vraag wat wij zijn voor de natuur hier.’ Annetje: ‘We willen de natuur niet te zwaar belasten met steeds mensen die komen halen. Hoeveel mensen dan wel? Dat is een zoektocht. We hebben geleerd om het kleinschalig te houden en goed op de balans tussen geven en nemen te letten. Toen met de mkz-crisis het bos moest worden afgesloten, merkten we het aan de reeën dat zij de rust ervoeren en rustiger werden. Maar als we mensen willen laten ervaren, is het wel nodig dat er mensen af en toe op het landgoed aanwezig zullen zijn. Het is steeds weer een zoeken naar de juiste balans.’

Het Al-Ene

In alle spirituele tradities is plaats voor de natuur, het natuurlijke en onze verbondenheid ermee. Dolf wordt als vrijmetselaar aangetrokken door het idee van de ‘Unio Mystica’, zoals hij het zegt: ‘Het ervaren van de eenheid met de natuur als een spirituele verbondenheid, waarbij het ‘ik ‘van het subject wegvalt en er sprake is van een identiteitsloze eenheid.’ Een universele non-dualiteit die met name in de natuur makkelijker ervaarbaar lijkt. ‘Dat vraagt een andere grondhouding totdenatuur. Niet die vandemens die natuur als object ziet om te controleren voor eigen doeleinden. Maar die van participatie:deel willen zijn vandenatuur. Een stap verder isdesprituele ervaring vandebeleving vandeUnio Mystica. De beleving van God = Natuur, Natuur = God vanSpinoza, of ‘Tao’ in de Chinese traditie, begonnen bij Lao Tse, of ‘de Grote Geest’, ‘The Divine Proces’, ‘Living’, ‘Het Al-Ene’. Het komt in alle culturen in enigerlei vorm voor om nagestreefd te worden, maar het is voor slechts weinigen weggelegd.’

Voor de oplettende waarnemer: overal in de natuur is het goddelijke aanwezig. Dolf verwoordde het in een artikel in het blad ‘Nieuwe Wildernis’ als volgt: ‘Het gaat om de waarde die de natuur in zichzelf heeft en voor zichzelf. Het zijn waarden om te ontdekken en niet om te genereren. (..) Het gaat om de waarde die te maken heeft met het dynamisch proces van de natuur zelf. Natuur in beweging lijkt, of is, toenemende chaos, die lijkt te zoeken naar zelfordening, naar reductie van entropie (chaos, red.) Of zoals een Engelse bioloog het uitdrukte ‘een totaal van natuurlijke processen naar het zoeken van nieuw evenwicht’. Er is wel toeval in het proces, maar ‘het is geen toeval dat het toeval is’, zegt prof. Mathijs G.C. Schouten, adviseur van Staatsbosbeheer. Want dit leidt tot voortgang, ontplooiing en diversiteit. Waarden worden niet gecreëerd maar ontwikkelen zich min of meer vanzelf: een natuur vol projecten van kristallen tot levende wezens en hele ecosystemen. (…) De natuurfilosoof Rolston zegt: “De natuur bezit ‘ontwerpelijkheid’, niet bewuste doelgerichtheid.’’

Heidehofspel

Annetje loopt veel rond over het landgoed en neemt waar. Ze kent iedere heg en steg. De natuur is voor haar – zoals voor velen – een thuis. De natuur velt geen oordeel, meent ze. Alles is zoals het is. Je kunt ernaar kijken en je verwonderen. Ze is een intensieve waarnemer van boeiendevormen indenatuur, tot indekleinstedetails. Daar maakte ze foto-opnames van en maakte beschrijvingen van het dynamisch proces, wat erachter zat metdespirituele ervaringen, die ze erbij beleefde. Dat werden hele universeel toepasbare reflecties voor ieder mens. Uitgeverij A3 Boeken maakte er een uitgave van: 50 fotokaarten met een begeleidend boekje met beschrijvingen, tot het ‘Heidehofse Natuur en Inzichtspel’.

Hoe gebruik je het? Annetje: ‘Je concentreert je op een vraag over bijvoorbeeld, watdedag je brengen zal, trekt een kaart en laat het op je inwerken. Aan het eind vandedag lees jedebijbehorendebeschrijving en ga je in gesprek met jezelf of anderen als je het met een groep doet. Er komen verrassendeontdekkingen uit voort. Je kunt een weekkaart, jaarkaart etc. voor jezelf trekken. In het bijbehorende boekje kun je lezen wat er op de foto te zien is, maar ook hoe je er anders naar kunt kijken. Zelf trok ik bijvoorbeeld onlangs de kaart met een bundel zwammen die het hout wegduwen. Voor mij was dat een vingerwijzing dat ik me krachtiger mag neerzetten, mogelijk op ‘oud hout’, maar wel oude ideeën loslatend.’

Meer info: www.heidehof.org, www.a3boeken.nl en www.reizendeaardeschool.nl.

Er is veel te ontdekken…
… waar te nemen….
… of om over na te denken.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest