Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Bevrijd je ziel vrij: zing!

/
/
/
233 Views

De kracht van de stem is steeds gebruiksklaar

Verdriet, geluk, verlangen… klank en melodie kunnen het hele scala aan emoties vertolken en je diep raken. Zingen zet iets in beweging, maakt wakker wat diep in je binnenste verstopt zit, de ziel kijkt op en luistert. De stem is een gebruiksklaar instrument dat we altijd bij ons dragen, maar lang niet iedereen durft dit prachtige instrument in te zetten.

Door Linda Wormhoudt

Ik geef een workshop over Seidr, een van de Oudnoordse magische stromingen. Ik vertel een stukje uit een IJslandse saga, waarin een priesteres in trance wordt gezongen door de aanwezigen. Als ik vertel dat we een oefening gaan doen waarbij we onze stem gaan gebruiken, kijkt een aantal mensen verheugd, maar sommigen zijn minder blij en worden zichtbaar nerveus. Bij een enkeling bespeur ik regelrechte paniek. Ik had deze reacties al verwacht. Zingen en het magische gebruik van stem zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je stem letterlijk en figuurlijk laten horen is voor sommigen net een stap te ver.

Waar komt die angst vandaan?

De blokkade om de eigen stem te gebruiken komt bij veel mensen voor. Een kind zingt graag, tot het wordt verteld dat het vals zingt, uit de maat of niet mooi – althans, volgens de dan geldende normen. Dit gebeurt vaak al op de lagere school. Ook ik had lang deze blokkade. Bij mijn sjamanistische leraar leerde ik mijn stem te gebruiken en de kracht te ervaren van de stem. Ik leerde dat de helpers en gidsen graag onze stem horen: je stem vertelt wie je bent, wat je wilt en laat je persoonlijkheid zien. Je kunt niet liegen met zingen. Je eigen stem is uniek in toonsoort, geluid, kleur en intentie. Vals zingen bestaat niet, elke stem is uniek en zuiver. Als je je dat eenmaal realiseert, verdwijnen de blokkades langzaam maar zeker vanzelf.

Oude Noordwest-Europese stemtradities

Het gebruik van zang en taal in spiritualiteit is zo oud als de mens. De Keltische barden en de Scandinavische skalden gebruikten de kracht van woorden om te communiceren met hun goden. De Sami uit Lapland zongen meer met klanken. De Finse sjamanen zongen krachtliederen om hun gidsen en specifieke natuurkrachten uit te nodigen.

De oude Europese tradities zijn divers en wonderbaarlijk, en het weinige wat er nog te vinden is over de oude zangtradities is intrigerend. Bij zowel de Kelten als de Germanen speelde het gebruik van poëzie, rijm en zang een grote rol in de spirituele beleving. Van de doorsnee burger tot de opperpriester, iedereen zette de kracht van de stem in om te bidden, te wensen, te eren en hulp te vragen aan de goden. Rijm, cadans en ritme speelden daarin een grote rol.

Onze voorouders hadden een orale traditie en gaven kennis door via verhalen en liederen. Spirituele informatie werd in lied of verhaalvorm gegoten. Verhalenvertellers hadden een belangrijke status, ze waren een bewaarder van kennis. In elk huis en aan elk vuur waren ze welkom. Eten en drinken werden geruild voor verhalen en liederen. Sommige verhalen vertelden over de goden en menselijke helden, andere hadden een moralistische inhoud. Men leerde over normen en waarden, krachten en zwakheden, de aard van de goden. Elk kind werd grootgebracht met de verhalen en liederen en gaf het op zijn beurt weer door aan de volgende generatie.

Kelten: de bard

Bij de Kelten had vooral de bard de taak om te leren over het gebruik van de stem. Hij werd geacht de oude verhalen, liederen en sagen uit het hoofd te kunnen vertellen en daarnaast nieuwe liederen te componeren en te creëren. Hij reisde naar dorpen en steden, al zingend en vertellend. Sommige barden kenden minimaal 250 lange sagen uit hun hoofd, met daarnaast nog eens 100 secundaire verhalen. Deze leerden ze tijdens hun twaalfjarige opleiding op de zogenaamde bardenscholen. Er waren veel typen verhalen: verhalen die vertelden over de dood en de reis naar het hiernamaals, verhalen om normen en waarden over te brengen. Het vertellen van een verhaal of het zingen van een oud lied werd gezien als een daad van macht en magie. Rijm was belangrijk. Deze bepaalde de ‘kleur’ van een lied en hielp ook bij het onthouden. Rijmwoorden zorgen voor een cadans waarop je in het verhaal of lied kunt glijden. Elke klinker en medeklinker veroorzaakt een specifieke trilling die een bepaald effect teweeg kan brengen.

De doorsnee burger kende ook liederen, spreuken en rijmen die waren verweven met het dagelijkse leven. Er waren liederen om de oogst te zegenen, om de goden te roepen of te bedanken. Bij equinoxen en andere belangrijke jaarfeesten werd er gezongen en verteld.

Scandinavië: de skald

De skald is een Germaanse hofzanger, wiens functie zich laat vergelijken met de Keltische bard. Skalden schreven gedichten over de Noordse mythologie in versvorm en waren de geschiedschrijvers. Veel van de mythologie en het leven van de Vikingen is dankzij hun geschriften bewaard gebleven. Galdor of galdr is een magische manier van zingen of reciteren die tegenwoordig vooral wordt geassocieerd met het gebruik van runen. In de oude Noordse literatuur wordt gesuggereerd dat galdr-teksten vooral poëtische verzen waren. Galdr kon worden gezongen of gereciteerd, met een cadans die een trance-opwekkend resultaat kon hebben.

De stem is als een offer, een persoonlijke connectie tussen de mens en het hogere. Zingen is een goede manier om contact met je gidsen te verkrijgen en het te vergroten. Door je stem herkennen ze jou, want elke stem is uniek. Door te zingen veroorzaak je trillingen en die trillingen hebben effect op jezelf en op anderen. Elke klank, elk woord, heeft zijn eigen trilling en effect. Door te zingen kun je gidsen uitnodigen, jezelf omgeven met een krachtveld, bidden, attenderen, helen, losmaken, schoonmaken en aanroepen.

De stem vervoert je gebeden, intenties en vragen naar andere werelden en naar je helpers die daar wonen. Een lied kan helpen met visualiseren, je brengen naar andere werelden. De stem kan een leidraad zijn waaraan je vasthoudt als je in trance of meditatie bent. Er zijn spirituele vaststaande liederen die structuur bieden en je naar een specifieke wereld brengen. De woorden en klanken zijn als een doorgang naar die plaats.

Met en zonder woorden

Er zijn liederen met, en liederen zonder woorden. Liederen die een vaste structuur hebben en vele jaren gezongen worden op een bepaalde manier, worden in de loop der tijd steeds krachtiger.

Woorden zijn niet noodzakelijk voor een spiritueel lied. Woorden kunnen wel helpen bij het visualiseren van een bepaalde kracht. Als je een lied voor de zon wilt zingen en de tekst is zoiets als: ‘Oh Vader Zon, je verwarmt ons en laat de gewassen groeien’, kun je de beelden gemakkelijk oproepen: de zon die straalt, de gewassen die groter worden.

De Sami in Lapland hebben een vorm van zingen zonder woorden ontwikkeld. Liederen zonder woorden werken subtieler; er zijn geen woorden als houvast en je ‘voelt’ de eventuele betekenis door te luisteren en te voelen.

Je kunt zelf een lied creëren zonder woorden. Denk aan een bepaalde natuurkracht of gids en voel welke klanken volgens jou bij die kracht horen. Visualiseer je helper, probeer de uitstraling en energie van die helper om te vormen in klank. Vraag je helper welke klanken voor hem of haar aantrekkelijk zijn.

Wil je een lied creëren voor een natuurkracht zoals water of de donder, luister dan naar hun verhaal, ga naast een rivier zitten, imiteer de donder met je stem. Zing verschillende klanken en kijk wat voor effect deze hebben in je lichaam. Grondt een klank je of stijg je op bij het zingen van een toon? Wees je ervan bewust dat je deel bent van de omgeving en dat jouw energie die omgeving beïnvloedt en andersom. Kijk je om je heen, en zing wat je waarneemt. Je bent niet de observator maar deel van de plek zelf door je aanwezigheid. Zing in klanken of vorm woorden. Hoe klinkt de boom rechts van je, de vogel die erin zit op de tweede tak van rechts?

Elke stem is mooi. Echt. Als je blokkades voelt, oefen dan thuis. Loop door je huis en zing de bank, de plant in de vensterbank, het behang. Leer je eigen stem kennen en oefen met tonen. Voel je je moe, zing de klank van moeheid, ben je vrolijk, zing vrolijkheid. Door te zingen geef je je ziel de mogelijkheid om zich te tonen. In alle klankkleuren, met of zonder woorden, zacht of hard, reciterend, op de cadans van een rijm.

Laat jezelf vrij. Laat je ziel vrij.

Linda Wormhoudt is sjamaniste en rituelenbegeleidster, auteur van ‘Goden en sjamanen in Noordwest-Europa’, ‘Ademtocht, verhalen over de dood’, en ‘Seidr, het Noordse pad, werken met magische en sjamanistische sporen in Noordwest-Europa’ alle uitgegeven door uitgeverij A3 boeken. Haar website: www.soulritual.nl.

 Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest