Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Het alternatief voor robotastrologie

/
/
/
858 Views

Esoterische astrologie is voorbij de ‘slaaptoestand’

Astrologie gaat toch over mechanismen en het voorspellen en duiden van gebeurtenissen? Ja, maar er is ook een diepere laag in de astrologie: esoterische astrologie. Dat leg je niet zomaar uit, maar het ís er wel.

Mensen willen graag zekerheid. Hoewel niemand graag voorspelbaar genoemd wil worden, is menigeen erg nieuwsgierig naar voorspellingen. Dat is dan ook de reden waarom horoscopen in de tijdschriften vaak goed worden gelezen. Als de voorspelling uitkomt is het ‘toevallig’ of ‘bijzonder’ en als het niet klopt, een reden om lekker af te geven op die onzinnige astrologie. Maar astrologie heeft een diepere laag dan die voorspelbare en beschrijvende kant; er is ook esoterische astrologie. En die heeft niet met de (voorspellende) robotastrologie te maken.

Mensen zijn vaak net automaten. Daarom is het voor een professionele astroloog gemakkelijk om een karakter en levensloop te duiden. Immers, planeetstanden zijn te berekenen met een computerprogramma en de astroloog weet hoe hij dit moet duiden voor de cliënt. Dit duiden kan zeer zinvol zijn om iemand een beeld geven van de fase waar hij of zij in zit en wat de te verwachten ontwikkeling is. Dit wordt aangegeven door de planeten.

Na grondig zelfonderzoek, na vallen en opstaan, na ervaren, weten en doen, leert wie zich wil ontwikkelen meer over alle ikken en hoe ze verhoeden dat je werkelijk wakker wordt. Juist over die ikken gaat de robotastrologie: deze laat zien waarin je voorspelbaar bent. Zo komt het dan dat als een astroloog ziet dat iemand een goede Jupitertransit heeft, hij zal zeggen dat je in een opwaartse lijn in je leven bent. Maar Daniël van Egmond – zie elders in deze Koorddanser – geeft aan dat de ikken juist plaats moeten maken, zodat het goddelijke zich kan openbaren. Theresa van Avila spreekt over het worden als de bokaal, zodat deze zich kan vullen met Zijne Majesteit. In de oudheid leefden mensen met een ander bewustzijn dan wij nu. Zij hadden een mythisch bewustzijn en ervoeren het leven op verschillende niveaus van bewustzijn. Van hoog spiritueel naar diep mythisch naar heel praktisch.

Aanduiders

In een mensenleven doen zich steeds ogenschijnlijk nieuwe vraagstukken voor die in essentie hetzelfde zijn, maar anders in hun verschijningsvorm. Astrologie biedt de mogelijkheid om ook op een diep en abstract niveau naar je leven te kijken en zo die vraagstukken te ontmaskeren. De planeten vormen dan geen ‘voorspellers’ meer, maar aanduiders van neutrale krachten die op alle bewustzijnslagen werken. Op de aardse laag zijn het de gebeurtenissen zoals ze voorkomen in een mensenleven; liefde, werk, familie, gezondheid, materie, psyche etc. Het leven is het toneel, de planeten de acteurs.

Op een diepere, transpersoonlijke bewustzijnslaag zijn deze acteurs actief in hun meest abstracte vorm. Zo gaat bijvoorbeeld Mercurius in het aardse leven over communicatie, handel en transport, maar op die diepere laag blijkt Mercurius de energie te zijn die het contact tussen hemel en aarde mogelijk maakt. Een psycho-pomp dus.

Gurdjieff sprak over slapende mensen, waarmee hij degenen bedoelde die geen bewustzijn hadden op de hogere bewustzijnslagen. Hij schudde met zijn leer mensen wakker en opende hun ogen voor het goddelijke. Hij gebruikte pittige methoden zoals bijvoorbeeld het afzonderlijk van elkaar bewegen van de ledematen op vreemde muziek. Dat wakker maken noemde hij het Grote Werk en is hetzelfde als het Ken U Zelve dat boven de ingang van tempels in de oudheid stond geschreven. Het Kleine Werk was het wakker zijn voor het goddelijke. En hiermee komen we bij de esoterische astrologie.

Esoterisch

Astrologie is ontstaan in die oudheid en correspondeert met die lagen van bewustzijn. Als aanduider, zonder te oordelen. Omdat astrologie als een klok is die aangeeft welke energieën aan het werk zijn, is het een betrouwbaar instrument dat aan kan geven wat je kunt verwachten. In de sfeer van de robotastrologie worden de lijnen vrij concreet voorspeld. In de esoterische astrologie wordt echter de goddelijke bewustzijnslaag belicht. En daar gaat het niet meer om vragen als ‘wanneer ontmoet ik mijn grote liefde?’ want dergelijke vragen zijn verbonden aan een slapende toestand. In de esoterische astrologie gaat het om het ervaren van de verschillende abstracte planeetkrachten. Waarbij opgemerkt moet worden dat het niet de planeten zijn die het doen. Zij zijn als de seizoenen en aan hen valt af te lezen welk getijde heerst. De esoterische astrologie biedt een structuur om de verschillende goddelijke emanaties te herkennen en te ervaren. Een Venustransit bijvoorbeeld wordt dan een mogelijkheid om het bewustzijn te verheffen en jezelf vrij te maken zodat Venus zich in al haar glorie aan je kan openbaren, en niet alleen iets met een ‘geliefde’ in je leven. Op deze manier wordt je bewustzijn vergroot en wordt Venus een levende ervaring.

Astrologie is een symbolentaal en dus een directe vertaling van krachten die zich in een onbewuste laag afspelen. Over esoterische astrologie praten is daarom lastig; het stijgt  boven normale taal uit en bedient zich van beelden. Daarom zijn mythen zo belangrijk. Ze geven een wetmatigheid aan waarlangs processen zich bewegen. Nog een niveau hoger (of dieper) zijn zelfs alle beelden weg en resteert alleen nog de levende ervaring die alleen ontvangen kan worden. En niet opgeroepen, laat staan gemanipuleerd.

Glyphen

Volgens Daniël van Egmond speelt de astrologie al van oudsher een grote rol in de esoterie. Het is een systeem dat als een landkaart fungeert en exact aan kan geven welke goddelijke krachten er spelen. En dan volgt nu een fundamentele mits: mits ontstegen aan de robotastrologie.

Net als de kabbala is astrologie een systeem dat bestaat uit verschillende goddelijke emanaties. De afgeleide robotastrologie hangt als een houten marionettenpop te bungelen aan de touwtjes van het lot. Esoterische astrologie is de Gepetto die de pop Pinoccio maakte uit de boom die immer groen is. Feitelijk zijn alle symbooltalen, kabbala, astrologie, mythologie en tarot hetzelfde: bezien vanaf de aarde zijn het poorten naar een hoger bewustzijn. Bezien vanuit het goddelijke zijn het poorten naar incarnatie. En wij mensen dalen en stijgen op deze jakobsladder – of langs de ‘wonderboom’ – op weg naar de vervolmaking van de soort.

De symbolen waarmee de planeten worden aangeduid heten glyphen. Ze zijn opgebouwd uit drie componenten: de cirkel O, de halve cirkel C en het kruis +.

De cirkel is de zon, de geest. De halve cirkel is de maan, de ziel. Het kruis symboliseert de materie. Een verklaring voor deze symbolen is te vinden in de alchemie. De zeven zichtbare planeten corresponderen met de zeven metalen: de zon -> goud; de maan-> zilver; Mercurius-> kwikzilver; Venus -> koper; Mars -> ijzer; Jupiter -> tin; Saturnus -> lood.

De glyphen van de planeten laten zien hoe geest, ziel en lichaam zich ten opzichte van elkaar verhouden. De geest is de actieve component, de ziel de passieve. Hoe dat van invloed is op de materie geeft de positie van het kruis aan.

Dus, bij de zon, de ronde cirkel, is er pure geest.

De maan, alleen een halve cirkel, is de pure ziel.

Mercurius heeft als enige glyph alledrie de onderdelen, een ronde cirkel, daarop liggend een gekantelde halve maan met de opening naar boven én onderaan het ‘aardse’ kruis, in zich verenigd. Mercurius is zo de drager van alle vormen. Luna (maan) domineert Sol (zon) en dat wordt gefixeerd in de materie.

Venus is de geest boven de materie: de cirkel met daaronder het kruis.

Mars is de materie die over de geest heerst: het kruis wordt als pijltje naar boven weergegeven en bevindt zich boven de cirkel. Eigenlijk een omgekeerde Venus dus.

Bij Jupiter zien we de ziel boven de materie: het teken bestaat uit een kruis waaraan aan de linkerkant een naar links openende halve cirkel van het maanteken vastzit.

Saturnus is de ziel onder de materie. De meest geïncarneerde fase. Het kruis heeft de halve maan aan de rechterkant zitten met de opening van de halve cirkel naar links.

Meer info: www.arcana.net en www.seshat.net.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest