Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Scepticus op bezoek bij het medium

/
/
/
646 Views

Zohra Noah boodschapt vanuit de ‘spirituele dimensies’

Mediums zitten in mijn irritatiegebied. Waarom? Omdat ze nooit wérkelijk iets nieuws vertellen. Maar onlangs kwam Zohra Noah bij mij op het beeldscherm voorbij. En tegen mijn gewoonte in belde ik haar voor een afspraak. Voor een open gesprek. Slotconclusie: je hebt mediums en mediums.

Door Ewald Wagenaar

Al jaren rijzen me de haren te berge als weer ’s een medium er op los ‘channelt’ over onheil, ‘boodschappen aan de mensheid’, ‘dat we aardig moeten zijn voor elkaar’, ‘dat we met de aardbol een beetje voorzichtiger moeten omgaan’ en tal van andere Grote Waarheden Als Een Koe.

Tja, denk ik dan, dat had ik al ’s in de krant, Bijbel of ander boek gelezen. Vertelt iemand me nog iets nieuws? Nee, zo bleek in al die jaren. En intussen ontwikkelde ik een wat on-aardige visie op die ‘entiteiten’ die maar steeds mensen uitpikken om allerhande berichten de mensenwereld in te slingeren. Als snel bleken er naar mijn waarneming ten minste drie categorieën van gechanneld materiaal te zijn. Daar zijn allereerst de notoire oplichters die je ook achter 0900-lijnen vindt en die goedgelovigen van alles op de mouw spelden. Behoeft geen toelichting. De tweede categorie put ‘wijsheid’ uit het eigen hogere zelf; vaak zijn het gekristalliseerde westerse – en dus christelijke – boodschappen waarin liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid een belangrijke rol spelen als kernthema’s. Opmerkelijke boodschappen zijn het zelden. Een mooi voorbeeld hiervan vind ik Neale Walsch met zijn boeken onder de verzameltitel ‘Gesprekken met God’. Hierin komt een acterende God in gesprek met de schrijver en al pratend corrigeert God een paar ideeën over Hemzelf die Zijn voetvolk de afgelopen 2000 jaar ietwat scheef heeft laten groeien. Een bestseller overigens. En zeer leesbaar.

Bemoeizucht

De derde categorie is de channelaar die wérkelijk niet weet wat hij of zij eigenlijk zegt. Dit medium is een instrument van een entiteit, als een luidspreker: het signaal komt niet uit hemzelf maar ergens anders vandaan. Wat is dat, een ‘entiteit’? Wist ik het maar. Meestal een dode, een ‘overgegane geest’ die nog een beetje tussen de materie en het licht blijft hangen. Waarom die daar blijft hangen? Tja, dat varieert van een sterke neiging tot pestkopperigheid – zoals poltergeisten en klopgeesten – tot types die de mensheid van harte een handje willen helpen. Met ontelbaar veel varianten ertussen, zoals geesten die niet ‘klaar’ zijn, die het afscheid van de wereld maar niet willen accepteren, bemoeizuchtigen, wrokkige sujetten etc. Eindeloos veel variaties. Mijn vraag aan mediums was dan ook lange tijd ‘hoe weet je of die geest of entiteit oké is?’ Steevast luidt dan het antwoord dat de boodschap altijd zo mooi, helend, waar, liefdevol etcetera was dat het daarom wel snor zat. Maar aan de andere kant zag ik dat veel aanhangers van dergelijke mediums zich als fans, adepten om niet te zeggen verslaafden, naar het medium opstelden en lang rond de ‘luidspreker’ bleven hangen. Want dat blijkt steeds hetzelfde effect: mediamieke boodschappen overschrijven steevast de eigen persoonlijke innerlijke overtuiging. Mediamieke boodschappen nemen altijd het roer over. Of mensen neigen ertoe het roer uit handen te geven, zo je wilt. Daarmee laten aanhangers en volgelingen vaak hun eigen locus of control en verantwoordelijkheid los. En verleren ze vaak zélf goed en kritisch na te denken. Stel je voor dat de bron van de boodschap een overleden wc-juffrouw is die in de tussenwereld nog een beetje leuk wil blijven spelen. Wil je daar écht naar luisteren? En haar om levensadvies vragen?

Aan de andere kant: de Bijbel is vrijwel geheel gechanneld en van even grote omvang kwam het indrukwekkende boek Geheime Leer van Blavatski tot ons. Kortom, er zweeft ook goed ‘spul’ aan gene zijde. Maar niemand die de good guys ondubbelzinnig kan herkennen. Niemand.

En met dit in mijn achterhoofd reed ik naar het hoogbejaarde medium Zohra Noah op de Utrechtse heuvelrug.

Een taai leven leidde Zohra Noah (81). Dat begon al in Nederlands-Indië waar ze al in haar jeugd ontdekte dat ze paranormaal begaafd was. Een jappenkamp, een slecht huwelijk, negen kinderen, het overlijden van haar tweede partner, een eigen spirituele healing-praktijk en een bijna-dood-ervaring tekenen haar levenservaring. In 1974 begint ze doorgevingen te krijgen van de bekende en overleden soefi Hazrat Inayat Khan. De soefi-gemeenschap houdt zich afzijdig. Enkele jaren later wordt Khan opgevolgd door meester El Moyra. Die haar ook nu nog bijstaat. Ze schreef 33 boeken en richtte diverse foundations, stichtingen en andere organisaties op of was er intensief bij betrokken; van Psychosofia tot nu de Tempelorde die vieringen verzorgt. De organisaties kwamen en gingen, soms doordat doelen gerealiseerd waren, soms omdat het bestuurlijke gedoe de overlevingskansen verkleinde. Geflankeerd door Hadewych en Rob wacht Zohra mij gastvrij op in haar woning.

Wie is die El Moyra?

‘Hij is net als Khan van het Kosmisch College van Hoger Bewustzijn. Hij is de leider van alle esoterische richtingen ter wereld. Hij is geen stem in mijn hoofd, maar een innerlijk weten. Er is maar één bron van waaruit alles komt.‘

Wat is zijn kernboodschap?

‘Dat de westerse mens nu moet gaan leven vanuit de autonomie van zijn eigen geest, vrij moet worden van alle hiërarchische structuren.’

Hoe weet je dat ie oké is?

‘Dat hij de bron concretiseert. Dat hij een boodschap heeft van liefde, waarheid en respect. En niet van ego en gewin, ruimte gevend voor iets van jezelf, jouw affiniteit.’

In hoeverre ben jij als medium waarnemer én waargenomene tegelijkertijd?

‘Het is mijn boodschap die ik in bepaalde samenwerking met Moyra breng. Vanuit beider autonomie.

Veel – zo niet alle – boodschappen staan al in heilige boeken. Waarom nog die doorgevingen?

‘Die boeken komen uit dezelfde bron. Het bewustzijn van de mensen groeit nog steeds. Doorgevingen maken dat dit verder groeit. Ze wijzen aan wat nú relevant is. Een soort actualisatie van wat nú nuttig is, ja.‘

Dat de mens zelf autonoom is, zegt Moyra. Waarom dan nog langer channelen?

‘Ik ben vaak gestopt. Ik jaag graag toehoorders weg. Ophoepelen! Ga zelf aan het werk! Mens kom bij jezelf!’

Waarom dan toch steeds weer nieuwe organisaties opgericht?

Begeleider Rob: ‘Om alles wat gezegd en geschreven is te bewaken! Dat doen we nu in veilige bunkers, een rijksarchief. Voor het volgende bestuur.’

Noah: ‘Bunker? Wat een gekke plek eigenlijk! Maar het is wel nodig dat het bewaard wordt.’

Rob: ‘Zohra zegt nooit wat je moet doen, maar hoe het zit, wat er precies ís. Je blijft zelf vrij om ermee te doen wat je wil.’

Het gaat om ínzicht?

‘Ja, inzicht in wie je werkelijk bent, geest. Als iedereen besefte dat alles één is, zou alles anders worden. Geen onwetendheid meer. Moyra zegt dat de mens tot weten kan komen. Besef dat de waarnemer altijd een relatie heeft met het waargenomene, dit wil ook zeggen: het bewustzijn kan niet iets waarnemen waar het geen enkele relatie mee heeft.’

De mens bevrijden?

‘Ja, om de geestelijke groei en ontwikkeling. Mens wees jezelf! En niet uit angst en onwetendheid leven. Afscheid nemen van de vier afgoden: angst, onwetendheid, (zelf)miskennning en schuld. Het gaat om vrijheid!’

Is er nog iets wat jij of Moyra gezegd wilt hebben?

Met een ineens andere toon: ‘Ja dat u als heraut van de geest moet doorgaan met het ontwikkelen van het bewustzijn in de wereld.’

Net wilde ik zeggen dat de vraag niet voor mij persoonlijk was bedoeld, maar ik vat het maar op als een vriendelijke geste van het samenwerkende duo El Moyra en Zohra.

In de auto naar huis prakkiseer ik nog wat na. Zou er écht een El Moyra van dat ‘hoger college’ zijn? Of is hij de bijbelse Elia of Henoch, de Egyptische Hermes Trismegistos of wellicht aartsengel Metatron himself? Geen idee. Maar even later bedenk ik dat er ook helemaal geen Moyra hóeft te zijn. Dat het ook om archetypische krachten kan gaan uit het nulpuntveld, kwantumveld, ‘the field’ of een spiritueel morfogenetische ‘kennisveld’.

Natuurlijk! Er is een vierde mediumtype: eentje die ‘tapt’ uit waar álles vandaan komt en waarmee ieder is verbonden. Niks doden of geesten. Het is het type medium dat iedereen in potentie is en waar iedere spirituele zoektocht naartoe leidt: eenheidsbewustzijn.

Maar waarom ze me bij de laatste vraag ineens met ‘u’ begon aan te spreken? Blijkbaar hebben mediums toch een beetje behoefte aan show en eigenheid…

Meer weten? Tik Zohra Noah in op utube en beluister haar zelf of bezoek www.zohranoah.nl. Regelmatig is ze aanwezig bij de vieringen van de – ook door haar geïnitieerde – Tempelorde.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest