Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Vrij-Katholieke Kerk: melange van kerk en vrije esoterie

/
/
/
1548 Views

Dacht je dat er één katholieke kerk was? Er zijn er wel 30. En niet allemaal van het traditionele kerkse soort. De Vrij-Katholieke Kerk verzorgt diensten op het theosofisch centrum in Naarden en in diverse steden. Een bijzondere melange van kerk en vrije esoterie. Compleet met sacramenten en bisschoppen. Een ervan even voorstellen: Gert Jan van der Steen.

De Vrij-Katholieke Kerk (VKK) verkondigt “de christelijke leer, geïnspireerd vanuit de theosofie, esoterie en gnosis zoals zij die verstaat en weergeeft in het licht van de voortgaande spirituele ontwikkeling van de mens”, aldus VKK-bisschop Gert Jan van der Steen. De VKK bedient de zeven sacramenten en doet dat in naam van Christus met een flinke scheut esoterie.

Gert Jan: “Door het meebeleven van de diensten vindt bewustzijnsontwikkeling plaats. Hierdoor ontwikkelt zich een kracht in de mens die er toe aanzet om zich op een hoger niveau van mens zijn uit te drukken. Er is een vrijheid van denken en van geloven; zonder die vrijheid is spirituele groei niet mogelijk. De geestelijkheid wordt niet betaald en mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig in alle functies. Ieder is welkom, ook bij de communie.”

Waarin is de VKK anders dan de bekende katholieke kerk?

Gert Jan: “De Vrij-Katholieke Kerk is één van de meer dan dertig katholieke kerken in de wereld die onafhankelijk zijn van Rome. De liturgieën van de Vrij-Katholieke Kerk lijken op die van de Rooms-Katholieke Kerk, maar de interpretatie is ruimer. De VKK heeft het uitgesproken zondebesef vervangen door het besef dat wij in ontwikkeling zijn. De VKK kent geen dogma’s en geen autoriteit. De innerlijke religieuze ontwikkeling staat voorop.”

Wat is je rol binnen de Vrij-Katholieke Kerk?

Wat is je rol binnen de Vrij-Katholieke Kerk?

“Ik ben toegevoegd bisschop, coördinator en docent van de interne opleiding en van de recent opgerichte SVIW, School voor Innerlijk Weten, die zich richt op het externe publiek. Ik beheer ook een online-cursus voor buitenstaanders. Daarin belichten we de belangrijkste denkbeelden van de Vrij-Katholieke Kerk en esoterie, mét meditatieve oefeningen.”

Wat is de inhoudelijke link met de theosofische gemeenschap?

“De Vrij-Katholieke Kerk kent een esoterisch mens-, wereld- en godsbeeld. Dat beschrijft de theosofische literatuur uitgebreid. Hoofdgedachten in esoterie en theosofie zijn: de gelaagdheid van de werkelijkheid, de Geest die alle werelden vormt, doordringt en aanzet tot verandering en transformatie waardoor wij ons met de Bron van de Geest kunnen verenigen. De energetische werking van liturgische diensten wordt beschreven vanuit kosmische wetmatigheden. Tevens wordt zij belicht vanuit helderziende waarnemingen van de meewerkende orden van engelen.”

Wat drijft jou bij de organisatie van events?

“Als iets me inspireert dan wil ik dat graag delen. Ik zie veel eigentijdse spiritualiteit met gevaar van narcisme, een ik-gerichtheid, en soms ook een oppervlakkigheid, terwijl de kern goed is. Religie komt voorzichtig terug, maar mensen zijn huiverig zich te binden. Er bestaat veel kennis van esoterie, maar die is vaak verstoft aanwezig. Ik zie dat spiritualiteit, esoterie en religie op één lijn te brengen zijn met als metafoor de Geest die indaalt en alles tot transformatie brengt. Ik zie de mogelijkheid om vanuit de Geest “pockets of light” te vormen, die kunnen uitgroeien tot kathedralen. Dat verhaal inspireert mij en dat wil ik graag (laten) vertellen. Mensen kunnen met dit verhaal meegroeien en zo hun eigen verhaal maken en tot leven brengen.”

“Gnosis en esoterie”, staat op de site. Wat versta je daaronder?

“Esoterie is net als spiritualiteit een wijds begrip. Enkele begrippen zijn: het mensbeeld als microkosmos, met lichaam, ziel en geest. Daarbinnen is een Goddelijke kern. Er is eenheid van leven: natuurlijk, menselijk en goddelijk. Er bestaan hiërarchieën van engelen en van meesters in verschillende bewustzijnsgebieden. De gehele natuur is bezield; er bestaat een uitgebreide kennis over natuurwezens en deva’s.

Dualiteit wordt overstegen door verbinding, opstijging en eenwording. “Goed” en “kwaad” kunnen samen iets nieuws voortbrengen. Alle organismen ondervinden voortschrijdende ontwikkeling en bewustwording. Daarbij benutten we tijdperken en perioden met verschillende eigenschappen. Inwijding versnelt deze processen. De kosmos is in voortdurende ontwikkeling die gepaard gaat met bewustwording. Zo bezien is de kosmos, en elk van haar organismen, op een ontwikkelingsweg. Het afdalen en opstijgen maakt deel uit van die weg. In de esoterische kosmologie bespreken we de wording en het voortbestaan van de kosmos en van universa. Dit noemen we soms “De Oude Wijsheid” of als “Bron en synthese van alle grote religies van de wereld”. Zij wordt overgedragen in de wijsheidstraditie.

Gnosis wordt soms gelijkgesteld met esoterie. Maar het accent ligt dan op de “kennis van het hart”. Esoterische kennis wordt wijsheid die van binnen beleefd wordt. Het is de wijsheid die leidt tot verlossende godservaring. In de gnostiek is dat uitgewerkt in vele mythen. “

Wat is het laatste boek dat je las & inspireerde?

“Momenteel herlees ik het Urantiaboek en Integral Spirituality van Ken Wilber.”

Wat is het eerstvolgende dat je gaat organiseren?

“De School voor Innerlijk Weten organiseert najaar 2020 in Naarden op zaterdagen de cursus “Waar kom ik vandaan?” Daarbij gaat het over kosmische wetten die ook een rol spelen in ons eigen leven, zonder dat wij daarbij stil staan. De wetten betreffen processen bij creatie, onderhouding en terugkeer, cycli, het ontstaan van goden, hiërarchieën, zonnen, planeten en het ons omringende leven, van mineraal tot mens. Die wetten zijn te vinden in verschillende esoterische bronnen die elkaar vaak bevestigen. De cursus is mede gebaseerd op “The Cosmic Doctrine” van Dion Fortune (door mij vertaald). Het boek geeft een unieke bijdrage aan de westerse esoterie door alles te beschrijven in termen van beweging. De wording van de mens is daarbij een onderdeel van de wording van de Kosmos. Gaandeweg draag je als mens meer bij aan die wording wat het leven een magisch aspect kan geven.”

Wat gaan deelnemers leren?

“De deelnemers leren om kosmische wetten toe te passen in het dagelijks leven en om verbinding te gaan maken met de scheppende kracht in de kosmos. Dit kan leiden tot een meer bewust leven, met minder blokkerende denkbeelden en meer zekerheid door nieuw inzicht. Men kan zich meer onderdeel gaan voelen van een kosmisch proces en de noodzaak gaan inzien van een constructieve inzet. Tijdens de cursus worden relaties gelegd met verwante denkbeelden. Zoals uit wetenschap, filosofie, wijsheidstraditie en religie. Er is een onderlinge uitwisseling. Dat zal vooral gebeuren op de optionele zaterdagmiddagen. Eerdere deelnemers gaven als ervaringen: er worden veel niveaus tegelijk aangeraakt. Zoals de eigen interpretatie mogelijk; het hield mij af en toe uit mijn slaap; geeft antwoord op veel vragen; meer inzicht in het geheel; de oefeningen zijn nuttig; voel mij nu een rustiger mens; minder angst voor de dood; voelt als een thuiskomen; voelt als een nieuw begin.”

Gert Jan van der Steen - Bisschop Vrij-Katholieke Kerk
Gert Jan van der Steen

M.m.v. Gert Jan van der Steen (76). Hij is bisschop van de Vrij-Katholieke Kerk (VKK), organisator van evenementen van de School voor Innerlijk Weten en wiskundig ingenieur. Zijn laatste werk bestond uit het ontwerpen van vertaalsystemen en bijzonder hoogleraar Uitwisselingstalen. Daarnaast is hij parttime yogadocent en actief in esoterische verenigingen. Hij woont met Annette Langerhorst op De Uelenspieghel in het Drentse plaatse Uffelte.

Meer lezen over esoterie: https://www.kd.nl/2013/02/04/de-zoeker-vindt-zijn-weg-en-komt-vanzelf-terecht-bij-de-esoterie/

En over esoterische astrologie: https://www.kd.nl/2020/06/10/esoterische-astrologie-is-voorbij-de-slaaptoestand/Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest