Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Complottheorieën – zo zit dat bij de complotti’s

/
/
/
355 Views

In mijn redactie-e-mailbox komt een hoop voorbij wat de wenkbrauwen doen fronzen. En wie een uurtje op Facebook rondsnuffelt, komt veel complottheorieën tegen. De meeste met een verbetenheid die aan boosheid en zelfs agressie grenzen. De aanhangers van een brede waaier aan complottheorieën, complotti’s, lijken vaak te lijden aan heilige verontwaardiging. Of zou er iets anders aan de hand zijn.

Ik schrik er dikwijls van. Want de mensen die over de vreselijkste complotten schrijven, heb ik als bewust persoon vaak hoog zitten. In gesprekken word ik steeds vaker aangekeken met een verwonderde blik van ‘geloof je dat dan niet?’.

Shapeshifters

Nee, ik geloof niet in buitenaardse shape-shifters onder ons en in aan aliens onderdanige illuminati, in bad guys die het coronavirus als cover inzetten om het 5G-netwerk uit te rollen. Nee, ook niet dat Trump en andere VS-presidenten van plan zijn om de wereldbevolking – samen met Bill Gates – te decimeren naar 500 miljoen wereldbewoners.

Jawel ik zag online boeiende en soms schokkende films over Scull & Bones, de Bilderberg-groep en de aanwezigheid daar van leden van de koninklijke familie. Niet alleen Michael Moore’s films lieten me erg goed zien dat er veel in de bovenlaag van onze samenleving het daglicht mijdt.

“Keep dreaming, Ewald”, hoor ik nog een gesprekspartner me toebijten. Mijn weigering komt echter bepaald niet omdat ik geen trek heb ik dit soort verhalen. In tegendeel; ik lees als beroepsnieuwgierige de beste krant van ons land – NRC – en ik volg de Main Stream Media, door complotti’s als MSM aangeduid, met groot wantrouwen. Ook ik erger me geregeld aan de partijdigheid en vooringenomenheid van de NPO. Wiens brood men eet… Ik kan niet altijd het verlangen onderdrukken naar een flinke revolutie die onze samenleving, media en de machtsstructuren eens flink opschudt.

De journalistiek van MSM valt veel te verwijten. Te koop, oppervlakkig, makkelijk, partijdig, lui, gedreven door rendementen en sentimenten. Journalisten doen vaak onvoldoende of geen onderzoek en schrijven informatie van elkaar over. Ze kunnen nu eenmaal niet alles weten en onderzoeken. Maar wel checken en dat wordt vaak nagelaten. Steeds is er iemand die daar belang bij heeft en dat is in meerderheid van de gevallen de rijkste of machtigste topdog. Tegenover iedere journalist in de wereld staan echt tientallen ‘voorlichters’, lobbyisten, advocaten en rijken die liever ‘alternatieve waarheden’ zien. En in veel landen ook kwaadaardige overheden en criminelen. Wat nou waarheid… Maar daarover zo meer.

Beschadigen

Zit hier een groter kwaadaardig plan achter? Is er een grotere beweging die ertoe leidt dat het steeds erger wordt. Dat de complottheorieën waar zijn waarin we allen als slaven van een klein clubje rijken en machtigen moeten eindigen?

Ja, zeggen de complotti’s.

Er gebeurt wel veel in de wereld wat massa’s mensen materieel, geestelijk en spiritueel benadeelt. Onze eigen Belastingdienst lijdt bijvoorbeeld aan “institutionele vooringenomenheid”, aldus een ex-minister Piet Hein Donner in zijn onderzoek naar misstanden daar. Een staatssecretaris doet momenteel zelfs aangifte tegen haar eigen Belastingdienst die het publieke verwijt van ‘beroepsmatige discriminatie’ krijgt.

De Politie doet volgens Amnesty massaal aan etnisch profileren, steeds nieuwe politici – van met name een regeringspartij maar ook internationaal – worden in ons land betrapt op corrupt gedrag. Niet alleen onze Rijksoverheid wantrouwt haar onderdanen institutioneel, ook de gemeentelijke en provinciale krachten handelen vaak tegen de belangen van de burgers.

En de IND gaat ook slecht met mensen om, het zijn immers ‘maar’ buitenlanders.  Hier zullen vast ook nog wel wat onthullende onderzoeken volgen. Meer in aantocht

De wetenschap dan? Die biedt net als de religies ook geen garantie meer de waarheid en niets dan de waarheid te dienen.

De grote industrieën beschadigen op wereldschaal mensen, natuur en de planeet. Big Pharma, Big Data, Big Military, Big Money, Big Food, de bewijzen voor hun schadelijk gedrag zijn immens. Vooral als deze machten gaan samenwerken. Op echt alle niveaus: individueel, communities, naties, werelddelen en dus de planeet.

De lijst is lang, erg lang. Er gaat veel tegen de gemeenschappelijke belangen in.

Macht, macht, macht

Is er dan geen patroon? Jawel: macht vergroot zich steeds verder. En hoe je dat herkent? Erg eenvoudig: macht vergroot altijd pijn en daarmee het lijden. Altijd. Steeds weer en overal. Nu is lijden volgens nondualisten en stoïcijnen slechts een illusie. Klopt, voor verlichte mensen. Maar de pijn blijft bij wie ermee te maken krijgt. Arm gemaakt, ontheemd, ziek door experimenten, niet alleen in de derde wereld, opgejaagd, ontdaan van sociale contacten en privacy, geknecht en als slaven vermalen in ambtelijke molens, als je het overleefde. “Knevelarij” noemde Donner het overheidshandelen bij de Belastingdienst. Denk maar niet dat wie dit overkomt nog bezig kan zijn met ‘persoonlijke ontwikkeling’ of ‘bewustwording’. Wie toch aan zinvinding toekomt, wordt daarin vooral flink belemmerd door de pijn. De wijsheid van concentratiekampslachtoffer Etty Hillesum is niet iedereen gegeven.

En dan hebben we het nog niet over de permanente oorlogen die geheel virtueel worden uitgevochten tussen oost en west, met ‘onthullingen’, huppeldepup-leaks en waarbij het uiteindelijk vaak weer om geld en/of macht draait.

Macht heeft nog een naar trekje: het wil altijd meer en vooral nooit iets minder. Dus iedere invloed versterkt van nature zichzelf. Ik ben en was zelf in vele situaties en gelegenheden om invloed of macht uit te oefenen. En ja, ik herken wat dat met je kan doen. Ik beschouw het donkere stuk van macht en invloed als iets dat in ieder mens zit. Onder de juiste omstandigheden laat het zichzelf wel zien. Net als de overlevingsdrang van ieder ander zoogdier dat zich vol vreet zodra het de kans krijgt. Met als gevolg dat een klein deel van de mensheid onze planeet kaal eet en daarmee de toekomst voor allen bedreigt. Macht is eenzelfde mechanisme: wie de kans krijgt, eet het eigen buikje ermee rond.

Er is geen mondiaal plan om de macht te concentreren. Dat plan zit in jou en mij. In iedereen. Ik waak over mijn tuin. En als je tig miljard bezit, is je tuin gewoon wat groter. Maar het patroon blijft hetzelfde.

Bestrijden

Wat doen we tegen dat complotdenken, vroeg NRC-columnist Bas Heijne zich in de weekendeditie van de NRC van 23-24 mei zich af. Klik hier voor de download van de hele editie. Deze krant besteedde er enkele artikelen aan, waarmee een belangrijk kritiekpunt van de complotti’s werd ontkracht: dé MSM besteden er geen aandacht aan. Nu dus tenminste één. Heijne schreef (O&D pag. 4): “…het moderne complotdenken is geen kritiek, geen serieuze poging tot hervorming en correctie. Het probeert geen nieuwe waarheden te ontdekken, het is in de kern nihilistisch. Het gaat niet om vervangende waarheden, om alternatieve feiten, het gaat om munitie om de vijand mee te lijf te gaan. Wie denkt dat het bestreden kan worden met voorlichting en bewustwording, heeft er niets van begrepen.”

Het complotdenken is dus niet te bestrijden, zoals volgens mij iedere illusie niet te bestrijden is. Sterker, iedere poging daartoe versterkt het complot en voedt de kracht ervan. Net zoals iedere dissociatieve angststoornis vooral niet moet worden bestreden door te ‘nieten’.

Zijn andere factoren die het fenomeen complotti’s in de hand werken? Naast het tekortschietende  toezicht door de journalistiek en de concentratie van macht en geld, is er het toenemende besef van onmacht én het gebrek aan corrigerende mechanismen: er zijn weinigen die de moeite nemen om onbevooroordeeld te waarheid te onderzoeken. De media die dat doen worden niet altijd vertrouwd. 56 procent van de nieuwsconsumenten gelooft sociale media niet, aldus onderzoek van Nu.nl. Toch vertrouwen we volgens het rapport van Commissariaat van de Media in 2019 “de nieuwsmedia niet alleen, de meerderheid vindt dat ze hun functie in de maatschappij ook goed vervullen.” Wat de mediasite Villamedia.nl met een onderzoek door Reuters bevestigt. Er zijn dus media die vertrouwd worden en media die dus niet vertrouwd worden. Dé media vormen blijkbaar geen homogene groep.

Mainstreammedia

De bevolking gelooft wel de mainstreammedia, maar de MSM besteden volgens de complotti’s geen/weinig aandacht aan de issues die er volgens hen toe doen. Iets wat de MSM zich zouden kunnen aantrekken dus. En daarmee plaatsen de complotti’s zich wel buiten het breed gevoelde werkelijkheidsbesef.

Is het de angst voor het onbekende, de onmacht die vele burgers voelen bij het onrecht, de wantoestanden, het wanbeheer, de grofheid zelfs en de zinloosheid waarmee ze zich door de machtigen bejegend voelen? Ja daar lijkt het wel op, getuige de populariteit onder populisten van de PVV, FvD en de SP, aldus onderzoek van Ipsos.

Hier ligt denk ik de sleutel voor het begrijpen van de complotdenkers. Ze hebben de complottheorieën nodig om gevoelens van onmacht op te lossen in een uniek en exclusief besef van een andere werkelijkheid waarop zijn wél grip hebben. Dat die even oncontroleerbaar is als alle polariserende religies, is voor hen geen enkele belemmering. Duivels bestaan niet, maar Bill Gates is er wel een…

Geloof niets

Tot slot: hoe om te gaan met drammerige complotti’s? Ga inhoudelijk niet in discussie, tenzij je het tegendeel zelf goed hebt onderzocht. Ik weet ook niet waarom Building 7 op het WTC-terrein op 11 september 2001 naar binnen instortte en niet door de instortende Twintowers. Het lijkt op ondermijning vooraf. Lijkt. Bij die aanslag blijven heel veel vragen open staan, zoals een neergestort vliegtuig op het Pentagon dat zoek raakte, mediaberichten die voordat de gebeurtenissen plaatsvonden de wereld in werden gestuurd en meer omissies. Er klopt veel niet rond 911. Maar om te vermoeden dat de VS zelf de vliegtuigen de Twintowers in stuurden, gaat een stap verder. Er is daarvan geen bewijs, slechts mogelijke interpretaties. Ceci n’est pas une pipe. Het is niet wat het lijkt, om het vrij naar Magritte te zeggen. Het is wat het is, maar niet wat we dénken dat het is.

En dat is wat ons rest in de omgang met de complotti’s: meegaan in het aanwijzen van wat er mis is in de manier waarop macht met mensen omgaat, compassie hebben ook met slachtoffers, maar niet in de aanname van een kwaadaardig plan dat erachter zit. Napoleons, Hitlers, Mao’s en Stalins blijven rondlopen op deze wereld, maar sinds hun verdwijnen is het zelfreinigende vermogen van de mensheid in het Westen voldoende toegenomen om herhalingen vroegtijdig een halt toe te roepen.

Blijf alert en wakker en geloof alleen jezelf.

Ewald Wagenaar

PS: over het veelvoorkomende en stuitende antisemitisme onder veel complotti’s  moet ik het een andere keer nog eens hebben. Want over de joden hebben veel complotdenkers ideeën die we met de nazi’s dachten te hebben afgerond.

Over de foto: een dollarbiljet

De tekst die er op staat Novus ordo seclorum is Latijn voor “Nieuwe orde van de tijden”.

Deze zin bevindt zich op de achterkant van het Grootzegel van de Verenigde Staten en op het één-dollarbiljet; het werd voor het eerst gebruikt in 1782. De zin komt uit de vierde Ecloge van VergiliusMagnus ab integro saeclorum nascitur ordo – De grote orde der eeuwen is herboren. De vertaling “nieuwe wereldorde” is onjuist. Dat zou “Novus ordo mundi” zijn in het Latijn. De zin “Nieuwe Wereldorde” wordt door complotdenkers gebruikt als benaming voor wat zij zien als een totalitaire wereldregering die in de maak is door geheime groepen achter de gewone regeringen en andere organisaties. Aldus Wikpipedia.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest