Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Spirituele dimensie van engelen en aartsengelen  – Uit: Kabbalah – Poorten van Kennis

/
/
/
1430 Views

Engelen en aartsengelen krijgen in veel spirituele tradities een belangrijke functie. Ook in de kabbalistische traditie nemen ze een belangrijke plaats in; in de kabbalah vertegenwoordigen dynamische krachten die innerlijk onderzocht en ontmoet kunnen worden.

Hier een bloemlezing over engelen en aartsengelen uit het recent verschenen boek Kabbalah – Poorten van kennis van Gila Gezon.

Door Gila Gerzon

Kabbalah spreekt over vier werelden, de stoffelijke wereld, assiah, de astrale dimensie, yetzirah, de spirituele wereld, beriah en de goddelijke wereld, atzilut. In de astrale wereld vertoeven engelen en in de spirituele dimensie, de aartsengelen. Deze engelenleer is een integraal onderdeel van het kabbalistische onderricht. Zowel de engelen als de aartsengelen worden beschouwd te zijn verbonden met goddelijke archetypen die sefirot heten. De samenhang tussen de werelden en de sefirot wordt weergegeven door het esoterische diagram van de levensboom. Hieronder worden drie sefirot genoemd: tiferet, het ware zelf, gevurah, het archetype van de strengheid en chesed het archetype van de liefde.

In beriah bevinden zich de aartsengelen. Ze zijn de dynamische krachten van de spirituele wereld, de handelende instanties van de sefirot in beriah. Ze drukken goddelijke eigenschappen uit en voeren de richtlijnen van atzilut uit op hun niveau. Ze zijn één met Gods wil. Ze ondersteunen, manifesteren en beschermen de zuivere archetypen. Ze werken in harmonie met elkaar. Als groep brengen ze de levensboom van beriah tot leven. Hun onderlinge organisatie komt overeen met de spirituele ordening van de schepping. Aartsengelen zijn de uitvoerders van de kosmische wetten. Ze beschermen het goede en begeleiden de mensheid. Ze zijn niet zo zeer op individuen gericht, met uitzondering van die mensen die een rol in dienst van het geheel vervullen of die spiritueel gereed zijn om direct met hen samen te werken. Ze zijn gericht op het kosmische proces.

Universele dimensie

kabbala

Vergeleken met de mens zijn de aartsengelen reusachtige wezens. De oorzaak van hun grootsheid ligt in de aard van hun bewustzijn dat gericht is op het overzien van het gehele tijdskader van de schepping. Ze kunnen zo groot als een berg zijn. Als beschermers van de spirituele gebieden kunnen ze hard en fel zijn. Als belichaming van de onvervalste waarheid zijn ze vol pracht. Hun wijsheid heeft geen schaduwkant. Ze zijn als kristal, als sneeuw, als vuur, als zonlicht. Hun kledij en attributen stralen met hemelse kleuren. De gemiddelde mens is in staat om een klein stukje van zijn eigen geaardheid en van de planetaire geschiedenis te begrijpen. Enkel met training wordt zijn perceptie van het leven los gekoppeld van zijn persoonlijke belangen en in die mate verruimd dat hij de universele dimensie kan bevatten. De aartsengelen kennen geen bewustzijnsvernauwing zoals de mens die kan hebben, wanneer hij door iets in beslag wordt genomen. Ze zijn niet op zichzelf gericht. Ze raken niet verward. Ze maken geen ingewikkeld ontwikkelingsproces door. Ze zijn één met het heldere spirituele bewustzijn en kunnen oorzaak en gevolg, die ver uit elkaar liggen, overzien en begrijpen. Ze houden toezicht op het grote geheel.

Onpersoonlijk advies

Je kunt in innerlijke reizen het rijk van de aartsengelen bezoeken. Je kunt hun spirituele kracht voelen. Ze laten je zien wat eenheid is, ze tonen je de ware intentie der dingen. Overeenkomstig met je voornemen zijn ze bereid om antwoord op je vragen te geven. Hun advies is onpersoonlijk, kort en precies, het verwoordt een principe. Hun voorkomen en hun woorden kunnen lang en diep doorwerken. Hun energie kan impasses doorbreken en het lichaam helpen genezen. Hun vibratie raakt het hart. Ze verheffen de menselijke geest. De aartsengelen zijn de dienaren en de boodschappers van de Allerhoogste. Ze verbinden atzilut met de mens en met de aarde. Ze werken samen met het licht; ze zijn lichtwezens. Ze openbaren Gods wil en ijveren in zijn naam. Met de kleinere engelen, die onder hun toezicht staan, vormen ze het hof, de adviescolleges en de legers van het Goddelijke. Aartsengelen zijn waarnemende instanties. Ze waken over de schepping. Ze zijn de wakkeren, de waarnemers wier bewustzijn alles opneemt. De aartsengel Tzaphkiel, wiens naam de schouwende van God betekent, is de waarnemer bij uitstek. Hij wordt soms gezien als een wezen met ontelbare ogen waarmee hij in alle richtingen kan kijken en alles wat zich in de schepping tussen atzilut en assiah bevindt, kan zien.

Strijders en bewakers

Aartsengelen worden gezanten genoemd. Sommige engelengezanten treden op als de beschermengel van aardse naties. Sommige aartsengelen zijn priester. Michael, de centrale aartsengel en de leider van de heerscharen, en Metatron, de hoogste aartsengel en de leraar die aan het hoofd van het gehele mystieke onderricht staat, hebben een hemels altaar waar ze als priester dienen. Aartsengelen zijn strijders en bewakers. Ze bewaken de grens tussen de lagere en de hogere werelden. Ze beschermen degene die er nog niet aan toe is voor een te veel aan kennis of licht dat voor hem verwoestend zou kunnen zijn. Als wachters voor de poorten van de verschillende hemelen, de spirituele gebieden van beriah, houden ze de ongeïnitieerde op afstand. Ze waken ervoor dat de spirituele dimensies niet verstoord worden door het ongepaste gedrag van getroebleerde zielen. Aartsengelen geven leiding aan ontelbare kleinere engelen en vormen met hen heerscharen die door de gehele schepping werkzaam zijn.

Engelen als boodschappers

Ieder archetype uit beriah openbaart zich in yetzirah in verschillende vormen en iedere aartsengel is verbonden met een groot aantal engelen die zijn oerthema in de wereld van yetzirah tot uitdrukking brengen. De engelen zijn kleiner dan de aartsengelen, hun werkterrein is geringer. In yetzirah vormen de engelen hun eigen levensboom, hun eigen samenwerking in dienst van de schepping. Het Hebreeuwse woord voor engel is mal’ach, boodschapper. Engelen zijn de boodschappers van God. Ze zijn bemiddelaars tussen het hogere en het lagere.

Er bestaan vele soorten engelen.

Er zijn hoge engelen zoals de engelen van het Aangezicht die als hemels koor sinds het begin der tijd God loven.

Er zijn robuuste engelen zoals de engelen die groepsactiviteiten ondersteunen. De beschermengel die de tiferet-essentie van een mens weerspiegelt en versterkt, is een meer geïndividualiseerde engel.

De engelen van de natuur ondersteunen de levenskracht van mineralen, planten en dieren. Heel kleine engelen, zoals die van de grassprieten, voeren plaatselijk kortstondige taken uit. Groot of klein, als enkeling of in groepen, de engelen stralen een zuivere helderheid uit.

Engelen zijn meestal liefhebbend, welwillend, reddend, beschermend en begeleidend. Maar er bestaan ook strijdende en vernietigende engelen die hele legers kunnen verwoesten34. In het bijbelse verhaal over de verwoesting van Sodom worden er engelen beschreven die als waarnemers van God op aarde fungeren en bovenaardse krachten bezitten waarmee ze zich kunnen verdedigen. Ze kunnen mensen straffen. Deze engelen zijn geen demonen. Ze zijn de uitvoerende instanties van de goddelijke strengheid, Yah, en van de aartsengel Samael, de aartsengel die in zijn brandende liefde voor God het kwade vernietigt. De door hem veroorzaakte verwoesting heeft een zuiverende functie. Samael en zijn engelen leggen de rechtvaardigheid van de goddelijke gevurah ten uitvoer.

Engelen van chesed zijn behulpzaam. Ze komen de mens in nood redden. Een engel van chesed redde het leven van Hagar door haar in de woestijn de weg naar een waterbron te wijzen.

Een andere engel bracht de profeet Elia voedsel toen hij verlaten en angstig in de woestijn verbleef.

Innerlijke dimensie van de kabbalah

Aartsengelen en engelen omringen ons. Door ons op de innerlijke dimensie te richten en een fijnere bewustzijnstoestand te betreden, ervaren we hun aanwezigheid. Als we ons op hen richten groeit hun aantal en komen ze naar ons toe. Engelen kunnen zich op allerlei manieren kenbaar maken. Ze zijn te zien als gevleugelde wezens, als kleuren of als lichtstralen. Je kunt hun stem horen, die opvallend anders dan de menselijke stem klinkt39. Ze veranderen de sfeer om je heen. De lucht tintelt. Een sprankelende energie oefent zachtjes druk uit op je lichaam. Een zoete weldadigheid vult de ruimte. Alles ziet er lichter uit. De dingen waarover je je zorgen maakte, lijken plotseling onbeduidend.

(Uit: Kabbalah – Poorten van Kennis, Gila Gerzon, 2017, p. 173 -178)

Gila Gerzon is kabbalah-docente verbonden met de Toledano-lijn van kabbalah. Geïnteresseerden kunnen informeren over de aankomende ochtendworkshops in Baarn op 30 juni 2018, 27 oktober 2018 en 08 december 2018. E: ohm-shalom@hetnet.nl. T: 035 54 23 239.

Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomsten.

Boek Kabbalah – poorten van kennis

Eind vorig jaar verscheen het boek ‘Kabbalah – Poorten van Kennis’ geschreven door Gila Gerzon,   met verhandelingen over de kabbalistische metafysica, meditatieoefeningen en beschrijvingen van de ervaringen van kabbalisten. Dit boek  biedt geïnteresseerden een heldere uiteenzetting van de kabbalistische beginselen en van de spirituele beleving van kabbalisten. Het boek is goed te gebruiken door docenten, studiegroepen en degenen die op zichzelf studeren en mediteren.

Kabbalah – Poorten van Kennis kan worden besteld via (o.a.):  ohm-shalom@hetnet.nl en bol.com.

Meer over kabbalah lezen op deze site: zoek op kabbala in het zoekvenster.

Of: Met concepten voorbij het conceptuele – Mystieke kabbalah en
Kabbalah: een weg van contemplatie en
Werk aan de ziel – De progressief-joods visie van rabbijn Hannah NathansPlaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest