Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Hoe de wereld gaat veranderen in het Watermantijdperk

/
/
/
3965 Views

De aankomende tweeduizend jaar zal er een ontwikkeling plaatsvinden van het individuele bewustzijn naar het groepsbewustzijn. De tijd van het individu, waarin de energie sterk naar binnen gericht was, verdwijnt langzaam en nieuwe uitdagingen doen zich aan de mens voor. Het Watermantijdperk staat voor de deur. Een orakelende vooruitblik van René de Quastenit.

 

Door René de Quastenit

 

De wereld verandert continu. En in het Watermantijdperk op en bepaalde manier. De tijd van het individu is voorbij. Een voorbeeld is de participatiemaatschappij waarin we onszelf verenigd zien in groepen die als sociaal vangnet dienen en die tevens zorgen voor een krachtig middel in ons contact met de buitenwereld. Als groep kan men betere voorwaarden, hogere kortingen bedingen en staat men sterker als het gaat om contact met de overheid.

In een ver verleden was er ook sprake van groepsontwikkeling maar dit kwam niet vanuit het individu zelf maar vanuit de groep, in de bijbel is te lezen hoe Mozes het volk leidde dat hem als leider zag en hem volgde in zijn beslissingen. Er was geen democratie waarin men zich als losse groeperingen verzameld had maar het volk gedroeg zich als één en Mozes sprak ook tot het volk als tot één. In latere tijden kwam er meer individualisering maar was de behoefte aan het groepsgebeuren nog steeds groter dan de eigen individuele wens aangezien maatschappelijke posities afhankelijk waren van de groep, werd men verstoten door de groep dan was men op zichzelf aangewezen en was men uitgesloten van het sociale netwerk dat essentieel was voor werk, geld of een relatie.

 

Losstaand

In onze huidige tijd is het normaal dat we ons zien als individu dat in zekere mate los staat van de groep of maatschappij waarin we zelf functioneren, we zien niet dat we zelf het volk zijn zoals we ook niet zien dat we zelf de inwoners van een straat of buurt zijn, we zien niet dat we onderdeel van de gemeente of overheid zijn maar zien dit alles als buiten onszelf staande organen. Een familie wordt gevormd door mensen die binnen die groep geboren zijn en zonder die mensen is er geen familie zoals er geen straat of buurt zou zijn zonder de bewoners. Een gemeente of overheid kan pas bestaan als bewoners zich gegroepeerd hebben tot dorp, stad, provincie of land.

We zien onszelf als individu maar gedragen ons veel vaker als groep, we staan niet los van de maatschappij maar vormen die maatschappij en dit is dan ook het spanningsveld waarmee we te maken hebben. Wat storend werkt is de ontkenning van het individu los te staan van het geheel want hoe kunnen we ontkennen geen onderdeel van de ketting te zijn als we zelf een schakel zijn. Die ketting wordt soepel en sterk als iedere schakel zich inzet en meewerkt, het is herkenbaar als de ketting van een fiets verroest is en sommige schakels niet meer soepel meedraaien, de ketting wordt star en ongeschikt om mee te fietsen. De maatschappij gevormd door straat, buurt, dorp, stad, provincie en land kan alleen goed werken als iedereen zich als individu inzet voor die maatschappij, op welke manier dan ook.

 

Groepsgebeuren

In het verleden lag de nadruk op het groepsgebeuren zoals ook in de toekomst zal zijn maar dan met het verschil dat het een bewuste keuze is, niet vanwege de sociale druk of maatschappelijke omstandigheden maar vanuit de innerlijke drive om een bijdrage te leveren. Een voetbalvereniging kan alleen maar bestaan als er mensen zijn die zich inzetten voor die groep en daar bewust aan bijdragen, niet iedereen kan voorzitter of scheidrechter zijn maar juist de diversiteit zorgt voor een geheel, samen vormen ze een goedwerkende vereniging omdat ze allemaal een schakel zijn van die ketting. Bedrijven of organisaties functioneren beter als iedereen binnen die structuur zich verbonden voelt en op intrinsieke wijze een bijdrage levert.

In het watermantijdperk ontstaan er groepen die zich meer gaan richten op het groepsproces en minder op het individu dat onderdeel is van die groep, het ego of de persoonlijkheid wordt dan ondergeschikt aan de groep. Nu is het nog zo dat we graag gezien of gehoord willen worden binnen een groep waaraan we verbonden zijn, het ego wil gestreeld worden voor de gedane arbeid al is het nog zo subtiel. Nieuwe groepen gaan ontstaan vanuit de behoefte samen iets neer te zetten wat alléén niet bereikt kan worden, het gaat dan niet om de eigen behoefte maar om het feit te kunnen bijdragen aan het ontwaken van het menselijk bewustzijn.

 

Groepsziel

Esoterische werkgroepen zijn groepen die ontstaan in het Watermantijdperk, deze kenmerken zich door de groepsziel die aanwezig is en gevormd wordt door de afzonderlijke leden. De groepsziel is de kracht van het totaal dat een nieuwe eenheid vormt en ook als zodanig ingezet kan worden. De leden van een groep zijn nog steeds elk een individu met eigen persoonlijkheid, gevoel en emotie maar plaatsen die persoonlijkheid op de achtergrond zodat de groepsziel door hun heen kan stromen en de energie van het totaal als eenheid kan worden ingezet, men is dan de groepsziel en niet meer de persoonlijkheid en op deze manier wordt de energie van de groep ingezet zodat veel meer verwezenlijkt kan worden dan het individu ooit zou kunnen, het is de optelsom van 1+1=3.

Zuurstof en waterstof vormen samen een stof dat wij kennen als water en het heeft specifieke kenmerken die ontbreken bij de afzonderlijke delen, leden van de groepsziel behouden hun eigen identiteit maar door de verbinding ontstaat er een nieuwe kracht die door de leden heen werkt. Vroeger moest men als mens klaar zijn en een bepaalde graad van inwijding hebben alvorens er met krachtige energieën gewerkt kon worden maar wordt die rol overgenomen door de groepsziel. Deze bereikt een hogere trilling dan de afzonderlijke delen en door afstemming komt deze energie beschikbaar voor de mee resonerende groepsleden.

 

Nieuwe energie

Zowel het waterstof- als zuurstofatoom behoudt zijn eigen kenmerken bij samensmelting, maar er is een som van totalen die een extra dimensie geeft en deze 1+1=3 som zorgt voor een nieuwe stof of energie die gebruikt kan worden. Zuurstof heeft bepaalde kenmerken zoals ook waterstof die heeft maar deze kenmerken zijn totaal anders dan die van water. Dit houdt in dat de energie van de groepsziel ook daadwerkelijk zal verschillen met dat wat de afzonderlijke leden kunnen inzetten. Met een juiste afstemming, houding en instelling kunnen de groepsleden de nieuwe energie door hun heen laten werken en dit laten aansluiten bij hun eigen persoonlijkheid dat als gereedschap ingezet wordt.

Het watermantijdperk zal in het teken staan van de groepszielen die een nieuwe vorm van energie zichtbaar maken die tot dusver onbekend was voor de mensheid, deze energie van hoge trilling is transparant en onpersoonlijk, is voor iedereen geschikt omdat de neutraliteit werkt daar waar haar werkzaamheid gewenst is. Symptoomgerichte behandelingen worden dan vervangen door holistische behandelingen waarbij niet gelet hoeft te worden op het fysieke of geestelijke aspect aangezien dit door het ontvangende lichaam zelf geregeld wordt, deze is er immers bij gebaat om tot een zo goed mogelijke samenwerking te komen tussen het zichtbare en onzichtbare lichaam. Zonder interventie van de persoonlijkheid van beide partijen kan de energie optimaal werken en daar haar werk doen waar het nodig is.

 

Ego onder controle

Esoterische werkgroepen en groepszielen ontstaan niet zomaar, het vergt een bewuste weg van de leden die zich daar in eerste instantie bewust op afstemmen. Het onder controle krijgen van de persoonlijkheid of ego is daarbij een belangrijke vereiste, dit vraagt om een voortdurende reflectie van de innerlijke roerselen die door zowel het denken als de emotie in het fysieke lichaam geprojecteerd worden. Bewust worden van wat men denkt, doet en voelt is een lange weg die voortdurende concentratie eist want dit zijn, over het algemeen, automatische processen waarop we geen invloed denken te kunnen uitoefenen en die dus al een leven lang in stand worden gehouden. Steeds maar weer zal men merken dat men niet in het moment van de dag is maar dat men wordt afgeleid door denken, piekeren, emotie of gevoel. Naar zaken die of in het verleden of in de toekomst liggen en die dus niets bijdragen aan het moment van nu en laat dat nu de enige plek zijn waarin ons bewustzijn ligt dan is te begrijpen dat we heel erg vaak afdwalen van onszelf en de werkelijkheid. Komt denken, voelen en handelen onder ons bewustzijn dan kan actief gewerkt worden aan de persoonlijkheid dat dan onder controle komt van het bewustzijn en zodoende stopt een eigen leven te leiden.

Als de persoonlijkheid min of meer onder controle komt van het bewustzijn kan gewerkt worden aan de afstemming met de andere groepsleden om zo een gezamenlijke trilling te krijgen. Dit is een intensief proces dat zich kenmerkt door de ander te gaan zien als zichzelf en vanuit liefde de ander inzichten te geven in eigen groei en ontwikkeling. Dit spiegelen in waarheid en liefde vereist een open houding waarin men zich kwetsbaar kan en durft op te stellen. Het zien van de ander en het teruggeven aan de ander laat zien hoe men zelf naar de wereld kijkt en deze beoordeelt, dit doen in een open liefdevolle benadering waarin men leert geven en ontvangen zorgt voor een harmonieuze vibratie van de groepsleden die nodig is voor de groei van de groepsziel.

 

Trilling

Zoals kristallen glazen die elk gevuld zijn met dezelfde hoeveelheid water elkaars trilling overnemen door met de vinger over de rand van een van de glazen te wrijven zo ontstaat door afstemming van de groepsleden een unieke trilling of vibratie die door de hele groep gaat en zo een eigen toon laat horen. Deze afstemming geeft energie en laat voelen dat men niet meer alleen is maar gedragen wordt door de groep ongeacht de plaats waar men is. Zo wordt men in staat gesteld geïnspireerd te spreken, lezingen te geven, healingen te verrichten of het dagelijkse werk te doen zonder dat de anderen in de buurt zijn maar wel met de kracht van de hele groep. Dit verrijkt het leven en geeft een boost in alles wat men doet, het is beseffen, weten, dat men gedragen wordt door de energie en liefde van de anderen. Het is de kracht van het universum door ons heen laten werken wetende dat er geen goed of fout meer is, geen verleden of toekomst maar het eeuwige heden waarin we alleen maar hoeven te zijn. Welkom in het nieuwe Watermantijdperk,
Meer informatie over de groepsziel is te vinden op www.groepsziel.nl.

 

René de Quastenit is heraut van de Nieuwe Tijd, publicist en hij geeft lezingen.

 

 

Over het Waterman of Aquariustijperk

 

Het Aquarius tijdperk is onderdeel van de dierenriem gezien vanuit een breder perspectief dan onze eigen dierenriem die eens per jaar opnieuw begint.

De aarde draait eens per 24 uur om zijn as maar maakt daarbij ook een tollende beweging, de draaiing beschrijft een cirkel van ongeveer 26000 jaar voordat deze weer op zijn beginpunt is.

Gedeeld door de 12 dierenriem tekens zal eens per ongeveer 2166 een ander teken actief zijn en zijn invloed laten gelden, dit teken is te zien bij het begin van de lente op 21 maart als de zon recht boven de evenaar staat.

Volgens veel astrologen is daarom het Aquarius tijdperk in 1967 begonnen en dat laat zich zien door nieuwe structuren zoals de hippies en de afkeer tegen de gevestigde orde.

Zoals ook de dierenriem in een jaar niet een exacte overgang kent maar een mix van voorgaand en huidig teken en aan het eind een mix van komend en huidig teken zal ook een astronomisch teken gekenmerkt worden door de mix.

Het Vissentijdperk is verlaten maar heeft nog invloed op het nieuwe Watermantijdperk dat zijn volledige overheersing pas over zo’n 200 jaar zal gaan laten zien.

Kenmerken van water zijn transparantie, helderheid, stroming en energie en dit zijn dan ook de ijkpunten voor het Watermantijdperk.

De donkere tijd van vissen wordt verlaten, de mens gaat beseffen dat hij een goddelijk wezen is en dat de dood niet bestaat, hij gaat leren dat hij onderdeel is van een groter geheel en dat er geen afgescheidenheid bestaat.

(RdQ)

 

Meer over het Watermantijdperk: https://nl.wikipedia.org/wiki/Watermantijdperk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest