Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Wat brengt jou de Chinese astrologische voorspelling 2017 – Een 1-water-jaar???

/
/
/
494 Views

De Chinese astrologische voorspelling 2017 beschrijft een 1-water-jaar. Het is de energie die je kent als van het tegen een enorme berg opklauteren; je komt slechts moeizaam vooruit. Niet in de laatste plaats omdat het jaar 2017 gedomineerd wordt door 1-water energie.

 

Door Nina Elshof

 

Een 2-aarde jaar liep in januari 2017 ten einde. Aarde is het element dat zich graag verzekert van alles, het liefst al gebaande paden bewandeld en eerder behoudend is en teruggrijpt op dat wat zich al beproefd en bewezen heeft dan dat het vernieuwend uit zijn dak gaat. Juist als er verandering dreigt, gaat 2-aarde met de hakken in het zand om elke vorm van verandering tegen te gaan. Deze tactiek van verzet en vertraging heeft menigeen in december kunnen ervaren.

Je al verbinden met de energie van een nieuw jaar terwijl de energie van 2-aarde nog volop aanwezig is, is als tegen een enorme berg opklauteren; je komt slechts moeizaam vooruit. Niet in de laatste plaats omdat het jaar 2017 gedomineerd wordt door 1-water energie.

Het element water verschilt namelijk van aard totaal van het element aarde. Daar waar aarde zoals gezegd zich graag verzekert van alles en als stabiel element betrouwbaarheid, zekerheid en structuur hoog in het vaandel heeft. Daar past water zich als een BarbaPapa probleemloos aan zijn omgeving aan en verandert het elk betrouwbaar aardefundament in drijfzand waarin structuur totaal ontbreekt en de blubber elke vorm van voortgang vertraagd en vast zuigt. In een 2-aarde jaar schrijven over 1-water is dus als zwemmen met twee loodgordels om.

 

Water

De energie van het nieuwe jaar wordt vertegenwoordigt door het element 1-water. Deze Chinese astrologische voorspelling 2017 zegt misschien niet zoveel, maar water is het element dat kwaliteiten als rust, stilte en inactiviteit vertegenwoordigt. Water heeft niet alleen letterlijk betrekking op de flow van het leven, maar ook op de onderstroom van datzelfde leven. Dat wat zich graag onder het oppervlakte verborgen houdt en de fundamenten van ons bestaan losweekt. Water vertegenwoordigt die hele grote wereld van het onbewuste. Waar onze sluimerende talenten zich verborgen houden en waar angsten op de loer liggen.

In eerste instantie klinkt dit spannend en mysterieus. Wat het uiteraard ook is. De energie van het nieuwe jaar vormt echter ook een uitdaging om op bewuste wijze met onze onbewuste kanten om te leren gaan. Of dat nu talenten zijn die nog in ons onbewuste ronddobberen. Of pijn en verdriet over onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Of de angst voor het onbekende en onzekere.

 

Nieuw Jaar

Op 28 januari begint het Chinese nieuwe jaar. Wat voor ons ligt is een jaar vol nieuwe kansen en mogelijkheden. Er zal in de Chinese astrologische voorspelling voor 2017 sprake zijn van meer yin in de energie-kwaliteit van het jaar en dat zal merkbaar tot wat meer rust in de tot nu toe gevoelde stress van versnelling leiden. Een jaar dat kan voelen als een adempauze óf door sommigen ervaren zal worden als een vastlopen. Een jaar waarin het mogelijk is dat de water energie ons terugbrengt naar onze eigen bron. Grote vraag is dan natuurlijk hoe zuiver en authentiek onze persoonlijke bron van leven eigenlijk is. Dat raakt aan wat een thema kan worden dit jaar. Het element water staat namelijk centraal in de positie van de Ba Gua waar normaliter het element 5-aarde resideert. En dat geeft problemen want water en aarde vormen samen een modderpoel waarin veel kan vastlopen. Concreet betekent dit dat het komende jaar processen vast kunnen lopen of tot stilstand kunnen komen doordat er vertroebeling ontstaat. Het gebrek aan helderheid zal ons laten verzanden in geworstel om boven te blijven.

 

Het Chinees Nieuwjaar vindt altijd op een ander moment plaats dan 1 januari; elk jaar zelfs op een wisselende datum. In China wordt een zogenaamde luni-solaire jaartelling gehanteerd die rekening houdt met zowel de zon- als de maanstanden. Deze beide invloeden bepalen onder meer het moment waarop het Chinees Nieuwjaar valt, dat daardoor elk jaar op een ander datum plaatsvindt. Dat levert een heel andere beleving van tijd op dan het rationele keurslijf van de strakke Gregoriaanse kalender zoals wij die kennen en die zich alleen richt op de zon en zijn energie die verbonden is met Yang, het mannelijke principe. Hoeveel evenwichtiger is een jaartelling die ook rekening houdt met Yin, het vrouwelijke principe dat haar invloed onder meer kenbaar maakt via de maan. Het is deze luni-solaire afstemming die vertaald wordt naar de Nine Star Ki cycli, aan de hand waarvan de energietendensen van een jaar geduid kunnen worden. Een duiding waarin rekening gehouden wordt met zowel Yin als Yang, met zowel het vrouwelijke als het mannelijke principe. Dat kan niet anders dan tot een vruchtbare invloed leiden. In ieder geval past deze benadering bij het toenemende bewustzijn dat we in een cyclische wereld leven, een wereld die tot voor kort gedomineerd werd door lineair denken. Gelukkig is de beperking van het lineaire denken dat het eindig is. Juist dat is precies wat er gebeurt: het lineaire denken, en daarmee de systemen die op dat denken gebaseerd zijn, nadert zijn einde. Dit biedt ons de kans om ons ook bewust meer te richten op de cyclische structuren.

 

Ook zorgt het water er in de Chinese astrologische voorspelling 2017 voor dat de fundamenten van aarde los gespoeld worden waardoor de stevige bouwwerken die we in ons leven hebben doen verrijzen ineens op drijfzand gebouwd blijken te zijn. Het kan de vorm aannemen van een tsunami aan emoties die de wereld, onze wereld, zal overspoelen. De vijver, waarin het normaliter rustgevend rimpelt, overspoelt het land en weekt onze zorgvuldige aangebrachte social-economische botox los. Een dergelijke energetische tendens daagt uit om de zekerheden niet meer buiten ons te zoeken, maar deze boven te laten drijven vanuit de eigen oorsprong, de eigen bron van bestaan.

Deze bron wordt binnen de Nine Star Ki gekoppeld aan wat in ons wat ‘oer’ is. Wat levens overleeft en de essentie vormt van wie en wat we zijn. Het vraagt om een naar binnen keren. Het vraagt om het bevragen van onszelf. Wie zijn we? Wie willen we zijn? Wat willen we zijn? Wat is voor ons de essentie van ons bestaan? Dit geldt uiteraard voor ieder van ons persoonlijk, maar niet minder ook voor de wereld als geheel. Wat is de aarde voor wereld? Wat wil ze zijn?

 

Botsen

De gevoelige, emotionele binnenwereld van water is hoog sensitief, intuïtief en uiterst gevoelig voor invloeden van buiten. Angst is de grote genius die water totaal los kan slaan van haar ankers. Aarde daarentegen is de zekerheid zelve en vindt houvast in het praktische en dagelijkse reilen en zeilen van het bestaan. Compassie en vertrouwen maken aarde tot een buitengewoon sociaal en ankerend element.

Samen vormen ze elkaars tegenpolen die als in een ‘was sich liebt das neckt sich’ dans om elkaar heen wervelen. Water weekt de soms wat al te starre, koppige en conservatieve houding van aarde los. Aarde vormt de bedding waarbinnen het water vrijelijk vanuit haar bron kan stromen. Tenminste, als ze zich houden aan de regels van hun uitdagende liefdesdans.

Als water de controle verliest en grenzenloos buiten haar oevers treedt, verdrinkt de vruchtbare voedingsbodem die aarde normaliter voor ons is. Als aarde zich met de hakken in het zand verzet tegen welke verandering dan ook, droogt de bron van nieuw leven en van groei brengende veranderingen op, ons als verschrompelde mummies achter latend.

Water, kortom, botst met aarde. Of omgekeerd. Het effect is nagenoeg hetzelfde. In dit jaar zal deze tendens daardoor leiden tot een toename van onzekerheden. Onzekerheden die enerzijds betrekking hebben op onszelf en onze eigen authenticiteit. Onzekerheden die anderzijds betrekking hebben op alles wat we tot nu toe als onwrikbare zekerheden hebben beschouwd. Aangezien water niet alleen betrekking heeft op emoties en het onbewuste, maar ook op carrière en alle vormen van transport, gaat er daar nog het nodige vastlopen. Het is heel goed voorstelbaar dat we komend jaar de langste file ooit zullen gaan ervaren!

Aangezien het element water tevens ‘het volk’ vertegenwoordigt, is een botsing tussen gemoederen die hoog oplopen en autoriteiten en gezagsdragers (beide 5-aarde) niet ondenkbaar. Een volksopstand, bijvoorbeeld in Amerika, zal veel angst en onzekerheid veroorzaken.

 

Het volk

Het element water, dat ‘het volk’ vertegenwoordigt, vormt in de Chinese astrologische voorspelling

Donald Trump
Drijvend op de angstige onderbuikgevoelens van het volk…

2017 als het ware de metafoor voor wat mij mensen, wereldburgers, denken, voelen en ervaren. Dat 2017 gedomineerd wordt door het element water, betekent dus feitelijk dat het komende jaar gedomineerd wordt door ‘het volk’. De elite, de heersende macht (5-aarde) mag zijn boeltje pakken.

Water, ‘het volk’, creëert een dusdanig ondermijnende onderstroom, dat het fundament onder vele sociale en maatschappelijke structuren weggespoeld wordt en ineen zakt.

Water ondermijnt de heersende macht van 5-aarde, de heersende macht van economische voorspellingen bijvoorbeeld. Die willen ons doen geloven dat we enkel uit zijn op het vergroten van onze welvaart. Dat we dus een economische groei kunnen verwachten in 2017. Dat we het economische belang van een EU onderschrijven. Dat we bij het nemen van besluiten uitsluitend te rade gaan bij onze ratio en weloverwogen knopen doorhakken. En dat we in dat proces onze gevoelens, zeker die van angst, diskwalificeren als niet ter zake doend.

Wij burgers, ‘het volk’, drijven echter op een onderstroom van onderbuikgevoelens, vage sentimenten en vooral op angst. Dat maakt de uitkomst van onze besluiten totaal onvoorspelbaar. De niet verwachte Brexit, de verkiezing van populist Trump en de groei van de PVV zijn daar schrijnende voorbeelden van.

 

Hoop

‘Hoop zit in de premisse dat we niet weten wat er gaat gebeuren, en dat die onzekerheid ruimte biedt om iets te doen.’ aldus Asha ten Broeke in de Volkskrant van 16 januari. Onzekerheid zal er volop zijn komend jaar, maar dus ook de ruimte om iets te doen. Om het anders te doen. Dat begint bij jezelf. Door je terug te brengen bij jezelf bijvoorbeeld; wat is je bron van oorsprong, je oorspronkelijkheid? Waar ben je nog authentiek? Waar heb je je geconformeerd (aarde!) aan de heersende mores (aarde)? ‘Wat werkt voor jou?’, zoals Wenske Pasman, auteur van het boek Jouw Leefstijl Formule, ons voorhoudt.

Hoop vind je in re-sourcing, in het herbronnen. Van jezelf, je werk, hoe je omgaat met anderen en met de rest van de wereld. Een werkelijk in contact zijn met je authentiek oorsprong, ontneemt angst de macht die het over je kan hebben. Ook daarin laat water zien dat een heersende macht ondermijnt kan worden!

Hoop vind je in het onschokbare vertrouwen in het bestaan, waarin niets zonder reden gebeurt en alles jouw groei dient. Dit vertrouwen neemt de angst weliswaar waar, maar delft daardoor niet het onderspit. Het stroomt mee in de flow van het leven, van het universum. Waar alles één is.

Nina Elshof  is Feng Shui Professional, schrijver, inspirator en directeur en grondlegger van de enige geaccrediteerde beroepsopleiding Conceptual Feng Shui in Nederland. Voor meer informatie: www.NinaElshofFengShui.nl en www.FengShuiAcademie.com.

 

Nine Star Ki is een vorm van Chinese astrologie die in Japan verder ontwikkeld en verfijnd is. Het wordt toegepast binnen de Feng Shui en is net als de Feng Shui zelf, al duizenden jaren oud. Beiden zijn gebaseerd op gelijke principes die zijn ontwikkeld vanuit een filosofische kijk op de universele wetten van de kosmos. Deze zijn te herleiden tot de negen verschijningsvormen van de vijf elementen die op hun beurt weer verschillende aspecten van yin en yang representeren. Nine Star Ki geeft zicht op de werking van deze verschillende aspecten in iemands leven. Er zijn verschillende vormen van Chinese astrologie, maar de Nine Star Ki hanteert de negen verschijningsvormen van de vijf elementen om de tendensen in een jaar te duiden. Dit betreft dan energetische tendensen die zich zowel in een yin als yang vorm kunnen laten zien. Een energetische tendens van stilstand kan zich in zijn yin vorm als ‘rustlaten zien, terwijl de yang vorm ‘blokkadeis. Beide vormen echter horen bij elkaar zoals de twee zijden van de medaille. En beide, yin en yang, zijn in het Oosterse denken onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

 

Volledige Chinese astrologische voorspelling 2017

Voor een volledige en uitgebreide Chinese astrologische voorspelling voor 2017 kun je een kijkje nemen op mijn blog waar alle aspecten van 2017 per element en per positie van de Ba Gua zijn uitgewerkt. Je treft er ook aan welke geboortejaren bij de verschillende elementen horen, zodat je precies kunt zien wat de tendensen van 2017 voor jou persoonlijk betekenen. Bovendien kun je daar de voorspellingen van voorgaande jaren nog eens teruglezen. http://ninaelshoffengshui.nl/feng-shui-blog/

 

Lees ook de westerse astrologische voorspelling voor 2017: klik hier.

 

 

 Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest