Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Hogere Boviswaarden niet altijd beter

/
/
/
2235 Views

Volgens veel mensen zijn we op weg naar een nieuwe dimensie met hogere energieniveaus. Hoge Boviswaarden tot wel één miljoen zouden dat bewijzen. Maar de natuur leert dat groeien in de hoogte alleen werkt als ook de aarding toeneemt. Is er echt iets aan de hand of stijgen we collectief op door een gebrek aan gronding?

 

In 1990 leerde ik de Bovisschaal kennen en ik ben hem gaan gebruiken bij mijn werk om de vitaliteit van bossen te bepalen. De waarden die de boeren en ik pendelden, waren maximaal 18.000 Bovis. Eind jaren negentig hoorde ik tot mijn verbazing dat er 70.000 Bovis waren gependeld bij Maya tempels. Een paar jaar later pendelde iemand 300.000 Bovis bij de piramide van Cheops en als klap op de vuurpijl kwam er weer een paar jaar later een watervitalizer op de markt, die het kraanwater, volgens de verpakking, oplaadde tot 3.000.000 miljoen Bovis. Wat is er aan de hand? De oorspronkelijke Bovisschaal ging tot 10.000. Bovis’ naaste medewerker Simoneton pendelde kort na de Tweede Wereldoorlog 15.600 Bovis bij het heilige water uit Lourdes. Tegenwoordig lijkt dus ‘the sky the limit’. Destijds zocht ik contact met de verschillende waarnemers en vroeg hun hoe zij deze hoge waarden hadden gevonden. Hun antwoord was verbazingwekkend en ook teleurstellend: ‘Ik heb zelf een Bovisschaal gemaakt en heb gewacht tot mijn pendel ergens ging draaien‘, en ‘ik werk niet met een pendel. Ik heb de waarde gewoon doorgekregen’. In geen enkel geval was er een duidelijke pendelmethode of op zijn minst een helder stappenplan hoe men tot de waarneming was gekomen. Pendelen is een vak en André Bovis had dat geleerd. Volgens mij pluk je niet zomaar een Boviswaarde uit de lucht, laat staan als deze heel hoog is. Het door mij en Rijk Bols opgerichte Center for ECOintention werkt met een pendelmethode die is gebaseerd op Huna, oude wijsheid van Hawaii. Hiermee is het mogelijk om alle pendelstappen en gevonden energetische waarden te verifiëren. In onze beroepsopleiding tot ECOintention Practitioner zijn er jaarlijks pendeltoetsen waarin de cursisten onafhankelijk van elkaar de Boviswaarden moeten vinden van bomen en ruimtes. Dat is mogelijk maar daaraan gaat veel oefenen vooraf.

Steeds hoger

Los van allerlei onduidelijke meetmethodes zien wij ook dat tegenwoordig de Boviswaarden stijgen. Center for ECOintention vitaliseert jaarlijks zo’n honderd bedrijven en natuurgebieden. De afgelopen vijf jaar vinden wij steeds hogere Boviswaarden bij veel energetische startscans van projecten. Was tien jaar geleden 19.000 Bovis nog het maximum, tegenwoordig zijn er projecten met 40.000 Bovis. De leidinggevenden van die projecten hebben blijkbaar veel inspiratie en contact met spirituele niveaus met hoge idealen. Het is bekend dat de Boviswaarde geen directe maat voor de vitaliteit van een organisme is. De Boviswaarde geeft aan in welke mate aardse en kosmische krachten, materie en geest elkaar doordringen. Hoe heler en heiliger, hoe hoger de Bovis en hoe hoger de inspiratie en frequentie. Op een plek met hoge Bovis kun je dus makkelijker ‘hoogstaande’ ideeën krijgen. Hoe je daarmee omgaat en wat je ermee doet, is echter een heel andere vraag. Van teveel kosmische krachten en teveel inspiratie kun je ook hoofdpijn krijgen.

Na meer dan 25 jaar werken met de Bovisschaal, ben ik tot de conclusie gekomen dat  de verschillende energetische niveaus van heelheid samenhangen met de reeks van Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 114 enz. Deze ontstaat als je elke keer de twee voorgaande getallen bij elkaar optelt. Je vindt deze reeks overal in de natuur. De gulden snede is erop gebaseerd. Er zijn dus niveaus tot bijvoorbeeld 1.000, 2.000, 3.000, 8.000, 13.000, 21.000,  34.000, 55.000 Bovis etc. Van deze energetische niveaus weten we dat hoe hoger hun Boviswaarde, hoe fijnstoffelijker, spiritueler en goddelijker ze zijn. Echter, ze hangen op geen enkele wijze samen met zogenaamde nieuwe dimensies.

Gronding

We stellen de laatste jaren vast dat enerzijds de Boviswaarden toenemen maar anderzijds de gronding van bedrijven en natuurgebieden steeds minder is geworden. Er is tegenwoordig zelfs sprake van een negatieve gronding. Dus in plaats dat alles stevig met beide benen op de grond staat en energetisch diep verbonden is met Moeder Aarde, stijgt het geheel op. Het gevaar van dagdromen, valse illusies en zelfs uitflippen is daarbij groot.

Bij hoge Boviswaarden geldt dus meer dan ooit dat één stap naar boven ook één stap naar beneden vereist. Hoge spirituele werelden met hoge Boviswaarde bestaan, maar ze zijn alleen van deze wereld als ze zijn gegrond. Op dat moment zijn ze verbonden met de realiteit van het hier en nu. Het is niet gemakkelijk om een hoge inspiratie met een prachtig luchtkasteel te realiseren en je ‘hemel op aarde’ te brengen. Naarmate het idee incarneert en verdicht, krijgt het steeds meer vaste vorm. Energetisch betekent dit dat een spirituele frequentie met bijvoorbeeld 55.000 Bovis zich alleen kan realiseren als deze ook verbonden is met alle tussenliggende niveaus van 34.000 Bovis, 21.000, 13.000 enz. Daar moet het doorheen om stap voor stap te verdichten. Alleen door heel goed te pendelen, en zoals wij zeggen‚ de nul van je pendelschaal innerlijk vast te houden‘, kun je intuïtief waarnemen of dit zogenaamde Bovisakkoord aanwezig is.

Vragen

Als we na de startscan contact maken met het veld, de energie en het wezen van een project en vragen wat het op dat moment het liefste wil, is altijd het antwoord: gronden, gronden, gronden. Vanaf het moment dat we met gronden beginnen, gaat de Bovis vanzelf dalen en komt de energie in balans. Met een goede gronding kan het project zichzelf dus organiseren en weer gezond maken. De Boviswaarde waarnaar een gezond project streeft, ligt altijd in de buurt van 8.500 Bovis. Dat wordt niet door de ECOintention Practitioner bepaald maar dat geeft het project zelf aan. Uit zichzelf zoeken bedrijven en de natuur het dus niet ‘hogerop’.

Samenvattend kunnen we zeggen dat hoge Boviswaarden wel degelijk bestaan maar een kritische houding ten opzichte van menig pendelaar geen kwaad kan. Collectief maken we ook bewuster contact met een nieuwe dimensie. De hemel op aarde bereiken we echter alleen met beide benen stevig op de grond en dat is een geruststellende gedachte.

Hans Andeweg is directeur en oprichter van Center for ECOintention. Meer informatie: www.ecointention.com.

Bovis: maat voor heelheid

André Bovis (1871-1947) onderzocht voor de Tweede Wereldoorlog de kwaliteit van voeding in opdracht van de Franse overheid. Niets bijzonders, zou je zeggen. Toch wel, want hij keek niet naar de mooie buitenkant of de gezonde inhoud, maar hij pendelde de kwaliteit. Tegenwoordig ondenkbaar, maar de Franse overheid had het volste vertrouwen in zijn onderzoeksresultaten omdat Bovis een beëdigd pendelaar was. Pendelen was in die dagen een vak dat je alleen leerde na lange studie en veel oefenen.

Bovis ging er vanuit dat alle materie straling uitzendt. De frequentie van deze straling bepaalde hij met Angströmeenheden: een maat voor de golflente van het licht. Hij maakte een meetlat, de zogenaamde biometer, die was ingedeeld in Angström. Na de Tweede Wereldoorlog werkte een leerling van Bovis, de natuurkundige Simonéton, de methode verder uit. De biometer bleef uitgangspunt, maar het was voor hem duidelijk dat Bovis geen Angströmwaarden pendelde maar iets anders. Simonéton noemde ze toen Boviswaarden zoals zoveel schalen naar hun uitvinder zijn genoemd. Denk aan Volt, Ampère, Watt etc.

Gezonde mensen hebben volgens Simonéton waarden tussen 6.500 en 8.000 Bovis. Wij moeten daarom voedsel van meer dan 6.500 Bovis eten om gezond te blijven. Door het werk van Simonéton werden de biometer en de Boviswaarde bekend. Al snel ontdekte men dat niet alleen voedingsmiddelen een Boviswaarde hebben, maar alle organismen, voorwerpen, ruimtes, plekken en zelfs boeken en symbolen. Gezonde bomen hebben tussen de 7.000 en 10.000 Bovis. Deze zijn dus gemiddeld hoger dan die van gezonde mensen. Een persoon met 7.000 Bovis komt daarom opgekikkerd terug na een wandeling in een bos met 8.000 Bovis. In een ziek bos met 4.000 Bovis zal hij snel moe worden. Uit het onderzoek van Simonéton bleek dat dode, minerale voorwerpen, zoals kristallen, de hoogste Bovis hebben. De Boviswaarde van een kerk of een andere heilige plek kan oplopen tot 12.000 Bovis, bij het altaar zelfs tot 18.000 Bovis. Het heilige water van Lourdes brengt het, volgens Simonéton, tot 15.600 Bovis.

Uit deze waarnemingen blijkt dat de Boviswaarde niet direct samenhangt met vitaliteit of versheid; op een kerk of altaar zijn deze begrippen immers niet van toepassing. Volgens Bovis vindt er overal een ontmoeting plaats van aardse en kosmische krachten. Een organisme is gezond als deze krachten in evenwicht zijn. Helen betekent iets weer heel maken door het te verbinden met zijn kosmische bron of goddelijke kern. Hoe heler de mens, hoe hoger zijn Boviswaarde. Een ziek mens heeft een lage Boviswaarde (3.000) en een geheeld mens een hoge waarde van 8.000 Bovis. Een heilige stijgt boven alles uit met 12.000 Bovis. De Boviswaarde is dus een maat voor heelheid.

Bovis uit hogere dimensies?

In de meetkunde heeft een punt nul, een lijn één, een vlak twee en een lichaam drie dimensies. De ruimte – lengte, breedte, hoogte –  kun je zo met drie dimensies beschrijven. De tijd is daar als vierde dimensie door de moderne natuurkunde aan toegevoegd. Van de derde naar de vierde dimensie hoeven we dus niet, want daar zitten we al in. Van de vierde naar de vijfde dimensie is interessant, want dan kom je buiten de ruimte-tijd. Je maakt die stap door je aandacht te verleggen van buiten- naar binnenwereld, van de grofstoffelijke materiële- naar je fijnstoffelijke gedachtewereld. Met je bewustzijn beweeg je vrij door ruimte en tijd. Sneller dan het licht reis je overal naartoe. Verleden, heden of toekomst spelen daarbij geen rol. De vijfde dimensie is verbonden met ons voorstellingsvermogen en daarmee nog wel met ruimte en tijd.

De werkelijke sprong naar iets nieuws is de zesde dimensie, waar je helemaal vrij bent van ruimte en tijd. Je stijgt er als het ware bovenuit. Je transcendeert. Moeilijk? Niet echt, want dat is precies wat je doet als je mediteert, onder hypnose bent of bewust je intuïtie gebruikt. Je kunt dan bijvoorbeeld een aura waarnemen, contact maken met energetische velden bij een familieopstelling of een project op afstand vitaliseren via een plattegrond. Van deze stap en mogelijkheden worden we ons nu bewust. Niet helemaal nieuw want we hebben deze vermogens al eeuwenlang. We zijn ermee geboren, maar dit talent is nooit herkend, laat staan ontwikkeld. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is er echter een verandering gaande. De belangstelling voor esoterische en energetische onderwerpen groeit met de dag. Het aantal boeken, workshops, cursussen en opleidingen over deze onderwerpen is, vooral in Nederland, erg groot. Deze ontwikkeling is momenteel volop aan de gang. Het klopt dus dat we met onze intuïtie, via de zesde dimensie, bewuster contact kunnen maken met spirituele niveaus met hele hoge Bovis, maar deze niveaus zijn zelf niet verbonden met andere dimensies.

Door Hans Andeweg

Het Pad van de Gouden Driehoek

De voorgeschiedenis. Toen wij in 2000 het terrein Forge Neuve in Noord-Frankrijk kochten, wisten we dat op een gegeven moment dit terrein haar verborgen schatten zou openbaren. Heel symbolisch gebeurde dit al een paar dagen voordat de koop gesloten werd. De oud eigenaar mr. La Halle (95 jaar) liet weten dat hij op het terrein een schat verborgen had, te weten een pot met gouden Mexicaanse munten. Hij kon ze echter niet terug vinden en de vraag was of hij na de koop nog door mocht zoeken… En ja wel, na een paar dagen vond hij de grote pot met gouden dukaten die hij verdeelde onder zijn kinderen en kleinkinderen.

Zo’n gebeurtenis plaats je pas jaren later in de context van het immateriële aspect van het leven. In de loop van de afgelopen 15 jaren kwamen gasten van Ecolonie ook Forge Neuve bezoeken. Enkelen onder hen verhaalden ongevraagd over de bijzondere ervaringen die zij meemaakten, dan wel over de bijzondere energieën die zij voelden op het terrein rondom de kapel van Forge Neuve 1.

Een van die ervaringen lazen wij pas jaren later terug in het Onkruid Magazine nr. 171. In het kader van een oproep van de redactie aan de lezers, om de mooiste vakantieherinnering in te sturen, reageerde Christine.

Zij schrijft o.a. (we citeren een paar passages):

[…] “Bij ECOlonie aangekomen installeerden we ons en gingen op pad om de omgeving te verkennen. We kwamen bij een plek die Forge Neuve heet, met gigantische rotspartijen, grote vijvers en watervallen.”

“ik ging op het boomplateau zitten en vroeg verbinding met deze plek. Daarna vroeg ik hulp om mijn rouw een plek te geven. Ik ervoer een intense liefdevolle zegen […] Daarna was het of ik bij de hand werd genomen en er ontstond een afscheidsritueel vol troost, inzichten en beloftes voor de toekomst…. Ik daalde verstild, diep onder de indruk af en ontmoette mijn vriendin die me met stralende ogen opwachtte. Ze heeft een piepkleine taxus in haar hand. Ook zij heeft een wonderlijke ervaring gehad en nieuw inzicht gekregen. Het taxusje als symbool van wijze oude boskracht zal straks een ereplek in haar huis krijgen.”

Metingen. Toen in de zomer 2015 een van onze gasten, Gerard de Bruijn, liet weten energiewaarden te kunnen meten volgens de methode van Hans Andeweg, hebben wij hem gevraagd dit te doen op het terrein van Forge Neuve. (Voor uitleg over het werk van Hans Andeweg en zijn nieuwste boek zie http://www.earth-matters.nl/106/8810/boeken/enlsquoscheppend-levenenrsquo-door-hans-andeweg.html).

Voordat hij begon te meten hebben wij hem niets verteld over de ervaringen zoals ze hierboven genoemd zijn. Toen de Bruijn klaar was vertelde hij over de ongekende uitkomsten van de metingen. ‘Op sommige plekken hoger dan in Stonehenge of andere bekende mystieke oorden’, zo vertelde hij enthousiast.

Toelichting: bovengenoemde energiewaarden worden ook wel Boviswaarden genoemd. Deze boviswaarde is eigenlijk waar alles om draait. Deze schaal is ontwikkeld door twee Franse wetenschappers, Bovis en Simoneton. Boviswaarden kunnen worden gemeten met een pendel of biotensor. De boviswaarde is een trillingsgetal van materie. Zo heeft elk product of voorwerp en ook alles wat leeft een trillingsgetal, dat is uitgedrukt in aantal Bovis. Wanneer de trilling hoger is dan 6500 Bovis geeft deze energie en zal ons versterken, een lagere waarde dan 6500 Bovis kost energie en zal ons verzwakken.]

Een overzicht van deze waarden vermelden wij op het eind van dit verhaal.

Mystieke ervaringen. Najaar 2015 is de mystica Susan Hermenet uit Gouda hier geweest om zich af te stemmen op de plaatsen waar de zeer hoge energiewaarden werden gemeten. Bij een vorig bezoek, jaren geleden (2008/2009) had zij al eens te kennen gegeven, in overeenstemming met andere mystici, dat er in en op het terrein rondom de kapel bijzondere energieën waren. Zij wees dan o.a. naar het meer en de heuvel achter de kapel. Zij verklaarde zich toen niet nader omdat de tijd nog niet rijp was om met deze wetenschap daadwerkelijk iets te doen. Susan kwam bij dit bezoek najaar 2015 tot opmerkelijke conclusies en bevestigde de metingen en vertelde dat deze plaatsen een zeer hoge helende waarde hebben en dat de tijd nu rijp zou zijn om het gebied toegankelijk te maken.

Terzijde; de constatering dat er sprake was van een bijzondere krachtige energetische omgeving leidde er toe dat in 2009 bij de voorbereiding van ‘Waddenlicht’ op Schiermonnikoog, (manifestatie voor aardeheling) dit gegeven meegenomen werd bij de vaststelling dat er sprake was van een energetische verbinding (driehoek) tussen Schiermonnikoog, Forge Neuve en Avebury in zuid west Engeland. Op www.waddenlicht.eu lees je daar veel meer over.

Kenmerkend voor Susan haar kwaliteiten in dit verband is dat zij zich kan afstemmen op een voor de meeste mensen onzichtbare werkelijkheid. Die werkelijkheid wordt door haar ‘gezien’ als een hiërarchische: de mens die onderaan die hiërarchie staat kan (alleen) via het natuurwezen in contact komen met de energie van het hogere wezen, door haar ‘de engel’ genoemd. Het natuurwezen is anders gezegd de verbinding met het zeer hoge trillingsveld van de engel; de bemiddelaar. In dit geval is dat het gebied aan de top van de driehoek waar de Bruijn 72.000 Boviswaarde heeft gemeten. (Zie kaartje.)

Door het pad omhoog te gaan bij het instroompunt (a), loopt de mens door het gebied van (de energietrilling) van het natuurwezen geleidelijk naar het transformatiepunt (b), die van de energietrilling van het hogere wezen. Door het pad via de lange zijde van de driehoek terug te lopen naar het uitstromingspunt (c) vindt er weer een soort ontlading/normalisering plaats.

We wensen je veel plezier vooral met het lopen van dit helings- of inwijdingspad van de Gouden Driehoek. Mocht je je ervaringen willen delen dan kan dat door een berichtje te sturen naar  henkjan@ecolonie.eu.

Henkjan de Blaauw, Ecolonie.
Hij neemt dan eventueel contact met je op.


Tags:
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest