Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Macht vanuit het hart – Als niemand luistert

/
/
/
339 Views

Als niemand luistert en je toch verder wilt

 

De zwakte van iedere sterkte: vallen in de valkuil van de macht; anderen pijn doen en dwingen is één optie, maar invloed uitoefenen vanuit de kracht van het hart ook. Jos Kester verkende en ervoer het verschil.

 

Door Jos Kester

 

En daar sta ik dan. Ik heb aan de groep gevraagd naar buiten te gaan om iets buiten te zoeken dat symbool staat voor hun pijn. Het is zondagochtend. De hele zaterdag is er een gastdocent geweest om zijn kennis te delen met de groep. De groep weet dat het onderzoek naar hun eigen pijn een onderdeel is van de training. Het is mijn volste overtuiging dat dit noodzakelijk is. Zo noodzakelijk dat ik ervan uitga dat iedereen dit ook vindt. Wij zijn halverwege het jaar en iedereen kent mij nu wel zo’n beetje en de reactie uit de groep is: ‘Daar hebben we hem weer.’ En ze weigeren. Vier weekenden hebben we op zondag al aan dit thema aandacht besteed vanuit mijn idee van noodzakelijkheid. En hoe dan ook gaan we dit doen. Maar ze weigeren. Ze zijn echt heel boos. Er zijn er die naar buiten lopen, er zijn er die in huilen uitbarsten, er zijn er die blijven zitten en kijken naar wat ik ga doen. In mijzelf is er eerst paniek, dan boosheid en vervolgens een gevoel van hulpeloosheid. Zal ik dan ook maar weglopen en ze aan hun lot overlaten? Boos omdat ze niet begrijpen hoe belangrijk dit onderdeel is?

Maar ik besluit niets te doen en blijf op mijn plek staan. En daar blijf ik, ik weet niet meer hoe lang staan. Ik kom wat tot rust en probeer in te zien wat er nodig is. Na verloop van tijd komen de mensen weer naar binnen en is het huilen gestopt. Als iedereen weer in de kring zit, blijft het opnieuw stil. Ik laat vooral de emotie in mezelf tot bedaren komen. Dan: ‘Dit gaat dus over gezien willen worden’, zeg ik. Opnieuw Stilte. Niemand spreekt. ‘Het spijt me’, vervolg ik, ‘dat ik jullie iets wilde laten doen wat blijkbaar nu niet past. Vertel me wat er is alsjeblieft?’ Het werd een wonderlijke en onvergetelijke zondagochtend.

Het gaat dus altijd over gezien worden. En je kunt stellen dat dit ook voor mij gold. De groep ziet mij niet in mijn sterk gevoelde overtuiging dat je pijn kennen van groot belang is. En vanuit die pijn had ik mijn macht kunnen inzetten om ze alsnog naar buiten te laten gaan om dat voorwerp te zoeken. Maar er was iets anders nodig. Het is een van mijn grootste lessen geweest die studenten mij hebben gebracht. Dat je altijd dienstbaar moet blijven aan de mensen die je zijn toevertrouwd, ondanks je eigen pijn. Die pijn diep van binnen kennen, betekent dat je dit herkent bij de ander en van daaruit handelt. Niet vanuit pijn, maar vanuit je hart. Dan is macht niet opgelegd, maar verbonden met het veld waarin we allemaal verbonden en gelijk zijn.

 

Uitdaging

Waarover gaat macht eigenlijk? Van de toenemende macht van internet over ons leven, van bazen over hun werknemers, van overheid over hun bevolking, van ouders over hun kinderen, van mannen over hun vrouwen en visa versa, therapeuten over hun cliënten, leraren over hun leerlingen en noem maar op. En vaak wordt gedacht dat macht iets is wat alleen iemand met een hogere positie kan uitoefenen over de ander. Maar iemand die zich voortdurend zwak opstelt, oefent natuurlijk ook macht uit over anderen, door steeds een appel te doen op de zorgzaamheid van de ander. En uiteraard gingen mijn gedachten uit naar welke macht ik heb als ik voor een groep sta bijvoorbeeld. Wat doe ik daarmee?

Even eerst enkele citaten:

‘Hoe groter de macht, hoe gevaarlijker het misbruik.’ Edmund Burke, Engels politicus en filosoof 1729-1797.

‘Nooit heeft iemand macht, door misdrijf verworven, met deugd uitgeoefend.’ Tacitus. Romeins senator en geschiedschrijver 56-117.

Beiden waren politiek actief en zoals iedereen weet is politiek een bedrijf waar je snel gecorrumpeerd wordt door de aldaar gevestigde mores. Je moet dus of filosoof zijn of geschiedschrijver om tot dergelijke hierboven genoemde uitspraken te komen. En uit deze uitspraken blijkt wel dat macht allerminst een deugd is.

In een positie terechtkomen waarin je macht kunt uitoefenen, is zeer waarschijnlijk de grootste uitdaging die een mens in zijn of haar leven kan tegenkomen. Een grotere dan van een nobody op te klimmen naar bankdirecteur. Want daar op die plek aangekomen zal het pas echt gaan over wie je in werkelijk bent: een morele nobody of een CEO die zijn of haar capaciteiten inzet om dienstbaar te zijn aan de mensen die hun geld aan de bank hebben toevertrouwd.

 

Schoft en graaier

Ik ben opgehouden om mensen te veroordelen die hun macht compromisloos misbruiken. Ik denk dat het leven iedereen uitdaagt datgene te doen waarvoor je bent gekomen. En voor sommigen is dat dus gewoon een ongelooflijke schoft en graaier te zijn. En daar mag je best een mening over hebben natuurlijk. Maar vergeet niet dat wij – de mensheid – deze mensen de gelegenheid geven zich zo te gedragen en bovendien dat in iedereen deze schaduwzijde van het leven schuilt.

“Gevoelens en intenties uit het hart

hebben een groot scheppend effect”

 

Je kunt het kapitalistisch systeem de schuld geven, waarbinnen alle middelen geoorloofd zijn om van niets iets te worden. En binnen dit neoliberale model is het geoorloofd iets te ondernemen om er uitsluitend zelf beter van te worden. En dat betekent dus feitelijk dat je uit alle macht macht over de ander verkrijgt en daar vooral financieel beter van wordt. Maar ligt de sleutel tot het komen van deugdelijk gedrag in het de schuld geven aan ons huidige economisch systeem?

Het is mijn mening dat je eerst naar jezelf dient te kijken. Want hoe ga jij met je macht om? Thuis? Op je werk? Binnen je relatie? Ook daar speelt macht hoe dan ook altijd een rol. En feitelijk is macht uitoefenen de compensatie van de machteloosheid om gezien te worden voor wie je werkelijk bent. Dus iedereen met macht bekleed, schreeuwt eigenlijk om aandacht. Aandacht die er niet was omdat vooral ouders er niet waren om te zien wat jij werkelijk nodig had. Dus straffen zij die de macht hebben hun ondergeschikten voor dit diep gevoelde gemis. Dat mag simpel klinken, maar hier ligt de uitdaging het anders te doen. Soms is daar een burn-out voor nodig of een boom waartegen je tot stilstand komt, na een zware vergadering.

 

Vanuit het hart

Je hoeft het natuurlijk niet zover te laten komen als je dit inziet. En inmiddels zien veel mensen dat ook in. Die gaan het anders doen. Zij doen wat hun hart ze ingeeft in plaats van de ratio er steeds op los te laten en in hun angst te schieten. En ons hart heeft een sterkere invloed op onze omgeving dan onze hersenen waar we nu alles aan ophangen. Het elektromagnetisch veld rondom ons hart is namelijk vijfduizend maal sterker dan wat onze hersenen uitzenden. Emoties, gevoelens en intenties die vanuit het hart komen, hebben een groot scheppend effect. Je omgeving wordt vanuit die emoties gevormd. Dus daar ligt de sleutel. Het is de wet van de aantrekkingskracht. Dat wat je uitzendt komt naar je toe. En niet alleen wetenschappers komen daar nu achter. Dit is al eeuwen bekend bij de oude spirituele en religieuze tradities. Sjamanen, medicijnmensen, alchemisten, mystici, priesters en priesteressen weten dat er een taal bestaat waarnaar het universum luistert – een taal die we allemaal vloeiend spreken. Het is de taal van het hart, de taal van de liefde.

Jos Kester is sinds 1996 met sjamanisme verbonden. Hij geeft persoonlijke consulten, lezingen, zweethutten, organiseert de vision quest, initiaties, basiscursussen sjamanisme en een jaartraining. www.spiritcompany.org.

 

 

 

 

 


Tags: ,
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest