Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Samen in een treintje met één snelheid – Non-dualiteit en astrologie zijn goed te verenigen

/
/
/
384 Views

Non-dualiteit gaat over eenheid en astrologie over het maken van onderscheid. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak. Maar dat is het niet, aldus Roeland de Looff. Hij wijst in dit verband op de vierde dimensie, de factor tijd.

 

Door Roeland de Looff

 

Non-dualiteit is de benadering die vaststelt dat alles één is. Sommigen noemen dat ene Brahman of bewustzijn. Ik noem het energie. Einstein toonde met zijn beroemde vergelijking

E (energie) = M (massa afkomstig van materie) maal C2 (het kwadraat van de lichtsnelheid)
aan dat materie slechts een verschijningsvorm van energie is. Materie bestaat uit verdichtingen van het alom aanwezige energieveld.
Astrologie is de leer die zich bezighoudt met de aard van dat energieveld zoals dat varieert in de  tijdsdimensie. Volgens de astrologie heeft ieder tijdsmoment een bepaalde kwaliteit. De aard daarvan wordt aangegeven door de stand van planeten. Waarom de planeten een rol spelen bij het aangeven van de kwaliteit van het energieveld op een bepaald moment is onduidelijk. Astrologie is een empirische wetenschap. Vanuit de ervaring is aangetoond dat het werkt. Echter je kunt niet aangeven waarom het werkt. Het achterliggende mechanisme is onbekend. Hoogstens kun je iets zeggen in de trant van ‘zo boven zo beneden’.

Weerbericht

Een mens die geboren wordt, draagt gedurende zijn leven de kwaliteit mee van het energieveld zoals dat was op het moment van zijn geboorte. Dat energieveld verandert daarna. Er vinden interacties plaats tussen het plaatje zoals dat was tijdens de geboorte en het plaatje zoals dat is op een later moment. Die interactie vindt zijn weerslag in fijne of moeilijke gebeurtenissen. De astrologie kan met de huidige technieken de toekomst niet exact voorspellen. Hoogstens is het opstellen van een soort weerbericht mogelijk. Je kunt voorzien wanneer er moeilijkheden optreden en wanneer er zich mogelijkheden voordoen en soms zelfs op wat voor gebied, maar daarmee houdt het op.

De leer van Einstein laat zien dat tijd en ruimte één zijn. Ze zijn op te vatten als ruimte-tijd. Net zoals er nu op dit moment gebeurtenissen plaatsvinden in Parijs, Amsterdam en Tokio, vinden er gezien vanuit een vier-dimensionaal nu tegelijkertijd gebeurtenissen plaats in het jaar 1000, 2014 en 3000.

Op www.jijbenteenheid.nl/tijd staat een deel van een BBC-documentaire waarin de vooraanstaande wetenschapper Brian Greene aan de hand van animaties uitlegt hoe dit zit.

 

[figuur 1]

De mens heeft het gevoel dat hij uit vrije wil beslissingen maakt. Echter als gezien vanuit een vierdimensionaal nu alles er al is, dan is dat een illusie. Het leven valt dan eerder te beschouwen als een film die er al is, die we echter beeldje voor beeldje beleven.

Dat tijd de vierde dimensie is, blijkt ook uit het gegeven dat tijd deel uitmaakt van het coördinatensysteem. Als we een afspraak maken dan moeten we de lengte, breedte, hoogte en de tijd (waar en wanneer, dus in totaal vier dimensies) weten van de afspraak.

Het verschil tussen de eerste drie dimensies en de vierde dimensie is dat we ons niet vrij in die vierde dimensie kunnen bewegen. Als we reizen in de vierde dimensie zijn gebonden aan één tempo en één traject. Het is een beetje alsof je in een treintje zit dat met een constante snelheid door de vierde dimensie gaat.
Illusie

Voor ons is dit moeilijk te bevatten, laat staan gevoelsmatig te ervaren. Wel is het wetenschappelijk aangetoond. De werking van het GPS-systeem – zoals we dat kennen van onze routeplanners – is gebaseerd op de leer van Einstein. Het GPS-systeem werkt met satellieten en kent correctiefactoren gebaseerd op de inzichten van Einstein. Zonder deze zouden ze niet werken. Telkens als iemand een navigatiesysteem gebruikt – miljoenen keren per dag dus – worden de theorieën van Einstein in de praktijk gebracht.

Het illusionaire van het gevoel dat we uit ‘vrije wil’ en onafhankelijk keuzes maken, is bijna onmogelijk te doorzien. Deze illusie is in ons bij de evolutie ingebakken, ze zit als het ware in onze genen.

Hoewel alles één is ervaren we afgescheidenheid. Dat was een evolutionaire noodzaak. Een dier dat niet op een instinctief niveau afgescheidenheid ervaart, zal zichzelf laten opeten door een leeuw. Als het dier is opgegeten is het lastig voortplanten en verder evolueren. Dat we werkelijk afgescheiden zijn is niet waar; het is slechts een noodzakelijke illusie om te overleven.  Ook wij hebben nog steeds die instincten. Daarbij heeft zich bij de mens een denkvermogen ontwikkeld en een autobiografisch zelfbesef met een verleden en een toekomst. Hierdoor werd het gevoel van afscheiding nog sterker.

 

Horoscoop

De discrepantie tussen onderliggende realiteit en onze beleving is een spanningsveld waarin we hebben te leven. We hebben geen keuze. Ook de astroloog die zich laat inspireren door non-dualiteit kent dat spanningsveld. Hij weet dat de cliënt ervaart dat hij de vrije keuze heeft om dingen vorm te geven. Vanuit zijn beleving is dat ook zo. Hij krijgt immers nieuwe inzichten tijdens het praten met de astroloog en hij kan tijdens het gesprek nieuwe keuzes maken. Het gevoel van afgescheidenheid, het gevoel dat je vrije keuzes kan maken waarbij het ik als eerste oorzaak geldt (en dus losstaat van wat dan ook) is fundamenteel aan onze menselijke ervaring. We kunnen niet anders dan deze illusie ervaren.

De horoscoop laat zien dat er sprake is van een onderliggende en oneindig complexere eenheid. Immers anders zou een patroon van een individuele horoscoop geen effect kunnen hebben.

Het doorvoelen en ervaren kan een eerste stap zijn naar het weten dat alles één is. Het geeft een glimp van de onderliggende werkelijkheid, van wat er echt aan de hand is.
Natuurlijk is dit een glimp. Een astroloog, ook een astroloog die geïnspireerd is door non-dualiteit, zal uitgaan van de ervaringswereld van de cliënt en deze een zo goed mogelijk advies geven over concrete zaken waaronder werk en relaties.

Pas als je de eenheid in je eigen leven hebt doorzien en ervaren, kun je klaar zijn voor het compleet doorvoelen van de fundamentele werkelijkheid. Dat is een proces van jaren. In mijn eigen leven kwam eerst de astrologie en pas veel later de non-dualiteit.

 

Spel van Maya
Het ontsluieren van de matrix kan niet anders dan in stapjes gaan. Het in een enkele klap ervaren van de fundamentele werkelijkheid kan zo overweldigend zijn dat je ervan in verwarring raakt. De astroloog weet als geen ander dat alles in zijn eigen tempo gaat en zijn eigen ritme en tijd heeft. Dit kan niet worden geforceerd. Sommigen zijn er klaar voor om meer te weten over de fundamentele aard van de werkelijkheid, anderen niet, of hebben die behoefte niet.
Uiteindelijk is er slechts sprake van een spel van Maya, de oud-Indische godin van de begoocheling. Een spel waarin we allemaal onze eigen rol spelen: dansende energievelden in een beperkt deel van ruimte-tijd. We maken onze dans en zijn de perfecte uitdrukking van die dans. Immers zoals de non-dualiteit leert: fouten maken is onmogelijk want alles is de perfecte uitdrukking van hoe het moet zijn. Dat te weten en te ervaren is wellicht de meest fundamentele oplossing van wat voor probleem dan ook. Het is een inzicht dat bij velen, geleidelijk, in stukjes en beetjes doorbreekt. Zo is het in mijn eigen leven gelopen en naar wat ik signaleer gaat het bij de meesten zo.

Roeland de Looff is astroloog en geeft cursussen, consulten en opleidingen. Zijn site over astrologie is www.dirah.nl. Hij schreef een boek over non-dualiteit ‘Jij bestaat niet’ (www.jijbestaatniet.nl) en was  te zien in de film ‘Alles over Niets’.

De maanfases. De afbeelding bestaat uit een platte vlakken waarbij de drie dimensies (lengte, hoogte en breedte) zijn weergegeven. De vierde dimensie tijd wordt aangegeven door de wisselende fasen.
Deze hadden ook achter elkaar geplaatst kunnen worden alsof het beelden waren die deel uitmaken van een film.

 


Tags: ,
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest