Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Door hogere sferen… Verfijnde energieën in het bewustzijn

/
/
/
647 Views

Bewustzijn

Bewustzijn is iets wonderlijks. zodra je het gaat verruimen, gaat je leven veranderen. Adyashanti zegt dat je het punt kan bereiken dat hij ‘het einde van je leven’ noemt. Voorbij én in het bestaan. We betreden de wereld van de goden en transpersoonlijke energie.

Door Ewald Wagenaar

Ere wie ere toekomt: het waren – zegt men – de sjamanen die begonnen met het onderhouden van het contact met de spirits in het belang van de stam. Ooit, lang, heel lang geleden. Veel westerlingen praten niet graag serieus over goden en spirits. Alsof het om sprookjes en kinderverhaaltjes gaat. Neem het ‘idee’ wat velen van God hebben (of denken dat anderen dat hebben): een man met een witte sinterklaasbaard. Of een soort Gandalf uit Lord of The Rings. Nee, die bestaat niet, zeg je? Nou, dit idee van een bebaarde God zit wel in jóuw hoofd. Daar leeft een beeld van iets dat niet materieel bestaat maar dat blijkbaar wel als idee of concept bestaat. Er is dus een idee van iets dat niet bestaat. Eigenlijk heel grappig. Zo zijn er tal van ideeën over krachten en tal van ‘invloeden’, spirits, geesten, demonen etc. In feite alles wat er in je leven is, was er ooit eerst als concept of idee; eerst in de hoofden van de ontwerpers, toen van de producent en uiteindelijk op jouw boodschappenlijst.
Met dergelijke ‘invloeden’ en geesten kun je – in de geest – contact maken. Probeer maar eens contact te maken met de geest van de stad Amsterdam of Rotterdam. Denkbeeldig of niet: maak deze ‘stadsgeest’ maar in gedachten. Vraag je maar eens af wat de verschillen zijn tussen beide stadsgeesten. Als we dan deze vraag aan veel mensen zouden stellen, krijg je zeer waarschijnlijk een hoop dezelfde dingen over beide geesten te horen.

Een kus
Een geest of spirit is het gesublimeerde deel van een stoffelijke entiteit. Of andersom: een stoffelijke entiteit is het gevolg van een verdichte spirituele energie, kracht of entiteit. Wie jou persoonlijk een beetje kent, kan in jouw geest antwoorden geven op allerlei vragen, beslissingen nemen, praten als jij en zelfs je loopje nadoen. Deze persoon lijkt dan hoogstens op jou. Toch ben jij het niet die dit doet. Wat die na-aper in feite doet is contact leggen met het beeld dat hij in zijn hoofd heeft van jouw geest. En daarvoor gebruikt hij of zij zijn herinnering natuurlijk en het bewustzijn.
Kunnen er ‘geesten’ of bewustzijn zijn zónder een stoffelijk lijf? Ja, zegt dr.Pim van Lommel in zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn’ naar aanleiding van het grote aantal mensen met een bijna-dood-ervaring (bde). Nee, zegt dr.Dick Swaab. Volgens hem is het bewustzijn een functie van het stoffelijke brein. We zullen zien wie gelijk heeft als het Europese project (€1 mld) is afgerond waarbij menselijke hersenen nagebouwd moeten worden. Maar iets zegt me dat de supercomputer straks ofwel een gevaar voor het echte leven ófwel een dure mislukking gaat worden. Ik geef vooralsnog de mislukking de meeste kans. Ik neig ertoe om het met Van Lommel – en de meeste spirituele, religieuze, magische en esoterische tradities overigens – eens te zijn én met Swaab, omdat het bewustzijn ook materie nodig heeft om zich te manifesteren en ervaarbaar te maken. Het is een discussie zoals die over het verband tussen liefde en een kus: de kus komt voort uit de liefde én andersom kan de kus  ook de liefde voortbrengen.

Verklaren
Lange tijd had ik moeite met het idee van geesten en ‘hogere energieën’. Dat komt omdat er weinig gecontroleerd kan worden en er een hoop mee gekoketteerd wordt. En mijn persoonlijkheid houdt niet zo van iets geloven zonder bewijzen. Wat is waar in het bonte palet aan merkwaardige en paranormale ervaringen? Veel bijzondere ervaringen kunnen namelijk ‘logisch’ verklaard worden, tot en met de mysterieuze graancirkel, Char en tal van wonder-goeroes. Een kleiner deel kan worden verklaard met extreme kansberekeningen; het zou nog ‘logischerwijs’ kunnen zijn gebeurd. Veel aparter zijn de ervaringen die voorbij het verklaarbare plaatsvinden. Kennis die je niet kón weten, ‘wonderen’, wérkelijk para-normaal, voorbij het normale.
In de vorige aflevering schreef ik dat bewustzijn is als het zicht: hoe hoger je komt hoe breder (en opener en ruimer) je blik. Als je het bewustzijn steeds verder verruimt, kom je op een steeds groter en dus hoger point of view. Als je daar het point of view loslaat, het standpunt van je ‘ikje’, en oneindig open waarneemt, kan je makkelijker de wereld van het ‘wonderbaarlijke’ accepteren en betreden. Al heb je daar dan juist niet meer zo’n behoefte aan.
Je kan dan meemaken dat je bewustzijn op twee plaatsen tegelijk kan zijn: bijvoorbeeld én in huis aan het mediteren én op straat tussen het verkeer. Jan-Willen van de Wetering heeft over zo’n ervaring geschreven in ‘De lege spiegel’. Dit soort ervaringen heeft zelfs een naam: outerbody experiences.
Het kan ook gebeuren dat je dingen ervaart, ziet of voelt die in de toekomst zijn gelegen, dat heet dan clearvoiance of helderziendheid. Er is een heel scala aan benamingen voor tal van buitengewone ervaringen.
Een psychic (in het Engels) of medium word je als je helder boodschappen in je hoofd hoort over of van mensen of situaties waar je niets vanaf wist. Deze helderheid kan ook optreden met gebeurtenissen in een (ver) verleden. De wetenschap haalt de schouders erover op omdat ze in en laboratorium tot nu toe nooit herhaald konden worden.

Hersenspinsels
Er is een grensgebied tussen de individuele geest met al zijn gedachten (en hersenspinsels) en het gebied van de geest van een grotere groep, familie, regio, land, ras, filosofie of levensgebied. Deze laatste noemen we trans-persoonlijk, voorbij het persoonlijke. Daartoe kan je ook de geesten zoals de stadsgeest van Amsterdam rekenen: die betreft onder meer een grote groep mensen over een langere tijd die in Amsterdam wonen of ermee zijn verbonden.
Deze geestenwereld is wat ik noem de ‘bovenkant’ van je eigen geest; het psychische en mentale gebied dat steeds verder af staat van je eigen individualiteit. Hier ligt informatie over je ziel én die van anderen. We noemen dit het hoger zelf, sommigen schrijven het met een hoofdletter omdat ze er iets goddelijks van vinden. Van hieruit treden die eerder genoemde paranormale verschijnselen op; hier melden zich ‘entiteiten’ aan mediums, putten zieners als Nostradamus hun informatie en krijgen profeten hun visioenen. Zulk bewustzijn is dan niet meer specifiek van jou, individueel, het is transpersoonlijk. Je kan het vergelijken met een toerist op het strand.  Deze heeft een stukje land (strand) bezet en ziet een stuk van de zee (bewustzijn). De kustbewoner verderop ziet iets andere stukken. Maar als je de zee ingaat en het strand achter je laat, kom je van alles tegen: de oceaan van bewustzijn is immens groot en bevat toegang tot alle continenten en stranden van de wereld.
Met bijzondere ervaringen en het bewustzijn is het als met de oceaan: er is veel informatie en wie de weg weet, zijn stukje strand in een breder perspectief gaat zien, kan toegang krijgen tot alle ‘kustgebieden’ van de wereld om daar nieuwe kennis, ervaringen, krachten en energieën te ontmoeten. Op deze manier kan ‘jouw’ bewustzijn zich uitbreiden tot en met dat van een ander, in het besef dat je beide deel bent van de ene oceaan.
Zelf maakte ik daarvan een paar bijzondere ervaringen mee. In een cursus over ‘communiceren met je gids’ of ‘mediamiek channelen, les 1’. Het zette mijn twijfel voorgoed overboord en de deur open naar nieuwe ervaringen.
Wordt vervolgd.

Illusie

“Als bewust-zijn ben je de heldere ruimte waarin de verschijnselen komen en gaan. Dat geeft aan dat die verschijnselen niet verschillend zijn van jezelf én dat je er niet in opgaat. Het leven is een groot geheel van energieën en krachten. Dat leven ben je, maar je gaat je daar niet op blind staren en je gaat er al helemaal niet in duiken. Dat doe je als je een standpunt daarbinnen inneemt. Dat betekent een identificatie met jezelf op die plaats. De vrije ruimte is dan verdwenen.
Als je eenmaal iets hebt ervaren van vrijheid dan zie je de betrekkelijkheid van de wereld en het leven, je ziet het gevaar van illusie die erin zit. De wereld en het leven zijn geen illusie. Het geloof dat die wereld en dat leven absoluut zijn, dat alles daarin zo ernstig is dat daar alles van afhangt, dát is een illusie. De wereld is niet absoluut, alleen al omdat het een tijdelijke wereld is”
Douwe Tiemersma op www.advaitacentrum.nl.

Geest Emil Jensen

In 1905 toen er nog geen vlieg-, telefoon- of telegraafverbinding was tussen het IJslandse Reykjavik en het 2000 km verderop gelegen Deense Kopenhagen, kreeg medium Indridi Indridason in Reykjavik onder toeziend oog van diverse getuigen tijdens een spiritistische seance bezoek van een ‘geest’ of  innerlijke stem die zichzelf Emil Jensen noemde. Jensen vertelde over zichzelf en pauzeerde een half uur om even in Kopenhagen poolshoogte te nemen over de grote fabrieksbrand die zich op dat moment voordeed. In Kopenhagen wel te verstaan, 2000 km verderop, een vaarafstand van een flinke zeereis.
In 2008 werden de geschreven verslagen over deze seances met Jensen teruggevonden. Erlendur Haraldsson onderzocht de feiten en vond inderdaad in archieven een Emil Jensen in Kopenhagen die in 1898 was overleden. Tal van feiten over deze Jensen bleken te kloppen met de vele details die hij tijdens de seances aan Indridi gaf over zijn leven, woning, beroep en familie en die de getuigen onafhankelijk van elkaar hadden opgeschreven. Zelfs het tijdstip van de brand bleek te kloppen, iets wat in 1905 door de grote afstand pas veel later geverifieerd kon worden. Een geval van zien op afstand, reizen in de geest of communiceren met overledenen? Wie zal het zeggen… Maar wel goed gedocumenteerd.
(Bron: Tijdschrift van Parapsychologie, nr 4, 2013 en https://notendur.hi.is/~erlendur/english/svid.htm#3.)Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest