Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Chinese astrologische voorspelling: 2014 belooft iets positiefs

/
/
/
410 Views

2014: voelt als een opluchting

Precies op 1 februari begint dit jaar het Chinese nieuwjaar. Wat voor ons ligt is een jaar met wat meer Yang in de energie-kwaliteit van het jaar. Dat zal merkbaar als meer verlichting van de tot nu toe gevoelde zwaarte leiden. Een jaar dat in menig opzicht zal voelen als een opluchting.

Door Nina Elshof

 

 4-Hout Het nieuwe jaar wordt gedomineerd door 4-Hout. Deze staat in 2014 in de middelste positie van de Ba Gua. Het element Hout is als energie is verbonden aan de planeet Jupiter. Dat betekent onder meer dat we de energie van een nieuw begin kunnen omarmen en ervaren dat we weer naar voren en naar boven zullen kunnen bewegen.
Oh jee, zul je misschien denken, daar gaan we weer met dat gegroei. Waren we niet net op een punt beland dat we tot het inzicht waren gekomen dat de tomeloze economische groei van afgelopen decennia, mede geleid heeft tot de crisis waarin we ons bevinden? Ja, helemaal waar, het is daarom goed om je te realiseren dat we met 2013 een jaar achter ons laten waarin de wereld – soms letterlijk – op zijn kop werd gezet en geen steen op de andere bleef. Hiermee is de basis van ons bestaan, het fundament van onze maatschappij blijvend veranderd en ook het vertrouwen dat we in deze maatschappij hadden. Nee, Vadertje Staat komt ons niet meer redden, maar zal ons wel op de vingers tikken als we ons niet aan de regels houden. De sociale bedding is verworden tot een corrigerend keurslijf.
Het nieuwe 4-Hout dat opnieuw aanzet tot groei en ontwikkeling, wortelt daarmee in een totaal andere aarde en ontvangt daarmee andere voeding. Dat komt tot uiting in een ander soort groei dan we tot nu toe hebben ervaren, dus geen groei meer omwille van economische belangen. De nieuwe groei zal een socialer karakter dragen. Dat is niet alleen omhoog of naar het ‘licht’, maar juist de breedte in, het netwerk opzoekend.

In 5-Aarde De positie van het 4-Hout-jaar in 5-Aarde zal het enthousiaste 4-Hout eraan herinneren dat er nog veel oude structuren uit de oude wereld bestaan. Deze hebben weliswaar hun invloed (gedeeltelijk) verloren – wie gelooft nu nog een politicus op zijn woord – maar ze zijn nog wel aanwezig en actief. Er hebben zich nog geen nieuwe structuren gevormd. Daardoor kan men het komende jaar wel veel groei van onderaf zien, maar ook dat deze groei belemmerd wordt door de oude structuren. Bijvoorbeeld met beperkende regelgeving.
De uitdaging voor 4-Hout in het komende jaar bestaat uit het zoeken naar nieuwe structuren voor samenwerken en samenleven. Deze nieuwe vormen zullen nog in hun kinderschoenen staan en moeten groeien. Pas dan kunnen ze de oude structuren definitief uit hun macht zetten. Het zal nog een klus zijn om die gevestigde orde te doorbreken. Gelukkig dat het karakter van 4-Hout geen moeite heeft om grenzen op te zoeken. De energie van 4-Hout beweegt zich óver bestaande regels. Dit leidt tot situaties waarbij het nodige bewustzijn moet worden ingezet om de juiste weg te vinden. Zelfinzicht, bewustwording en bewustzijn laten het komende jaar daardoor een flinke groei zien. Groei door verdieping in plaats van door een vlucht in verlichting. Deze groei bereik je alleen door diep te wortelen, door je te verbinden met wat je juist wilde ontvluchten en met moeder Aarde als basis van ons bestaan. Dat betekent dus ook een terugkeer naar de natuur en het gehoorzamen van de wetten van de natuur. “Je komt niet ver als je niet dichtbij begint” zei Krishnamurti. Een uitspraak die op dit jaar van toepassing is.

Vriendelijk en authentiek 4-Hout is een vriendelijk element, voortdurend op zoek naar verbinding en vernieuwing en ook groei inderdaad. Een element vol altruïstische motieven die voortkomen uit de wens om uit te delen zonder daarvoor iets terug te verlangen. Iets dat we overigens als mens van nature graag doen. 4-Hout vertrouwt op het principe van de wederkerigheid. Dit kan alleen als groei en het uitdelend vermogen niet plaatsvinden in een lineair proces, maar juist zijn ingebed in een cyclisch proces van geboorte, groei, verval, dood en wedergeboorte. Precies zoals de natuur laat zien. Dergelijke groei gehoorzaamt daarmee aan de natuurwetten van het circulaire principe. De expansie zal daardoor nooit harder of hoger gaan dan de wetten van die cyclus toestaan. Een dergelijke uitbreiding zal nooit uitputting kunnen veroorzaken. Dit is een prachtige vorm van zelfregulatie die in een lineair proces ontbreekt. Het karakter van 4-Hout snapt ook dat er een wereld van mogelijkheden bestaat (4-Hout denkt graag onbegrensd), maar dat deze mogelijkheden nooit allemaal (tegelijk) benut kunnen worden. Reden: alles heeft immers nu eenmaal z’n beperkingen. De eerste aanzet tot deze vorm van groei zal dit jaar worden gegeven. In de volgende jaren komt die tot wasdom en bloei.
Een andere en prachtige kwaliteit van 4-Hout is dat het alles vanuit authenticiteit wil doen, vanuit het hart. Anders hoeft het niet. Daarin kan het Hout ook behoorlijk pietluttig of koppig zijn. Als de voedingsbodem niet goed gevonden wordt, groeit er geen spriet. Ook daarin gehoorzaamt het 4-Hout-principe aan de wetten van de natuur. Als de voedingsbodem waarin wordt geworteld niet van goede kwaliteit is, zal dat in het gewas tot uitdrukking komen. Het komende jaar zal 4-Hout in belangrijke mate streven naar het creëren van de juiste voorwaarden voor ontwikkeling in de toekomst en daarbij mag de kwaliteit van Liefde (met een hoofdletter inderdaad) niet ontbreken. Altruïsme gedijt bij een open hart chakra!
Het 4-Hout-jaar laat voor het eerst sinds 2010 als jaarelement weer een belofte voelen: de belofte van een betere wereld. Een wereld van mogelijkheden. Een wereld waarin het weer om mensen gaat in plaats van geld. Een wereld waarin weer ruimte gaat ontstaan voor creativiteit en persoonlijke ontwikkeling en waarin we bereid zijn om het keurslijf van protocollen en rigide regelgeving gewoonweg te omzeilen door onze eigen weg te gaan, die van het hart.
Nina Elshof is Feng Shui Professional, schrijver, inspirator en directeur en grondlegger van de enige erkende Feng Shui beroepsopleiding in Nederland. Voor meer informatie: www.ninaelshoffengshui.nl. daar vind je een uitvoeriger beschrijving van wat ons in 2014 te wachten staat.

 

Nine Star Ki-systeem

Er zijn verschillende vormen van Chinese astrologie, maar de Nine Star Ki hanteert de negen transformatieve stadia van yin en yang zoals deze zich tonen in de cyclus van de Vijf Elementen, om de tendensen in een jaar te duiden. Dit betreft dan energetische tendensen die zich zowel in een yin als yang vorm kunnen laten zien. Een energetische tendens van stilstand kan zich in zijn yin vorm als ‘rust’ laten zien, terwijl de yang vorm ‘blokkade’ is. Beide vormen echter horen bij elkaar zoals de twee zijden van de medaille. En beide, yin en yang, zijn in het Oosterse denken onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De cyclus van de Chinese Nine Star Ki-astrologie omvat een periode van negen jaar waarin telkens een ander element de centrale positie van de Ba Gua inneemt. De Ba Gua wordt weergegeven als een schema dat we kennen van het spelletje boter-kaas-en-eieren. Deze centrale positie – helemaal in het midden – is van groot belang omdat van daaruit invloed wordt uitgeoefend op alle gebieden van de Ba Gua en daarmee op alle aspecten van het leven waarmee we te maken hebben. Het element dat deze centrale positie inneemt, bepaalt de tendens van het jaar.
Vorig jaar werd deze tendens bepaald door het element 5-Aarde dat centraal stond. Daarmee keerde dit element terug in zijn thuispositie. Ook alle andere elementen schoven hierdoor terug in de positie waarin ze thuishoren. Elk van die elementen heeft afgelopen jaar daardoor de kans gekregen om weer in contact te treden met zijn eigen oorspronkelijke energie. Echter, negen jaar van bewegen, veranderen, door de Ba Gua heen schuiven, contact maken met thuisposities van andere elementen en het leerproces dat daarmee gepaard is gegaan en dat aan dit thuiskomen vooraf ging, is geen van die elementen in de koude kleren gaan zitten. Elk element is afgelopen jaar weliswaar teruggekeerd in zijn eigen vertrouwde huis, toch bleek niets meer hetzelfde en was alles blijvend veranderd. Vanuit die blijvende en voor velen ingrijpende verandering wordt de overstap gemaakt naar het nieuwe jaar.

 

Over 2013 …

Vorig jaar schreef ik: “Door de achterliggende grote cycli zal 2013 een interessant jaar worden waarin sterke transformatieve krachten enorm zullen kunnen botsen met de heersende krachten. Een clash of the titans die de mensheid op zijn grondvesten zal doen schudden, letterlijk overigens, want een 5-aarde jaar wil zichzelf nog wel eens opschudden en hier en daar wat tektonische plaatjes herschikken.”
In dit kader is het interessant om eens naar de volgende cijfers te kijken met aantallen geregistreerde aardbevingen per jaar met een kracht groter dan 4.5 (Europees) en 5.5 (wereldwijd) op de schaal van Richter. Daarin wordt zichtbaar dat het jaar 2013 met kop en schouders boven de voorliggende jaren uitsteekt.
2013     36.720
2012     33.857
2011     27.420
2010     19.527
Bron: European-Mediterranean Seismological Centre.

 

Ba Qua

De Ba Qua van 2014 ziet er als volgt uit. Tevens de Ba Qua in zijn oorspronkelijke vorm. Ieder jaar verschuiven alle 9 ‘vakjes’ of elementen van positie. Het element dat in het midden komt te staan, bepaalt in belangrijke mate de energie van het jaar, in 2014 dus het element 4-Hout. Die staat dan op de plaats waar normaal 5-Aarde staat.

 

 

 Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest