Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

‘Waar liefde is, is geen inspanning’

/
/
/
187 Views

Amma omhelst talloze mensen

Wie is deze kleine Indiase vrouw die sinds 1987 de wereld over reist om haar boodschap van liefde en mededogen te verspreiden? Hoe houdt zij het al 39 jaar vol om dag in dag uit uren achtereen mensen te omhelzen, te luisteren naar hun zorgen en hen te troosten? Moeder, manager en vooral liefdevol mens.

Door Martine Clausen

Sri Mata Amritanandamayi Devi is de volledige naam die de Indiase volgelingen haar gaven. In het Westen staat zij bekend als Amma, wat letterlijk moeder betekent. Velen kennen haar als de knuffelgoeroe, maar dat doet geen recht aan de omvang van haar werkzaamheden. Amma is een spiritueel leider, wellicht is zij zelfs de bekendste vrouwelijke spirituele leider van de wereld.
Vanaf 1987 richtte Amma in vele landen charitatieve non-profitorganisaties op waaronder de MAM in India en het M.A.Center in Amerika. Daarnaast ontstonden wereldwijde charitatieve initiatieven gebaseerd op haar boodschap. Deze zijn alle samengebracht onder de overkoepelende naam Embracing the World, een inmiddels wereldbefaamde NGO.
Amma werd in 1953 geboren in een arm vissersdorpje in Kerala, Zuid-India. Haar geboortenaam is Sudhamani. Al jong viel ze op door de intensiteit van haar mededogen. Ze werd niet begrepen en door haar eigen familie slecht behandeld. Toen Sudhamani ongeveer acht jaar was, werd haar moeder ziek en moest zij van school af om thuis te helpen. Ze werd de verzorgster van het gezin en werkte lange uitputtende dagen, vaak van vier uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds. Ze kookte, maakte het huis schoon en struinde het dorp af op zoek naar groenteschillen en rijstepap om de koeien van het gezin te voeden. Als ze haar taken afhad, verzonk ze in diepe meditatie en schreef spirituele liederen.
Al jong toonde Amma een diep inlevingsgevoel en een zorg voor anderen die haar leeftijd ontstegen. Ze werd geraakt door de ongelijkheid die ze waarnam en ze mediteerde over het leed dat ze tegenkwam. Ze verlangde ernaar om haar lijdende medemens te troosten. Of dit nu een fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel lijden betrof, Amma wilde het helpen verlichten. Ze begon haar voedsel met de hongerigen te delen, waste en kleedde ouderen die niemand hadden om voor hen te zorgen. Ze kreeg thuis straf als zij eten of kleding weggaf aan de armen, maar niets kon haar hiervan weerhouden. De mensen begonnen op te merken dat er iets heel bijzonders met de jonge Amma was. Ze was niet op zichzelf gericht, besteedde veel tijd aan het zorgen voor anderen, en straalde naar iedereen een liefde uit. Later zegt ze hier over dat ze deze geboorte uitkoos om te laten zien dat je in alle omstandigheden je aandacht op God kunt richten en naar vereniging met het hogere kunt streven.
Amma zegt: ‘De wereld moet weten dat een leven gewijd aan onzelfzuchtige liefde en dienstbaarheid aan de mensheid mogelijk is. Als er ergens in de wereld duizenden mensen van de honger sterven of armoede lijden, is dat een schande voor alle landen. ‘

Troost door middel van omhelzing
Tegen de tijd dat Amma begin twintig was, raakte het lijden van haar medemens haar zo diep dat ze alleen nog maar wilde troosten. De liefde die ze ervoer begon zich te uiten in de manier waarop ze mensen tegemoet trad. Amma omhelsde spontaan iedereen die bij haar kwam – jong, oud, arm, rijk, man, vrouw – iedereen. Troosten en het bijstaan van anderen werd haar levensmissie. Niet iets voor een paar uur per dag, maar voor heel haar leven geheel. Al haar tijd wijdt zij aan het schenken van liefde. Daardoor is Amma niet alleen het toonbeeld van mededogen en onvoorwaardelijke liefde geworden, maar ook een voorbeeld van zelfopoffering, zelfdiscipline, en onvermoeibaarheid.
Mensen stroomden naar Amma toe om haar liefde en betrokkenheid te ervaren. Jaar in jaar uit groeide het aantal, eerst van buiten haar dorp en land, en vervolgens ook van buiten India… Bij Amma vonden ze waar ze innerlijk naar verlangden: onvoorwaardelijke liefde en een voorbeeld van mededogen en zelfopoffering. In 1987 reisde Amma voor het eerst naar de Verenigde Staten. Dit was haar eerste tournee die vanaf dat moment jaarlijks plaatsvindt. De tournees zijn uitgegroeid tot wereldtours: Zuid- en Noord-India, de USA, Europa, Azië, Japan, Australië, Rusland, het Midden-Oosten en Afrika. De lijst groeit nog. Amma’s thuisfront is haar ashram in Kerala, Zuid-India. Inmiddels zijn in verschillende landen in de wereld Amma-centra opgericht.
Wie nog nooit eerder van Amma hoorde vraagt zich mogelijk af wat er nu zo bijzonder is aan een boodschap van liefde. Als je verschillende mensen die Amma reeds hebben ontmoet, vraagt haar te beschrijven, hoor je steeds hetzelfde: de onvoorwaardelijke liefde, compassie, empathie, vriendelijkheid, zachtaardigheid en tolerantie. Kwaliteiten waar menigeen naar verlangt.
‘In de wereld van vandaag ervaren de mensen twee soorten armoede: de armoede die veroorzaakt wordt door gebrek aan voedsel, kleding en onderdak, en de armoede die veroorzaakt wordt door gebrek aan liefde en compassie. Het tweede gebrek is het belangrijkst, want als we liefde en compassie in ons hart hebben, zullen we van ganser harte degenen dienen die gebrek aan voedsel, kleding en onderdak hebben’, aldus Amma.
Door haar liefdevolle omhelzing en haar charitatieve activiteiten werkt Amma aan het helen van de wereld. Op haar karakteristieke zachtaardige en onvermoeibare manier zet zij zich in om liefde voor de medemens en wederzijds respect aan te wakkeren. Zij wijst mensen op hun fundamentele eenheid.

Omhelzing
Amma’s omhelzing heet darshan, dit woord betekent ‘ontmoeting met een grote ziel’. Liefdevol ontvangt ze een ieder die bij haar komt, houdt hem of haar dichtbij haar hart in een warme omhelzing. Haar omhelzing is als van een moeder. Amma deelt haar grenzeloze liefde met iedereen. Of je nu oud bent of jong, ziek of gezond, rijk of arm, wat je geloofs- of politieke overtuiging ook is, letterlijk iedereen die bij Amma komt ontvangt deze liefde.
Amma: ‘De essentie van moederschap is niet beperkt tot vrouwen die kinderen gekregen hebben. Het is inherent zowel aan mannen als vrouwen. Het is een houding van onze geest. Het is liefde en liefde is de adem van het leven.’
Amma leert ons dat de goddelijke kern zich in alles bevindt, zowel in mens, dier als plant. Het kunnen waarnemen van deze onderliggende eenheid is de essentie van spiritualiteit. Het is ook het middel waarmee een eind kan worden gemaakt aan het lijden in de wereld. Amma werkt onvermoeibaar aan de transformatie van een wereld gericht op individualisme naar een wereld van eenheid en broederschap. Haar boodschap is eenvoudig en zij draagt hem uit door haar charitatieve werken en de duizenden omhelzingen die zij per dag geeft. Eén voor één, meer dan 30 jaar lang.
Amma: ‘De wereld is als een bloem. Ieder land is een bloemblaadje. Als er één bloemblaadje geïnfecteerd is, zal het spoedig alle andere bloemblaadjes aantasten. Dan gaan het leven en de schoonheid van de bloem verloren.’

__________________

Charitatieve ‘embracing’
De organisatie Embracing the World (ETW) houdt zich bezig met talloze ontwikkelingsprojecten en biedt wereldwijd noodhulp bij rampen. De VN verleende de organisatie een speciale adviserende status voor de effectieve en efficiënte noodhulp na de tsunami en andere natuurrampen. De organisatie draait geheel op vrijwilligers die zich naar Amma’s voorbeeld inzetten voor een wereld van liefde en een leven van onvoorwaardelijke dienstbaarheid aan hen die het het hardste nodig hebben. Projecten waarmee ETW zich bezighoudt zijn er veel: hulp bij rampen zoals tsunami’s, aardbevingen en overstromingen; microkredieten aan vrouwen; sociale hulpverlening; renovatie van huizen, het opknappen van sloppenwijken en het bouwen van huizen; bestrijding van honger; gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg; planten van één miljoen bomen; permacultuur; een internationaal gerenommeerd ziekenhuis in Cochin voor gratis medische zorg aan armen; een weeshuis, tientallen scholen, ashrams en een grote universiteit.


Tags: , ,
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest