Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Spirituele technologie: sterk spul

/
/
/
765 Views

Benjamin Adamah pleit voor een revival van het ‘Linker Pad’

The Secret? Kleuterschoolstuff. Magie grappig? Hitler won er oorlogen mee. Harry Potter fantasie? Bewustzijn kan wel degelijk de materie beïnvloeden. Deeksha nuttig? Gevaarlijk.
Sitra Achra, de ‘Andere Kant’ maakt slachtoffers. Cultuurfilosoof, kabbalist, kunstenaar en astroloog Benjamin Adamah ziet het scherper dan menig ander. En doet er wat aan. Hij schreef een revolutionair boek.

De belangstelling voor wat ‘het bovennatuurlijke’ heet, is al sinds de verlichting constant en beperkt: van spiritisme en tafeltje draaien aan toe. In de westerse traditie is het achterliggende gedachtegoed nooit echt breed doorgebroken. Omdat het haaks staat op het wereldbeeld van de heersende cultuur van controle, exploitatie, rationaliteit en expansie. Daardoor hebben we in het westen heel wat moois, nuttigs en helends gemist dat nu herontdekt mag worden. Vroeger was deze natuurlijke spirituele wijsheid (raw spirituality) vervat in de zogeheten Grotere en Kleinere Mysteriën. Benjamin Adamah’s opus magnum de Vamachara Archieven is hierop gebaseerd, maar is ook een upgrade ervan. Geheel afgestemd op onze actualiteit. Met bewustzijn is namelijk meer mogelijk dan mantra’s murmelen op een meditatiekleedje naast een prettig geurend wierookstokje: met spirituele technologie is wel degelijk direct invloed op de wereld uit te oefenen. Hierover is veel, heel veel te zeggen en de lijnen gaan ver in de geschiedenis terug, langs de oude meesters zoals Michelangelo, Shakespeare en Tesla. Want zij putten uit een andere kennis- en energiebron: het Linker Pad. Dit Linker Pad is een spiritueel pad dat via confrontatie verlichting zoekt en de wereld wil terugbrengen naar Shambala of het Gouden Tijdperk. Het slaat op een tijd dat de mens in harmonie was met de natuur, zichzelf en elkaar. Dit pad, eigenlijk een bewustzijnsoriëntatie, vindt zijn basis in de gedachte van een immanente God; God, het Hoogste bewustzijnsniveau is in álles en overal. Dus niet iets waarvan wij aardlingen gescheiden zijn, of waarnaar we zo snel mogelijk terug moeten. En dat is precies het tegenovergestelde van het Rechter Pad dat onze huidige westerse cultuur heeft doordrenkt met een verkeerde interpretatie van dualisme die leidde tot haar machtstructuur, het absolutisme, haar afgescheidenheid, controle en onder meer verwoestende hebzucht.

Remote viewing
Het Linker Pad is in de geschiedenisbronnen wel terug te vinden. Zoals Jezus mensen genas deden tot ongeveer 750 na Christus de Polynesische Huna’s dat ook. Nee, niet een paar, maar iedereen. Of neem de Kahuna’s uit Hawaï. In die samenleving kwamen zelfs zo goed als geen geestesziekten voor, leefde men in paradijselijke harmonie. Toen Cook in de 18e eeuw als eerste blanke daar voet aan wal zette, was de hele bevolking al voor hem uitgelopen en stond men er als enorm welkomstcomité klaar op het strand. Ze wisten al dat hij zou komen; typisch een geval van remote viewing. De zendelingen die de cultuur in de daarop volgende eeuwen doelbewust probeerden uit te bannen kwamen tal van eigenaardigheden tegen die erop wijzen dat deze bevolking spiritueel op een heel ander spoor en hoger niveau stond dan de blanken. Zo wijzen diverse bronnen erop dat er oude culturen waren waarin het spirituele bewustzijn leidend en volstrekt geïntegreerd was. Dat is pur sang Linker Pad-bewustzijn, nu nog onderdrukt in het technologische westen waar angst voor de natuur, de dualiteit tussen mens en het hogere, en de polariteit het fundament lijkt te zijn, met een mannelijke en transcendente yang-god. Inclusief de survival of the fittest, een mens-, cultuur- en planeetvernietigend uitgangpunt.
De spirituele ontdekkingstocht van Benjamin Adamah voerde hem langs de filosofie der religies, kabbalistiek, astrologie en de elementenleer, onder andere. Want en passant verdiepte hij zich in de Aziatische spirituele traditie. Kennis die handig kan zijn bij het uitdiepen van een oude dichtgeslibde bron die het Linker Pad lijkt te zijn. Dit pad levert de dezelfde ‘spirituele techniek’ als die waaruit het orakel van Delphi moet hebben geput. En ook het idee achter kindergartenstuff van de ‘The Secret’ komt hier vandaan.

Hoe werkt zo’n spirituele techniek?
Adamah: ‘Het gaat er bijvoorbeeld om dat eerst iets heel sterk in het bewustzijn wordt verbeeld. Dat beeld wordt vervolgens in het lager zelf geladen met Mana (orgon, Od, Jing-Qi), geabstraheerd en in het Hoger Zelf geladen waarna opnieuw Mana wordt toegevoegd. Vervolgens wordt de wens/verbeelding abrupt losgelaten door deze expres te vergeten opdat de intentie doorwerkt in de actualiteit. Er zijn in de overblijfselen van de Kahuna-cultuur wonderlijke toepassingen te traceren. Zoals een stok die over een leger werd geworpen waarna dit hele leger tegen de grond sloeg. Of van het genezen van ziektes in een oogwenk. Ook beheersten de Kahuna’s uitmuntend remote viewing technieken die op een ander beginsel zijn geënt maar klassiek Linker Pad zijn.’

En wat is het essentiële verschil tussen het Linker en het Rechter Pad?
‘Bij het Rechter Pad gaat het erom het bewustzijn op te lossen, het onthechten aan de aarde en de natuur; het zoeken naar shortcuts voor verlossing, het paradijs volgens de absolutistische identiekstelling van (enkel) licht aan goed. In de westerse samenleving wordt daarnaast veel kracht ingezet om een of ander absolutisme door te voeren: oorlogen, macht, dingen afdwingen met de dictatuur van het eenheidsdenken, het “Ik verander jou in mij / Wij veranderen jullie in ons”. Onze maatschappij staat letterlijk en figuurlijk permanent onder stroom. Het Linker pad is dat van je juist niet willen verlossen van de aarde en het aardse, maar van het goddelijke zoeken in de natuur en het natuurlijke, heel non-dualistisch dus. Het Rechter Pad-denken is voorzover ik kan nagaan begonnen in het oude Perzië waar de wereld in zwartwit-tegenstellingen werd gedefinieerd zoals goed-fout, zwart-wit, vriend-vijand. Maar het is een cruciale denkfout om de dualiteit op te willen heffen door het tegendeel te bestrijden van wat je binnen dat dualisme als absoluut goed hebt gebrandmerkt.’

Hoe werkt dat uit?
‘Door iets absolutistisch als ‘fout’ te bestempelen schep je een kakos daemon, een kunstmatig – noem het illusionair – probleem. Deze kakos daemon is eigenlijk het diapositief van jouw kunstmatige halve werkelijkheid die of weer een wil wordt of die zich sterker manifesteert dan zijn tegendeel. Dat weer heel of juist machtiger willen worden, ervaren wij als de ‘Wet van Murphy’ en dit proces is de grote blinde vlek van de wereld geworden.’

Leg dat eens uit…
‘Yin en yang bestaan van nature in een schitterende synergie. Dit bewijs ik aan het eind van mijn boek aan de hand van een torusmodel dat zelfs laat zien dat yang (centrifugale energie) en yin (centripetale energie) in elkaar omslaan in een nulpunt en eigenlijk samen één stroom, één scheppingsgolf vormen. De tantristen noemen dit de spanda. Ze geven elkaar energie en identiteit binnen een dynamische samenhang. Perzisch dualisme, Aristoteles’ ‘ene oorzaak der dingen’, Plotinus’ gelijkstelling van “het Ene” aan “het Goede” en daarna de Abrahemitische monotheïstische religies hebben die band stuk getrokken. Yin en yang werden als tegenpolen tegenover elkaar gezet waarmee een kunstmatig goed en kwaad werd geschapen met een halve God (de patriarchale yang-God) en een opduikende satan/duivel als karikaturen daarvan. Vervolgens leeft sindsdien de hele religieuze en spirituele wereld in de illusie dat de materie of het aardse het slechte veroorzaakt, terwijl dit slechte juist kunstmatig door de monomanie van het absolutistisch denken is veroorzaakt, wat bewust in stand werd en wordt gehouden omdat machtsystemen niet zonder kunnen. Dit mechanisme en niet de materiële wereld is naar mijn mening de echte Maya of wereldillusie. De yin-kant van God werd taboe, gedemoniseerd zelfs. Aarde, Moeder Natuur, het vrouwelijke, sensuele en het reflectief bewustzijn werden outcasts en de wereld werd zo een voorspelbare poel van angsten, wanen en frustraties. Dit splijten van God resoneert nu al tweeduizend jaar met de psyche van de massa en of je het nu “eindtijd” wilt noemen of niet, iedereen ziet dat de zaak in het honderd loopt. Het grote probleem is nu dat als bijproduct van deze foute mindset iets is ontstaan dat we in de kabbala Sitra Achra noemen, de Andere Kant. Een gigabassin van negatieve energie, verdeeld over talloze morfogenetische entiteiten met een enorm sterk survivalinstinct. Dit zijn geen demonen, maar qlippoth, zoals ze in de kabbala heten; kakos daemons, door de mens zelf onbewust geschapen astrale parasieten, vergelijkbaar met onbeheersbaar geworden Tibetaanse tulpas.’

Dat klinkt spooky…
‘Dat is het ook. Neem het voorbeeld van een verslaving. De verslaafde wil eraf en neemt zich vaak voor het gedrag aan te gaan pakken. Maar binnen de kortste keren gaat de kakos daemon – in dit geval afhankelijkheid die zich voedt met gedrag en gevoel van de verslaving – opspelen. De ‘verslavingsentiteit’ heeft zich in het etherisch dubbel genesteld en werkt als een astrale parasiet die op emoties van de gastheer/vrouw teert. Hoe langer het duurt, des te sterker wordt de entiteit. Iedereen kent dit verschijnsel wel van toen je bijvoorbeeld ooit ‘s heel boos werd om een kleinigheid. Je neemt iets in je verbeelding waar of je interpreteert iets als ongewenst. Vervolgens wijs je het af en je laadt het met veel emotionaliteit. En dan gooit deze kleine geladen gedachtevorm vervolgens je koffie om, je mist erdoor je bus, krijgt ruzie op je werk etc. Dit werkt volgens hetzelfde principe.’ Entiteiten die met dwanggedrag of verslavingen (of zelfs veel allergieën, lichamelijke ziektes en psychische aandoeningen) verbonden zijn gaan heel hard terugvechten als je ze gaat bestrijden door bijvoorbeeld je gedrag te veranderen of je verslaving weerstand te bieden. Je hongert de kakos daemon daarmee namelijk uit en deze raakt in paniek. Meestal breekt na drie tot vier dagen de pleuris uit. Ik geef in mijn boek echter de beste oefening om er van af kan komen.’

Geest over materie?
‘Beslist. Het lijkt soms aardig op de fantasieverhalen van Harry Potter: de geest kan direct de materie beïnvloeden. Veel van deze kakos daemons werken uitsluitend op het niveau van de verbeelding en de geest. Maar daar beïnvloeden ze wel het gedrag en via het etherisch dubbel ook de materie, dus ons lichaam. Een heel ander soort probleem is dat van deeksha’s, die ‘blessings’ door handoplegging. Heel populair. Ik liet er ooit een vrijwillig toe en begrijp daarom waarom deeksha’s zo populair zijn. Toch was ik was vervolgens drie weken bezig om de deeksha weer uit mijn energieveld te krijgen. Een deeksha komt via de kruin naar binnen. Het geeft vaak even een heel uniek en bijzonder vredegevoel. Echter, het hele energieveld is erdoor veranderd en ook de chakrabalans wat bij heel wat mensen tot ernstig energieverlies leidt met chronische vermoeidheidsverschijnselen als oogst. Het lijkt een mooi systeem, en ik kan het tijdelijk nut in noodgevallen van een deeksha inzien bij bijvoorbeeld terminale kankerpatiënten, maar deeksha’s komen van oorsprong uit de Indiase tantra waar de hogere kasten ze gebruikten om hun macht te vestigen. Er zijn overigens zeven soorten deeksha’s.’

Kun je die kakos daemons ook nuttig gebruiken
‘Een kakos daemon niet, althans niet ten goede, een natuurlijke daemon zeker wel. In de hiërarchie: aartsengel, engel, daemon, is een daemon een soort meer verdichte engel. Een daemon en ook een kakos daemon hebben niets met een demon te maken. Een demon is in tegenstelling tot wat Hollywood ons wil doen geloven niet slecht, maar een natuurlijke kracht die actieve of katabole  processen in de schepping moet uitvoeren ten opzichte van engelen en aartsengelen die in beginsel anabool werken. Daemonische energie werkt direct in op onze wereld vanuit het morfogenetisch veld, in de kabbalah Yetzirah of Yesod genoemd. Aartsengelen zitten in een minder verdicht veld, Briah, en werken meestal veel indirecter. Om een negatieve gepolitiseerde kakos daemon, een kracht die het collectief onbewuste heel sterk kan sturen, te pareren zou je een positieve tegenhanger in datzelfde daemonische morfogenetisch veld moeten oproepen of creëren. Iets wat wel makkelijker gezegd is dan gedaan. Soms kunnen daarmee wonderen verricht worden. Zo weet ik uit eerste hand dat men in Engeland dit soort technieken heeft gebruikt om een aantal neonazibolwerken en nazi-overblijfselen “op te ruimen”, althans er deden zich ineens simultaan en conform de aspiratie van het ritueel over de hele wereld acties voor ten nadele van de neonazicultus, ogenschijnlijk stomtoevallig. Ook voor andere misstanden wordt rituele magie ingezet zonder dat de samenleving daar weet van heeft of er ook maar iets van begrijpt. De Britse occultist David Goddard publiceerde er recent het eerste boekje over.’

Magie ontaardt zo snel door het ego…
‘Magie zit niet op de strafbank. Het is slechts gereedschap, niet intrinsiek goed of slecht. Het is de aard van de gebruiker die de waarde ervan bepaalt, net als bij technologie. Met een zieke inborst maak je geen contact met een aartsengel, wel met een kakos daemon zoals bij Skull & Bones waar ze net als in de loge die achter Hitler zat, de FOGC, expliciet met oorlog/geweld en desinformatiewezens werken. Ik heb kopieën van de originele stukken van de FOGC waarin letterlijk te lezen is dat men in hoofdzaak Batzabel als destructieve Marsenergie inzette (geweld/oorlog) en de Mercuriusentiteit Sheremael misbruikte, uiteraard voor succesvolle desinformatie en propaganda. Reclame werkt in feite ook met uitgekookte technieken; manipulatie en eindeloze herhaling. De kleuren geel en oranje werken sterk op de onderste chakra’s: let maar eens op hoeveel die kleuren in reclame worden gebruikt. Ik moest ze destijds allemaal kennen toen ik examen copywriting deed. Punt bij dit alles is dat er een morfogenetische indruk wordt gemaakt met een steen-in-de-vijver-effect. Dat is hoe alle massamanipulatie, zowel politieke als commerciële manipulatie werkt op het hoogste niveau, dat echter iedereen ontglipt. Massamanipulatie is altijd terug te voeren tot morfogenetische druk en het implanteren van massamemen.’

Positieve intentie is belangrijker?
‘Ja, dat is de essentie van het Linker Pad; respect voor het leven en de aarde, en zien en ervaren hoe goddelijk het leven zelf is. En dus ophouden eraan te willen ontsnappen. Verruim het denken, het bewustzijn.’

En 2012?
‘Een flauwe grap die we niet nodig hebben. Het is tijd voor een Nieuwe Tijd, voor balans tussen yin en yang en het einde van het lineaire denken.’

 

Adamah ontsluit de Vamachara-Archieven
Benjamin Adamah (47) voltooide onlangs zijn opus magnum: de Vamachara-Archieven dat het Linker Pad-bewustzijn herintroduceert en in de herfst van dit jaar door Frontier Publications wordt uitgegeven. En het komt niet alleen door zijn werkelijk virtuoze schrijfstijl, maar ook de diepgang van de inhoud maakt dat het boek een ereplaats verdient en uitsteekt boven alles wat er aan ‘spirituele’ literatuur de laatste jaren is verschenen.
Adamah slaagt erin met het boek de het Linker Pad-bewustzijn handen en voeten te geven: want de krachten van healers en de Jezussen zijn van alle tijden. Ook nu nog is het mogelijk dat we deze weer in ons menselijke bewustzijn de ruimte gaan geven. Adamah is er in ieder geval al zijn hele leven mee bezig. Het is met verbetenheid die Adamah nu decennia later heeft gemaakt tot een occultist met een sterke drive door alle illusie heen het werkelijke gezicht van de duivel te laten zien en te strijden tegen wat de waardigheid van het menszijn aantast.

Weg met de verslavingsdaemon

1. Verbeeld je verslaving of trauma als een wezentje, een fantasiefiguurtje dat nergens op lijkt.

2. Vul je zelf in je verbeelding met een intens fel goudwit licht, zoals de zon om 12:00 ’s middags. Train dit zo dat je deze toestand snel en makkelijk te allen tijde kan oproepen.

3. Stop met het verslavingsgedrag.

4. Iedere keer dat je weer de aandrang voelt tot het onwenselijke gedrag te vervallen, vul je jezelf met het witgouden licht dat je lichaam vult maar ook een bol van licht als aura om je heen vormt. Het wezentje dat je verslaving of trauma symboliseert stoot je uit je energieveld en je verdampt of verbrandt het met het witgouden licht. Let op! Essentieel hierbij is dat je daarmee geen enkele emotie mag hebben. Enkel een gortdroge klinische observatie van het gebeuren dat je in gang zet.

5. Het verslavingswezentje verdamp je langzaam in je verbeeldingssessies. Nadat het weg is verbeeld je om de witgouden aura waarin je staat, ligt of zit een metersdikke diepblauwe auraschil.

6. Deze lichtoefening als een reflex bij elke terugval of trauma-impuls die de kop op wil steken, houd je zeker een week vol. Na drie, vier dagen wordt het zwaar, daarna moet de verlichting en verlossing optreden. Sitra Achra zal je weer op de korrel nemen, maar je weet nu wat je moet doen waardoor een nieuwe infectie heel moeilijk wordt gemaakt.

Mensen die helderziende aanleg hebben zullen zien dat het wezentje aan een koord zit die aan een bron zit, een soort bol waar meerdere draden uit lopen. Dit “akakoord” kun je ook tot en met de bron laten verdampen. Benjamin Adamah wijst in dit kader op een ander methode. De Kahuna’s sneden in hun verbeelding de draden door tussen zichzelf en de negatieve entiteit met vier uit licht bestaande, om hun romp draaiende messen, iets dat ook een goede verbeelding was van de verbinding met de verslaving.

Ezelsbruggetje voor zuiverheid
Adamah vertelt over een verhaal dat kabbalist Z’ev Ben Shimon Ben Halevi (in mei in Nederland) ooit tijdens een cursus vertelde:
Er was eens een samoerai die van de heerser opdracht kreeg een executie van een moordenaar uit te voeren. Maar bij de veroordeelde aangekomen bespotte deze de samoerai en spuugde hem in het gezicht. Daarop vertrok de samoerai. Enige tijd later kwam deze terug en voerde hij alsnog het vonnis uit. Waarom niet al bij het eerste bezoek? Omdat de samoerai door het spugen enige boosheid van binnen voelde en hij daardoor het vonnis niet zuiver uit kon voeren; er zou iets van zijn eigen emotie en dus karma in de handeling kunnen komen die daardoor onzuiver zou worden. Dat was bij het tweede bezoek niet meer het geval.
Zoals in dit voorbeeld dient ook de magiër de acties zuiver te houden.

Meer lezen: over de Hawaïanen: Max Freedom Long; over (aarts)engelen ‘Sacred magic of the angels’,  Goddard; over morfogenetische velden, Rupert Sheldrake (o.a. ‘Honden weten wanneer hun baas thuiskomt’, erg leuk boek bovendien); over kabbala de boeken Dion Fortune en Z’ev Ben Shimon Halevi (Halevi is 12 en 13 mei in Samaya in Werkhoven en spreekt dan over de ‘Onzichtbare werelden’.)
Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest