Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Klaar voor de kundalini-bewustwording?

/
/
/
678 Views

Zo bereid je je lichaam en geest erop voor

Het ontwaken van kundalini en het behandelen/begeleiden van kundalini-ervaringen behoort tot een vakmanschap dat vele jaren van ervaring vergt en een diepe en brede theoretische kennis vereist. Het ontwaken van kundalini is geen ziekte en ook geen psychisch probleem.

Door Daniël Yuno

Het ontwaken van de kundalini hoort altijd onderwezen en begeleid te worden door een leraar die het zelf heeft ervaren. Om kundalini te ontwaken moet je jezelf voorbereiden door het beoefenen van yogische en tantrische technieken. Terwijl de kundalini stijgt, komt deze door elk van de chakra’s die verbonden zijn met de verschillende inactieve gebieden in de hersenen.

Elke vorm van ontwaken heeft zijn eigen karakteristieke potentieel. Het is mogelijk om het gehele fysieke lichaam te ontwaken. Elke cel in het lichaam is een individu. Je bent een macrokosmisch lichaam voor dat microkosmische individu en tegelijkertijd een microkosmisch individu in een macrokosmische creatie.

Beïnvloed je mind nooit direct door gebruik te maken van bewustzijnsveranderende manipulaties. Begin met systematisch lichaamswerk zoals bijvoorbeeld yoga en zie hoe je je ontwikkelt. Veel mensen nemen drugs, chemicaliën en dergelijke waarvan zij denken dat het snelle alternatieven zijn voor systematisch lichaamswerk, maar de resultaten hiervan kunnen zeer onaangenaam zijn. Er zijn verschillende methodes om te ontwaken, passend bij verschillende persoonlijkheden en omstandigheden.

Alvorens te beginnen met oefeningen die het ontwaken van kundalini teweegbrengen, moet je jezelf stap voor stap voorbereiden op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Als je geduldig bent en jezelf op de juiste manier voorbereidt, zal het ontwaken van kundalini uiteindelijk plaatsvinden. De juiste voorbereiding is noodzakelijk om zeker te stellen dat iemand voldoende kracht heeft om de impact van een volledige kundalini-ontwaking te kunnen dragen.

De meesten van ons hebben geen controle over hun fysieke manifestaties, gedragingen, gedachten en emoties. Voordat de kundalini ontwaakt, is het belangrijk dat je in staat bent om je mind te beheren. Als je een gebalanceerde mind op momenten van mentale en emotionele conflicten kunt bewaren en je kunt jaloezie, zorgen, liefde, passie, woede, teleurstelling, herinneringen, lijden en pijn verdragen, dan ben je klaar voor een ontwaking. Voordat je de kundalini laat ontwaken, moet je weten hoe je de creatieve energie van kundalini kunt gebruiken.

De juiste leraar

Het is absoluut van essentieel belang dat je een leraar hebt bij wie je je helemaal op je gemak voelt. Veel mensen zeggen dat de ware leraar zich binnenin hen bevindt, maar helaas zijn ze niet in staat om met hem te communiceren, hem te begrijpen en zijn ingewikkelde instructies op te volgen. De meeste mensen hebben een externe leraar nodig. Een ware leraar zal je in verbinding brengen met de innerlijke leraar in jezelf.

Hoe lang duurt het?

Voorbereiding is niet iets van één leven; je kunt niet zeggen hoe lang het duurt. Maar als je gemotiveerd bent om de kundalini en de chakra’s te ontwaken zou je geen haast moeten hebben. Wijd ten minste tien jaar van je leven aan dit doel. Dat wil niet zeggen dat het ontwaken van kundalini niet kan worden gerealiseerd binnen een, twee of drie jaar – het kan. Totale ontwaking kan soms plaatsvinden binnen een of twee weken, of de leraar kan jou doen ontwaken in een dag, maar je zal niet in staat zijn om deze ontwaking te behouden en te onderhouden. De tien jaren zijn niet voor de ontwaking zelf maar voor de voorbereiding en de zuivering van je lichaam en geest zodat je de ontwaking zult kunnen behouden en onderhouden.

Vroege ontwaking

Als je een ontwakingservaring hebt voordat je goed bent voorbereid, hoor je onmiddellijk alsnog te beginnen met jezelf voor te bereiden. Het eerste wat je moet doen is overstappen naar een licht en zuiver dieet. Je zou verder een rustige leefwijze moeten nastreven en sociale interacties en indrukken van buitenaf zoveel mogelijk moeten vermijden. Tijdens deze periode hoor je geen drugs, alcohol, medicijnen of andere chemicaliën te gebruiken en vervolgens hoor je op zoek te gaan naar iemand die je verder kan begeleiden.

Transformatie

Met het ontwaken van kundalini vindt een transformatie plaats in je leven. Het heeft weinig te maken met moraal, religie of ethiek; het heeft te maken met de kwaliteit van je ervaringen en waarnemingen. Wanneer de kundalini ontwaakt, verandert je mind en al je overtuigingen, gedachten, emoties, prioriteiten en gehechtheden veranderen mee.

In sommige gevallen vindt er een herstructurering van het fysieke lichaam plaats. Wanneer kundalini ontwaakt, ondergaat het fysieke lichaam heel wat veranderingen. Over het algemeen zijn deze positief maar zonder de juiste voorbereidingen kunnen ze onaangenaam zijn. De vertrouwde grenzen van je zintuigen kunnen verdwijnen terwijl het bereik van je zintuigen zich kan verbreden.

Wanneer het zenuwstelsel en de hersenen behoorlijk worden geprikkeld, kan het zijn dat zich andere vermogens ontwikkelen. Vaak ontwikkelt iemand in wie kundalini ontwaakt een of andere gave zoals helderziendheid, helderhorendheid, mindreading e.d. Mensen om je heen kunnen bang van je worden en hierdoor agressief op je reageren.

Over risico’s

Er zijn ontelbare verhalen over de gevaren van het ontwaken van kundalini en over mensen die gek werden of in een psychose terechtkwamen. Net als elke andere vaardigheid hoort de vaardigheid van het ontwaken van kundalini op de juiste manier voorbereid te worden door en geleerd te worden van de juiste leraar om onnodige gevaren te vermijden.

Jezus, Mozes, Boeddha, Mohammed en vele anderen zijn manifestaties van de kundalini van de schepping. In hun leven inspireerden zij de kundalini in duizenden mensen. Het ontwaken van kundalini is een van de grootste, zo niet de grootste gebeurtenis in het leven van een spirituele zoeker.

Niets groots kan worden bereikt in het leven zonder jezelf aan enig risico bloot te stellen. Er is geen vooruitgang zonder het nemen van risico’s. Elke grote wetenschapper, ontdekkingsreiziger en avonturier heeft risico’s het hoofd geboden. Mensen die voornamelijk denken aan en praten over risico’s zijn bangeriken en onwetend. Zij wijzen de natuur van het leven zelf af. Kundalini-beoefening is zeker niet gevaarlijker dan veel van de activiteiten die de meeste mensen ondernemen voor de kick. De risico’s zijn bij lange na niet zo groot als die welke verbonden zijn aan het gebruik van cosmetica, het innemen van geraffineerde suiker, smaak- en kleurstoffen, koffie, alcohol en medicijnen; producten die op zeer grote schaal dagelijks door mensen worden genuttigd. Als je vergiftigd eten tot je neemt, vervuilde lucht inademt of yoga-asana’s op de verkeerde manier beoefent, zal de natuur je waarschuwen en je dwingen om te stoppen. Precies zo zal de natuur obstakels op je pad plaatsen wanneer kundalini-ontwaking plaatsvindt en jij niet voorbereid bent om hiermee om te gaan. Als je ooit bang wordt als gevolg van ontwaking van de kundalini en je dit proces wilt stoppen, is het enige wat je hoeft te doen terug te keren naar een ongezonde, grove leefwijze in plaats een bewuste, rustige en zuivere leefwijze. Vergroot je zelfzuchtigheid, houd je enkel bezig met jouw wensen en verlangens zonder rekening te houden met anderen en doe geen moeite om je gedachten of emoties te beheren. Dit zal de kundalini terugbrengen naar de eerste chakra.

Vakmanschap

Het ontwaken van kundalini en het behandelen/begeleiden van kundalini-ervaringen behoort tot een vakmanschap dat vele jaren van ervaring vergt en een diepe en brede theoretische kennis vereist. Het ontwaken van kundalini is geen ziekte en ook geen psychisch probleem. Daarom zou het ook niet door medische artsen, klinische psychologen of psychiaters behandeld moeten worden. De personen die jouw toestemming zouden mogen hebben om het ontwaken van kundalini te ‘behandelen’, horen diegenen te zijn die het persoonlijk ervaren hebben en geleerd hebben hoe deze ervaring te behandelen of te begeleiden.

Het verschijnsel van een te vroege kundalini-ontwaking wordt al eeuwenlang met succes behandeld in spirituele gemeenschappen die ermee vertrouwd zijn (yogi’s, monniken etc). Helaas hebben zij (en Jezus, Boeddha of de Dalai Lama) geen certificaten, diploma’s of een klinische opleiding of achtergrond.

Door de farmaceutische industrie en sommige mensen in de medische wereld zijn we systematisch overtuigd dat leven een ziekte is. Het enige doel achter het bevorderen van deze overtuiging is geld verdienen. Je spirituele ontwikkeling en gezondheid zijn jouw verantwoordelijkheid. Laat de onwetende hebzuchtige mens niet aan jouw kundalini komen… het kan je jouw vrijheid en je gezondheid kosten.

Daniël Yuno is leraar Universeel Bewustzijn, meditatie en kundalini tantra en onder meer mede-oprichter van Free Alliance. Info: www.universeelbewustzijn.nl, www.freealliance.org, www.spirituelerelatie.eu. Tekst met medewerking van Mariana Linde.

[fotobijschrift:]

Er zijn ontelbare verhalen over de gevaren van het ontwaken van kundalini en over mensen die gek werden of in een psychose terechtkwamen.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest