Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Spiritualiteit en samenzwering

/
/
/
568 Views

Wíj zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze samenleving

In het KD juninummer werd melding gemaakt van mijn bezwaar tegen de link tussen de partij MenS en de website argusoog.org. Hier geef ik het waarom van mijn bezwaar weer tegen als ‘spiritueel’ verpakte visies waarin samenzwering, antisemitisme en wij-zij-denken hand in hand lijken te gaan.

Door Peter van Kan

David Icke stelt dat wij worden gemanipuleerd door een elite, afstammend van buitenaardse wezens die de mensheid creëerden, nu in de aarde leven en in staat zijn om menselijke gedaanten aan te nemen. De elite wil heersen en de mensheid als slaven gebruiken. Men heeft onderweg gepaard met andere aliens, teneinde een tussenlaag van Arische slavendrijvers te creëren. Geen wonder dat zelfs zijn fanatieke aanhangers zich haasten te melden: “Persoonlijk geloof ik niet in de ‘reptilians’. Maar de rest van zijn onderzoek is wel geldig.” Die rest betreft een uitdijend heelal aan samenzweringen, verbanden en interpretaties betreffende politiek, media, banken, leger, industrie, koningshuizen, de WHO, de Bilderberg Groep en big pharma. De top zit altijd in het complot en de satanische rituelen zijn niet van de lucht. Ook Obama en Beatrix doen mee aan het Grote Boze Plan. De permanente oproep van Icke c.s. is dan ook ‘Word wakker en kijk er doorheen.’

Antispirituele tendensen

Het is ongetwijfeld waar dat de elites van deze wereld elkaar de bal toespelen. Dat Icke en geestverwanten daar – naast lezenswaardige informatie – nog een heleboel bijhalen dat de wenkbrauwen en soms de lachspieren in beweging zet, ach, ieder zijn hobby. Toch? Dat zou zo zijn, als de volgende tendensen het samenzweringsdenken niet tot een spiritueel onvruchtbare benadering maken.

 • Antisemitisme. Dit verwijt heeft Icke meermalen en niet zonder aanleiding gekregen. Hij stelt zelf dat het niet de Joden maar de zionisten zijn die overal achter de schermen aan de touwtjes trekken. Verwijzend naar de gebruikelijke opsomming van gebeurtenissen, bloedverwantschappen en verbanden. Het zwakke in dit verweer is dat iedere Jood die in die opsomming voorkomt, simpelweg tot zionist wordt verklaard. Bewering gedaan, handen gewassen. Maar is er aanleiding om Icke in verband te brengen met antisemitische intenties ? Jazeker. Hij citeerde, net als Stalin en Hitler, bij het onderbouwen van zijn visie uitgebreid uit The Protocols of the Elders of Zion. Dat deze tekst een verzinsel was om Joden in diskrediet te brengen, is al lang geleden glashard aangetoond en algemeen bekend.
 • Onwaarachtigheid. Zij die speuren naar list en bedrog van de elites – en het dus overal vinden – willen hun verhaal onderbouwen. Alleen heiligt het doel bij hen de middelen. Die bestaan uit een ratjetoe van feiten, mogelijkheden, onwaarschijnlijkheden, verdachtmakingen, suggesties, uit de lucht gegrepen veronderstellingen en verbanden die steevast als ‘toevallig’ worden omschreven. En desnoods dus uit informatie waarvan al is aangetoond dat deze onjuist is. Zie de Protocolls, en zie het lange artikel waarmee Icke ‘onderbouwde’ dat Obama een pion van de Illuminati (de heersende elite, in dienst van de buitenaardsen) is, te vergelijken met Hitler. Het bestaat geheel uit verdachtmakingen, loze beweringen en onwaarheden.
 • Wij tegen zij. De wereld is in drieën verdeeld: de schurken die meedoen met het Grote Plan, de ‘sheeple’ die zich laten manipuleren en de wakkeren die ‘het’ door hebben. Een strijd tussen goed en kwaad, met David als Frodo en de kritische elitevolgers als de Fellowship. Standaardbegrip onder Ickianen is dan ook ‘zij’. De kwaden, de elite, de Illuminati, de zionisten, de Bilderbergers, de bankiers (‘toevallig’ Joods), de WHO, etc. Zíj doen het, zíj zijn de schuld. Wie websites als argusoog.org bezoekt, stuit dan ook op een permanente woede en verongelijktheid.
 • Wij boven jullie. Icke zegt het en zijn adepten zeggen het hem na: wie het anders ziet, heeft het gewoon niet door. Kritiek is het bewijs van eigen gelijk, want per definitie afkomstig van sheeple of van zíj.

Geloofwaardigheid

Ik heb de culturele ontwikkeling van de laatste 25 jaar meegemaakt. Van scheef aangekeken worden als yogadocent toen, tot ieder jaar de spirituele hoek op het Lowlands Festival mogen uitbreiden nu. Eigentijdse spiritualiteit was een maatschappelijk randverschijnsel en is bezig onderdeel van onze cultuur te worden. Dit proces wordt bemoeilijkt wanneer echo’s van bovenstaande tendensen namens spiritueel Nederland (val s.v.p. niet over de term) hoorbaar zijn in het publieke debat. Voorbeelden:

– Citaten uit de Protocolls bij het verzet tegen griepvaccinaties;
– De Bilderberggroep als ‘argument’ inzetten bij verzet tegen gentechgewassen;
– Thema-avonden – over bijvoorbeeld energie of gezondheid – waarbij de Obama-Hitler vergelijking wordt ingezet;
– In interviews verwijzen naar David Icke als ‘deskundige’ op allerlei gebieden.
Alsof, als het gaat om voeding, GMO, privacy, gezondheid, milieu, onderwijs enz., de feiten niet ernstig genoeg zijn. Alsof de argumenten voor een holistische benadering niet sterk genoeg zijn om het zonder wilde beschuldigingen en groteske beweringen te stellen. Het erbij halen van ‘zíj’ doet niet alleen afbreuk aan de eigen geloofwaardigheid, maar ook aan die van anderen die vanuit een spirituele visie actief zijn.
Ook op argusoog.org vindt men echo’s van Icke’s denkwereld. Wat te denken van:

– de Holocaust zien als onderdeel van de zionistische geschiedvervalsing;
– een katholieke minister ‘joodse streken’ verwijten (zijn vader was joods);
– opmerken dat voor de oorlog in Duitsland de Duitsers crepeerden terwijl de winstgevende handel in handen was van de Joden was (ook Duitsers natuurlijk. PVK);
– het antwoord op de quizvraag ’Wat moet je aan “skills” hebben om een goeie Zionist te zijn;

Mishandelen & Moorden 2 Roven & Stelen 3 Liegen & Bedriegen 4 Janken over antisemitisme en de Holocaust.

Discriminatie

Wie dit soort dingen wil beweren, en die mensen zijn er, kan terecht op de website waarvan een bestuurslid annex kandidaat-Kamerlid van politieke partij Mens en Spirit een drijvende kracht is. En die wordt zo nodig door hem verdedigd. Het bestuurslid stelt dat het gangbare beeld van de Holocaust is neergezet door niet-onafhankelijke historici. Hij schreef er een artikel over en werd door het Meldpunt Discriminatie Internet (dat teksten beoordeelt op wettelijke toelaatbaarheid) gesommeerd het te verwijderen. Reactie: ‘Mijn lichaam kunnen ZE me afnemen, maar mijn ziel zullen ZE nooit kunnen krijgen.’ (hoofdletters van mij. PVK)
Ook lijsttrekker Lea Manders van MenS ziet aanleiding om aan de officiële Holocaustversie te twijfelen. Mijn vraag of dit een partijstandpunt is, werd ontweken. Haar verdediging van de teksten op argusoog.org kwam geheel uit de Ickesiaanse school en werd door mij, beargumenteerd, als absurd, onjuist en irrelevant beoordeeld. Ze durfde dit niet voor te leggen aan onafhankelijke derden maar meldt de leden desondanks dat er ‘zorgvuldig naar deze teksten is gekeken.’

Ook de anti-Obama houding van Icke is doorgedrongen in de top van MenS, blijkens opmerkingen als: ‘Wie niet ziet dat Obama een pion is, die is niet wakker.(…) Obama is onderdeel van het systeem. (…) Obamadrama.(…)  Obama gaf een klap in het gezicht van velen met de leugen over zijn oom.’
Net als Mens-lijstduwer Hans Stolp die David Icke ‘paranoïde’ noemde, geloof ik in de goede intenties van Lea Manders. Maar helderheid in energie en visie is geboden voor elke beginnende organisatie. Geen afstand willen of durven nemen, is een zwaktebod.

In therapieën en spirituele trainingen wordt gesteld dat het nemen van verantwoordelijkheid voor en dankbaar aanvaarden van het eigen heden, ons bevrijdt van slachtofferschap en een basis geeft voor transformatie. Vertaald tot uitgangspunten bij het transformatieproces naar een holistisch Nederland:

Dus: wíj zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze samenleving en we zijn dankbaar dat we in dit fantastische land mogen leven.

Ik nodig alle spiritueel geïnspireerde politieke partijen uit om dit te onderschrijven, en MenS om alsnog afstand te nemen van het samenzweringsdenken van David Icke en Argusoog.

Peter Van Kan (www.petervankan.com)

 

Reactie van Lea Manders

 

Door de redactie van KD is ons gevraagd een reactie te geven op het schrijven van Peter van Kan. Zijn vraag is aan Partij voor Mens en Spirit om helderheid te geven en afstand te nemen van het ‘Ickeaanse denken’. We hebben hierover eerder per e-mail met elkaar gecorrespondeerd. Ik wil hier een persoonlijk antwoord op geven en een reactie op de lijn die we als partij voeren ten opzichte van het conspiracy denken.

Persoonlijk ben ik het in grote lijnen met de analyse van Peter van Kan eens. Er zijn vele bronnen waarvan de betrouwbaarheid niet helder is. Dat is een gevaar, want voor je het weet zie je alles in een bepaald daglicht en beschuldig je, mogelijk onterecht, personen of groepen. Aan de andere kant heb ik in de afgelopen jaren ook gezien dat er wel degelijk van alles aan de hand is. De media zijn steeds meer vercommercialiseerd, hetgeen de kwaliteit van de berichtgeving schaadt. Birgit Donker, voormalig hoofdredacteur van NRC schreef een afscheidsrede met als titel: ‘Bewaak de journalistieke autonomie’. Citaat: “Binnen de directie van NRC Media, waarvan ik als hoofdredacteur deel uitmaak, is in de afgelopen weken discussie ontstaan na een gedachtewisseling met de president-commissaris over de toekomst van de organisatie. Daarbij is in de directie een onoverbrugbaar gebleken interpretatieverschil ontstaan over de manier waarop de autonomie van de redactie het best is gewaarborgd. Ik heb in deze discussie een uitgesproken standpunt ingenomen, omdat met redactionele autonomie niet te marchanderen valt. De verhoudingen in de directie hebben geleden onder deze discussie en op aandringen van de raad van commissarissen treden twee van de drie directieleden af.” http://www.nrc.nl/opinie/article2532665.ece.  Het gegeven dat een hoofdredacteur zich om een dergelijke reden genoodzaakt voelt om af te treden is alarmerend. En over welke autonomie ten opzichte van wie wordt hier gesproken? Uit haar tweede stuk: “De discussie die uiteindelijk leidde tot het vertrek van directeur-uitgever en hoofdredacteur, werd gevoerd binnen de directie van NRC Media, naar aanleiding van een concrete visie van de president-commissaris. Het ging over de richting en inrichting van het bedrijf en spitste zich toe op de redactionele autonomie in de toekomst. We moeten geld verdienen, uiteraard. En dat doen we ook: 2009 is goed afgesloten. Maar behalve het in acht nemen van economische criteria is het bij veranderingen in een onderneming als NRC Media belangrijk dat gelet wordt op het beginsel van redactionele autonomie, omdat journalistieke kwaliteit ons grootste kapitaal is. Dat is ook de reden dat ik, als eerste hoofdredacteur, ben toegetreden tot de directie. (…) Dat het een broos evenwicht is, ondernemen en het borgen van de redactionele autonomie, is nu gebleken. Bij veranderingsprocessen in een onderneming als NRC Media zal altijd goed gelet moeten worden op dat elementaire beginsel.”

Als fervent krantenlezer valt het mij al jaren op dat ‘het echte nieuws’ steeds meer van de voorpagina verdwijnt. Er wordt plaats gemaakt voor wervende kreten en foto’s, misschien om te verkoop te bevorderen. Ik voel mij echter steeds slechter geïnformeerd en voor die constatering hoef ik geen conspiracydenker te zijn. Ook kunnen we constateren dat in de politiek en bij allerlei beleid(sterreinen) van alles gebeurd op een ontransparante wijze. Om zo maar wat te noemen: Artsen worden verplicht bijgeschoold door farmaceutische bedrijven. Universiteiten moeten noodgedwongen intensief met bedrijfsleven in zee, hetgeen het risico met zich meebrengt: ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. Op oneigenlijke gronden is men Irak binnengevallen. Historicus Frank Ankersmit schrijft in Trouw: De regering-Bush liet de laatste stuiptrekkingen zien van de twintigste-eeuwse principiële buitenlandse politiek. Bij deze president ging het niet (zoals vóór 1648) om katholiek of protestant, en ook niet (zoals in de twintigste eeuw) om de seculiere religies van communisme, fascisme en liberalisme. Bij Bush betrof het een economische religie: de zogeheten Washington Consensus, met als centraal dogma dat het aardse paradijs van vrijheid, eeuwige welvaart en democratie bereikbaar was door vrijhandel. De markt werd het model voor alle menselijke relaties en het rationele eigenbelang een universele poolster bij al ons handelen. http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article2740027.ece/Het_eigenbelang_regeert_.html. Kortom, we hebben geen conspiracytheorie nodig om te constateren dat de wereld van nu een kritische kijk vraagt.

Partij voor Mens en Spirit neemt geen standpunt in met betrekking tot conspiracy ja of nee, en ook niet over de vraag of Obama spiritueel is of juist een aangestuurde pion. Het is zo dat binnen Mens en Spirit, ook binnen het bestuur, over deze thema’s verschillend wordt gedacht. Die ruimte willen wij uitdrukkelijk iedereen laten, evenals de vrijheid om in uitingen buiten de partij eigen standpunten te verkondigen. Daar zijn uiteraard wel grenzen aan. Antisemitisme en het ontkennen van de Holocaust zijn duidelijke grenzen. Daar staan wij niet achter. Dat sluit echter geen open discussie uit. Of Obama een spiritueel persoon of pion is, is voor ons niet te beoordelen. We kunnen slechts kijken dat datgene wat hij doet of nalaat. Datzelfde geldt voor veel andere informatie, waarvan wij het waarheidsgehalte niet kunnen beoordelen.

Een open dialoog, ook over taboeonderwerpen, moet niet uit de weg worden gegaan. We zien momenteel dagelijks het gevolg van het eerdere taboe verklaren van problemen die ervaren worden rondom multiculturaliteit. Nu mogen we opeens, in het voetspoor van de PVV, kennelijk van alles zeggen over de Islam, soms op het onfatsoenlijk af. Partij voor Mens en Spirit wil die weg niet op en niet met de vinger wijzen, niet naar Islamieten, niet naar Amerikanen, niet naar zionisten, niet naar reptillians. Wel willen we kijken, soms heel kritisch, naar datgene wat men doet en of dat een handelen is dat beoogt ten bate van de mensheid te zijn. In essentie is er eenheid en vanuit dat besef willen wij steeds kijken en handelen.

Lea Manders is lijsttrekker van de Partij Mens en Spirit (MenS).Plaats een reactie

  Artikel delen
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest