Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

‘Ik moest wel eenzaam zijn als kind’

/
/
/
244 Views

Jod-figuur in geboortehoroscoop van Jan Apeldoorn

Mensen met een jod-figuur in hun horoscoop spelen vaak een speciale rol bij keerpunten in familie en maatschappij. Het is niet altijd makkelijk voor hen om hun weg te vinden in het leven. Dat blijkt uit het openhartige verhaal van Jan Apeldoorn.

Door Marjolein Wolf

Laatst deed hij een sessie met een coach die werkt met familieopstellingen. Deze vroeg hem sjabloontjes met zijn ouders en broers en zussen neer te leggen. Hij plaatste zichzelf tegenover het hele gezin. Hij hoorde er niet echt bij, voelde zich anders dan de anderen. “In ons gezin werden veel dingen niet uitgesproken”, vertelt hij. “Ik voelde als kind onbewust dat er van alles speelde, maar als je klein en afhankelijk bent, kun je daar natuurlijk weinig mee. Ik voelde alleen dat het pijn deed. Dus sloot ik me af. Ik bouwde een muur om mezelf heen. Die muur kwam ik later in mijn leven overal tegen: in mijn werk en in mijn relaties met vrouwen. Het klinkt misschien naar, maar ik geloof dat alles met een reden gebeurt. Door die muur om me heen voelde ik me niet gelukkig en dat had tot gevolg dat ik ben gaan zoeken. Ik ben naar India gegaan, ben weer gaan studeren, heb een yogaopleiding gevolgd. Ik ging van alles lezen over spiritualiteit.”

Mensen met een jod-figuur groeien vaak op in een gezin waarin ze zich een buitenbeentje voelen. Het is geen toeval dat zij in een dergelijke situatie terecht komen. Ze hebben als het ware de taak om iets bij te dragen aan het oplossen van een familieprobleem. Zo’n probleem kan al generaties lang een rol spelen. Bepaalde gedragspatronen worden overgedragen van ouders op kinderen, die het vervolgens weer overdragen op hun eigen kinderen. Tot er een kind geboren wordt dat het patroon doorbreekt. Jan: “Mijn vader was een man van: ‘Niet zeuren, gewoon doen wat ik zeg.’ Daarbij had hij altijd kritiek op me. Toen ik opgroeide, merkte ik dat ik zo niet in het leven wilde staan. Ik wilde mijn eigen weg vinden, mezelf zijn, en niet iets doen omdat een ander vindt dat ik het moet doen. Dat is ook wat ik wil overdragen aan mijn zoon Luca.”

Lijn

De dag dat Jan de sessie had gedaan met de familieopstellingen gebeurde er iets bijzonders. Toen Luca van tien later die dag thuis kwam, vroeg hij zijn vader wat de sjabloontjes waren. Jan legde hem uit hoe hij zich vroeger als kind had gevoeld. “Plotseling begon Luca hartverscheurend te huilen”, vertelt Jan. “Hij bleef maar huilen en heeft me nog nooit zo lang en innig vastgehouden. Ik begreep in eerste instantie niet wat er gebeurde en Luca kon het zelf ook niet goed uitleggen. Pas later begreep ik dat het lijntje van mijn vader op een of andere manier doorloopt naar mijn zoon. Dat ik onbewust waarschijnlijk een zekere pijn doorgeef. De pijn die mijn opa aan mijn vader heeft doorgegeven en deze weer aan mij. De coach van de familieopstellingen zei me dat dit familieprobleem bij mij zou stoppen. Ik kan mezelf en Luca vrij maken van het verleden van onze voorouders. Het recente overlijden van mijn vader heeft daar een belangrijke rol bij gespeeld. Niet lang voor zijn sterven heb ik hem in een stevig gesprek gezegd wat ik hem kwalijk nam. Daarmee heb ik de last die hij op mijn schouders heeft gelegd als het ware aan hem teruggegeven. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Anderhalve week na dat gesprek is hij overleden. Ik was ’s middags bij hem geweest en zou ’s avonds terugkomen voor de nachtwake. Toen ik kwam, heeft hij nog maar een paar minuten geleefd. Ik was er bij toen hij zijn laatste adem uitblies, net als bij mijn opa trouwens. Ook dat benadrukt voor mij de speciale verbinding tussen mij, mijn vader en mijn opa.”

Jod-figuren worden ook wel een ‘vingerwijzing Gods’ genoemd. Zij duiden vaak op een bijzonder talent of een speciale kwaliteit. Zo’n kwaliteit komt echter niet altijd even makkelijk tot uiting. Dat blijkt ook uit het verhaal van Jan. Zijn zoektocht naar zichzelf bracht hem bij een yogaopleiding en hij werkte jarenlang als yogaleraar op verschillende plekken. Aan één kant gaf dit werk hem voldoening, aan de andere kant was er iets dat hem onrustig maakte en door liet zoeken. “Tien jaar geleden besloot ik voor een paar maanden naar het centrum van de boeddhistische leraar Sogyal Rinpoche in Zuid-Frankrijk te gaan. Ik hoopte in een langdurige retraite nieuwe inspiratie op te doen voor mijn yogalessen. Maar er gebeurde iets heel anders: toen ik terug kwam, had ik tot mijn verbazing helemaal geen zin meer om yogales te geven. Het zette me aan het denken. In die tijd had ik een consult bij de spirituele lerares Marie-Louise. Ze vertelde me dat ik een essentiële kwaliteit in me had die ik bij het geven van yogalessen op dat moment niet helemaal kwijt kon. Ze zei me dat ik verder wilde en dat ik dat ook zou kunnen. Op dat moment begreep ik niet wat zij bedoelde. Dat is me pas een paar jaar geleden duidelijk geworden, sinds ik een opleiding Counseling en Coaching doe. Als ik een sessie aan mensen geef, merk ik dat ik vaak snel aanvoel waar de schoen wringt. Het is alsof ik het gevoel achter de woorden kan horen van waaruit iemand praat. Je kunt het empathie noemen of heldervoelendheid. Als ik vanuit die kwaliteit een sessie geef, komt het antwoord op de vraag waarmee iemand bij me komt vanzelf. Ik verzin het niet, het komt als het ware door me heen. Dat is een geweldige ervaring.”

Jan vindt het (nog) niet altijd makkelijk om op dit gevoel te vertrouwen. Hij ziet het als een leerpunt, een onderdeel van zijn leerproces. “Soms voel ik iets, maar dan luister ik daar niet naar. Bijvoorbeeld omdat ik het niet begrijp of mijn vinger er niet op kan leggen. Dan raak ik een beetje van mezelf af. Als ik dat wat ik voel aan de ander teruggeef, gebeurt er vanzelf iets. Dan blijf ik integer en komt er bij de ander iets in beweging.”

Rode draad

Het ontdekken van zijn empathische kwaliteit loopt als een rode draad door het leven van Jan heen. Juist deze kwaliteit heeft er ook voor gezorgd dat hij het zo moeilijk had in zijn jeugd. Zijn gevoeligheid had tot gevolg dat hij de ‘onoprechtheid’ van de andere leden van het gezin haarfijn aanvoelde en dat deze hem pijn deed. Maar deze pijn zette hem ook aan te gaan zoeken en bracht hem in contact met diepere lagen in zichzelf. “De afgelopen jaren zijn een innerlijke reis geweest om bij mezelf te komen en werk te gaan doen met de kwaliteit die ik in me heb. Het is fijn om inzicht te krijgen in mijn eigen leven, te merken dat er achter elke ervaring een les zit en dat niets voor niets is.”

Jan Apeldoorn is natuurlijk niet de enige met een jod-figuur in zijn horoscoop. Hij is van mening dat je zijn persoonlijke verhaal in een brede context kunt plaatsen. “We leven in de overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk. Het Vissentijdperk kenmerkt zich door autoriteit, gezag en geloof. Kinderen deden wat de meester zei en volwassenen wat de pastoor zei. Het nieuwe Watermantijdperk kenmerkt zich door directe kennis en innerlijk gezag. We nemen niet zomaar aan wat iemand zegt. We geloven iets alleen als het van binnenuit komt en een levendige ervaring is. Dit is een ontwikkeling van de persoonlijkheid naar de ziel. We krijgen in deze tijd allemaal meer contact met onze ziel. Mijn vader was echt een Vissenman. Hij zat helemaal vast in wat hoort en niet hoort. Zo moest het en niet anders. Ik moest wel eenzaam zijn, geen steun krijgen van mijn vader en moeder, zodat ik mijn eigen antwoord ging zoeken. Ik moest een pionier zijn van het tijdperk waar we naartoe gaan. Als ik er zo naar kijk, neem ik mijn ouders niets kwalijk. Ik ga als individu door een proces waar momenteel heel veel mensen doorheen gaan. Het is niet voor niets, waar we mee bezig zijn. Dat is een mooi gevoel.”

Info Jan Apeldoorn: niero028@planet.nl.

Wat is een jod-figuur?

Als twee planeten in de horoscoop met elkaar verbonden zijn door een sextiel-aspect (60 graden), en ze maken beide een inconjunct (150 graden) met een derde planeet, dan vormen ze gedrieën een jod-figuur. Deze figuur heeft een indringende betekenis. De werking van de jod hangt samen met de problemen in een familie over meerdere generaties. Dat laatste is ook het geval bij planeten die geen aspect met andere planeten hebben. Mensen met jod-figuren of ongeaspecteerde planeten zijn vaak van kindsbeen af al buitenbeentjes, en worstelen al jong met onzekerheid en het gevoel anders te zijn. Ze maken meer kans verzeild te raken in problematische situaties.
Meer info: astrologe Karen Hamaker-Zondag schreef een boek over jod-figuren en ongeaspecteerde planeten.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest