Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Vrijdenken met grondige kennis van zaken

/
/
/
396 Views

Nine Star Ki-voorspellingen  (Chinese astrologie)

Alhoewel het feest van Oud & Nieuw alweer een paar weken achter ons ligt, ligt de viering van het Chinese Nieuwjaar nog in het verschiet. Dit jaar valt deze, voor Chinezen belangrijkste, feestdag op 14 februari. Goed moment om met behulp van Nine Star Ki (Chinese Astrologie) het komende jaar eens in kort bestek onder de loep te nemen.

Door Nina Elshof

Er zijn verschillende vormen van Chinese Astrologie, maar de Nine Star Ki hanteert de cycli van de Negen Verschijningsvormen van de Vijf Elementen om de tendensen in een jaar te duiden. Elk jaar staat een ander element centraal in het Ba Gua schema van het jaar en dit jaar valt de eer te beurt aan het element 8-Aarde.

8-Aarde is de revolutionair onder de elementen, de oproerkraaier, en de energie komt overeen met die van iemand die de barricaden bestormt om groot (sociaal) onrecht aan de kaak te stellen en een nieuw geluid over het voetlicht te brengen. Dat klinkt nogal heftig en impulsief, maar niets is minder waar. 8-Aarde is van nature gericht op contemplatie, op het nadenken over van alles en nog wat. Tevens wil 8-Aarde graag grondig inzicht verwerven in processen, in mensen en verder in alles wat gaande is. Daardoor wil 8-Aarde graag veel kennis vergaren en dat doet dit element door vooral goed te luisteren en waar te nemen. 8-Aarde hoeft niet per se iets te doen om te begrijpen hoe iets werkt. Met al die vergaarde kennis en waarnemingen gaat 8-Aarde vervolgens aan de slag door erover na te denken. Dat kan wel eens leiden tot een twijfelachtige houding, maar dat is slechts tijdelijk. Het hele proces van contemplatie vindt in stilte plaats, op de achtergrond, een beetje verborgen soms, als een waarnemer. 8-Aarde is als geen ander in staat om een probleem of een onderwerp van alle kanten te bekijken, heel objectief en beschouwend, waarna in een proces van wikken en wegen alles op een rijtje wordt gezet en een conclusie wordt getrokken.

Het is de conclusie waarin 8-Aarde vaak een nogal revolutionair en subliem standpunt in kan nemen; ronduit verrassend is het resultaat van het denkwerk van 8-Aarde. 8-Aarde kiest niet voor veilige oplossingen, laat ook geen enkel aspect van een probleem buiten beschouwing, maar kiest voor dat wat er werkelijk toe doet en dat is altijd een sociaal georiënteerde keuze. Niet gehinderd door al lang bestaande regels, wetten of afspraken, is 8-Aarde in staat om als vrijdenker een geheel vernieuwend standpunt in te nemen en daarmee baanbrekend werk te verrichten.

Mensen zijn erg belangrijk voor 8-Aarde, hoe het hen vergaat, gaat 8-Aarde zeer aan het hart en sociale misstanden halen ongekende krachten in 8-Aarde naar boven! Weet wel dat 8-Aarde ook bikkelhard kan zijn voor hen die zich er met een Jantje van Leiden af willen maken; ‘eigen schuld, dikke bult’ denkt 8-Aarde dan, ‘had je maar beter je keuze moeten afwegen’.

Doorbrekende inzichten

Wat betekent dat nu voor 2010? Het zal een jaar worden waarin er op grote schaal belangrijke kansen ontstaan om bestaande patronen te doorbreken doordat nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden en kansen zich laten zien, ook op technologisch gebied. Vooral op het terrein van sociale processen en misstanden zullen mensen opstaan en van zich laten horen en in staat zijn om dingen anders te organiseren. Het lijkt me heel wel mogelijk dat lang verborgen processen ineens kunnen doorbreken, op een zeer transformatieve en revolutionaire wijze. Ook anderszins verborgen informatie kan door ‘ondergrondse’ organisaties of bewegingen ineens aan het licht komen. Ik denk daarbij aan hackers die ons waar nodig van tot nu toe geheim gehouden informatie kunnen voorzien waardoor we tot heel andere inzichten kunnen komen.

Kennis is macht en dit jaar staat het element dat heerst over ‘kennis’, 8-Aarde, centraal in het Ba Gua schema. Kennis en (zelf!)inzicht zal dan ook een heel belangrijke rol spelen. Of dat nu is voor je eigen persoonlijke proces (ken uzelve) of inzicht in de grotere politieke, economische en sociale processen. Omdat 8-Aarde als geen ander element de twee zijdes van een medaille kan belichten, zal in eerste instantie een sterkere tweedeling of twijfel voelbaar worden. Maar 8-Aarde verenigt beide zijden van die medaille in zichzelf en is ook in staat ze weer tot een eenheid te smeden. 2010 Biedt dan ook ruimte aan het ontstaan van nieuwe verbindingen en nieuwe vormen van samenwerking waarbij gelijkwaardigheid een belangrijk uitgangspunt zal zijn.

Huis en haard

Het element van de gevestigde orde 5-Aarde, staat dit jaar in de positie van 2-Aarde. Huis en haard zijn belangrijk, evenals het beschermen daarvan. 5-Aarde in de 2-Aarde positie zal voor een onwrikbaar geheel willen zorgen. Het (politieke) leiderschap dat onder 5-Aarde valt, zal zich op ongekende wijze vastbijten in het onaangetast willen laten van huis en haard en van de eigen ingenomen positie. Het hakken in het zand principe. Chauvinisme en fundamentalisme zijn dan ook twee krachten waar komend jaar in belangrijke mate rekening mee gehouden moet worden. Je kunt je voorstellen dat de revolutionair andere zienswijze van 8-Aarde dus niet door iedereen met open armen ontvangen zal worden, waardoor er op het terrein van autonomie, autoriteit en sociale vrijheid het nodige onder druk zal komen te staan. Dat zou kunnen betekenen dat er meer overheidstoezicht zal komen, wellicht zelfs tot ‘achter de voordeur’ (letterlijk huis en haard). Maar ook verscherpt toezicht op bijvoorbeeld reizen zou ervoor kunnen zorgen dat mensen ervoor kiezen om meer thuis te blijven. Gelukkig zal 8-Aarde hieraan het nodige tegenwicht kunnen bieden en letterlijk nieuwe wegen vinden om te bewandelen en de wereld te ontdekken.

Interessant hierbij te vermelden is dat het element 9-Vuur dit jaar in de positie staat van 6-Metaal, het element dat hoort bij wetten, regels, de patriarchale autoriteit. Vuur en Metaal zijn in conflict met elkaar en het is de transformatieve kracht van Vuur die het element Metaal in al zijn facetten wel eens flink onder druk kan zetten. Dat kan leiden tot extra politiek gedonder in de glazen bijvoorbeeld, maar ook tot nog ingrijpender en heftiger herziening van ons monetaire en economische systeem. De kans bestaat dat onder invloed van 9-Vuur in de 6-Metaal positie, geld als sneeuw voor de zon verdampt en nog meer van zijn bestaansrecht verliest.

De gevestigde politieke orde en bestaande hiërarchische structuren die denken door de door 5-Aarde ingenomen positie van 2-Aarde, stevig in de schoenen te staan, en die hun bestaansrecht vooral ontlenen aan de regels die ze in het leven geroepen hebben, krijgen het dit jaar zwaar te verduren en komen onder vuur te liggen waardoor hun houding in eerste instantie nog meer zal verstarren.

Hard werken

Het wordt dan ook een jaar van hard werken. Het is immers wel een Aarde-jaar. Nieuwe bergen dienen te worden verzet, nieuwe fundamenten gelegd en om dat te doen moet er eerst puin geruimd worden. Zwoegen wordt het dus. Waarbij, ook letterlijk, de aarde wel eens op zijn grondvesten zou kunnen gaan schudden. Wanneer eenmaal de onwrikbare, autoritaire positie van 5-Aarde in 2-Aarde aan het wankelen is gebracht, kan 8-Aarde echter voor ongekende doorbraken zorgen.

Kortom 2010 wordt een turbulent jaar waarin fundamentele waarden op de schop gaan om plaats te maken voor nieuwe structuren. Een jaar ook waarin de belofte van vernieuwing zichtbaar wordt.

Nina Elshof van centrum De Kleine Holte in Doetinchem is deskundig in het Chinese astrologische systeem de Nine Star Ki. Onlangs verscheen van haar hand bij Uitgeverij Ten Have ‘Spiritualiteit werkt in je huis’, met ‘praktische tips voor een weldadige woonomgeving’ op basis van de Nine Star Ki-wetenschap. Info: www.dekleineholte.nl en www.ninaelshoffengshui.nl.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest