Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Antwoorden op het waarom van de coronacrisis

/
/
/
1033 Views

Het is begrijpelijk dat een mens, wanneer hem een persoonlijk drama overkomt, zich afvraagt ‘waarom gebeurt mij dit ?’ Ik ken het fenomeen uit eigen ervaring. Nadat ik op mijn 22e een dwarslaesie opliep, vertoefde ik een half jaar in een revalidatiecentrum. Genoemde vraag lag daar zo’n beetje op ieders lip.
Als er sprake is van een collectief drama, is deze neiging er ook. ‘Waarom overkomt ons nu deze coronacrisis ?’

Door Peter van Kan

Voor ik mijn antwoord op de vraag naar het waarom van de coronacrisis formuleer, wil ik ingaan op drie verklaringen die langs digitale weg momenteel langs kwamen. Laat ik ze eens bekijken en beschouwen.

1e ‘verklaring’: doorgegeven boodschappen

Vaak wordt bij begrafenissen gesproken over ‘eeuwige rust’ die de overledene tegemoet kan zien. Afgaande op de hoeveelheid gechannelde informatie, komt aan ‘gene zijde’ van die rust echter niets terecht. In ieder geval niet voor toppers als Maria Magdalena, Nostradamus, Sai Baba en Jezus. Maar ook niet voor allerlei minder bekende figuren, ieder met een schare aanhangers die overtuigd zijn van de authenticiteit en het belang van de openbaringen.

Beschouwing:
Inhoudelijk is de grootste gemene deler van deze boodschappen dat de mensheid met de coronacrisis een les te leren heeft: we zijn van de natuur vervreemd en we zijn teveel gericht op materie. Mocht je nu denken ‘maar dat zeggen en horen we toch al decennia?’ dan kan ik dat alleen maar beamen. Blijkbaar heeft gene zijde niets originelers te melden.
Ook qua taal valt er weinig te juichen. Gene zijde bedient zich steevast van Nederlands dat een gedragen toon combineert met vele spel- en stijlfouten.
Tel deze zaken bij elkaar op en de conclusie ligt voor de hand: de boodschappen ook die rond de coronacrisis, komen uit het goedbedoelende bewustzijn van het kanaal. Niet dat ik denk dat we expres misleid worden. De boodschappers geloven er zelf vast wel in, vandaar ‘goedbedoelend.’ Toch, met alle respect voor intenties en de waarde van cliché’s: ik draai nu ruim dertig jaar mee in het Nederlandse wereldje van gezondheid en spiritualiteit. En ik heb nog nooit een gechannelde Nederlandse boodschap gelezen die niet geschreven had kunnen worden door wie dan ook van gemiddelde intelligentie en enige belezenheid.

Het lijkt menigeen te ontgaan waarom spirituele groten nu juist spirituele groten zijn: ze brachten iets dat nieuw was, van een niveau dat ver uitstak boven de cliché ’s uit hun tijd. Boeddha, Jezus, Franciscus, Krishnamurti, Yogananda: ze vernieuwden, maakten wakker, brachten terug naar de kern, schokten soms. De gedachte dat ze zich bezig zouden houden met boodschappen vol quasi-spirituele prietpraat in krakkemikkig Nederlands, is bijna beledigend.

2 ‘verklaring’: voorspellingen, planeten en cijfers

Deze categorie verklaringen van de coronacrisis verwijst naar vermeende feiten en autoriteiten. Iets buiten ons weet meer. Occulte oude kennis staat boven onze wetenschap. Nostradamus kende de toekomst. Zaken staan vast en worden gestuurd. Als wij dat nu maar gaan begrijpen en juist interpreteren, dan kunnen we meewerken aan ‘het plan.’ Het coronavirus steekt de kop op door sterren en planeten die hun invloed op aarde doen gelden. Of het heeft te maken met het jaar 2020. Of allebei. De as van de aarde draait; de polen schuiven. Of allebei. Het jaar van de rat, van de aap uit de mouw of de vleermuis in de soep. Bovendien was het natuurlijk voorspeld. In de Bijbel en zo. Wie de symboliek in de Openbaring van Johannes verstaat, had het kunnen verwachten. En kijk, de good old Maya’s worden opnieuw van stal gehaald. Jawel, 2020 is het nieuwe 2012.

Beschouwing:
Wij mensen willen graag weten waar we aan toe zijn. Dat is al heel lang zo. Daarom ontstaan er altijd verhalen die verklaren waarom de wereld is zoals hij is en waarom de dingen gebeuren die gebeuren. Van dondergod Donar via het geheim van Fatima tot de coronacrisis. Het is een reflex waar op zich niets mis mee is, zolang je hem ziet voor wat hij is. Aan dat laatste ontbreekt het nogal. Inhoudelijk snijden de meeste verhalen geen hout. As we speak zijn er in de kosmos miljoenen conjuncties van miljoenen planeten, staan er ontelbare sterrenstelsels in een stand die maar eens in de zoveel duizend jaar voorkomt. Dat we hieruit allerlei conclusies zouden kunnen trekken over ons leven en onze wereld, is wishful thinking. Astrologie is op zijn best een bruikbaar therapeutisch instrument, maar doorgaans een spiritueel nutteloos tijdverdrijf. Numerologie, handlijnkunde etc. idem. In zijn algemeenheid gesteld: de hang naar verklaringen die onze 3D werkelijkheid begrijpelijk en (daardoor) beheersbaar maken, is fundamenteel materieel van aard, niet spiritueel. Voor de interesse in voorspellingen geldt hetzelfde. En 2020 ? Je zou toch verwachten dat men geleerd heeft van de ontnuchtering van destijds. Er is in 2012 helemaal niets gebeurd. Natuurlijk niet. Een ‘jaar’ is een afspraak tussen een paar mensen en niet eens een precieze. Culturen en religies op ons planeetje kennen verschillende jaartellingen. Elk van de miljarden planeten heeft een ander ‘jaar’, variërend van een paar uur tot een paar duizend aardse jaren. De gedachte dat het getal 0, of 2000, of 2012 of 2020 een relatie heeft met iets ‘kosmisch’ (wat dat ook moge betekenen), is onzinnig. Bovendien, de Maya’s maakten prachtige kunst, wisten vast het een en ander van Zuid-Amerikaanse kruiden, de teelt van geestverruimende plantjes en het brengen van mensenoffers. Maar vergeleken bij ons wisten ze weinig van de wereld. De aarde is niet plat en ook niet 5000 jaar oud, bijvoorbeeld. Voor de auteurs van de Bijbel geldt hetzelfde. Misschien waren het wijze lieden, maar ze wisten minder van de wereld dan een modern kind van elf. De voorspellende waarde van hun teksten is nul.
Iedereen die zich in het kader van 2012 bezighield met voorspellen, uitleggen, het aanbieden van workshops, het citeren van oude boeken en het verkopen van nieuwe, hoort al lang en breed excuses gemaakt te hebben. Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. Ik zou zeggen, wees geen ezel.

3e ‘verklaring’: samenzweringen en remedies

Het coronavirus is in een laboratorium gemaakt. Inderdaad, net als AIDS en de Mexicaanse griep. Gelukkig kunnen wij ons ertegen wapenen. Door product A te slikken, B te drinken, liefde te voelen en natuurlijk elke dag de C-healing te doen. En als je wilt weten of je het virus hebt, moet je gewoon tien seconden je adem in houden.

Beschouwing:
Hier wil ik kort over zijn. Normaal is het alleen zonde van jouw en andermans tijd om dit soort geleuter digitaal te verspreiden. In deze coronatijden is het ronduit gevaarlijk. Jouw appje of FB-post kan terecht komen bij mensen die het geloven. Die daardoor menen dat ze het virus niet kunnen krijgen en dus ook niet kunnen doorgeven. Hou ermee op!

NB ‘Je weerstand verhogen’ is een andere term voor gezond zijn. Altijd een goed idee dus. Het is echter niet zo dat een verhoogde weerstand je immuun maakt voor het virus tijdens de coronacrisis. Het maakt, hopelijk, dat je klachten minder ernstig zullen zijn. Je kunt echter ook als je hartstikke gezond bent nog steeds besmet worden en anderen besmetten.

Terug naar de vraag ‘waarom deze coronacrisis?’

Het antwoord is simpel. Om dezelfde reden als waarom een steen naar beneden valt, diersoorten ontstaan, zwarte gaten sterrenstelsels opslokken, ons haar uitvalt, de kwaliteit van lichaamscellen achteruit gaat bij veroudering en een banaan krom is. Het is al zo’n 14 miljard jaar de aard der dingen. Alles verandert. Ook soorten, cellen en virussen. Zelfs anorganische moleculen neigen tot mutatie. Geef ze eens ongelijk. De meeste virussen doen goed werk in onze darmen. Corona is afwijkend, zoals er altijd wel iets gaat afwijken. Want het leven is niet statisch; Yin en Yang spelen met elkaar in een dynamisch evenwicht. Het is allemaal niet goed of slecht; het gaat gewoon zo.
Natuurlijk zou het fijn zijn als de mensheid anders met dieren om leert gaan. Je voorkomt daar echter geen rampen mee en het is geen ‘waarom.’ Bovendien, zoals Supertramp al opmerkte: ‘Crisis? What crisis ?’ Gezien vanuit diersoorten die bedreigd worden door klimaatverandering, is deze griep en coronacrisis een flinke meevaller. Afgerond op zes decimalen in plaats van vier miljard, weet zo’n 99,999999 van het universum niets van corona. De gedachte dat er wel iets kosmisch aan de hand moet zijn als wij ons bedreigd voelen, zegt vooral iets over onze behoefte aan belangrijk zijn. Het zegt niets over de kosmos en niets over corona.
Kort samengevat: het coronavirus bestaat om dezelfde reden als jij en die reden kennen wij niet.

Maar individueel?

Precies, daar gaat het om. Individueel kan deze coronacrisis wel betekenis hebben. Beter gezegd, krijgen. Niet in de zin van karma, lotsbestemming, ingrijpen van hogerhand, engelen, planeten of jaartallen. Er is buiten jezelf niets dat het coronavirus begrijpelijk maakt of er betekenis aan geeft. Vragen naar het waarom in die zin, is dus zinloos.

Betekenis kan wel ontstaan. Namelijk door jouw reactie op de situatie. Terugkomend op mijn inleiding: er is geen reden waarom ik een dwarslaesie kreeg. Maar hij heeft wel betekenis in mijn leven. Door wat ik ervan geleerd heb en door de kwaliteiten die ik ontwikkeld heb in het dealen ermee.
Het vertalen hiervan naar de coronacrisis moet je zelf doen. Het innerlijke werk ligt voor het oprapen. Genoeg uitdagingen om je creativiteit, inventiviteit en je sociale vaardigheden aan te ontwikkelen. Genoeg angsten om onder ogen te zien: de angst om te verliezen, de angst voor pijn, de angst voor financiële problemen. En de angst der angsten, die voor de dood.

Daarover gesproken. In dit artikel heb ik een paar keer opgemerkt dat zaken niets met spiritualiteit te maken hebben. Bestaat er volgens mij dan wel zoiets als spiritualiteit ? Jazeker. In meditatie ervaren wat in jou sterfelijk is en wat niet, dat is de essentie ervan.

Ik wens je wijsheid, veel geduld en een goede gezondheid.

Peter van Kan

Bekijk hier het eigen YouTube-kanaal van Peter. 

Een brief van het coronavirus.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest