Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Geen #MeToo, maar een helder #NotMe – Bewust man zijn

/
/
/
565 Views

Bewust man zijn is precies wat mannen op dit moment nodig hebben. Tot nu toe hebben samenlevingen voortbestaan door hun zonen juist onbewust te houden van hun werkelijke behoeften. Om het te overleven, waren er jongens en mannen nodig die zonder vragen te stellen voor hun vaderland, hun stam of hun familie wilden sterven. Daarvoor moesten ze meegaan in de overtuiging dat ze daarmee helden werden en roem, liefde en respect verkregen – ook al kostte hun dat het leven. Als hij hieraan twijfelde, stelde een zoon zijn ouders teleur, verloor hij het respect van zijn vrienden en was hij geen aantrekkelijk object voor de liefde van een vrouw.

 

Door John Gray (auteur van Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus)

 

Voor de jongens en de jongemannen

die nu volwassen worden:

jullie zijn onze toekomst,

onze hoop,

ons evolutionaire potentieel.

 

Wat wij nu meemaken zou je de ‘ironie van de industrialisatie’ kunnen noemen: in een samenleving die mannen met succes leert om zich onbewust te richten op overleving (geld verdienen, een killer/beschermer zijn) ontstaat de luxe van bewustwording. De ironie zit erin dat onbewustheid dus heeft geleid tot de vrijheid om bewust te worden.

Door deze ‘ironie’ is er een leemte ontstaan, en met het boek Bewust man zijn van John Gray en Arjuna Ardagh wordt die ingevuld. In talloze boeken wordt mannen verteld hoe ze de ladder van succes-als-overleving moeten beklimmen. De noodzaak van een boek als Bewust man zijn komt voort uit het feit dat het handboek voor succes-als-overleving bijna het tegenovergestelde is van het ‘handboek voor succes als bewuste man’.

Mannen staan tegenwoordig voor uitdagingen die geen man in duizenden jaren onder ogen heeft hoeven zien.

 

Inwijding

We hoeven maar enkele generaties terug te gaan om te ontdekken dat het leven van een man toen eigenlijk tamelijk eenvoudig was. Hij kreeg doorgaans les op een school waar alleen jongens naartoe gingen. Hij maakte, afhankelijk van de cultuur waarin hij opgroeide, verschillende inwijdingsrituelen in het man-zijn mee. Daarna kreeg hij iedere dag te maken met moeilijke en soms ook gevaarlijke uitdagingen. Als hij die uitdagingen met succes aanging en de beproeving doorstond, had hij een goed gevoel over zichzelf en vond hij dat hij recht had op rust en ontspanning. Hij keerde terug naar huis, waar zijn vrouw in de meeste gevallen voor de kinderen, het huishouden en het eten zorgde.

Man en vrouw kenden de rollen die hun waren toebedeeld, maar ze voelden zich daardoor uiteindelijk toch beperkt. Het is moeilijk te geloven dat de meeste mensen het er honderd jaar geleden over eens waren dat vrouwen niet intelligent genoeg waren om politieke keuzes te maken. Ze werden beschouwd als het ‘schone geslacht’, als het ‘zwakke geslacht’, en moesten ‘hun mooie hoofdjes niet belasten met wereldse aangelegenheden’. In Londen streed Emmeline Pankhurst voor vrouwenkiesrecht, waarna de suffragettebeweging zich over de wereld verspreidde. Rond 1920 was er een onomkeerbare verandering op gang gebracht in de kijk op de rol en functie van man en vrouw.

 

Emancipatie

In de jaren zeventig ontstond er een nieuwe emancipatiegolf, kort na de ‘summer of love’ van 1967. Vrouwen kwamen op voor hun recht om beroepen uit te oefenen die traditioneel aan mannen waren voorbehouden, zoals jurist, politicus, arts, minister en bedrijfsleider. Mannen lieten hun haar groeien en leerden gitaar spelen, gingen mee met de ‘flow’ en volgden hun hart. Vrouwen moesten echter nog steeds strijd voeren om volledig deel te nemen aan een wereld waarin de regels door mannen waren gemaakt. Dikwijls moesten ze leren om zich staande te houden in omgevingen waarin testosteron de dienst uitmaakte. Vandaar dat vrouwen in de volgende emancipatiegolf, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, sommige van deze terreinen een ander gezicht gaven en de regels niet meer louter en alleen door mannen waren gemaakt. Op universiteiten werden cursussen gegeven in vrouwelijk leiderschap, vrouwelijke ecologie en vrouwelijke spiritualiteit.

Deze heroriëntatie op de rolverdeling is de afgelopen honderd jaar voornamelijk het resultaat geweest van de inzet van vrouwen. Mannen hebben daar op verschillende manieren op gereageerd, en het resultaat daarvan kunnen we tegenwoordig overal om ons heen, overal in de wereld, zien.

Een manier waarop een man kan reageren is zijn hakken in het zand zetten om de traditionele mannelijke identiteit te bewaren. Zo’n man koestert dikwijls heel negatieve gevoelens ten aanzien van de veranderende rollen van vrouwen. Hij hecht veel waarde aan gehard zijn, aan uithoudingsvermogen, aan ‘gespierd’ zijn. Hij minacht het idee dat hij vrouwelijker moet worden; zachte mannen zijn voor hem ‘watjes’.

 

Schaamte

Een andere manier waarop een man kan reageren is zich verontschuldigen of zich schamen voor zijn mannelijkheid en juist heel vrouwelijk worden. Zie hier de man die openlijk over zijn gevoelens praat, het liefst harmonie om zich heen wil en die zachtaardig en vriendelijk is. Hij neemt actief deel aan het huishouden en is een zorgzame, attente vader. Maar zoals we in dit boek zullen ontdekken, kan hij daarmee zijn zelfvertrouwen en zijn gevoel een doel te hebben verliezen, die voor het welzijn van een man heel belangrijke dingen zijn. Dikwijls merkt hij tot zijn verrassing ook dat de hartstochtelijke omgang met zijn partner plaatsmaakt voor een soort vriendschap.

 

Verschil tussen man en vrouw

De derde mogelijke reactie is proberen voorbij te gaan aan de verschillen tussen de geslachten. Veel studenten leren tegenwoordig dat de verschillen tussen man en vrouw cultureel bepaald zijn en dat er eigenlijk geen wezenlijk verschil is tussen mannen en vrouwen. Iedereen zal het ermee eens zijn dat de starre rolpatronen van het verleden gebaseerd waren op maatschappelijke opvattingen. Niettemin getuigt het idee dat er nauwelijks verschil is tussen mannen en vrouwen van weinig intelligentie. Onderzoek toont in toenemende mate aan dat er werkelijk bestaande biologische en hormonale verschillen bestaan, die ertoe leiden dat mannen en vrouwen heel verschillend reageren op de uitdagingen van het leven. Het zijn deze verschillen die zorgen voor diversiteit, en dankzij deze diversiteit kunnen wij iets creëren wat groter is dan de som van de delen.

De vierde mogelijkheid is het onderwerp van dit boek: een bewuste keuze maken. Een bewuste man is geen slaaf van zijn lichaam. Hij is zich bewust van het evenwicht tussen de mannelijke en de vrouwelijke energieën in zichzelf. Hoe hij daarmee omgaat wordt meer bepaald door zijn bewustzijn dan door automatische reacties op de buitenwereld. Een bewuste man beseft dat hij in zijn leven allerlei verschillende rollen kan spelen. Hij is zich bewust van ons verleden en van het feit dat dingen in de afgelopen jaren voor mannen enorm veranderd zijn. Voor hem is het leven niet alleen een reeks plichten die hij vervult, maar ook een kunstwerk dat hij vormgeeft.

 

Waarom wij dit boek hebben geschreven

Dit boek is niet theoretisch bedoeld, maar praktisch. Voor ons zijn er enkele eenvoudige dingen die een man in zichzelf kan herkennen en die zijn gevoel van welbevinden enorm kunnen verbeteren, waardoor hij een positieve invloed kan hebben op de mensen om hem heen. Wij hopen dat wij je iets kunnen aanreiken wat jou meer vrijheid geeft om te kiezen.

Wij hebben de gelegenheid gehad om bij mannen te informeren naar het belangrijkste dat hen een goed gevoel geeft over zichzelf. Daarnaast hebben we bij vrouwen geïnformeerd naar wat zij in mannen waarderen. In dit boek hebben we ons gericht op de twaalf belangrijkste kwaliteiten die wij zien als kenmerkend voor bewuste mannelijkheid. Niet iedere man zal al deze kwaliteiten laten zien. Een man kan zich heel bewust zijn van zichzelf en toch een of meer van deze mannelijke kwaliteiten missen; het kan zijn dat hij ervoor heeft gekozen om die niet te ontwikkelen.

Elk hoofdstuk bestaat uit vier onderdelen. In het eerste definiëren we de kwaliteit en onderzoeken we hoe die functioneert. Vervolgens bespreken we waardoor de ontwikkeling ervan gehinderd wordt. Daarna bieden we enkele praktische hulpmiddelen en ten slotte doen we vrouwen enkele suggesties waarmee ze deze kwaliteit in een man meer naar boven kunnen halen.

 

Inhoudelijk

De kwaliteit. We beginnen met een beschrijving van elke kwaliteit en hoe die verband houdt met het lichaam. Op dit punt kun je bepalen of het om een kwaliteit van bewust man-zijn gaat die voor jou belangrijk is. Als je deze kwaliteit al volledig hebt ontwikkeld in je leven, dan kun je ervan genieten. Als je weet dat je deze kwaliteit verder zou kunnen ontwikkelen, tot een kunst misschien, lees dan verder.

Wat er in de weg staat. Hier onderzoeken we de reis van de held, de reis die je moet ondernemen om deze mannelijke kwaliteit te ontwikkelen. We hebben allemaal verschillende lagen van conditionering opgebouwd, die het vaak lastig maken om het beste wat we te bieden hebben naar buiten te brengen. Dat kan soms pijnlijk zijn. Je kunt deze conditionering beschouwen als een aspect van jezelf dat de zaak saboteert en je in verwarring brengt als je je er niet bewust van bent. Maar dat kan je tegelijk ook helpen; het kan zelfs grappig zijn als je ziet hoe je bent geconditioneerd. De manier waarop je dit onderdeel van elk hoofdstuk zou moeten lezen is: met mindfulness. Let gewoon goed op je onbewuste gewoonten (misschien gaan die in je familie wel generaties ver terug) en probeer liever de macht die ze over je hebben te verminderen, dan te proberen ervan af te komen of jezelf erom te veroordelen.

De oefeningen. In elk hoofdstuk bieden we je enkele hulpmiddelen, dingen die je kunt doen, vandaag nog, om een kwaliteit zo te versterken dat niet alleen jij, maar ook de mensen om je heen het effect daarvan merken.

Voor vrouwen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het onderwerp bewuste mannelijkheid niet alleen voor mannen interessant is. Vrouwen van overal ter wereld vragen ons regelmatig waar ze een bewuste man kunnen vinden. In dit onderdeel gaan we hierop in. Als je een relatie hebt, hoe kun je dan je partner zo goed mogelijk helpen om een bepaalde kwaliteit te ontwikkelen? Als je alleenstaand bent, dan bespreken we waarom een man die deze eigenschap al laat zien voor jou een goede partner zou kunnen zijn.

 

Ervaring delen

Wij beweren niet op het gebied van mannelijkheid de hoogste autoriteit te zijn. Ons doel is om jou te laten profiteren van onze gezamenlijke, jarenlange ervaring op dit gebied en van ons inzicht in het nodeloze lijden dat veel mannen en vrouwen ervaren die domweg niet begrijpen hoe ze in elkaar zitten. Wij kennen niet alle aspecten van het man-zijn, dus gebruik alsjeblieft wat nuttig voor je is en laat de andere dingen voor wat ze zijn. Wij zijn bijvoorbeeld beiden heteroseksueel; we hebben geen van beiden ervaring met homoseksualiteit. Het zou heel arrogant zijn als wij zouden vertellen hoe homomannen met relaties zouden moeten omgaan. Dit boek is daarom primair bedoeld voor heteromannen. Als je homo bent, dan ben je meer dan welkom. Gebruik uit dit boek wat voor jou nuttig is en neem het ons niet kwalijk dat we niet ingaan op homoseksuele relaties. Daar zijn we gewoon niet goed in.

 

Monogaaam

Bovendien hebben we beiden toevallig een gelukkige, monogame relatie. John is al dertig jaar getrouwd met Bonnie en Arjuna is dertien jaar getrouwd met Chameli. Beiden zijn wij monogaam. Wij zijn ons er terdege van bewust dat er ook andere manieren zijn om gelukkig te leven en dat er op dit punt geen goed of fout bestaat. Sommige mensen onderzoeken tegenwoordig polygame relaties en hebben verschillende partners. Anderen hebben besloten vrijgezel te blijven en af en toe losse seksuele contacten te hebben. Weer anderen kiezen ervoor om helemaal geen seks te hebben. De reden dat dit boek voornamelijk gaat over heteroseksuele, monogame mannen is dat wij daar ervaring mee hebben en zulke mannen met succes hebben kunnen helpen. Gebruik daarom alsjeblieft wat je kunt gebruiken en vertaal het naar jouw eigen kijk op dit onderwerp.

Na dit alles gezegd te hebben, gaan we nu over tot het eerste en belangrijkste aspect van bewust man zijn: het besef van een doel en een betekenis.

 

Uit het boek Bewust man zijn

Van John Gray – de bestsellerauteur van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus.

 

'Bewust man zijn' van John
‘Bewust man zijn’ van John Gray

Bewust Man Zijn

ISBN: 978 94 9141 182 3
Prijs: € 18,90
Uitvoering: paperback/ 12,5 x 20 cm/ 196 pagina’s
http://www.samsarabooks.com/boeken/bewust-man-zijn/

 

 

 

 

 

 



Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest