Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zuiverheid en verbinden in liefde, en niet tantra misbruik

/
/
/
1426 Views

Recentelijk verschenen er in een behoorlijk aantal landelijke en regionale dagbladen artikelen over seksueel misbruik in de Nederlandse tantra wereld. De krantenkoppen logen er niet om: ‘In anderhalve maand 30 klachten over seksueel misbruik tantramasseurs: Het is één groot beunhazencircuit.’ [Volkskrant.nl], ‘Steeds meer meldingen van misbruik door tantra masseurs.’ [NOS.nl], ‘Seksueel misbruik tijdens de tantra massage. [NRC.nl].

Het Nederlandse tantra beroepsveld was geshockt en besloot verschillende acties te ondernemen. Welke acties dat zijn zal later in dit artikel nog aan bod komen. Vanuit het werkveld wil ik een ander en genuanceerder geluid laten horen dan dat uit het recente artikel op kd.nl klinkt: ‘Tantra Massage is onveilig in Nederland: honderd meldingen van  misbruik.

 

Door Tara Long

 

De berichten in de pers werden  gevoed door een onlangs verschenen particulier meldpunt: Meldpunt Tantra Misbruik, opgezet en geleid door twee vrouwen: Caroline Franssen (relatietherapeut, coach, jurist) en Helène Baayen (sekswerker, erotisch (tantrisch) masseur fysiotherapeut). Beide dames hadden zich al vijf jaar zeer fanatiek ingezet om misbruik in tantra aan de kaak te stellen. Ze startten een aantal FB groepen over tantra integriteit en over misbruik in tantra. Ze verzamelden meldingen van vrouwen die zich in tantra sessies of tantra groepen seksueel misbruikt voelden. Ze stelden een  “zwarte lijst” op van mannelijke tantra masseurs, waarvan zij en andere vrouwen vonden dat ze over de schreef waren gegaan.

Prijzenswaardig is de inzet, de passie en de toewijding van deze twee dames. Ze staken tijd, geld en energie in dit project om de slachtoffers te steunen en tantra misbruik onder de aandacht te brengen van het OM.

Het ging zo ver dat zij zich volledig vereenzelvigden met de slachtoffers en zelfs gingen voelen wat de slachtoffers voelden. Echter, dat was ook het punt waar het fout ging, waar ze het contact en de verbinding met een groot deel van het tantra beroepsveld hebben verloren.

 

Kortom het komt er volgens het meldpunt tantra misbruik op neer dat vrijwel niemand in het Nederlandse tantra beroepsveld nog integer, inhoudelijk en gedegen tantra werk levert.

Diverse initiatieven van bekende Nederlandse tantra professionals om tantra te professionaliseren (het kaf van het koren te scheiden), juist om misbruik in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen worden belachelijk gemaakt (ook jegens de pers) en zelfs ontkend.

 

Exit voor de mannelijke tantra masseur

Tantra massage werk wordt door de dames van het meldpunt geëxposeerd als één groot beunhazencircuit. Alle Nederlandse mannelijke tantra masseurs zijn inmiddels bij voorbaat vieze, ongure types en charlatans geworden die er beslist op uit zijn om vrouwen te misbruiken om hun eigen seksuele gerief en verlangens daarmee te dienen.

Het magazine Vrouw.nl kopt met: ‘Hélène: Ga nooit naar een man voor een tantra massage.’ Of onlangs de KD.nl: ‘Tantra Massage is onveilig in Nederland: honderd meldingen van  misbruik.

Daarnaast zijn de dames van het meldpunt nog beiden werkzaam in het (tantra) werkveld en moeten met tantra of andersoortige coaching hun brood verdienen. Extra publiciteit is dan nooit weg.

In de internationale tantra community is er momenteel naar aanleiding van de #metoo beweging ook veel te doen over seksueel misbruik en machtsmisbruik in tantra. Maar dat beperkt zich gelukkig dusver tot FB discussies in besloten groepen zoals Tantra not Trauma en diverse interessante internet blogs geschreven door bekende vrouwelijke tantrika’s. Daarin beschuldigen de vrouwen niemand persoonlijk, maar bespreken het misbruik in de westerse tantra community meer in algemene termen. Wel veroordelen ze het misbruik en wijzen naar de mannelijke daka’s die zich meestal schuldig maken aan seksueel misbruik, maar vermelden wijselijk nooit een naam van een mannelijke tantra professional in hun artikelen. Dat zou hen namelijk wel eens duur kunnen komen te staan, als deze vrouwen zich schuldig zouden maken aan laster en smaad. Bekende mannelijke daka’s zouden meteen naar de rechter stappen.

 

Adam uit het paradijs?

Het lijkt nu alsof Lilith de eerste vrouw van Adam, Adam uit het tantrisch paradijs heeft verdreven en Eva in verbijstering, diep verdrietig achterblijft.

Tantra is van oudsher bedoeld om de mannelijke en vrouwelijke energieën met elkaar te verenigen en te verbinden. De heilige samenkomst (Sanskriet: Maithuna) is nu wezenlijk verstoord, de vredige harmonie is zoek. De tantra mannen zijn verwond en verbannen, de tantra vrouwen zijn verdeeld en radeloos.

Dit alles spiegelt ook de toestand in onze westerse samenleving waar mannen en vrouwen steeds meer tegenover elkaar komen te staan en uit elkaar worden gedreven. Dit is wat het patriarchaat van de laatste 2000 jaar ons heeft opgeleverd: polarisatie en verdeeldheid tot op het bot. Dit is waar we nu staan, het tijdperk van de schaduw (Sanskriet: Kaliyuga) is in volle gang. Leugen en bedrog, macht en onmacht, oorlog en vrede, gebruik en misbruik in het groot en in het klein.

Gelukkig is er ook hoop en komt er een gloednieuwe generatie aan die in het Aquarius tijdperk veel vernieuwingen zal brengen. Dit is de zogeheten kristal generatie. Dit zijn onze jongeren die vooral streven naar persoonlijke vrijheid, waarde en geluk. Deze aankomende generatie zal veel minder geïnteresseerd zijn in winst maken en concurrentie ten koste van alles! Mannen en vrouwen mogen meer zichzelf zijn en opnieuw verbinden. Maar ook andere geslachten zoals bijvoorbeeld transgenders zullen meer geaccepteerd worden.

 

De rol van de schrijvende pers

De Nederlandse schrijvende pers volgt klakkeloos de ongenuanceerde uitlatingen van het tantra misbruik meldpunt, zonder er een kritische noot bij te plaatsen, zonder ook maar enig andere professional in het tantra beroepsveld te interviewen of aan het woord te laten.

Enkel de NRC interviewt een kersvers bestuurslid van de NVTP i.o. (Nederlandse Beroepsvereniging van Tantra Professionals, sinds januari 2018). Maar van dat anderhalf uur durende diepte interview is nauwelijks iets terug te vinden in het krantenartikel zelf.

Toen ik zelf contact opnam met de NOS naar aanleiding van hun online artikel over tantra misbruik en vroeg om rectificatie, nuancering en aanvulling van hun eerdere gepubliceerde artikel werd ik door de betreffende journalist van de telefoon geblazen. Later kreeg ik zelfs een ongepaste dreig email van deze journalist. Die heb ik wijselijk gelaten voor wat ie is.

Het uitvergroten van slachtofferverhalen loont blijkbaar voor de media en sluit aan bij de grillige publieke opinie die wel pap lust(te) van #metoo . Dat de brandstapel weer zonder meer geïntroduceerd mag worden in onze samenleving na lang te zijn weggeweest is heftig en bijna onbegrijpelijk.

We zouden dit serieuze maatschappelijke probleem van seksueel misbruik en seksueel geweld in onze samenleving (dus ook in het tantrisch beroepsveld) beslist intelligenter en meer diepgaand moeten onderzoeken, alvorens klaar te staan met sensatiebeluste berichtgeving.

De media is niet de geschikte arena gebleken om het complexe probleem van seksueel misbruik en misbruik van macht objectief en feitelijk te belichten. De stijl van berichtgeving schaadt eerder de slachtoffers van seksueel misbruik dan dat het hen verder helpt, laat staan dat dergelijke berichtgeving slachtoffers heelt of emancipeert.

Verschillende bekende advocaten in ons land kwamen naar diverse bekende TV programma’s om hierover te praten en te waarschuwen, dat dergelijke berichtgeving zelfs de rechtsgang kan verstoren.

 

Meldingen en klachtafhandeling bij tantra misbruik

Het meldpunt tantra misbruik deed fantastisch werk door de misbruik meldingen over diverse tantra masseurs te verzamelen en te bundelen. Door met slachtoffers uitvoerig te spreken en hen moreel te ondersteunen.

Waar ging het dan mis? Het meldpunt bood geen professionele faciliteit om de vele meldingen grondig te onderzoeken. Er werd geen onafhankelijke klachtencommissie aangesteld die de meldingen ging beoordelen op hun klachtwaardigheid, ontvankelijkheid en vervolgens gegrondheid. Er vonden geen hoorzittingen plaats waar hoor en wederhoor werd toegepast. Waar zowel slachtoffers als aangeklaagde tantra masseurs hun verhaal konden vertellen aan onafhankelijke tantra experts en andere professionals.

Het meldpunt speelde zelf voor rechter en bij verstek veroordeelden ze alle Nederlandse mannelijke tantra masseurs tot seksueel misbruikers.  Op dat moment haakte het Nederlandse tantra beroepsveld grotendeels af.

Klachtafhandeling dient correct (ook wettelijk gefundeerd) , efficiënt, onafhankelijk, discreet, professioneel en transparant te geschieden.

Toen er in onze samenleving bij de katholieke kerk, bij de boeddhistische gemeenschap, bij de overheid (defensie), bij de film, tv en entertainment industrie, bij diverse toneelopleidingen, etc. sprake was  van seksueel misbruik en machtsmisbruik werden er speciale commissies in het leven geroepen om het misbruik grondig te onderzoeken. Er kwamen uitvoerige onderzoeksrapporten, ook door diezelfde commissies samengesteld. Commissies traden pas naar buiten en namen contact op met de pers als ze hun onderzoek volledig hadden afgerond.  Ook zorgden ze er in de meeste gevallen voor dat de slachtoffers  goed werden opgevangen, naast de genoegdoeningen en schadevergoedingen.

Het  meldpunt tantra misbruik had het dus beslist moeten laten bij het verzamelen, bundelen en op een rij zetten van de diverse misbruik meldingen, naast natuurlijk het moreel ondersteunen van de slachtoffers in hun gang naar de rechter. Vervolgens de verzamelde meldingen overdragen aan de Nederlandse overheid en haar vragen om een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen, welke alle meldingen verder zou onderzoeken om daarmee tot een gedegen rapport en oordeel te komen. Zo had het moeten geschieden. Dan hadden de dames van het meldpunt wat mij betreft beslist een lintje van de koning verdiend.

In geval de Nederlandse overheid geen medewerking wilde verlenen aan het meldpunt had het zich kunnen richten tot het tantra beroepsveld en vragen of zij een commissie van onafhankelijke tantra experts konden samenstellen die alle meldingen zorgvuldig zouden gaan onderzoeken en wegen.

In geval het tantra beroepsveld niet kon of wilde meewerken hadden ze een onafhankelijk klachtenorgaan kunnen vragen om hulp en assistentie. Nederland kent inmiddels door de overheid aangestelde geschillencommissies, die zeker in een dergelijk geval bereid zullen zijn om meldingen aangaande seksueel misbruik te beoordelen op klachtwaardigheid, ontvankelijkheid en gegrondheid.

 

Zelfregulatie en Professionalisering van het Nederlandse Tantra beroepsveld

Sinds 2000 zien we een enorme toename van het aantal tantra masseurs in Nederland. In aanvang waren er misschien tien tantramassage praktijken, in 2004 al meer dan dertig tantramassage praktijken en in 2018 zijn er inmiddels honderden tantramassage praktijken in ons land. De toename van tantra professionals die professioneel met tantramassage bezig zijn (er dus geld mee verdienen) is enorm. Tantra masseur is dusver een vrij gevestigd beroep. Volgens de Nederlandse overheid vallen tantra masseurs wettelijk gezien onder de beroepscategorie erotische dienstverleners.

Beslist niet alle tantra masseurs / masseuses die tantrisch masseren hebben een meerjarige tantra opleiding gevolgd, voordat ze een tantra massagepraktijk zijn begonnen. Velen van hen vinden zelfs een tantra opleiding ook niet echt relevant.  Ze zijn autodidact en laten zich leiden door wat hun handen voelen, werken heel intuïtief en invoelend, gaan in op wat het specifieke moment hen brengt. Voor hen is tantra werk een fenomenologisch (‘belichaamd’) werkproces met de focus op het Hier en Nu. Een soort cocreatie met de cliënt. Consent (toestemming) van de cliënt zowel verbaal als non-verbaal zijn hierbij essentieel en leidend.

Toch zien ook een aantal tantramassage professionals de noodzaak van verregaande professionalisering in. Zij startten in 2004 werkgroepen, intervisiegroepen en discussiegroepen. In die groepen bevinden zich ook andere lichaamswerkers zoals seksuologisch lichaamswerkers, intimiteits-coaches, en seks-coaches.  Het waren zeer inspirerende bijeenkomsten indertijd en we leerden veel van elkaar. Creatieve pioniers in een experimenteel, jong werkgebied.

 

Connection informatieplatform

In 2008 besluit een kleine groep tantra professionals stappen te zetten naar  institutionalisering en verankering van het beroep van tantrisch (seksuologisch) lichaamswerker en tantrisch masseur.

De Connection als informatieplatform voor o.a. (tantrisch) seksuologisch lichaamswerk en lichaamsgerichte sekseducatie voor volwassenen met daaraan gekoppeld de beroepsgroep Coniugium worden opgericht. Er wordt gewerkt aan een tuchtrechtwaardige beroepscode, aan helder afgebakende beroepsprofielen, aan een gefundeerde klachtprocedure voor cliënten. Er wordt een gedegen professioneel kader geschapen, echter maar heel weinig Nederlandse tantra professionals sluiten zich aan bij het Coniugium. De meeste Nederlandse tantra werkers wijzen deze vorm van strikte regulering af.

Tantra geliefden
Tantra geliefden

Op 26 oktober 2011 stuurt het Connection bestuur een brief aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, gericht aan de verantwoordelijke inspecteur. In deze brief uit het Connection bestuur haar zorgen, dat er bij de Connection meldingen zijn binnengekomen van seksueel misbruik door diverse mannelijke tantra masseurs. Maar dat de Connection weinig kan ondernemen tegen de betreffende masseurs, omdat deze masseurs niet lid zijn van de beroepsgroep (het Coniugium).

De Connection adviseert vervolgens de slachtoffers om aangifte te doen bij de Politie en verwijst de slachtoffers door naar de juiste hulpinstanties: Centrum voor seksueel misbruik en geweld. Vanuit de inspectie komt er geen reactie.

In 2010 wordt er besloten door het Connection bestuur dat er ook meerjarige tantra opleidingen op MBO en HBO en WO niveau moeten komen, onder andere op het gebied van tantrisch (seksuologisch) lichaamswerk en tantramassage. De Rasayana Tantra Academy wordt opgericht. Deze academie is gelieerd met de Connection University. Het is een internationale tantra opleiding met inmiddels meer dan twintig bekende tantra docenten uit binnen- en buitenland die af en aan bij het instituut doceren. In 2013 gaat de eerste lichting studenten van start. Inmiddels zijn 40% van de eerste lichting studenten afgestudeerd en gediplomeerd. Wat opvalt is dat er maar een heel klein percentage Nederlandse studenten studeert aan de opleiding en dat de meeste studenten uit andere landen in Europa komen.

Dit hele onderwijsproject wat jaren liefdeswerk, energie en geld heeft gekost wordt enkel gefinancierd vanuit privé gelden. Inmiddels ligt de investering boven de € 200.000,-. De verwachting is dat het heel wat jaren zal duren voordat deze investering is terugverdiend, als deze al überhaupt ooit wordt teugverdiend.

Andere Nederlandse tantra instituten volgen en initiëren ook meerjarige tantra opleidingen met verschillende specialisaties. Sommige instituten zetten degelijke tantra opleidingen neer, andere minder degelijke opleidingen. Maar iedere opleider doet zijn best tantra werk een professioneler kader te geven.

Eind 2015 besluiten een aantal bekende tantra professionals, ook juist naar aanleiding van de misbruik meldingen, een werkgroep tantra professionalisering te starten. Deze werkgroep komt regelmatig bij elkaar en vergadert. Daarnaast produceert de werkgroep diverse belangrijke beleidsstukken. Met als doel om uiteindelijk te komen tot een tantra beroepsorgaan.

Eind 2017 wordt er een tantra symposium georganiseerd in Amsterdam, door de tantra professionaliseringswerkgroep. Dit ook naar aanleiding van de misbruik meldingen en de verhalen in de Nederlandse pers. Het symposium handelt over tantra ethiek en professionele integriteit. Belangrijk detail, de dames van het meldpunt tantra misbruik laten zich niet zien op dit symposium, terwijl zij uitdrukkelijk zijn uitgenodigd door de organisatie om deel te nemen aan de groepsdiscussie. Gelukkig zijn er wel een grote groep tantra professionals aanwezig bij het symposium en wordt er zinvol uitgewisseld.

 

Nederlandse Vereniging van Tantra Professionales opgericht

In januari 2018 is het zover en komt de NVTP i.o. (Nederlandse Vereniging van Tantra Professionals) tot stand met een driekoppig oprichtingsbestuur. Dit bestuur zet nu diverse werkgroepen en commissies aan het werk, ook een commissie en werkgroep die zich gaat bezighouden met seksueel misbruik in tantra.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de tantra beroepsvereniging register geregistreerde leden krijgt die allemaal een zekere kwaliteit en integriteit waarborgen in tantra werk en liefst ook een gemeenschappelijke tantrische visie uitdragen. Op deze wijze scheid je het kaf van het koren en wordt duidelijk welke tantra professionals wel en niet serieus met tantra bezig zijn. Daarnaast zal het tantra beroepsorgaan ook een klachtencommissie krijgen waar toekomstige klachten ten aanzien van tantra werkers professioneel afgehandeld kunnen worden.

We kunnen dus niet stellen dat het Nederlandse tantra beroepsveld enkel een beunhazencircuit is. Er zijn wel degelijk tantra professionals die zich geheel vrijwillig inzetten om tantra werk verregaand te professionaliseren. Dit alles kost natuurlijk veel tijd, inzet, geld en energie.

 

Wat is tantra? Is tantra hetzelfde als seks?

In onze moderne westerse maatschappij bestaan er vele misverstanden over wat tantra is en inhoudt. Zelfs tantra professionals kunnen hierover lastig overeenkomst bereiken.

Tantra is één van de oudste esoterische leerstellingen ter wereld. Zo’n 6000 jaar oud, althans zo vermelden de oudste Vedische bronnen in India die naar de Tantra verwijzen.

Er zijn vele vormen en stijlen van Tantra te onderscheiden in verschillende culturen en (historische) contexten.

Tantra in de Indiase Veda leer wordt gezien als het ultieme en snelste pad naar verlichting. (De bevrijding van lichaam en geest, de ultieme bevrijding van alle aardse concepten, beperkende overtuigingen en illusies). In de Veda leer gaan wetenschap en religie nog hand in hand.

Minder dan tien procent van de klassieke tantrische teksten handelt over seksuele energie. Seksuele energie is niet hetzelfde als seks, zelfs niet het uistellen van een piek orgasme. Het handelt hier over energie transformatie van pure levensenergie (Sanskriet: Prana) welke is verweven met onze seksuele energie.

De rest van de tantra geschriften gaat over heel andere zaken en aspecten van het leven en van de dood.

Diverse vormen van klassieke Tantra vonden later hun weerklank in Tibet vanaf de zevende eeuw. Het Tibetaans tantrisme is volledig verweven en gesynthetiseerd met het Tibetaans Boeddhisme.

De Tibetaanse Tantrayana leer is een vast onderdeel van de Boeddhistische Vajrayana traditie . De hoogste tantrische orde in Tibet is de Kalachakra orde. Het pad volgen van de Vajrayana traditie is het snelste pad, ofwel de bliksemweg naar Verlichting.

Moderne Tantra is pas 58 jaar oud. Gedurende de jaren ’60 van de twintigste eeuw was er in het Westen een hernieuwde belangstelling voor Oosterse culturen, met name India en China waren in trek. De moderne hippies droegen Indiase en of Chinese kleding, rookten wiet en propageerden open relaties en vrije seks. De seksuele revolutie was een feit.

In dezelfde periode kwamen er Tantra meesters met een westerse signatuur en afkomst. Zij propageerden vrije seks en seksuele extase door middel van tantrische oefeningen. Om bij name te noemen: Margot Anand, Kenneth Ray Stubbs, Charles & Caroline Muir, Nik Douglas & Penny Slinger, Osho en vele anderen.

In de moderne tantra ligt meestal de nadruk op “tantrische tools” (oefeningen), met welke mensen hun liefdes- en seksrelaties kunnen verrijken en verdiepen. Sensuele oefeningen worden afgewisseld met seksuele en of erotische oefeningen. Dit alles om meer verbinding en uiteindelijk seksuele extase bij geliefden te bewerkstelligen. Door deze oefeningen is men tevens meer bewust en aanwezig in het liefdesspel. Deze tantrische oefeningen, mits integer beoefend, kunnen uiteindelijk leiden tot een verruimde geest en een open hart.

Tantrische (sensuele) massage is een typische eigentijdse, tantrische werkvorm die onderdeel vormt van de moderne – en post-moderne tantra.

Nota bene in de oorspronkelijke of klassieke Tantra is er beslist geen sprake van sensuele tantrische massage. Dat is dus een vaak gehoord en hardnekkig misverstand! Wel heb je de helende, therapeutische massages in de klassieke Oosterse heelkunsten, zoals onder andere de Shiatsu massage, de klassieke Thaise massage, de Taoïstische massage vormen, de Chinese klassieke massage, de Indiase Ayurvedische massage en de Tibetaanse KUM-NYE massage.

 

Tantrisch lichaamswerk en tantrische massagevormen

Bij het Nederlandse publiek is de meest geliefde tantrische werkvorm sensuele tantra massage en tantrisch (seksuologisch) lichaamswerk. Bij deze massages en lichaamswerk sessies worden meestal ook de genitaliën in de massage betrokken en doelbewust aangeraakt.

Het doel van deze massages of lichaamswerk sessies is meestal om mensen in seksuele vervoering en langdurende extase te brengen via de zuivere seksuele energie of levensenergie op te wekken (Sanskriet: Prana), waarbij de cliënt wellicht kortdurend een gevoel van inzicht en verlichting zal ervaren.

Het is goed mogelijk dat door de intense, sensuele en diepgaande massage onze seksuele schaduw zich plotseling manifesteert en een duister seksueel trauma oproept, een diep verborgen seksueel verlangen zich openbaart, een seksueel taboe intense schaamte doet rijzen.

Dan komt het erop aan is de masseur in kwestie instaat zo’n transformatie moment goed en effectief te begeleiden. Weet de masseur in kwestie wat hij moet doen als de cliënt regresseert in een zogeheten freeze reactie, welke het gevolg kan zijn van eerder opgelopen trauma. Weet de masseur hoe hij moet reageren wanneer een cliënt moeite heeft met het aangeven van grenzen, of hem zelfs uitdaagt in dat opzicht?

 

Zelfoverschatting

Een behoorlijk aantal tantra masseurs lijden, mijns inziens, aan schromelijke zelfoverschatting en denken dat ze na wat tantra weekend cursussen in staat zijn om dergelijke diepgaande, complexe processen goed te begeleiden bij cliënten. Daar gaat het juist vaak mis en leidt een tantramassage sessie tot traumatisering of hertraumatisering van de cliënt.

Het maakt niet uit welk vak je beoefent maar de algemene stelregel is dat je minstens 10.000 uur moet hebben gedraaid wil je de juiste professionele expertise en kwaliteit in huis hebben.

Tantrawerk is zuiver transformatief werk met mensen in een kwetsbare positie. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor de tantra masseur! De masseur moet in ieder geval zijn eigen begrenzingen en zwaktes (eigen schaduw) goed kennen. Tevens moet hij helder kunnen beslissen welke cliënten klaar zijn voor zo’n intense en diepgaande ervaring en welke cliënten beter naar een  somatisch (lichaamsgericht) werkend seksuoloog moeten worden doorverwezen om daar eerst in therapie te gaan.

Tantrawerk is namelijk geen therapie, maar kan wel eventueel een therapeutische uitwerking en effect hebben. Tantrawerk gaat veel verder dan therapie ooit kan gaan. Tantra werkt in op diverse bewustzijnsniveaus en zorgt voor de meest diepgaande transformaties en inzichten bij de tantra beoefenaar.

Vaak hoor ik van tantra masseurs dat zij vinden dat hun transpersoonlijke liefde heling brengt voor al hun cliënten. Dat kan wel zo zijn. Maar met liefde en goede intenties alleen red je het niet in dit vak en ga je vroeg of laat toch de fout in. Dat is kwalijk en traumatisch voor alle betrokkenen.

Daarom is diepgaande tantrische kennis en inzicht, mijns inziens, noodzakelijk, daarbij de nodige kennis over (en vaardigheid in) tantrische massage technieken, voldoende kennis over anatomie, fysiologie, ziekteleer, psychologie, seksuologie, hygiëne, (therapeutische) communicatie, consent modellen en vakethiek.

 

De tantra cliënt op zoek naar een quick fix

Veel tantra cliënten hebben al van alles geprobeerd als ze uiteindelijk een tantra masseur durven bezoeken. Ze hopen op een quick fix, een instant heling. Ze zijn bereid elk avontuur aan te gaan, als ze maar verlost worden van hun seks- of intimiteitsproblemen.

Ze zijn naarstig op zoek naar verbinding, liefde en begrip.

Dit alles waarschijnlijk ten gevolge van een sterk geïndividualiseerde en op het Ik gerichte maatschappij, waar intieme verbindingen en romantische liefde steeds meer naar de achtergrond verdwijnen.

Te weinig cliënten stellen voorafgaand aan hun sessie kritische vragen aan de masseur en bespreken helder de grenzen waarbinnen zij willen dat de massagesessie plaatsvindt. Ze laten zich graag verrassen, maar dat kan ook helemaal verkeerd uitpakken!

 

Referenties

Ik zou tantra cliënten op het hart willen drukken check eerst of iemand een degelijke tantra opleiding heeft gevolgd en afgerond, of hij aangesloten is bij een tantra beroepsgroep, of hij goede referenties heeft. Of de masseur in kwestie een dagelijkse tantrische discipline volgt waaronder het praktiseren van meditatie en yoga. Of de masseur bereid is te doen wat hij zegt en te zeggen wat hij gaat doen (met jou). Of hij heldere uitleg geeft over de sessie en ook de begrenzingen en de contouren aangeeft waarbinnen de sessie zich afspeelt, welke handelingen onderdeel zijn van de sessie. Hier mag de masseur nimmer tijdens de sessie van afwijken! Afspraak is afspraak, zelfs als jij hem daarom verzoekt mag hij de sessie niet wijzigen. Zet jullie afspraken desnoods op papier. Daarnaast of de masseur bereid is een begeleider (vriend, vriendin van jou) toe te laten als jij daar behoefte aan hebt. Vraag ook of hij samenwerkt met supervisors en mentors, of hij deelneemt aan tantra intervisiesessies.

Vervolgens neem een week bedenktijd en ga dan pas werkelijk je massagesessie boeken. Bedenk tevens dat goedkoop vaak duurkoop is!

Tijdens de sessie is het belangrijk dat je weet dat je de sessie elk moment mag onderbreken als jij je niet prettig voelt met wat er gebeurt. Blijf in communicatie met de masseur, ook als je van genot en extase boven de massagetafel zweeft. Blijf wakker dus! Ook als je angstig wordt of heel negatieve emoties ervaart. Deel wat je meemaakt en voelt. Een goede masseur weet hoe hij daarmee moet omgaan.

Maar bovenal geniet in het moment en leer de tantra, want zuivere tantra is beslist de poort naar een gelukkiger, bewuster en gezonder (liefdes)leven!

 

Pijnlijke conclusies

Laten we als tantra beroepsveld eerst eerlijk en kritisch naar onszelf kijken, het Nederlandse Tantra beroepsveld.

Voor het tantra beroepsveld is het nu wezenlijk dat het niet verder blijft talmen en eindeloos vergaderen, polderen zoals we dat in Nederland noemen. Het zelfregulatie en professionaliseringsproces is namelijk al sinds 2004 aan de gang en mag nu wel eens tot een bevredigende conclusie komen. Het is nu echt noodzaak dat het tantra werkveld voortvarend, eensgezind en gezamenlijk aan het werk gaat om verregaande professionalisering van tantra werk in Nederland daadwerkelijk te realiseren. Dat zijn we aan onze maatschappij verplicht. Er zijn al prachtige structuren elders bedacht die als mooi voorbeeld en leidraad hierbij kunnen dienen.

 

De individuele tantra werker

Vervolgens moet ieder individuele tantra werker verantwoordelijkheid nemen, zorgen dat hij zijn dagelijkse tantrische discipline (meditatie, yoga, voeding, etc.) serieus neemt, dat hij gedegen is opgeleid in de Tantra, dat hij zich regelmatig bijschoolt en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in zijn vakgebied, dat hij deelneemt aan intervisiegroepen en regelmatig in contact staat met tantra supervisors. Daarnaast moet hij zich aansluiten bij een alreeds gevestigd tantra beroepsorgaan (bijvoorbeeld de NVTP, of het Coniugium), welk voorziet in een klachtprocedure. Hierdoor wordt de kwaliteit in tantra werk beter gegarandeerd.

Overigens wilt dit niet zeggen dat nooit meer een masseur een misstap zal begaan. Dat kan altijd gebeuren en zal ook wel gebeuren. Maar dan is er wel een klachtprocedure  die disciplinaire maatregelen kan oplegen aan de betreffende tantra masseur.

 

Meldpunt Tantra Misbruik

Het meldpunt tantra misbruik heeft haar doel helaas voorbij geschoten door voor eigen rechter te spelen en alle mannelijke tantra masseurs bij verstek te veroordelen en als daders te bestempelen.

Bovendien had het meldpunt in ieder geval samenwerking moeten zoeken met een onafhankelijk, professioneel klachtenorgaan welke de meldingen aangaande seksueel misbruik in het Nederlandse tantra beroepsveld verder had kunnen onderzoeken door in ieder geval hoor en wederhoor toe te passen via hoorzittingen.

 

De pers

De schrijvende pers had zich beter moeten verdiepen in Tantra en het Nederlandse tantra werkveld. Gedegen journalistiek onderzoek moeten doen naar de status van tantra werk in Nederland, meerdere bronnen moeten raadplegen en tevens meerdere meningen en visies van tantra professionals in hun artikelen moeten verwerken, wanneer zij publiceerden over misbruik in tantra. Zodoende kan er een genuanceerder beeld ontstaan en zal het tantra beroepsveld bereid zijn ook in de toekomst mee te werken aan vervolgartikelen.

 

De Nederlandse Overheid

De Nederlandse overheid moet een heldere en transparante rol vervullen. Het moet tantra professionals duidelijk maken onder welke wettelijke kaders zij vallen en of hier een onderscheid wordt gemaakt tussen de tantra professionals die wel of niet genitale zones aanraken. Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat er hierover ook eenduidigheid bestaat in de wet. Het is nu niet echt duidelijk of tantra professionals als zorg professionals worden aangemerkt of als (gespecialiseerde) erotische dienstverleners? Als zij als zorg professionals worden aangemerkt vallen de tantra werkers onder de nieuwe wet WKKGZ en zijn verplicht zich aan te melden bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Dan moeten tantra (massage) professionals ook in staat worden gesteld om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dat is nu niet het geval. Verzekeraars weten op dit moment niet wat ze met deze beroepsgroep aanmoeten.

Als de overheid nogmaals serieuze signalen krijgt dat er sprake is van (seksueel) misbruik situaties dient zij direct te reageren en dit gegeven liever niet te negeren. Zij dient dan in contact te treden met het tantra beroepsveld, te onderzoeken en te adviseren hoe misbruik voor de toekomst voorkomen kan worden. Indien nodig dient zij maatregelen te nemen.

 

De tantra client

 De tantra cliënt mag integriteit en kwaliteit verwachten. Tevens liefdevolle aandacht en respect. De cliënt mag tevens ervan uitgaan dat de tantra werker hem iets leert, vooruit helpt, bewust maakt. Dat de tantra sessies niet slechts als plezier ervaringen worden aangeboden, welke kunnen leiden tot een zekere afhankelijkheid bij de cliënt.

De tantra cliënt moet kritisch zijn en blijven wanneer deze een cocreatie aangaat met een tantra werker. Tevens voldoende verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen proces en eigen grenzen, deze grenzen helder aangeven voorafgaand aan de sessie en liefst ook tijdens de sessie.

De tantra cliënt moet zich realiseren dat tantra werk geen therapie is en andere therapieën kan vervangen.  Tantrawerk is diepgaand transformatiewerk. Als je een therapeut nodig hebt zoek dan eerst een geregistreerd therapeut of seks educator.

De tantra cliënt moet aangeven wanneer deze de sessie als niet prettig ervaart en liefst in gesprek gaan met de tantra werker / tantrisch masseur. Zodat duidelijk wordt wat er mis gaat.

De tantra cliënt moet zich realiseren dat de tantra werker een professionals is en dus geen persoonlijke relatie kan / wilt aangaan met de cliënt.

 

Ikzelf

 Als pionier en vrouwelijke tantrika heb ik me jarenlang vrijwillig ingezet met passie en toewijding voor het Nederlandse tantra beroepsveld. Ik heb mijn Tibetaanse leraren indertijd beloofd meer bewustzijn te brengen in het westerse tantrische veld. Mijn idee was om dicht bij huis te beginnen, namelijk in mijn eigen land. Ik kan nu concluderen dat mijn missie niet is geslaagd, althans in mijn eigen land, dat ik heb gefaald.

Het Nederlandse beroepsveld heeft in de meeste gevallen geen boodschap aan mij en mijn inzichten gehad. Veel Nederlandse tantra werkers zijn niet blij met mij en vooral niet met mijn visie en mening die nogal “Diamond Cut” (zonder compromis en behoorlijk scherp) is, zoals de Boeddhisten dit noemen.

Tara (mijn tantrische werknaam) betekent ster, maar ik heb niet echt kunnen stralen en verbinden in mijn eigen land. Ik ben een illusie rijker en inmiddels heel wat investeringen armer.

Twee jaar geleden heb ik besloten het Nederlandse tantra beroepsveld los te laten. Mijn tantrische werken naar elders te verplaatsen. Dat is een heel goede beslissing geweest, voor mijzelf althans. Ik mag nu in prachtige châteaus in Zuid-Frankrijk en Venetië doceren aan de rijken en invloedrijken van Europa. Ik word gevraagd om zitting te nemen in internationale commissies die tantra werk in diverse landen in Europa en de VS verregaand trachten te professionaliseren. Ik mag leuk vertellen over tantra en workshops geven op diverse tantra festivals.

Mijn liefje wat wil je nog meer?

Tantra heeft mijn leven gered door mij te helen (nota bene van een hersentumor). Tantra heeft mij tevens rijk gemaakt zowel geestelijk als ook materieel. Tantra heeft alle beloftes in mijn persoonlijke leven waargemaakt. Ik ben bevrijd en dus nu volledig vrij. Ik leef een leven van liefde en overvloed.

 

Tot slot

Ik wens iedereen toe die in aanraking komt met de Tantra, dat tantra hen ook brengt wat ze maar wensen. Dat het echt mogelijk is je stoutste dromen te leven door het pad van de Tantra te volgen, daar ben ik het levende bewijs van.

Dit alles vraagt wel om niet aflatende toewijding, tantrische discipline, een diep vertrouwen, overgave aan het goddelijk universum en de wijsheid van moeder aarde.

Vergeet nooit: We are not the do-ers, but the done-to!

Dr. Tara Long, Dean Rasayana Tantra Academy / Connection University.

 

Waar hij staat mag ook zij gelezen worden in bovenstaande tekst!
All copyrights reserved, Tara Long, Love in Action, © april 2018.

 

The more we become astute, attuned practitioners, the more we facilitate the human work of our time; our human healing and wholing so that future generations may see a species of humans organized around well being and care rather than inequity and injustice.’ (Christiane Pelmas).

 

 

Zie ook het andere artikel op kd.nl: ‘Tantra Massage is onveilig in Nederland: honderd meldingen van  misbruik.1 Reactie(s)

 1. Een Tantra massage is voor mij altijd een speciaal moment.
  Een ontmoeting waar niets tussen zit.
  Beiden kwetsbaar en open.
  Samen in een reis van hart tot hart van ziel tot ziel.
  Het overstijgt oordelen en komt uit bij respect.
  Respect voor het unieke wat je bent.
  Natuurlijk kan het gebeuren dat ‘lust’ zich aandient, of er iets gebeurt wat ik liever niet wil. Dit niet te veroordelen maar te zien en in open dialoog kenbaar te maken is de kunst. Accepteren en samen leren van elkaar wat grenzen zijn en wat mijn verlangen wel is brengt ons verder in verbinding vanuit het hart. En het bleek dat ik lust niet kon overstijgen door alleen maar vanuit het hart te willen ervaren maar dat ik in mijzelf alles onder ogen moest zien en aangaan. Dit gebeurde ook in de ontmoetingen met cliënten. Veel leermomenten die mij uiteindelijk “Heel” maken. Zonder iets buiten te sluiten. Natuurlijk is dit als vrouw anders dan als man.
  Maar wij vrouwen kunnen de mannen meenemen in het vinden van de paden en ingangen die voor beiden goed zijn. En wij mogen en moeten ook NEE zeggen of STOP!
  Onze seksuele kracht is een enorme kracht die we niet weg moeten stoppen door negatieve berichtgeving, maar juist gebruiken om beperkingen te overstijgen en meer te mogen gaan genieten van ons lichaam en ons seksualiteit. Die ons voedt en heelt.
  Ik pleit voor een open dialoog vanuit respect en als dat echt niet mogelijk blijkt dan is het goed dat er een meldpunt is! Waar ik hoop dat er mediators zijn die beide kanten eerlijk en neutraal kunnen beoordelen.
  Tineke Rood, Dwingeloo (meer 20 jaar ervaring met Tantra massages)

Plaats een reactie

  Artikel delen
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest