Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

2015: de vulkaan ontwaakt

/
/
/
31 Views

De Chinese astrologie typeert de energie van 2015 als die van het element 3-hout. Dat betekent fors meer van wat we in 2014 hebben ervaren; veel botsingen tussen oude en nieuwe krachten. En met een vulkanische kracht…

 

Vorig jaar schreef ik: ‘Het 4-houtjaar dat voor ons ligt, is voor het eerst sinds 2010 een jaar waarin weer een belofte voelbaar wordt: de belofte van een betere wereld. Een wereld van mogelijkheden. Een wereld waarin het weer om mensen gaat in plaats van geld. Een wereld waarin weer ruimte gaat ontstaan voor creativiteit en persoonlijke ontwikkeling en waarin we bereid zijn om het keurslijf van protocollen en rigide regelgeving gewoonweg te omzeilen door onze eigen weg te gaan: de weg van het hart.’ Dit jaar wordt deze trend sterker dan voorheen doorgezet.

 

3-hout

2015 Wordt gedomineerd door 3-hout, het element dat dit jaar de middelste positie van de Ba Gua inneemt. Het wordt wederom een jaar dus waarin de houtenergie centraal staat, net als vorig jaar toen 4-hout centraal in de Ba Gua stond. Het zou er op kunnen lijken dat we meer van hetzelfde gaan krijgen en in zekere zin klopt dat ook. Toch is er een belangrijk verschil in de kwaliteit van 3-hout ten opzichte van 4-hout. Daar waar 4-hout afgelopen jaar in verhouding een gestage, enigszins beheerste en vrij continue stroom van groei en beweging heeft laten zien, daar zal 3-hout dit jaar iedereen een poepie laten ruiken, die is namelijk het meest ongedurig van de twee. Niks diplomatiek onderhandelen of voorzichtig het netwerk aftasten naar mogelijkheden. Actie! Doen! Bewegen! Dat is de leus van 3-hout. De onderste steen zal boven komen en 3-hout rust niet totdat het doel ook bereikt is. Dat zal zonder meer leiden tot grotere botsingen tussen vernieuwende principes die tegen de beperkende kaders van de behoudende structuren aanbotsen. Afgelopen jaar hebben we gezien dat steeds meer mensen steeds vaker zich burgerlijk ongehoorzaam hebben getoond en in verzet kwamen tegen de heersende orde. Deze tendens zal dit jaar alleen maar toenemen. Echter waar het afgelopen jaar nog redelijk vredig en rustig verliep, zal dit jaar een tendens laten zien van een toename van geweld tijdens deze demonstraties. De belangrijkste emotie waar 3-hout door gedreven wordt is namelijk woede, kwaadheid. 3-Hout gedraagt zich als een vulkaan die langzaam ontwaakt: het gerommel, de druk, de hitte neemt toe tot het moment dat een uitbarsting onvermijdelijk wordt.

 

Ontluikende kracht

3-Hout is het element dat het best gerepresenteerd wordt door een grote knop aan een kastanjeboom die op het punt staat te ontbotten. Je voelt de kracht die achter dit ontluiken schuil gaat. Je voelt de druk die oploopt en die zich zichtbaar ontlaadt zodra de knop eenmaal openbarst; je vraagt je af waar die al blaadjes al die tijd gezeten hebben, zoveel bladmassa laat zich ineens zien. 3-hout is dan ook een element dat als geen ander een omslagpunt markeert. Het is grillig zoals de onstuimige groei van nieuwe loten aan een boom laat zien. Dartel als een pasgeboren lammetje in de wei. Het is fris, nieuw, jong en grenzeloos enthousiast; het gaat moeiteloos over grenzen heen en is voortdurend op zoek naar vrijheid en naar ruimte voor beweging. Het wordt gekenmerkt door een rusteloze vorm van ontdekken, voortdurend op zoek naar de barstjes in de gesloten systemen. 3-Hout vult de scheuren in het wegdek van de gebaande paden en wrikt deze verder open tot de staat van volledige ontwrichting is bereikt. Er zal heel wat gepionierd worden want door het voorwerk dat 4-hout afgelopen jaar heeft verricht, kan 3-hout nog beter grip krijgen op de vernieuwing. 3-Hout is meer dan 4-hout gericht op individuele ontwikkeling. Niet de massa maar de individuele mens en zijn behoeften staat centraal dit jaar. Tegelijkertijd beseffen we meer dan ooit dat alles met elkaar in verbinding staat. De netwerkgedachte van waaruit 3-hout zijn energie neerzet, is te vergelijken met het wortelstelsel en de wijdvertakte kruin van een boom. Elk individueel blad is belangrijk om het totale organisme boom van voldoende energie en samenhang te voorzien. En dit is een factor van belang om de groeiende, kritische massa richting te geven. Het is ongelooflijk belangrijk dit jaar om elkaar te vinden in nieuwe vormen van samenwerking, in coöperaties, in gemeenschappelijke doelen. Maar ook om in verbinding te blijven met dat wat ons tot mens maakt: empathie, bezieling, inspiratie en gedrevenheid. Het zijn begrippen die het karakter van het element 3-hout kenmerken. De neiging die dit jaar bestaat om vooral ook aandacht te geven aan wat je als individu nodig hebt, kan anders ontaarden in een massa individuele roependen in een woestijn die niet gehoord worden.

 

Kantelmoment

Het element 3-hout is verbonden met het archetypische levensaspect familie, wat staat voor je roots, je afkomst, de bloedlijn waarin je geboren bent en waar je voor een belangrijk deel je identiteit aan ontleend en die betekenis geeft aan wie je bent. Ook dit zal een belangrijk thema worden dit jaar: waar kom jij vandaan en hoe geef je vorm aan je identiteit door de producten en diensten die je kiest. De oorsprong zowel van mensen zelf, als van producten, ideeën, gedachtes en stromingen wordt nog meer dan voorheen onder de loep genomen. Daardoor worden we ons meer en meer bewust van het feit dat we een individuele verantwoording dragen voor de keuzes die we maken en waarmee we de roots vormen van waaruit een verdere maatschappelijke en economische groei tot ontwikkeling en groei kan komen.  Het 3-hout jaar dat voor ons ligt is het jaar waar we met z’n allen op hebben zitten wachten. Tegen de achtergrond van een 9-jarige cyclus die eveneens gedomineerd wordt door het element 3-hout, binnen een 81-jarige cyclus waarin het element 9-vuur domineert, kan dit jaar zich niet anders laten zien dan als het grote kantelmoment. 3-Hout woelt met zijn wortels de fundamenten van de gevestigde orde om en kraakt als een breekijzer de laatste harde noten om ruimte te maken voor dat wat er echt toe doet: de mens als uniek individu, die vanuit persoonlijke ideeën, idealen en kwaliteiten zelf in staat is betekenis te geven aan zijn leven. Het wordt een jaar waarin we onze dromen gaan omzetten in actie, maar waarin wellicht de juiste vorm en richting nog wat ontbreken.

Voor een volledige en uitgebreide beschouwing van 2015 kun je een kijkje nemen op mijn blog waar alle aspecten van 2015 per element en per positie van de Ba Gua zijn uitgewerkt. Je treft er ook aan welke geboortejaren bij de verschillende elementen horen, zodat je precies kunt zien wat de tendensen van 2015 voor jou persoonlijk betekenen. Bovendien kun je daar de voorspellingen van voorgaande jaren nog eens teruglezen.

 

Chinese astrologie, Nine Star Ki

 

Heb je je wel eens afgevraagd waarom het Chinees Nieuwjaar altijd op een ander moment plaatsvindt dan 1 januari; zelfs elk jaar op een wisselende datum? In China wordt een zogenaamde luni-solaire jaartelling gehanteerd die rekening houdt met zowel de zon- als de maanstanden. Deze beide invloeden bepalen onder meer het moment waarop het Chinees Nieuwjaar valt, dat daardoor elk jaar op een andere datum plaatsvindt. Dat levert een heel andere beleving van tijd op dan het rationele keurslijf van de strakke Gregoriaanse kalender zoals wij die kennen en die zich alleen richt op de zon en zijn energie die verbonden is met yang, het mannelijke principe. Veel evenwichtiger is een jaartelling die ook rekening houdt met yin, het vrouwelijke principe dat haar invloed onder meer kenbaar maakt via de maan. Het is deze luni-solaire afstemming die vertaald wordt naar de Nine Star Ki-cycli, aan de hand waarvan de energietendensen van een jaar geduid kunnen worden. Een duiding waarin rekening gehouden wordt met zowel yin als yang, met zowel het vrouwelijke als het mannelijke principe. Dat kan niet anders dan tot een vruchtbare invloed leiden. In ieder geval past deze benadering bij het toenemende bewustzijn dat we in een cyclische wereld leven, een wereld die tot voor kort gedomineerd werd door lineair denken. Gelukkig is de beperking van het lineaire denken dat het eindig is. Dat is precies wat er momenteel gebeurt: het lineaire denken, en daarmee de systemen die op dat denken gebaseerd zijn, nadert zijn einde.

 

Door Nina Elshof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Elshof is feng-shuiprofessional, schrijver, inspirator en directeur en grondlegger van de enige, door Zhong en CRKBO erkende feng shui beroepsopleiding in Nederland. Info: www.ninaelshoffengshui.nl en www.fengshuiacademie.com. Lees over het cyclische principe het artikel “Het Vijfde Element als oplossing uit de Crisis” op www.ninaelshoffengshui.com.

 

 


Tags:
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest