Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zwarte lichten astrologie – Perspectief van de ziel

/
/
/
852 Views

Spirituele astrologie

 

De spirituele astrologie bekijkt de horoscoop vanuit het perspectief van de ziel. Centraal in de duiding staan vragen als: Waar laat ik mij in het leven door leiden? Wat is mijn levensweg en welke ontwikkeling wordt er van mij gevraagd? Wat zijn mijn zielen- of kernkwaliteiten en hoe kan ik deze uitdrukken? De zwarte lichten spelen in deze astrologie de hoofdrol.

 

Door Carla Kerklaan

 

Het geestelijk of spirituele perspectief vormt de leidraad in de duiding van een horoscoop. Een spiritueel astroloog kijkt ook naar psychologische en praktische materiële thema’s, en duidt deze vanuit het geestelijke perspectief: wat betekenen deze thema’s voor het pad dat wordt gegaan.

De belangstelling voor spirituele astrologie, beter bekend onder de naam de zwarte lichten astrologie, is sinds het eind van de vorige eeuw sterk toegenomen. Deze stroming is nauw verwant aan de structurele astrologie waarin de horoscoop vanuit een duidelijke structuur wordt bekeken en het geestelijke perspectief de belangrijkste rol speelt. De opkomst van spirituele astrologie viel samen met de toenemende aandacht voor bewustzijnsontwikkeling en, meer specifiek, voor bezieling, authenticiteit, inspiratie, eenheidsbeleving en duurzaamheid. Dat past bij het toenemende besef dat de mens een geestelijk wezen is, verbonden met een hogere of goddelijke dimensie waardoor hij zich kan laten leiden, met een missie en zielenkwaliteiten die door hem tot expressie kunnen komen.

Spirituele astrologie gaat over de oorspronkelijke verlangens en kwaliteiten die in de horoscoop worden weergegeven. Belicht worden bezieling en zielsverlangen, maar ook de vormen waar de persoonlijkheid zich in vestigt, het gedrag waar een accent op komt te liggen. Daarbij wordt ook gekeken naar talenten, kwaliteiten en vaardigheden, naar de thema’s die zich in het leven voordoen en de verhouding die iemand daarmee heeft, naar belemmeringen en blokkades op de levensweg en wat deze van iemand vragen. Interessant is dat dit geestelijke pad al wordt beschreven in veel oude religieuze en spirituele geschriften, zoals de Baghavad Gitta, de Bijbel en de Tao Te Tjing.

 

Grote lichten

Astrologie brengt het energetische veld in kaart dat zich op een bepaalde plaats en tijd op aarde manifesteert. Nu is het niet zo dat spirituele astrologie nieuwe planeten toevoegt aan de astrologische kaart; zij biedt vooral een verdieping van de grote lichten, de zon en de maan, door de hoedanigheden van deze lichten verder te differentiëren. De zon wordt daarbij onderscheiden in:

De zon: het vonkje van de geest dat incarneert tot een zelfstandige entiteit, dat een ‘ik’ wordt;

De zwarte zon: de hoedanigheid waarin we één blijven met de schepping en waarbij er geen sprake is van een afgescheiden ik. Hier blijven we het open onbevangen kind, egoloos;

De diamant: die staat van zijn waarin wij na een persoonlijk slijpingproces vrij zijn van onze hechtingen en het levenslicht volkomen transparant, als een diamant, door kunnen geven. De diamant symboliseert de voltooiing van het geestelijke pad.

De maan wordt onderscheiden in:

De maan: de bedding, zorg en voeding die wij nodig hebben om hier te kunnen leven.

De zwarte maan: het kanaal naar de ziel, dat wat wordt ingeblazen en door de ziel tot expressie komt. De zielenkwaliteit.

Priapus: de aanpassing, het cultuurbepaalde gedrag dat wij verwerven ofwel kopiëren van onze omgeving om hier op aarde te kunnen overleven.

Daarnaast spelen nog punten op de snijvlakken van de baan van de maan en de schijnbare baan van de zon een rol. Deze punten, de maansknopen, geven informatie over ons zielsverlangen, over nieuwe transparante gedragsvormen die wij in ons leven wensen te ontwikkelen, waardoor we als vrije mensen kunnen resoneren op dat wat er door ons heen tot expressie wenst te komen.

 

Levensweg

Deze dimensies van de zon en maan, de snijpunten op de baan van de maan én de schijnbare baan van de zon om de aarde, geven samen de individuele levensweg van de mens weer. Die weg begint bij de geboorte van het kind dat open en onbevangen uitdrukking geeft aan het leven dat door hem heen beweegt. Onder invloed van de heersende cultuur gaat het kind zich aanpassen en verwerft het aangeleerd gedrag. Ieder kind legt in zijn aanpassing accenten die typerend zijn voor de persoonlijkheid die het bouwt. Het gedrag dat centraal komt te staan is in aanleg gegeven en in de horoscoop terug te vinden. Zo legt bijvoorbeeld het ene kind een accent op kennis, het andere op sociale vaardigheden, fantaseren of juist op presteren. Het bouwt daarmee zijn persoonlijkheid op en vindt daarin zijn houvast.

Als het aangeleerde gedrag zijn maximale vorm heeft bereikt en zich verder verdicht, raken de zielskwaliteiten bekneld. Iemand die bijvoorbeeld te veel vasthoudt aan kennis en daarin zijn houvast zoekt, zal de intuïtie blokkeren. Op enig moment, vaak tijdens een crisis, ontstaat bewustwording van deze verdichting en verlangt de ziel naar ruimte en naar wat tot expressie wil komen. Dan begint de weg terug: het omgekeerde gaan, waarin zoeken naar vrijheid en ruimte, en de werking van de persoonlijkheid ondergeschikt is gemaakt aan het zielenprincipe. In deze tijd is de mogelijkheid om terug te keren op ooit gemaakte keuzes meer dan ooit aanwezig. Maar of die keuzes daadwerkelijk worden gemaakt, daarover geeft de horoscoop geen informatie. Dat is een individueel innerlijk proces, eigenlijk een werking van de goddelijke genade.

 

Carla Kerklaan is spiritueel astroloog en gz-psycholoog. Zij schreef drie boeken over spirituele astrologie: Spirituele astrologie, de zwarte lichten, (Synthese 2002), Maansknopen, zwarte lichten en familiepatronen (Synthese 2006) en Opvoeden in licht van de ziel (Hajefa 2014). Voor informatie: www. kernwerk-astro.nl.

 

 

[fotobijschrift:]

 

De ontdekking van Uranus vond plaats in 1781, de tijd van de Franse Revolutie en de Amerikaanse Declaration of Independance. Dit was een tijd waarin de begrippen vrijheid en individualiteit zich vestigden. Uranus, de planeet die toen aan de astrologische kaart werd toegevoegd, symboliseert vrijheid, individualiteit en vernieuwing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest