Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Wie ben ik? Til Hermans

/
/
/
895 Views

Mindfulness vieren

In het Alkmaarse centrum De Blauwe Décade zwaait Til Hermans (65 jaar, steenbok, ascendant weegschaal) de scepter. Mindfulness en bewustwording, daarover gaat haar leven.

Hoe woon je?
‘In 2005 kocht ik samen met een zielenmaatje een royaal woonhuis aan de Frieseweg 10 te Alkmaar om daar Bezinningsplaats De Blauwe Décade vorm te geven. Een woon-werkpand waarin een cursus-, meditatie- en massageruimte werd gecreëerd.’

Wat doe je daar precies?
‘Ik geef in De Blauwe Décade vorm aan mijn inspiratie om mensen langs verschillende meditatievormen de zin van hun leven te laten ervaren. Ze te laten ontwaken in het universum van het zelf. Ze verstilling – zoals retraite, stiltedagen, zen-loopmeditatie en meditatie rond het Jezusgebed –  te laten ervaren. En ook trainingen en cursussen te geven, waaronder mindfulness, aandachttraining avatar, cursussen rond mystici: Ekhard Tolle, Meester Eckhard, Dag Hammarskjold, Hildegard von Bingen. Daarin staat zelfrealisatie ten dienste van de ander centraal. Om mensen te laten ontdekken dat zij de soevereine vorst en schepper zijn van hun eigen universum en van daaruit handelen. Daarnaast verzorg ik meditatieve vieringen waarin verstilling, gebed, zang en delen van brood en wijn centraal staan. In die vieringen rond de grote christelijke feesten zijn veel oude en nieuwe symbolen verwerkt die mens raken in de ziel.’

Wat is je levensmotto?
‘Eens ben ik diep tot in mijn ziel, mijn wezen of mijn zijn, geraakt door teksten uit wat de christenen het Oude Testament noemen.  Genesis 1:26:  “Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis” en Exodus 3:14: “Ik ben die ik ben en ga met je mee.” Zo is het besef ontwaakt dat ik beeld en gelijkenis ben van de Levenskracht. Die Levenskracht, die energie die met mij mee trekt door het leven heen. Vervolgens ben ik later opnieuw diep aangeraakt door een tekst uit Johannes 17:20 -21: “Dat allen één mogen zijn zoals Gij vader in mij en ik in U”. De kosmische eenheid van al wat is, viel voor mij op zijn plaats. Alles wat buiten mij is, is ook in mij en alles wat in mij is, is ook buiten mij. Er is geen scheiding tussen alles wat leeft, hoogstens onderscheid.’

Wat is je diepste overtuiging?
‘Mijn overtuiging is dat ik beeld en gelijkenis ben, dat de levenskracht met mij mee trekt en dat alles één is. Als ik leef en handel vanuit die bewustwording leef ik liefde en mededogen.’

Vertel iets over je eigen ziel…
‘Mijn ziel is het eeuwige nu. Zacht, warm, vol mededogen en liefde voor al wat is. Wanneer mijn ziel straalt, straalt ik liefde uit. Wanneer mijn ziel bedekt is door egoïstische trekken is dat anders.’

Welk boek heb je het laatst uitgelezen?
‘Dat was ‘Geen meester, geen leerling: gesprekken over het hart van meditatie’ van Maarten Houtman en Nico Tydeman.  Een fijn boekje over aandacht, discipline, belangrijk – onbelangrijk, het raadsel van  zitten, dus over zen.’

Een aanrader?
‘Voor wie worstelt met meditatie-oefeningen, ritme, zitten, stilte, gedachten en al wat zich voordoet rond systematisch zitten, voor hen is het zeker een goed boekje om te lezen. Geeft helderheid en mededogen naar de eigen praktijk.’

Wat ben je momenteel over jezelf aan het leren?
‘Meer dan ooit ben ik mij bewust dat de ander mij spiegelt. Dat mijn handelen aangestuurd wordt door eigen zichtbare of onzichtbare overtuigingen. Dat het leven geweldig is als ik meestroom op de stroom van de het zijn.’

Noem een heel gelukkig moment in je leven…
‘Het moment dat mijn dochter mij in tranen opbelde en vertelde dat mijn 8e kleinkind (meisje) toch thuis is geboren. Dat wilde ze zo graag.’

Hoe ziet God eruit?
‘God is voor mij Levensenergie waar we allen in zijn. En dat zie ik in het leven om mij heen. Kinderen,  kleinkinderen etc.’

Wat wil je graag aan mensen om je heen meegeven?
‘Dat verstilling, verwondering, verbijstering, vreugde, angsten en alles wat is, bij leven horen. Dat ze mogen staan als de boom aan de waterkant in vertrouwen dat de bron van leven er altijd is. Dat je tijd en ruimte kunt creëren voor verstilling en bezinning. In de stilte klinkt het zachte gefluister van een lang vergeten herinnering.’

Meer: www.deblauwedecade.nl of tilhermans@gmail.com.

 Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest