Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Magische helpers op onze levensreis

/
/
/
72 Views

Met een etikettering als “priestersjamaan in een Afrikaanse natuurreligie” wekt Marijn Louis Willems (55) wel de nieuwsgierigheid. Hij schreef al enkele boeken waaronder Omarm het leven, over zijn jeugdtrauma’s door seksueel misbruik. Nu verscheen weer een openhartige ik-bekentenis van hem onder de titel Ik ben omdat wij zijn, over priesterschap in de spirituele Cubaans-Afrikaanse orishatraditie. Een paar vragen aan Marijn over zijn magische helpers.

“In mijn eerste boek Omarm het leven; de titanenstrijd van een als leerling seksueel misbruikte man beschrijf ik naast mijn strijd en heling van wat mij overkomen is, dat het protestantse geloof van mijn ouders mijn hart niet kon verwarmen. Het kon mij ook niet ter zijde staan in mijn behoefte aan heelwording. Het was voor mij allemaal zo quasi-rationeel, afstandelijk en zielloos. Terwijl ik bemerkte dat ik naar verbondenheid en bezieling snakte, naar een warme levende oerkracht om mee te resoneren. Iets om me te inspireren, in een wereld waarin de mensen om mij heen in vastgeroeste patronen renden en op de automatische piloot leefden. Ik was natuurlijk ruw uit mijn automatische piloot gehaald. Ook was ik tot de conclusie gekomen dat het verleden in wezen een gids voor de toekomst is en dat de dingen die we meemaken nooit zinloos zijn en zelfs een grote boodschap en missie in zich dragen. Het verleden als voorbereiding op onze spirituele taak in deze wereld. Ik had in een lichtervaring het goddelijk licht leren kennen en in het misbruik een helse duisternis. Ik was ervaringsdeskundige geworden. Hier lag een schone taak voor mij. Maar hoe moest ik deze vormgeven?”

Iets met Afrika?

“Al vanaf mijn vroege jeugd kreeg ik dagelijks spontaan beelden van Afrikaanse taferelen, terwijl ik in een witte omgeving leefde. Ik koesterde die beelden als een ware schat. Ze waren een krachtbron voor mij. De verbinding hiermee verloor ik helaas toen ik na het misbruik in een heftige jarenlange psychose kwam. Na mijn psychose ontdekte ik dat er in mij krachtbronnen leven, oer-energieën die kunnen steunen en helpen. Deze innerlijke natuurkrachten helpen om te aarden, te stromen, te reinigen, te ademen, te verwarmen, te strijden en om vooruit te komen. Strijders, verzorgers, moeders, vaders, goddelijke bedotters en wat dies meer zij; innerlijke goden en godinnen. Het zijn magische helpers op onze levensreis. En ik bemerkte al ras dat zij niet alleen in onszelf leefden, louter in onze eigen kleine microkosmos, maar dat zij evengoed leefden buiten ons in de grote macrokosmos. Als enorme archetypische krachten waar de psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung uitvoerig onderzoek en verslag naar heeft gedaan. Het was niet vreemd dat er in diezelfde tijd een Afrikaanse natuurgodenpriester in de orishatraditie mijn pad kruiste die mij de handvatten gaf om in deze vervreemde en gehaaste wereld weer bezield en verbonden te kunnen leven en mij krachtbronnen wees waarmee ik mijn levenstaak handen en voeten kon geven.”

Beeld uit de orisha traditie uit Musée Africain Lyon (Bron: wikipedia)

Weinigen kennen de orishatraditie. Wat is de kern ervan en wat heeft die ons in Nederland te bieden? 

“De kern van de orishatraditie is het spirituele concept dat de kosmos uit archetypische oer-energieën bestaat. En dat deze ‘abstracte’ oerkrachten tot mythologische verbeelding zijn gekomen, zoals ‘abstracte’ emoties zich in dromen tot beelden vertalen. Zo zijn er in collectieve onbewuste ook grote dromen ontstaan, bevolkt door natuurgoden en – godinnen. Deze goden en godinnen zijn levende energieën in onszelf en buiten onszelf. Zij bieden de mens als magische helpers de hand op de levensweg in het hier en nu.

Terug naar een magische bewustzijn?

“De moderne westerse cultuur is gebouwd op een sociologisch gerichte mythologie vanuit het dogmatisch bijbels denken. Een vorm van mythologie die de natuur domineert én vol strijd, dualisme en oppositie is. Mannen hebben het in deze vorm van mythologie voor het zeggen. Een natuurmythologie, zoals onder andere de orishatraditie, leeft in harmonie en verbinding met de natuur en heeft een holistische kijk op het bestaan waar verbinding het kernwoord is. Mannen en vrouwen, goden en godinnen hebben het hier voor het zeggen. Als we de moderne wereld van nu zien, waar Nederland natuurlijk een onderdeel van is, dan zien we een wereld voor ons waar de natuur onder de voet wordt gelopen, we steeds harder rennen en waar het ene deel van de wereld leeft op de ellende van een ander deel van de wereld. De moderne wereld heeft behoefte aan z’n roots en handvatten vanuit spirituele oerbronnen om zo weer in verbinding te kunnen komen met onze innerlijke natuur en de bezielde natuur buiten ons. Of je het nu goden of godinnen noemt of louter de bezielde natuur, dat doet er niet toe. Die oerverbinding is waar het om gaat. Die is helend.”

Je noemt jezelf een ‘gewonde genezer’. Vertel eens meer over wat dit voor je betekent.

“De term ‘gewonde genezer’ is een term die in het algemeen wordt gebruikt voor sjamanen. Dit komt omdat sjamanen eigenlijk altijd worden geroepen door ziekte en lijden om tot hun roeping te komen en als voorbereiding op hun taak in deze wereld. Ik ben zo’n zelfde weg gegaan. Mijn weg van ziekte en lijden, van kinds af aan, was in wezen een opleiding tot mijn huidige taak.”

Wat moet, wil of ga jij nu helen?

“Iedere sjamaan krijgt zo zijn taak. In mijn leven heb ik veel te maken gehad met de dood en heb ik zelf meerdere keren op het randje gestaan. Ik had er als het ware een link mee. Die link werd al ras duidelijk tijdens mijn priester-sjamaan inwijding en het grote orakel. Hier kwam helder naar voren dat het mijn taak is om kort gezegd bovenal te werken met gene zijde en om dolende zielen naar lichtere oorden te begeleiden. Dit in samenwerking met die goden en godinnen, de magische helpers. Zo ook met mijn geestvrienden van gene zijde vanuit ook hun levenservaring. Het is een innige samenwerking. Het is mijn taak om dolende zielen aan gene zijde te begeleiden naar lichtere oorden en de wereld aan deze zijde bij te staan in de odyssee van het bestaan. En die heling aan gene zijde heeft zijn positieve weerslag aan deze zijde, omdat gene zijde onbewust onze wereld inspireert in duisternis en licht. In het doen en laten, voelen en denken van ons mensen. Dus hoe meer licht aan gene zijde, hoe meer licht in deze wereld. In mijn boek Ik ben omdat wij zijn; de odyssee van een hedendaagse Nederlandse sjamaan ingewijd in een Afrikaanse natuurreligie ga ik ook hier uitgebreid op in hoe deze heling en genezing concreet in z’n werk gaat.”

Na alle zelfontplooiing en -heling, lijk je nu terug te gaan naar de wereld van de goden, inclusief de mogelijke afhankelijkheid ervan en het bijgeloof dat ermee samenhangt. Waarom vind je dit toch aanbevelenswaardig voor de moderne spiritueel?

“Ik kan mij levendig voorstellen dat het voor de moderne mens een teruggaan is naar afhankelijkheid en bijgeloof. We zijn zo ver af komen te staan van onze innerlijke natuur en de bezielde natuur buiten ons. We zijn zo ver verwijderd van de verbinding met de oerkrachten in en buiten onszelf en de mythische verbinding in onze dromen en ons leven, dat dit alles kolder en bijgeloof kan lijken. Het kan lijken op de sprookjes uit de kindertijd waar wij allang bovenuit zijn gegroeid. Maar zijn we niet eerder die verbinding verloren met al dit waardevolle?

Afhankelijkheid ontstaat wanneer we een concept aanbidden wat buiten ons ligt en ook nog eens dogmatisch is en ons de wet voorschrijft. De orishatradtie is gebaseerd op onze innerlijke natuur en die buiten ons waarvan wij onderdeel uit maken. Naast verbinding is het principe van ontregeling een tweede kernbegrip is. Als je in vastgeroeste patronen zit, zal je vanzelf een keer worden opgeschikt, in verwarring raken en ontregeld worden om je uit verstarring te halen.”

Als iemand meer wil weten over de magische helpers, waar kan die terecht?

Natuurlijk mijn boek Ik ben omdat wij zijn; de odyssee van een hedendaagse Nederlandse sjamaan ingewijd in een Afrikaanse natuurreligie geeft inside informatie over deze spirituele traditie én mijn persoonlijke belevenissen. Ik vertel op openhartige wijze over mijn weg en wording als sjamaan, ijn aanloop en ontwikkelingen, de goden, godinnen, geesten en gene zijde. Dit alles ademt groei, transformatie én een ubuntu oerverbondenheid met alles wat leeft uit, door mijzelf geïllustreerd. Het boek komt met een voorwoord van drs. Ko Vos Ph.D. gespecialiseerd in dieptepsychologie van C.G. Jung én Afrikaanse filosofie.”

Boek en info

Verkrijgbaar: https://marijnlouiswillems.auteursblog.nl/mijnboeken en via de uitgever:

Boekscout: Ik ben omdat wij zijn van Marijn Louis Willems / Omo Osa Meji

Op wikipedia is een lemma over de orisha traditie (ook wel in het Portugees de orixá).

Bijeenkomsten

Omdat Marijn zelf geen bijeenkomsten en consulten geeft verwijst hij naar collega-priesters:

African Healing Nederland:  www.africanhealing.nl.

Huis van Ibukole, een blog over de Afro-Cubaanse Orishatraditie: https://huisvanibukole.blogspot.com

(Afbeeldingen zijn van wikipedia en uit het Musé Africain Lyon.)


Tags:
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest