Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kabbalah en tarot in één boek

/
/
/
186 Views

Alles hangt met alles samen en iedere esoterische onderzoeker zal ooit op een dag ontdekken wat de alchemisten lang geleden al uitvonden: astrologie, kabbalah, tarot, elementenleer, numerologie of gematria vormen samen de raderen in een perfect uurwerk. Een nieuw boek probeert een nieuwe weg te banen.

Kun je daarmee dan de waarheid ontdekken hoe alles is ontstaan en zichzelf weerspiegelt, aldus een vrije vertaling de Smaragden Tafel van Hermes Trismegistus? Welnee, maar samen lichten ze wel een sluiter op van onbenoembare ‘de waarheid’. Die laat zich niet in woorden vatten, maar de complexiteit ervan is wel te benaderen. Dat doen esoterici al eeuwen, millennia wellicht, en sinds de magische Golden Dawn met groot gezag. Het is mede uit die bron dat na Rufus Camphausen auteur Herman van Tuijl zich uitputte om een lijvig boek en voor het Nederlandstalige gebied te schrijven en daarbij ook gelijk maar een nieuw tarot-carddeck van de Grote Arcana ging maken.

Autoriteit

Hij neemt met ‘Kabbalah en Tarot’ veel hooi op zijn vork in 351 bladzijden op groot formaat en in een klein lettertype. Kabbalah, klank, reïncarnatie, Hebreeuwse letters en gematria, levensboom, tarot, chakra’s verbindt hij op een niet altijd even heldere en navolgbare manier met elkaar, maar wel uitmuntend geïllustreerd.

Als geïnteresseerde lees ik de literatuurlijst van anderhalve pagina onder het kopje ‘boeken die inzichten en inspiratie brachten’. In de wetenschap dat over het onderwerp in het Westen al een bibliotheek vol is verschenen, mag dit wel wat mager worden genoemd. Als je de niet-kabbalistische boeken er dan uit laat, waaronder een flinke lijst theosofen en andere esoterici, dan blijft de referentielijst kabbalah-boeken beperkt.

Dat gaat toch ten koste van de autoriteit. Kabbalah, astrologie en tarot zijn tradities met een lange historie, vele scholen en groepen. Wel noemt hij de Golden Dawn en zijn eigen (ooit wegens seksueel misbruik veroordeelde) leraar Imre Vallyon en diens Foundation for Higher Learning. Ook bepaald geen aanbeveling, om niet van anti-reclame te spreken.

Grote Arcana

Juist door al die goed gedocumenteerde spirituele tradities en hun bibliotheken kunnen esoterici van nu op schouders van reuzen staan. Door ze amper te noemen, maakt de schrijver zich onnodig kwetsbaar voor de kritiek dat hij het bij elkaar verzon of erg vrij met een mengelmoes van tradities omgaat; waar haalde hij zijn info vandaan?

Nieuw kabbalah-boek

Bijzonder is dat hij het tarotdeck – de Grote Arcana welteverstaan – geheel opnieuw ontwierp en die ook gedetailleerd toelicht. Mooie platen zijn het geworden op A4-formaat. Maar wat ze anders dan een esthetische variatie toevoegen aan het overbekende en meestgebruikte Rider Waite Tarot-deck wordt niet duidelijk. Een ondersteunende site biedt meer info: meditarot.nl.

Een pluspunt is de uitvoerige trefwoordenlijst met verwijzingen naar de betreffende pagina’s, zeer welkom zijn.

Alles bij elkaar is Kabbalah en Tarot een waagstuk waarvan de geschiedenis zal laten zien of deze de kwaliteiten heeft die de tand des tijds gaan weerstaan. Voor nu een dappere poging.

Te koop: www.abpcs.nl/winkel.

Wie meer wil lezen over kabbalah in het Nederlandse taalgebied kan met een uitvoeriger literatuurlijst terecht ‘Poorten van kennis’ van G. Gerzon waarbij de innerlijke verwerking met meditaties onderscheiden genoemd kan worden. De, ‘Doe het zelf kabbala’ van K. Knappert zit in de categorie zeer toegankelijke boeken. En het meer lyrische ‘Mystieke kabbala’ van Dion Fortune mag ook zeker niet ongenoemd blijven voor wie neigt tot de meer magische traditie.

De plank met kabbalistische en tarotboeken in het Nederlands is overzichtelijk.

Het tarotgidsje van Hajo Banzhaf is een van de meer praktische en veelgehanteerde. Hij maakt daarbij gebruik van de Rider Waite tarotversie.

Voor wie wat stronger stuf wil over de kabbalah kan te rade gaan in de Engelstalige boekenverzameling: ‘The ladder of lights’ van William G. Gray is een klassieker die zelfs gratis te downloaden.

Literatuurlijsten in deze boeken wijzen de student verder de weg naar andere kwalitatieve titels.


Tags:
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest