Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zingend mensen helen – Antje Maria Menger doet het

/
/
/
415 Views

Toen aan Antje Maria Menger (71) – ze woont en werkt in Zuid-Frankrijk – een paar jaar geleden werd gevraagd om in een workshop voor een cliënt een liedje te zingen, gebeurde er iets bij de luisteraars dat moeilijk is te beschrijven. Maar dat het vredig, bijzonder en harmonieus was, is een understatement: mensen zagen ineens engelen en elkaars aura’s. En later met dezelfde groep genazen deelnemers spontaan van hun hoofdpijn. Toen ze kort daarop door een groep Tjechische healers in een steencirkel werd gevraagd met haar stem de oude en door vervolging beschadigde energie te helen, werd duidelijk dat Antje Maria over een bijzondere gave en energie in of met haar stem beschikt. Ze kan zingend mensen helen.

Antje Maria: “Ik werd uitgenodigd mee te gaan naar een steencirkel bij ons in de buurt in Zuid-Frankrijk. Iets in mij wil naar de menhir in het midden. Daar zie ik vele druïden om me heen die me zeggen dat ik daar ook eerder was en tijdens ceremoniën in de groep gezongen heb. Ze vragen me nu weer om te zingen en om te helen wat daar toen door moord, vervolging en wanhoop kapot is gegaan. Ik ga naar de menhir in het midden, raak de steen aan en hoor mezelf schreeuwen, huilen, gillen. Langzaam gaat dat over in een troostend zingen en wordt alles rustig en stil. De deelnemers zeggen me dat ze speciaal naar ons gekomen zijn omdat ze me nodig hadden voor dit ritueel. Aarde, hemel, menhir en stenen zijn weer verbonden. Alles is geheeld. Zingend mensen helen. Als ik er soms nu kom is het rustig en stil.”

Had je deze gave – laten we het stemhealing noemen – al eerder ervaren in je leven?

Antje Maria: “Ik was vijf jaar toen ik me voor het eerst bewust werd van pijn, lijden, verdriet bij mensen. Van toen af wilde ‘dokter’ worden om mensen te kunnen helpen weer gezond, pijnvrij en gelukkig te worden. Ik ben overigens nooit dokter geworden. Maar ik denk niet dat ik dat toen al kon. Alleen hoorde ik omstreeks mijn tiende al geesten en dat vond ik doodeng.”

De carrière van Antje Maria – moeder van twee dochters – kende veel jobs. Maar het werk met geluid en adem valt daarbij op naast Reiki, Quantum Touch en de opleiding voor Integratieve Ademtherapie. Op latere leeftijd haalde ze het conservatoriumdiploma voor kerkorgel. “Ik heb vele jaren gewerkt als integratief ademtherapeute, begeleidster van zelfervaringsprocessen en relatietherapeute en heb daar, samen met mijn man een opleidingsinstituut voor opgericht en geleid. Tot mijn man een ernstig ongeluk kreeg en het leven een andere richting insloeg. We verhuisden naar Zuid-Frankrijk. In de loop van de tijd begon ik daar af en toe een workshop te geven. Ik begon daar met stembevrijdingswerk en therapie.”

Wat is belangrijk voor jou in je werk als stemhealer?

“Ik ga alleen met toestemming in het energieveld van de cliënt. Daar voel ik zijn/haar emoties en daar geef ik  uitdrukking aan met mijn stem: dat wat de cliënt tot nu toe niet heeft durven/kunnen/willen uiten. Met mijn stem worden klanken doorgegeven die dezelfde frequenties hebben als de niet

Stemhealer Antje Maria Menger - Zingend mensen helen
Stemhealer Antje Maria Menger – Zingend mensen helen

verwerkte, geblokkeerde gevoelens van de cliënt. Zo wordt er een begin gemaakt om die gevoelens tot uitdrukking te brengen die tot dan niet verwerkt en opgelost konden worden. Doordat de lichaamscellen resoneren met de klanken die ik naar buiten breng, worden ze alsnog bevrijd van de geblokkeerde energie en krijgt de cliënt deze energie weer ter beschikking.  Daarbij werken de klanken aan het verstand voorbij precies daar waar ze moeten werken. Hierdoor komt er met de begeleiding, vaak inzicht, helderheid en genezing hoe verder daarmee en met het thema om te gaan. De begeleiding kan bestaan uit een gesprek, maar vaker breng ik de cliënt ertoe zelf via door mij aangegeven klanken met de stem aan het werk te gaan. Daar wordt dan vaak duidelijk waar de stem niet vrij is, waar blokkades zitten en door verder stemwerk te doen kan daar geleidelijk aan heling plaatsvinden. Ik verbind me met de geestelijke wereld. Ik weet ook niet hoe ik dat anders kan noemen. Dan hoor ik de klanken die ik moet spelen of de klanken komen vanzelf via mijn stem, zingend mensen helen. Dit kan heel verschillend zijn, soms bijna uitsluitend één toon gedurende langere tijd, soms sjamanistisch zingen, gewoon wat werkt. Ik weet dat niet van te voren, ik laat het gebeuren in het vertrouwen dat het werkt.”

Wat doe je voor en met mensen?

“Het gaat om bewustwording:  het besef  dat ze met hun denken hun huidige leven hebben gecreëerd. Niet dat ze het fout hebben gedaan, maar beseffen hoe groot de eigen innerlijke kracht is waarmee ze iets hebben kunnen scheppen. En dat ze dit opnieuw kunnen doen in de richting die ze graag willen voor zichzelf. Uiteindelijk gaat het in mijn werk erom te beseffen dat we allemaal goddelijk zijn, een deel van het geheel.”

Voor welke vraag of aandoeningen of klachten is jouw stemheling het meest geschikt?

De antwoorden van Antje Maria klinken bijna als wonderen. Een 55-jarige vrouw die mank liep van ischias, werd in vijf minuten zover beter dat ze weer normaal kon lopen. Problemen zijn niet terug gekomen. Of iemand die opgenomen werd in het ziekenhuis na een emotionele collaps en voor wie Antje

Zingend mensen helen - Antje Maria Menger
“De ziel weet alles. Het gaat erom of wij als mens willen luisteren, er gehoor aan willen geven, eraan willen gehoor-zamen”

Maria op whatsapp iets zong, voelde zich snel weer sterker. Een burnout, een slaapstoornis en tal van klachten die gebaseerd zijn op geestelijk, emotionele problemen, verbeteren of verdwijnen. Antje Maria: “Innerlijke rust en geluk. Veel mensen genezen niet alleen lichamelijk maar ook van hun zorgen, ze vinden troost bij deze klanken. Dat is misschien het belangrijkste aspect van deze helende klanken: gebroken harten genezen. Mensen die geloven dat ze nooit meer gelukkig te kunnen zijn of zich nooit meer te kunnen herstellen van een noodlottige gebeurtenis, horen mijn spel en beginnen dan heel voelbaar te genezen. Het is alsof ze, alleen door de klanken die via mij naar buiten gebracht worden, het gevoel hebben dat ze begrepen worden in hun pijn, en dat is als een soort balsem over hun pijn heen en geeft hoop en het gevoel dat het toch verder gaat.”

Je noemt het ‘sounden’. Wat is dat precies?

“Sounden is klanken geven, tonen geven, uitdrukken met tonen en klanken wat er uitgedrukt wil worden, zowel met mijn stem als via mijn instrumenten. Woorden zijn een soort symbool voor wat we voelen en niet uit kunnen drukken. Ze zijn dus tamelijk beperkt. Als ik zing vanuit wat ik werkelijk voel, vanuit mijn zieleleven, voelt een ander dat ook en herkent diens ziel dat wat ik uitdruk. Sounden betekent voor mij dat ik geluid geef aan dat wat ik voel, zowel wat vrij gemaakt moet worden als rustgevend zoals een moeder een slaapliedje zingt voor een kind. De geluiden zijn volledig afhankelijk van de aanwezige persoon/personen, wat voor hun nodig is. Daarin word ik geleid door mijn geestelijke begeleiders. Overigens niet alleen daarin. Ze hebben veel geduld met me gehad al die jaren. En blijven liefdevol ook al geven ze me wel eens een zetje om iets te doen waar ik eigenlijk tegenop zie/niet durf. Voor de luisteraar betekent het niet altijd iets aangenaams, alhoewel het wel altijd eindigt met liefdevolle klanken. Maar mooi zangwerk is het niet. Zingend mensen helen. Ik was een keer bij een goede vriend van mijn man. Ik hield het bijna niet uit van de aanwezige spanning. Ik moest geluid geven. Ik vroeg of dat voor hem oké was. Dat was goed. Er kwam een schreeuw waar hij heel erg van schrok. Hij zei dat het pijn deed tot in zijn hart. En wat er toen gebeurde vergeet ik nooit; Hij zei,: dat is dus wat ik mijn hart al die jaren al aandoe. Daarna heeft hij zijn leven drastisch veranderd. Maar het kan ook heel rustig gaan.”

Hoe weet je dat je daar op zielsniveau zit?

“Werken op zielsniveau is werken vanuit een innerlijke stilte en een innerlijk horen, een herkennen van de waarheid. Geen toneelspel, geen drama’s, het is een doen, een spreken, een handelen niet vanuit een “iets willen van buitenaf” maar vanuit een ontstaan. En dat voel je, dat voel ik. Zo ontstaan ook mijn tonen. Ik doe niet iets. Het doet het door/in mij. Het ontstaat, het gebeurt. Zelfs als er gehuild, geschreeuwd, gelachen etc wordt, het ontstaat vanuit waarheid.”

Hoe maakt een ziel iets duidelijk? Jouw ziel maakte jou duidelijk dat je dit werk moest gaan doen. Hoe ging dat?

“De ziel weet alles. Het gaat erom of wij als mens willen luisteren, er gehoor aan willen geven, eraan willen gehoor-zamen. Als we dat niet doen, voelen we ons niet tevreden, niet gelukkig, niet voldaan. En als we lang genoeg niet willen luisteren en volgen wat onze ziel ons vraagt, dan aandringt, dan pusht, ergens worden we ziek. Of krijgen een ongelukje. Ik geloofde aanvankelijk niet dat ik dit kon, dat dit een deel van mijn weg was. Ik kreeg boeken die erover gingen voor mijn neus, ik las erover in internet terwijl ik iets anders zocht etc. Maar dat gold ’natuurlijk’ niet voor mij. ik ben maar een doodgewone normale huisvrouw, moeder, etc etc. Tot ik een keer nogal tekeer ging tegen dat noodlot en het leven dat zo zwaar was en ik brulde: het interesseert me allemaal niks meer, ik kan net zo goed dood gaan. Lekker rustig. En ik viel en brak een ruggenwervel. En toen ik wel bleef jammeren maar er niets veranderde, brak ik diezelfde wervel nog een keer. Dan ga je toch even anders denken al ben ik nogal eigenwijs. Ik begreep dat ik voor mezelf moest gaan staan, rechtop en oprecht voor mezelf moest kiezen. Dat was een hele klus moet ik zeggen. Mijn ziel heeft me het verlangen laten voelen, naar mensen, via klank.  Mijn angst heeft me lang tegengehouden en uitvluchten laten verzinnen, maar dat verlangen werd zo sterk dat ik mijn levenslust verloor. Tot ik begreep dat ik dat alleen terug kon vinden in dit werk.”

Hoe vaak ben je in Nederland?

“Ik ben zes keer per jaar in Nederland en Duitsland. In Nederland begin ik voorlopig met twee dagen voor privé-sessies. Die bestaan uit een combinatie van ademwerk en stemwerk. Daarnaast doe ik dan een  groepshealingavond en een workshop op zondag van 10 tot 16 uur. En ik geef hier in Zuid-Frankrijk de rest van de tijd de mogelijkheid van retreats van één à twee weken met intensieve persoonlijke begeleiding.”

Op de website van stemhealer Antje Maria Menger is meer te lezen over wat ze doet met het zingend mensen helen: www.antjemaria.euwww.association-chant-de-lame.fr.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest