Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Bewust worden van je eigen bewustzijn

/
/
/
794 Views

Het streven naar bewustwording brengt miljoenen mensen in beweging. In workshops en opleidingen wordt bewustzijn geleerd, getraind en geoefend. Maar zelden wordt stilgestaan bij het ontwikkelen van de bewustzijnsstaat zelf. Trainer Suzanne Tempel deed er studie naar en vertelt over de hogere en de diepere bewustzijnsstaten.

“Wat hét bewustzijn precies is, weet niemand exact. Ook de wetenschap is daar niet over uit. Voor mij is Bewustzijn – met een hoofdletter – dat wat door ons lichaam werkt. We hebben een lichaam en zijn in essentie Bewustzijn; oneindig en één met alles. Of we dat ook zo ervaren ligt er maar aan. En dan is de volgende vraag natuurlijk; waaraan? Dat is nu precies waar ik mij mee bezig houd. Het ontwikkelen van het brein naar hogere staten van bewustzijn. In deze hogere staten van bewustzijn ervaren we wel deze essentie; dat we oneindig zijn en één met alles”, aldus Suzanne Tempel.

Is dat hetzelfde als ‘gewaarzijn’?

En heb je dan ook nog de terminologie die wordt gebruikt als je het hebt over de hersenen en gewaar zijn. Ik onderscheid het ‘bewuste’ deel van de geest, het onderbewuste en het onbewuste deel. Als iets aan de oppervlakte van onze geest komt dan zeggen we dat we ons ‘bewust zijn’ van iets. We gebruiken het woord bewustzijn maar bedoelen hiermee gewaar zijn.”

Hoe verhoudt je visie zich tot die van de moderne wetenschap (Swaab)?

“Volgens Dick Swaab is het bewustzijn niet meer dan het resultaat van de communicatie tussen het enorme netwerk van zenuwcellen in onze hersenen. Echter, uit onderzoek is gebleken dat er wel degelijk Bewustzijn is, ook als het lichaam volgens de medische wetenschap ‘dood’ is. Pim van Lommel schrijft daarover in zijn boek. Maar er zijn ook gevallen bekend van mensen die hersendood werden verklaard. Waar dus geen enkel signaal meer in de hersenen te vinden was tijdens een operatie. Deze personen kwamen vervolgens weer bij bewustzijn en konden precies vertellen wat er gebeurde tijdens de operatie. Met andere woorden, er is Bewustzijn alleen op dat moment niet meetbaar via de signalen van de hersenen. Volgens de definitie van Swaab is dat dan onmogelijk. Onderzoeksjournalist Leslie Kean heeft recent een boek geschreven met de titel ‘surviving death’ waarin onder andere dergelijke gevallen worden beschreven.”

En tot de filosofen en boeddhisten?

“In de filosofie heeft men het soms over bewustzijn als men spreekt over de raakvlakken met de vrije wil of de verhouding tussen lichaam en geest. Mijn definitie van Bewustzijn komt nog het meest overeen met die van boeddhisten; het onsterfelijke deel van ons mens-zijn. En net als de zen-filosofie, die gericht is op bewustzijn/gewaarzijn te vergroten, hou ik me bezig met de hersenen en wat we kunnen doen om ons gewaar zijn te vergroten. Met andere woorden het trainen van de bewustzijnsstaat.

Onze hersenen fungeren als het ware als filter voor het Bewustzijn dat door ons lichaam werkt. Onze hersenen kunnen een helder filter zijn, waarbij niets meer onbewust is en we puur Bewustzijn ervaren. Of zoals in de meeste gevallen een zeer troebel filter waarbij we niets anders ervaren dan onze eigen gedachten. Dat is dus een onbewuste staat die de normale waakstaat wordt genoemd. Er zijn vele gradaties tussen beide uiterste.”

Jij onderscheidt bewustzijnsstaten. Kun je de hoofdgroepen benoemen?

“De bewustzijnsstaten die ik onderscheid hebben allemaal een heel specifiek hersengolfpatroon waar ze aan te herkennen zijn. Als ik zo’n patroon zie met de EEG dan weet ik dus dat de persoon die ik meet in deze specifieke staat is. Ik onderscheid de ‘normale waakstaat’, de ‘diepe slaap’, de ‘out of body’ en staten die te trainen zijn door ontwikkeling. Dat worden ook wel de diepe staten en de hogere staten van bewustzijn genoemd. De diepe staten zijn de Meditatieve staat en de Trance staat. En de hogere staten zijn achtereenvolgens: Awakened Mind, Evolved Mind, Super Consciousness Mind en de hoogste staat ooit gemeten Universal Consciousness.

De Awakened Mind is de eerste hogere staat van bewustzijn en het is het patroon wat yogi’s met de ogen open kunnen laten zien. Het is de meditatieve staat maar dan naar buiten gericht. Dat houdt in dat er nog wel voldoende ‘nagedacht’ kan worden in tegenstelling tot de meditatieve staat waarbij je je ook naar binnen richt. Je bereikt deze staat met speciale meditatie en visualisatietechnieken, het meten van de hersengolven (EEG) en het trainen van het lichaam. Weet je eenmaal hoe je daar komt en hoe dat voelt, dan kun je trainen om daar sneller en vaker te komen. Maar deze vorm van training leent zich dus ook uitstekend om de diepere staten te trainen.”

Zij er niveaus volgens jou?

“Ik spreek liever over ontwikkelingsstappen en niet over niveaus. Het gaat te ver om nu te beschrijven welke er zijn tussen een normale waakstaat en een Awakened Mind en verder. Dat leren studenten natuurlijk wel. Dit is een heel specifiek gefaseerd ontwikkelingsproces.”

Tal van spirituele ‘systemen’ ook systemen met niveaus of stappen. Waar komt jouw indeling vandaan?

“De Engelse professor C. Maxwell Cade heeft in de jaren 60-70 de specifieke hersengolfpatronen van een aantal verschillende bewustzijnsstaten als eerste in kaart gebracht met EEG. De specifieke bewustzijnsstaten bestonden natuurlijk al maar soms onder verschillende namen zoals Satori, Cosmic Consciousness of Universal Consciousness. Hij heeft er wel een bewustzijnsstaat aan toe kunnen voegen die voor die tijd niet bekend was en door hem werd ontdekt. Deze staat heeft hij de Awakened Mind genoemd. Hij heeft vele van zijn studenten getraind van een normale waaktoestand naar een Awakened Mind en dat proces beschreven, verfijnd en vastgelegd. Met mijn onderzoek borduur ik daar op door.”

Welk nut heeft het om je bezig te houden met bewustzijn?

“Laat ik het voorbeeld van de Awakened Mind noemen. In deze staat heb je direct toegang tot je onderbewuste, creativiteit en je intuïtie. Maar het trainen van de bewustzijnsstaat wordt tegenwoordig op verschillende manieren ingezet om prestaties en concentratie te verbeteren o.a. bij topsport. Managers en Corporate Executives gebruiken het om hun emotionele intelligentie te vergroten. Vele gebruiken het voor persoonlijke ontwikkeling, om stress te verminderen, zelf healing of dus als begeleiding naar diepe en hogere bewustzijnsstaten.”

Kun je je bewustzijn trainen zodat je aan ‘gene zijde’ kan leren kijken?

“Sinds een aantal jaar onderzoek ik ook bewustzijnsstaten van mediums. Ik heb inmiddels meer dan 200 mediums over de hele wereld gemeten met mijn EEG. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een boek hierover. Ik heb een aantal zeer interessante zaken gevonden. Overigens bleek destijds al dat de studenten van de professor vrijwel allemaal, gaandeweg hun ontwikkeling, ‘psychic’ werden. Dat is de Engelse term voor paranormaal begaafd. Dat is overigens nog iets anders dan mediumschap ofwel het kijken aan ‘gene zijde’. Niet ieder paranormaal begaafde is ook een medium. Je kunt je bewustzijnsstaat trainen en je inderdaad zo meer gewaar worden. Dat lukt overigens pas na een hele specifieke stap in de ontwikkeling. Het is ook duidelijk waarneembaar in de EEG wanneer iemand zo ver is. Er zijn vele verhalen van oosterse meesters die helderwetend en helderziend waren. Boeddha kon zelfs al zijn vorige levens waarnemen.”

Hoe ben je op dit pad of spoor terecht gekomen?

“Ik ben jaren geleden, na vele workshops op het gebied van intuïtieve ontwikkeling, Trance ontwikkeling gaan doen. Ik wilde een logisch en simpel antwoord op mijn vraag: ben ik in Trance? Er was geen docent die mij een bevredigend antwoord kon geven. Ik ben gaan zoeken en kwam terecht bij de onderzoeken en methode van professor Cade. Ik ben naar diverse landen gereisd om mijn bewustzijnsstaat te laten meten met EEG en training te volgen. Dit was zo verhelderend dat ik dacht: “dit moet iedereen weten”. Het was een ommekeer in mijn leven. Ik zeg wel eens gekscherend dat ik nu een virtuele guru heb.”

Suzanne Tempel is de eerste Awakened Mind Trainer in de Benelux. Ze is in de USA gecertificeerd en werkt met de nalatenschap van Professor Cade. Ze werkt als trainer in diverse landen en werkt in Nederland ook als docent op de internationale school voor spirituele ontwikkeling: De Zwanenhof in Zenderen. Haar website: www.suzannetempel.com.

bewustzijn
“Ik heb inmiddels meer dan 200 mediums over de hele wereld gemeten met mijn EEG.”

Lees meer over bewustwording.


Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest