Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

“Geld is als seks: geen doel maar een middel” – Lisette Thooft

/
/
/
637 Views

 

 

Niets aardser dan geld en veel spiritueel geïnteresseerde mensen hebben er dan ook moeite mee. Hoe krijg je een gezonde relatie met de Mammon?

 

Door Lisette Thooft

 

Geld is oorspronkelijk een geschenk van de goden. Het woord ‘munt’ komt van de naam van oppergodin Juno Moneta – in haar tempel werden bij de Romeinen de eerste munten geslagen. Geld is eigenlijk een geschenk uit de hemel, dat ons in staat stelt om bij te dragen aan de wereld. Stel je voor dat er geen geld was; dan zou ik dit stukje niet kunnen typen. Ik zou bezig moeten zijn op het land om mijn eten te verbouwen, of ik was wol aan het spinnen om mezelf te kleden. Of ik zou op zoek zijn naar iemand die mij brood en kleding zou willen geven in ruil voor een stukje tekst. Dus eigenlijk moet je niet zeggen: ‘Ik krijg geld omdat ik werk’ maar ‘Ik kan werken omdat ik geld krijg.’

Het woord ‘financiën’ komt etymologisch van ‘finis’ – eind. Een financiële transactie sluit iets af, brengt het tot voleinding. Als je iemand betaalt voor iets wat je gekregen hebt, is het rond tussen jou en die persoon.

 

Vertrouwen

Als het zo mooi geregeld is, hoe kan het dan dat geld zo’n heet hangijzer is voor zoveel mensen?

Laatst sprak ik een gepensioneerde bankier met een spirituele visie op geld. Geld staat tot economie, zei

Geld
Geld en de god Mammon, 1885, door George Frederick Watts (1817-1904)
in WATTS GALLERY.

hij, als seks staat tot liefde, en als macht staat tot zorg. Het doel is liefde; seks is een middel daarvoor. Het doel is zorgen dat het met iedereen goed gaat, ook met zwakke broeders, en macht is daartoe het middel. En het doel is economie, dat wil zeggen: iedereen draagt aan de wereld bij wat hij kan, waar hij goed in is, wat zijn speciale talent of gave is. Geld is het middel. Het gaat om wat je doet voor de wereld, en je krijgt geld om te zorgen dat je dat kunt blijven doen.

Het probleem is volgens hem dat veel mensen doel en middel verwarren. Ze gaan op seks af, misschien onbewust in de hoop hun behoefte aan liefde daarmee te vervullen – wat natuurlijk niet lukt. Ze willen macht om de macht, zonder te beseffen waar macht voor is bedoeld. En ze zien geld verdienen als doel.

“Het geldspel wordt bedorven,” zei hij, “doordat mensen zich inzetten voor geld, in plaats van zich in te zetten voor de goede dingen die ze kunnen doen voor de samenleving.”

Dat is de Mammon, ook wel de geldduivel genaamd – de hechting aan geld als doel. De Mammon was een afgod in bijbelse tijden, maar het woord heeft dezelfde stam als ‘amen’ en dat heeft volgens mijn etymologische woordenboek de grondbetekenis van ‘vertrouwen’. Zoals zoveel heilige dingen is ook geld, toen het op aarde kwam, veranderd en ontheiligd.

 

Bijdrage

Het oorspronkelijke, heilige wezen van geld is dat het een tastbaar teken is van vertrouwen. Als ik mijn rebalancer honderdveertig euro betaal na een sessie, kan hij erop vertrouwen dat hij zijn tijd kan besteden aan rebalancing, en dat hij niet hoeft te zitten zaaien en spinnen, of op zoek hoeft te gaan naar een ruiltransactie. Er is een mooi simpel verhaal over, dat dit principe duidelijk maakt.

Een vreemdeling komt in een afgelegen dorp en gaat het plaatselijke hotelletje binnen om een kamer te reserveren voor de nacht. De hoteleigenaar vraagt hem om vooruit te betalen: vijftig euro. De vreemdeling legt een briefje van vijftig op de balie en gaat een wandelingetje maken. De hoteleigenaar holt met het briefje van vijftig naar de garage en betaalt daar de rekening voor de reparatie van zijn achterlicht. De garagemonteur neemt het briefje van vijftig en koopt in zijn lunchpauze een nieuwe overall in de winkel naast hem. De winkelier neemt het briefje van vijftig en gaat naar de crèche, waar hij een maand kinderopvang betaalt. En de crèchedirecteur gaat met het briefje van vijftig naar het hotel en betaalt de lunches die de hoteleigenaar verzorgt voor de kindertjes. Nu is hetzelfde briefje weer in de kassa van het hotel beland. De vreemdeling komt terug en zegt: “Ik kreeg een telefoontje van het thuisfront, ik moet op stel en sprong naar huis, mag ik mijn geld terug?”
“Natuurlijk,” zegt de hoteleigenaar en hij overhandigt het briefje van vijftig aan de vreemdeling, die het in zijn portemonnee stopt en ermee verdwijnt. Het geld dat er fysiek niet meer is, heeft vier transacties mogelijk gemaakt: er is een auto gerepareerd, er is een overall gekocht, er worden kinderen opgevangen en er wordt brood en beleg geleverd. Vier mensen konden erop vertrouwen dat ze hun tijd konden besteden aan hun werk, als bijdrage aan de gemeenschap.

Dat is de oerbetekenis van geld.

Dit wetend hoef je je dus alleen maar af te vragen: wat kom ik hier op Aarde doen, en hoeveel geld heb ik nodig om erop te kunnen vertrouwen dat ik dat ook kan doen? Sommige mensen hebben durf en visie en kunnen die inzetten om grote projecten op te zetten, en die hebben dus veel geld nodig, om te investeren en te bouwen. Anderen zijn meer op de vierkante millimeter bezig, zoals schrijvers van stukjes voor spirituele bladen; die hebben genoeg geld nodig om min of meer veilig en gezond te kunnen doorleven terwijl ze hun stukjes schrijven.

 

Overtuiging

En wat is er aan de hand als je het gevoel hebt dat je te weinig geld hebt? Als je je niet voldoende gewaardeerd voelt voor je bijdrage aan de samenleving, of je krijgt wel genoeg maar je kunt het niet vasthouden, je hebt een gat in je hand? Of iedereen plukt aan je? Wat kun je doen als het je ontbreekt aan vertrouwen dat je kunt doen waarvoor je gekomen bent?

Vooropgesteld: onze wereld is in de greep van de afgod Mammon, en veel geldproblemen zijn daarvan het directe of indirecte gevolg. Er wordt gegraaid en gewoekerd, machtigen knijpen de machtelozen af en er is nou eenmaal onrechtvaardigheid. Als je aan de kant staat van de afgeknepenen hoef je je geen sukkel te voelen. Maar misschien kun je met zelfinzicht toch wat sterker komen te staan.

De vraag is dan: waar zit het gat in mijn ziel waardoor mijn innerlijke vertrouwen wegsijpelt, zodat het uiterlijke, tastbare vertrouwen niet bij mij kan blijven? Daar is geen universeel antwoord op te geven; het is voor iedereen anders.

Misschien waren je ouders niet in staat om je met genoeg enthousiasme te verwelkomen toen je op aarde kwam en heeft de overtuiging in je ziel post gevat dat je er eigenlijk niet mag zijn, en dat je dus niets mag nemen en voortdurend moet geven, om te zorgen dat anderen je aanwezigheid tolereren. Of misschien heb je eigenlijk best genoeg maar kun je dat niet zien, omdat je je niet gesteund voelde als klein kind en dat gebrek aan steun nu nog steeds overal op projecteert. Of misschien ben je voortdurend boos op de wereld om je heen en mis je daardoor kansen die je geboden worden. Of misschien heb je jezelf wijsgemaakt dat je niets nodig hebt, dat je geen behoeften hebt en dat het spiritueler is om arm te zijn dan rijk. Of misschien ben je onbewust bang dat je hebzuchtig bent en ga je daarom van de weeromstuit geld verdienen uit de weg. Diep zelfonderzoek, liefst met hulp van anderen – want die kunnen altijd objectiever naar je kijken – is nodig. Als je weet waar het gat in je ziel zit, kun je er rekening mee houden.

De meest spirituele manier om met geld om te gaan is het te zien als middel om te kunnen vertrouwen dat je mag doen waarvoor je gekomen bent. Niet meer, maar ook niet minder. Niet meer: het zal je niet gelukkig maken, het zal je geen liefde opleveren. Maar ook niet minder: je hebt het nodig om je werk op aarde te kunnen doen.

Lisette Thooft is publiciste en schrijft boeken en verzorgt bijeenkomsten. Meer: www.lisettethooft.nl.

 

 

 

Wat ik heb geleerd over geld

 

 • Geld is niet stoffelijk maar geestelijk. Je omgang met geld zegt iets over je geestelijke ontwikkeling. Hoe meer negatief oordeel je hebt over je eigen geldzaken, hoe minder goed je de realiteit ervan kunt zien. Want oordeel belemmert inzicht.
 • Geld is vertrouwen. Hoe meer je vertrouwt op het levensproces, hoe minder zorgen je je hoeft te maken over geld. Andersom: hoe meer je piekert over geld, hoe meer je onbewust compenseert voor een gebrek aan vertrouwen in het leven zelf. Laat het eens los en kijk wat er gebeurt.
 • Geld is energie. Als je te weinig geld hebt, heb je misschien te veel energie weggegeven. Of misschien mag je niet veel energie hebben van jezelf, omdat je je niet welkom voelt in de wereld. Adem je wel goed? Oppervlakkig ademen is bij uitstek de manier om niet te hoeven voelen. Als je beter leert inademen, kun je meer ontvangen – ook meer geld.
 • Geld is een middel, geen doel. Doe nooit iets alleen voor het geld; het zal je ongelukkig maken. Doe de dingen die je goed kunt en beschouw het geld dat je krijgt als een middel om te kunnen blijven doen wat je goed kunt. (LT)

 

 

Leestip:

 

Recent verscheen er bij Hajefa het boek ‘Gelukkig met geld. Overvloed door bezieling en zelfliefde’, geschreven door Anita Boom-van Doorn. Het belooft dat je hiermee met bezieling en zelfliefde overvloed in je leven kan realiseren. “Geld dat binnenstroomt via de liefde van de ziel creëert een stabiel niveau van overvloed. Naast de inspiratie, nieuwe inzichten, humor en korte illustrerende verhalen, biedt het boek de mogelijkheid om mee te doen, als ware het een workshop. Ieder hoofdstuk heeft een ‘schrift’ waarin jij jouw aantekeningen en kanttekeningen kan plaatsen”, aldus de uitgever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plaats een reactie

  Artikel delen
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest