Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Astrologie – Zons- en maansverduistering in maart 2016

/
/
/
729 Views

Een verduistering geeft vaak een onheilspellend gevoel. De twee lichten aan de hemel die zo betrouwbaar en voorspelbaar opkomen en ondergaan, worden ineens donker. Er is geen licht meer. In maart is er een zon- én een maaneclips, twee verduisteringen. Astrologie. Zons- en maansverduistering in maart 2016

 

Door Elodie Hunting

 

Zeker een eclips van de Zon op klaarlichte dag heeft een vervreemdend en surrealistisch effect. Een eclips van de Maan heeft wat minder impact omdat het toch al nacht is als het gebeurt. In maart vinden beide eclipsen plaats, de zoneclips op 9 maart en de maaneclips op 23 maart. Op zich is dit niet heel bijzonder omdat deze fenomenen twee keer per jaar plaatsvinden, maar toch is de betekenis ervan wel bijzonder. Op het moment van een zoneclips, staan de Zon en de Maan exact op één lijn met de aarde en de Zon achter de Maan waardoor de Zon of een deel ervan niet zichtbaar is. Bij een maaneclips is de maansknoop betrokken. De maansknoop is het denkbeeldige snijpunt van de baan van de Maan met de baan van de aarde om  de Zon.

Heilig Huwelijk Tot zover het vereenvoudigde astronomische aspect van de eclips. De astrologische betekenis echter maakt dit fenomeen tot een heel bijzondere en hoog-mystieke gebeurtenis. Aan de hemel voltrekt zich namelijk het Heilige Huwelijk, het ultieme samengaan van mannelijk (de Zon) en vrouwelijk (de Maan). Dat is helemaal niet zo duister. Op het moment van de eclips ontstaat er een energetische opening naar het allerhoogste en is er de mogelijkheid daarmee contact te maken. Dat lijkt allemaal heel mooi en fantastisch, maar er is ook de negatieve, duistere associatie: deze opgang naar het allerhoogste heeft een voorwaarde. Namelijk dat álles wat jou nog bindt aan het stoffelijke leven je ervan weerhoudt om dat contact met het allerhoogste te kunnen maken. Met andere woorden, dit is een astrologisch moment van verlichting voor diegenen die daar klaar voor zijn.

Ik ben in ieder geval nog niet zover en ik daarom zie ik alleen een donkere Zon en een donkere Maan, en besef dat er een nare gebeurtenis plaats kan gaan vinden. Astrologen voorspellen vaak kommer en kwel, allerlei rampen als er een eclips aan zit te komen. En dikwijls kloppen die voorspellingen ook omdat er tussen die miljarden mensen op deze aarde maar weinig verlichten zijn. De eclips maakt je keihard en confronterend bewust van waar je grootste gehechtheid ligt.

Dus, het is aan jou hoe je de eclipsen wil ondergaan. Zij die verlicht zijn maken zich op voor een mooie, initiërende hemelreis en de rest mag voor de spiegel gaan staan om te zien waar het licht nog niet kan schijnen.

Zoneclips in Vissen De eclips van 9 maart is een zoneclips in het dierenriemteken Vissen. Omdat het zo’n grootse impact heeft, is de werking ervan ook ruim voor en na 9 maart voelbaar. Het is wel precies aan te wijzen wanneer het hoogtepunt zal zijn, maar dat voert te ver voor dit betoog.

Vissen is het laatste teken van de dierenriem. Vissen is uiterst gevoelig en spiritueel ontvankelijk. Het is het meest onthechte teken en eigenlijk niet echt meer aanwezig met het bewustzijn. Deze eclips in Vissen heeft dus een spirituele factor en in het gunstigste geval treedt er een openbaring of visioen van grote omvang op. Zeker de mensen die iets in hun horoscoop hebben rondom de 18e graad, gaan een belangrijke verandering in hun leven merken.

Vissen verleent inzichten en stimuleert onthechting. In maart is dit een thema voor velen en het mooie is dat deze eclips er geen doekjes omwindt om aan te geven waar de weg naar een volgende ontwikkelingsfase ligt. Kijk naar je huidige levensthema en laat deze eclips je blinde vlek (ook een typisch Vissenthema) ontmaskeren. Schrik niet van de confrontatie, maar zie het als een uitnodiging om een stap te gaan zetten. En neem je tijd! Want een eclips werkt altijd langer dan een paar minuten.

Maaneclips in Weegschaal Op 23 maart is er een maaneclips in het teken Weegschaal. De Zon staat dan in Ram en is daar fris en nieuw, vol met energie en geldingsdrang. Een sterke jongeman zonder angst en bijzonder levenslustig. De Maan staat er precies tegenover in Weegschaal en ontvangt daar een eclips. Is Ram een solistisch teken bij uitstek, Weegschaal is democratisch en altijd gericht op verbinden. Het thema hier is relaties en dan met name hoe je je eigenheid handhaaft in relatie met de ander. En natuurlijk geldt het omgekeerde ook: hoe geef je de ander ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Dit klinkt allemaal een beetje gewoontjes, maar omdat dit geen gewone planeetstand is maar een eclips grijpt het diep in. Het gaat voorbij de alledaagse persoonlijkheid naar de archetypische onderliggende structuur die als een onzichtbare aandrijfkracht een groot deel van je zijn en je leven bepaalt. Ook nu geldt dat je zicht krijgt op waar de mogelijkheid tot ontwikkeling ligt. Omdat de Maan de eclips ontvangt gaat het hier om het nacht- of onderbewustzijn. Er wordt duidelijk waar je een belangrijke verbinding mist en dat kan zich laten zien als een gevoel van eenzaamheid zonder uitzicht op beter. Dit kan een verbinding zijn met iemand, met iets of met bepaald gedrag dat je hebt dat remmend werkt op je ont-wik-keling. De Maan gaat ook over gewoontes die ingesleten zijn en je soms zelfs een identiteit verschaffen. Tijd voor een update dus!

De Zon komt in de loop van maart in het dierenriemteken Ram en daar eist die dat je je vernieuwt en contact maakt met je levenskracht. De lente gaat beginnen en het leven wil!

Elodie Hunting is astroloog en publicist. Meer informatie over consulten en een kortingsactie: www.elodiehunting.nl.

 

 

 

Wat betekent….

 

Eclips is een verduistering. Van de Zon of van de Maan. Als de aarde tussen de Zon en de Maan staat, verduistert de aarde de maan en is sprake van een Maansverduistering. Als de Maan tussen de Zon en de aarde staat, is er sprake van een Zonsverduistering.

Maan heeft vele gezichten, 28 om precies te zijn. Dit maakt haar een grillige planeet die zeer gevoelig is voor emoties en haar omgeving. De Maan zorgt voor veiligheid. Het principe ‘moeder’ valt onder de Maan. De Maan is een waterplaneet en past zich als vanzelf aan aan haar omgeving. Uitgesproken vrouwelijk.

Maansknopen De Zuidelijke Maansknoop wordt wel gezien als het punt dat informatie geeft over hoe je dit leven binnenkomt. Met welk rugzakje, lading, opdracht of karma. De Noordelijke Maansknoop vertelt iets over je bestemming en waar je naartoe beweegt in dit leven met deze persoonlijke horoscoop.

Ram Het eerste teken van de dierenriem vol met levenskracht, levensdwang en tempo. Ram is het eerste begin als het startschot voor een nieuwe periode. Ram is een vuurteken en wil vooruit! Soms wat ondoordacht maar altijd krachtig en moedig.

Vissen is het laatste teken van de dierenriem en daarmee het meest spirituele. Het is een waterteken en gedraagt zich ook als zodanig. Vissen past zich heel gemakkelijk aan, zoekt meestal de weg van de minste weerstand en is overgevoelig en kwetsbaar. Ook mystiek, esoterie, kunst, een andere staat van bewustzijn, de zwerver en de monnik vallen onder het teken Vissen. Meestal hele lieve mensen die grote offers kunnen brengen.

Weegschaal. Weegschaal is het dierenriemteken van liefde en relaties. Ze heeft een goed gevoel voor schoonheid en balans. Dat behouden stort haar in voortdurende twijfel. Weegschalen zijn per definitie aardig.

Zon: De Held van het toneel. Hij verlicht het dierenriemteken waarin hij staat en versterkt die energie. De Zon past zich heel gemakkelijk aan, op voorwaarde dat hij alle aandacht krijgt. De Zon is groots, stralend en barst van de energie.

 


Tags:
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest