Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Heling van vorige levens, zo werkt dat (3)

/
/
/
487 Views

 Met scepsis ervoer Jos de vele vorige levens die zijn huidige leven kleurden. Want wat deed dit met hem en wat heeft dit onderzoek hem opgeleverd?

 

Door Jos Kester

 

Hoe abstract is het om over vorige levens te schrijven? Want uiteindelijk zijn vorige levens maar voor één persoon interessant en dat ben je zelf. Ik heb dus alle levens die aan mij voorbij zijn gekomen, vooral voor mezelf gehouden. Het gaf mij inzicht in waarom ik zaken in dit leven tegenkom. Toch zei nog steeds de twijfelaar en rationalist in mij dat het onzin was van die oude levens en dat daarin de oorzaak zou liggen van tal van ontmoetingen en ervaringen in dit leven. Dat ik simpelweg de verkeerde keuze had gemaakt als een keuze niet bracht wat ik ervan had verwacht. Dat mijn ouders me een plek in de periferie van de familie hadden bedacht en me daarom naar een opleiding stuurden die daarbij paste. En dat dit niets met oude levens te maken had. Dat mijn eigen verlangens bij een geheel andere opleiding lagen en dat ik daar pas aan toe kwam toen ik me uit die periferie had losgemaakt, had er ook niets mee te maken. In mijn diensttijd kwam ik bij de marine terecht en daar werd mijn eerste herinnering aan een vorig leven zeer helder wakker. Varen! De zee! Ik miste alleen de bolle witte zeilen en het kraken van het schip. Later bleek dat in mijn moeders lijn er een schipper van het VOC in de Rotterdamse Laurenskerk ligt begraven. Dat is pure magie als je erachter komt. Later bleek dat ik veel mensen uit die tijd tegenkwam. Ik herkende ze moeiteloos en moest vaak in mezelf glimlachen, waarop er bij de ander vanuit dat innerlijke weten ook geglimlacht werd. Er is altijd herkenning: ‘Het lijkt net alsof ik je mijn hele leven al ken’. Wat eigenlijk zou moeten zijn: ‘Alsof ik je al vele, vele levens ken’. Maar goed, wat doe je er vervolgens mee, behalve glimlachen? Wat heb ik eraan gehad dat een drum een oud leven in mij wakker maakte?

 

Oorzaak en gevolg

Vanaf het moment dat ik op eigen benen ging staan, ging het stromen. Niet als een rivierstroom, maar zo af en toe van die vlagen van bewustzijn die binnenkwamen. Dus een soort déjà vu als je ergens kwam of nieuwe mensen ontmoette. Het was helemaal de tijd voor dit soort zaken in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Er mocht over de ziel en over reïncarnatie worden gesproken en er werden boeken over geschreven. Toch heeft het lang geduurd voor ik me er werkelijk bewust van werd dat ik uit de herinnering en het herbeleven  lastige en zich steeds herhalende zaken in dit leven weer heel kon maken. Althans, dat ik er geen moeite meer mee had en ik die lastige zaken langzaam kon oplossen. In een vorig artikel schreef ik al over dat vooral vrouwen in mijn leven een belangrijke, bijna allesoverheersende rol spelen (and I love it). Dat is nog steeds niet altijd even makkelijk, ook al beweert de scorpio in mij iets anders. Als ik chronologisch mijn activiteiten in mijn werkzame leven opsom, dan kan ik die moeiteloos leggen op de levens die ik mij herinner. Dus je zou kunnen stellen dat iedere keer wanneer ik intuïtief besloot dat ik een andere koers moest gaan varen, ik met een oud leven in aanraking kwam waardoor ik karma uit dat leven kon inlossen. Karma is een begrip uit het hindoeïsme dat soms voor verwarring zorgt. Voor de helderheid: karma is de universele wet van harmonie: van oorzaak en gevolg. Iedere daad of oorzaak kent een gevolg waaruit vervolgens een andere beweging ontstaat. De wet van oorzaak en gevolg heeft de bedoeling dat de harmonie niet wordt verstoord, op zo’n manier dat de balans doorslaat. Alles in het universum verloopt via deze universele wet. Daar waar je een ervaring hebt opgedaan die als slecht wordt bestempeld, zal je in een ander leven – als je eraan toe bent – dat stuk tegenkomen om bij de ander te herstellen wat je hebt afgenomen, wat bijvoorbeeld zijn of haar leven kan zijn geweest. Doorgaans blijf je via de ziel met elkaar verbonden of jullie nu vijanden waren of geliefden. Die verbondenheid brengt je ook weer bij elkaar.

 

Intuïtie

De ziel is een vorm van energie die bij je blijft in dit wiel op aarde en al jouw bewustzijn en ervaring bewaart. Je ziel is verbonden met je intuïtie. Dus vandaar dat je intuïtie je brengt waar je moet zijn en – zoals je wel begrijpt – niet je ratio. Ik ben gezegend met een goed intuïtief vermogen en ik heb iedereen laten praten en de wijsvinger die naar hun voorhoofd wees gelaten als ik weer eens mijn koers verlegde. Zoals toen ik in de ogen van mijn familie en vrienden een goedlopend eigen bedrijf opgaf om me met zoiets vaags als sjamanisme bezig te gaan houden. Maar daar – en hier juicht het in mij – kwam ik dus de drum tegen die een oud leven wakker maakte waarin ik had gezworen nooit meer een gezin te gaan stichten, omdat ik dat ooit in oorlogsgeweld op een gruwelijke manier was kwijtgeraakt. Ik kwam bovendien een vrouw tegen die in mij mijn oude demonen tot leven wekte waarvan ik het bestaan vermoedde, maar er nooit echt naartoe durfde te gaan. Ik dacht vóór ik haar leerde kennen dat ik zo’n beetje de meest vrouwvriendelijke man was op dit halfrond. Ze leerde mij inzien dat ik vanuit een diepe angst voor het vrouwelijke haar op armlengte afstand hield en haar pas toeliet op mijn voorwaarden. Nooit op die van haar. Dat ze daar geen genoegen mee nam. Dat ik vervolgens niet opnieuw hard ben weglopen, had te maken met oude levens die helder werden. Ik zag dat ik feitelijk het vrouwelijke nog steeds wilde controleren en een diep gewortelde angst had om haar in vrijheid te ontmoeten. Er waren altijd voorwaarden vooraf. En die voorwaarden waren echt niet bewust in mij aanwezig. Die voorwaarden zijn een 2000 jaar oud ingesleten patroon, opgelegd door religie en overheid, die mijn voorvaderen een vrijbrief hadden gegeven de vrouw te domineren. De wet van oorzaak en gevolg heeft ervoor gezorgd dat die dominantie kon ontstaan om bewustzijn te creëren over het mannelijke en vrouwelijke. Beide krachten zijn in onszelf werkzaam. Vanuit dat bewustzijn kunnen mannen en vrouwen elkaar opnieuw gaan ontmoeten, maar nu vanuit het principe van gelijkheid. Een verbeelding van die twee krachten in onszelf gaf de vrouw met de baard en tevens man in vrouwenoutfit die onlangs nummer één werd in het Eurosongfestival. Aho.

Jos Kester is sinds 1996 met sjamanisme verbonden. Hij geeft zweethutten, organiseert de vision quest, geeft basiscursussen sjamanisme, een jaartraining en begeleidt en adviseert mensen op knooppunten van hun leven. Meer: www.spiritcompany.org.

 


Tags: , ,
Meer van:

Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest