Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Breek met je tijd

/
/
/
571 Views

Lineaire tijd; als je niet verandert, zal je huidige ervaring ook je toekomstige zijn

Tijd is iets subjectiefs. Als je gepassioneerd bent, vliegt de tijd. Als je ergens tegenop ziet, lijkt de tijd stil te staan, minuten duren uren. We dromen over de toekomst, verplaatsen ons naar het verleden en zijn overal aanwezig. Behalve in het huidige moment, de Nú-tijd, omdat we keer op keer met onze gedachten ergens anders zijn. En als je iets waarneemt, wordt het gefilterd en vervormd door ideeën die een herinnering blijken te zijn.

Door Liesbeth Koot

Je kunt achterover gaan liggen en denken dat alles wat er vandaag in de wereld gebeurt, geen invloed heeft op jou persoonlijk. Dan kom je bedrogen uit. Het verleden is verantwoordelijk voor wat je voelt, denkt en kunt zien. Het verleden maakt deel uit van een ieder zijn leven. Dit ervaren we op zowel individueel als op collectief niveau. Sterker nog, je bent niet alleen de geschiedenis, maar tevens al je toekomstige zelven. Nu zijn we onderweg naar een acceleratie waar het verleden en toekomst samenkomen in het nú. Waarin je inzicht krijgt in alle sturende invloeden die nog steeds jouw realiteit kleuren. Kun je nu alles leren kennen, wat je ooit geweest bent, bent en kunt zijn. Alle uitspraken die betrekking hebben op het oplossen van tijd, hebben niet zozeer te maken met dat er straks geen fysieke tijd, kloktijd meer zou bestaan, maar dat we de verbinding met de lineaire tijd kunnen loslaten. Lineaire tijd, gaat over de invloed van het onverwerkte verleden dat verantwoordelijk is voor jouw persoonlijke beleving. Als je niet verandert, zal dat verleden ook je toekomstige ervaring zijn. Het maakt overigens niet uit of het om ons eigen verleden, de gevoelens van het gekwetste innerlijke kind, fragmentatie van de ziel, genetisch doorgegeven informatie gaat of de beïnvloeding van collectieve vibraties zijn waarmee je resoneert.
Aangezien je buiten de tijd en ruimte bestaat, zijn zowel ruimte als tijd geen absolute gegevens. We weten bijvoorbeeld dat de snelheid van informatieoverdracht ‘onmiddellijk’ plaatsvindt, maar het kan nog sneller; met terugwerkende kracht. Het signaal is al aangekomen voordat het is verzonden, door middel van een beeld, emotie, gedachte vorm heeft gekregen, en gaat voorbij elke intentie. Er bestaat helemaal geen afstand, omdat simpel alles in verbinding met elkaar staat, gelijktijdig gebeurt en al aanwezig is. Het is dus zinloos om vanuit de wil – het ego – te regeren, om zo een uitkomst af te dwingen. Je blijft juist invloeden vasthouden door het anticiperen en bijsturen. Terwijl ontwikkeling gaat over loslaten van invloeden en dus niets met beïnvloeden te maken heeft.

Onopgeloste stukken
We reageren op prikkels van onze omgeving, op grond vanuit dat ‘ene bewustzijn’ dat iets herkent en niet vanuit een open bewustzijn. Bij een eerste prikkel is er geen herkenning; op een gegeven moment, door herhaling, ontstaat er wel een reeks van bestaande herinneringen. Het gevolg van een dergelijke herhaalde versterking noemen we conditionering. Geconditioneerd bewustzijn kun je zien als een begrensd bewustzijn. Dat is verantwoordelijk voor hoe je waarneemt en wat je aan mogelijkheden kan zien. Beleving is en blijft persoonlijk, want de waarnemer beïnvloedt dat wat hij waarneemt. Als je iets nog niet kan zien, gaat dat voorbij je huidige voorstellingsvermogen. In de waarneming nemen we deze werkelijkheid, die buiten dat wat je nu zelf kunt zien bestaat, niet mee. De onopgeloste stukken waar de energie zich heeft vastgezet, kleuren jouw realiteit. De versnelling waarin we terecht zijn gekomen, maakt het nu mogelijk om in alle lagen transformaties te genereren. Zodat het gevoel van vrijheid steeds meer kan worden ervaren. Iedereen draagt de kennis en de ervaring van alle werkelijkheden in zich. Net zoals er verschillende dimensies naast elkaar bestaan die onderling met elkaar in verbinding staan en die elkaar beïnvloeden. In elke cel van ons lichaam ligt het hele universum besloten. De toekomst is geen vast gegeven en bestaat uit waarschijnlijkheden, het Nú is de plek waar je wordt geïnformeerd.
Doordat mensen lang in een lagere vibratie verbleven, zijn we ons met emoties en gedachten gaan identificeren en weten we niet meer wat zich echt afspeelt in het zuiver gevoelsleven. Door gevoelens van overgeleverd zijn, werd het overlevingsinstinct aangesproken. Dit rechtvaardigde ons om beschermingen en conditioneringen in stand te houden. De enige reden waarom je emoties en gedachten belangrijk maakt, is omdat het je helpt je gedrag en keuzes te rechtvaardigen en jezelf kunt blijven verantwoorden. Met andere woorden, vasthouden aan dat wat je al kent. Als oude gedachten en emoties niet langer domineren, ontstaat er steeds meer ruimte om in lijn te komen met je oorspronkelijke bestemming. Ben je altijd onderweg, dan kom je nooit tot stilstand in het huidige moment en leer je de aansturingen niet kennen die verantwoordelijk zijn voor jouw persoonlijke beleving. Als je blijft reageren, dan herschep je continu dezelfde wereld en blijf je jezelf blokkeren. Handel je vanuit overleving, is stilstaan en loslaten geen optie. Het heeft geen zin om je spiritueel te ontwikkelen, want je kunt de vibratie namelijk nooit vasthouden zolang je andere lichamen nog vastzitten in lagere frequenties. Bij sommige mensen trilt het emotioneel lichaam lager dan hun fysiek lichaam, wat een tegennatuurlijke beweging is.

Ruimere versie
Bewustwording vraagt om openheid en onbevangenheid, zonder tussenkomst en beïnvloeding van de uitkomst. Bij onbewuste waarnemingen is er geen gefocust besef aanwezig. Als je functioneert op basis van oorzaak en gevolg, actie en reactie, dan blijf je reageren. Door te reageren, houd je situaties en omstandigheden in stand. Het beperkte bewustzijn is niet bewust van de onderliggende stromingen en stuurt de onzichtbare invloeden ongemerkt mee in de dagelijkse creatie. Dit komt tot uiting in dat wat zich vandaag manifesteert in jouw leven. Je buiten- en de binnenwereld zijn één en dezelfde. Externe acties en reacties zorgen voor een interne response; ze vertellen jouw persoonlijke verhaal.
Doordat je ooit je kracht hebt weggeven aan een situatie, gebeurtenis en/of andere mensen, ben je je gaan identificeren met de gevoelens die aan deze specifieke ervaring verbonden zijn. Dat deel wat ooit afgewezen is, wijs je vandaag zelf af. Aan liefde, aandacht en geruststelling werden voorwaarden gesteld. Dit heeft diep van binnen een onzekerheid aangeraakt. Bij een identificatie zijn er vertekening, verstoringen in zowel de emotionele als in de mentale processen. Een identificatie geeft je het idee dat iets gewoon niet tot de mogelijkheden behoort. Je blijft keer op keer dezelfde soort ervaringen aantrekken omdat het resoneert. Totdat je het herkent. Pas als je de uitdagingen van het ervaren en leren overwint, kun je je ontwikkelen. Je gezichtsveld reikt simpel niet verder dan dat wat je nu kunt zien. Dit is bewustwording, het wordt zichtbaar in je leven. De begrenzing die we tegenkomen in onze ontwikkeling, heeft een functie.
Het enige wat van belang is, is dat je waarneemt wat er in relatie tot je eigen innerlijke wereld gebeurt. Door het bewust worden van dat wat je stuurt, los je uiteindelijk op in alle waarnemers. En kies je er niet langer voor om in een wereld van chaos te blijven en zul je je angsten niet langer accepteren. Je leert steeds meer een ruimere versie kennen. Dan kun je onder ogen komen en liefhebben van alles wat je ooit was en nu bent. Hoe meer je aanwezig wordt in het huidige moment, hoe beter je in staat bent om je energie vast te houden en te verhogen. Door het bewust worden van dat wat je stuurt, los je uiteindelijk op in alle waarnemers. Komen verleden en toekomst samen.

Liesbeth Koot is trainer en therapeut en werkt onder andere vanuit het unified field-bewustzijn. Info: www.unifiedfield.eu.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest