Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

De kundalini-tsumani

/
/
/
1204 Views

Minstens honderden slachtoffers per jaar

Een rondje bellen onder (alleen al) collega-therapeuten leverde Marisca van der Burgh een beeld op van ten minste honderden kundalini-slachtoffers per jaar en duizenden informatiezoekers; met intensieve meditatietechnieken (te snel) opgewekte kundalini-energie kan grote schade – zelfs onherstelbare – aan het neurologische systeem veroorzaken. Als er een weg naar herstel is, kan die lang duren.

Door Marisca van der Burgh

Wat is dat eigenlijk, kundalini? Het gaat hier om een lichamelijk en geestelijk werkende neuro-sacraal-craniale energie die wij allemaal in ons dragen, ook wel het slangenvuur genoemd. Het zijn energiekanalen, die met name nauw verbonden zijn aan ons autonome zenuwstelsel. In sluimerende toestand doet het zijn herstellende werk in ons organisme zonder dat we daar iets van merken. Het energiecentrum waar het ligt opgeslagen, bevindt zich ongeveer ter hoogte van het heiligbeen geworteld tot onderaan de stuit, uitlopend tot aan de kruin. In verschillende oosterse filosofieën en werkwijzen wordt gewerkt met deze energie om tot transformatie en geestelijk in balans te komen – om uiteindelijk geestelijk te groeien. Soms gaat dit gepaard met mystieke ervaringen, tegenwoordig vaak ‘transpersoonlijk’ genoemd. Wanneer dit verantwoord en onder goede begeleiding geschiedt, zal dit via een geleidelijke weg gaan die ook helend kan werken. Dit kan ook spontaan ontstaan, zonder bewust daar naartoe te werken.

Voor wie op zoek gaat naar het bewust opwekken van de kundalini, past een waarschuwing. Besef namelijk dat deze weg is ontstaan in een niet-westerse cultuur waar mensen van jongs af aan worden grootgebracht met een bepaald bewustzijn. Veel van dit soort oefeningen vergen van de westerse mens inleidende basisoefeningen, kennis en ‘aarding’. Daarnaast is de westerse wijze van denken en voelen anders dan de oosterse. Het voert hier te ver om daarover uit te weiden, maar een van de belangrijkste dingen die te weinig bekend zijn, is de wenselijkheid om vooraf en tijdens dit proces van het bewust wakker maken van deze kundalini de emotionele beschadigingen en blokkades van het ego te kennen en verwerken.

Onderschat

Deze waarschuwing wil niet zeggen dat wie deze weg wil gaan, eerst maar ‘s een paar jaar psychotherapie nodig heeft. Wel dat er zelfbewustzijn en eerlijkheid naar zichzelf nodig zijn, naast een goede aarding. Want de kundalinikracht wordt enorm onderschat. Zij brengt van alles ongecensureerd naar boven en kan als een ongeleid projectiel door je systeem razen. Dat kan zich plotseling manifesteren in onverklaarbare symptomen, zoals voortdurend het gevoel hebben onder stroom te staan langs de rug en ledematen, onrust en slapeloosheid, onwillekeurige bewegingen, hartkloppingen, sterk wisselende temperatuurbeleving, wanen, op psychoses lijkende angsten en vreemde zintuiglijke waarnemingen, angstdromen, zenuwpijnen, biochemische en hormonale reacties en zelfs bijna-doodervaringen.

Afhankelijk van de overtuigingen van betrokkenen en de eventuele hulpverleners die erbij betrokken raken, hoor ik diverse theorieën over de oorzaken zoals: vorige levens, onverwerkte trauma’s (ook voorgeboortelijk), misbruiksituaties, “Vanishing Twin” achtergronden, zaken die in de genen opgeslagen liggen van generatie op generatie, conversiestoornissen, neurotische aanleg voor een Emotie Regulatie Stoornis (borderline), bipolaire stoornis, theatrale persoonlijkheid, schizoïde aanleg, enz. Voorlopig houd ik het op een overmatige irritatie van het neuro-sacraal-craniale systeem, dat onder die omstandigheden als een domino-effect kan werken.

In het westen is hierover weinig kennis, bijvoorbeeld over de mogelijkheid dat dit ontwaken van de kundalini zich ook spontaan kan manifesteren. Met name vrouwen kunnen hiermee tijdens en na een zware bevalling te maken krijgen. Ik ben er van overtuigd dat menige zwangerschapspsychose in feite een niet onderkende kundalini-crisis is. Maar ook andere oorzaken zijn mogelijk: denk aan ongelukken, operaties, ernstige sportblessures, diepingrijpende gebeurtenissen in het persoonlijk leven zoals relatiebreuken, verliezen. Sommigen geloven ook dat trauma’s uit vorige levens de oorzaak kunnen zijn. Een belangrijk kenmerk en feit is dat wanneer mensen er doorheen komen, ze meestal een diepgaande verandering hebben doorgemaakt, vergelijkbaar met de Bijna Dood Ervaring. Voor hen is het een transformatie, waarbij materiële zaken er voortaan minder toe doen en spirituele waarden des te meer.

‘Groeiweekends’

Feit is dat wij als ondersteuners die mensen opvangen in deze crisis, zien dat er een toename is in het aantal gevallen waar wij moeten ingrijpen of moeten doorverwijzen naar specialistische hulpverlening. De Vereniging van Transpersoonlijk werkende Therapeuten in Nederland, Transpsy genaamd, heeft de moeite genomen zich hierin te verdiepen (www.transpsy.nl). Spraken we 15 jaar geleden nog over enkele gevallen in Nederland, nu tellen we een paar duizend hulp- of informatiezoekers per jaar, die vooral via internet zoeken en herkennen wat er mogelijk met hen aan de hand is.

Via de website die José Hoekstra (ervaringsdeskundige) tien jaar geleden opstelde, komen veel vragen binnen die gerelateerd zijn aan de kundalini-crisis (www.kundalinicrisis.nl). Op de website staan al veel adviezen en adressen van hulpverleners, en zijn er tips te vinden waar de hulpzoeker mee verder kan.

Wat ik hier benadrukken wil, is dat wie aan “transformerende groeiweekends” wil deelnemen, goed moet selecteren. Niet iedereen die zich presenteert als “healer” of begeleider/therapeut die met de kundalini-energie werkt, of zich presenteert als Chakra-healer, is ter zake kundig. Dat geldt ook voor mensen die met tantra werken en de seksuele energie willen losmaken wanneer die geblokkeerd is. Er zijn goedgeschoolde en integere mensen bij, maar het is lastig voor deelnemers om die te onderscheiden.

‘Bad trip’

Heftige ademtechnieken waarbij gewerkt wordt met hyperventilatie kunnen ook al overmatige verschijnselen teweeg brengen. Ga nooit zomaar in zee met mensen die via een snelle werkwijze in een aantal weekends of sessies jou op dit gebied verder willen brengen. Mensen moeten kunnen aantonen dat ze goed geschoold zijn, minimaal op hbo-niveau en ten minste een scholing waarbij ze klinische psychologie als onderdeel hebben gehad. Een begeleider moet namelijk tijdens de intake, die bijzonder belangrijk is, kunnen bepalen of iemand slecht geaard, instabiel of emotioneel te zeer belast is. Een organisatie die ik in Nederland ken die echt weet wat ze doen met kundalini, is de kundalini-yoga organisatie vanuit de 3HO-opleidingen (www.kundaliniyoga.nl). Desgevraagd hebben zij zelden problemen met mensen die in een dergelijke ernstige crisis raken.

Mijn theorie is dat mensen die geneigd zijn naar dissociëren (de pijnlijke werkelijkheid compenseren door daar met hun bewustzijn uit weg te gaan, bijvoorbeeld door extreem dagdromen, drugsgebruik, mediteren, yoga doen, op het spirituele gericht zijn waarbij de dagelijkse werkelijkheid uit het oog wordt verloren, of niets meer willen voelen) eerder geneigd zijn te ver te gaan in beoefening van yoga adem- en meditatievormen, drugsgebruik e.d. Ik vermoed ook dat deze mensen een verhoogd risico hebben om in een “bad trip” terecht komen bij drugsgebruik. Naar mijn observatie zou het veel beter zijn voor dergelijke mensen om meer geaard te werken aan hun transformatie en geestelijke groei. Denk hierbij aan veel buiten zijn in de natuur, tuintherapie, liefdevol zorgen voor dieren, wandelen, met klei werken of andere creatieve werkvormen, zingen, loopmeditatie, meer geaarde vormen van yoga e.d.

Onderzoek

Tot slot een oproep aan regulier opgeleide artsen, therapeuten en psychologen: ga dit fenomeen serieus onderzoeken en bestuderen. Wij krijgen regelmatig te maken met mensen die eerst een tijdje ronddwalen in het reguliere circuit, waar ze vaak niet begrepen en/of verkeerd worden behandeld. Vaak worden sedativa voorgeschreven, antidepressiva of antipsychotica. Hoewel die in moeilijke situaties tijdelijk van nut kunnen zijn, vormen ze niet de optimale ondersteuning. De ervaring leert dat een goede begeleiding al heel veel doet, evenals (h)erkenning. Met goede hulp, gecombineerd met goede adviezen op het gebied van voeding, rust, regelmaat en balans, zoals meer aardse gerichtheid, cranio-sacraaltherapie en enige specifieke kruidenmiddelen, kunnen mensen door deze tijdelijke crisis heen komen. Een crisis die in een aantal gevallen behoorlijk lang kan duren, overigens. Daarbij zijn een sociale context en contact met lotgenoten van groot belang. Het kan uiteindelijk tot een geestelijke diepgang en groei leiden. Hopelijk zal er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan naar dit fenomeen in Nederland.

Marisca van der Burgh, Bc is voorlichter, counselor en Jungiaans analytisch tekentherapeute. Info: www.infolijn-ag.nl.

Bij twijfel

Wanneer men op zoek is naar een passende therapie of werkvorm en daarbij twijfelt, kan men bellen naar de Infolijn Alternatieve Geneeswijzen (gratis en op vrijwillige basis gegeven informatie over de meest betrouwbare adressen). Dit team geeft belangeloos onafhankelijke consumentenvoorlichting over alle alternatieve geneeswijzen die er zijn. De maandagavond is vooral gericht op psychosociale en GGZ zorg, van 19:00 uur tot 21:00 uur. www.infolijn-ag.nl tel: 088-2424240.

 Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest