Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Mediteren kun je leren

/
/
/
643 Views

Topsporter Lucia Rijker en Change Your Mind Day leggen uit

Mediteren kun je leren. Dit is de eenvoudige en heldere boodschap van topsporter Lucia Rijker en de Change Your Mind Day. Ze liet het publiek proeven van haar eigen methode. Enkele waarnemingen van een ooggetuige.

Door Reinout Koperdraat

Boeddhiste Lucia Rijker presenteerde de eerste Change Your Mind Day in ons land, onlangs in Amsterdam. Haar missie en dievande evenementenorganisatie: mensen leren te mediteren. Honderden nieuwsgierigen maakten daartoe gelijk ook kennis met talvanspirituele organisaties en workshops, met (kinder)yoga, tai-chi, Japans zwaardvechten, massages, inspired hairdressing, Tibet-actie, schminken, fraaie spulletjes en: met de legendarische singer-songwriter Eric Andersen.

Er werden hier veel vragen beantwoord voor wie zich oriënteert op meditatie. Een paar voorbeelden.

En hoe leer je mediteren?

Voor de belangrijkste meditatiemethodes konden deelnemers zich in vier tenten laten begeleiden door de leraren Tenkei Roshi over zen, Aad Verboom over theravada, vipassana en mindfulness, Kaye Miner over Tibetaans boeddhisme en Kah Kin Yau over Chinese meditatie. Wievanbuitenaf z’n kop even tussen de plooienvanelk tentdoek door stak, ontwaarde binnenin eigenlijk steeds hetzelfde vredige beeld, traditieverschillen of niet: rechtop zittende, stille mensen met gesloten ogen.

Is mediteren moeilijk?

Kernvande boodschapvandeze leraren was: mediteren is eenvoudig. Dat is niet hetzelfde als: simpel. Losvanalle traditionele methodische en religieuze verschillen – ook ons “bidden” kan beschouwd worden als een specifieke vormvanmediteren – zeggen alle leermeesters steeds één ding het eerst: de eenvoudige, dagelijkse niet-handeling vereist enige inspanning en discipline. Een kordaat besluit om het te doen en te blijven doen.

Wat doe je dan?

Even tijd voor jezelf nemen op een ingepland vast dagmoment. Zit volkomen rechtop. Twijfel tijdens de meditatie niet steeds of je wel goed bezig bent. Richt je aandacht steeds weer opnieuw op één punt: ademhaling (door de neus) of een mantra of een beeld. Bijgedachten en fantasieën komen altijd op, want de wispelturige geest is een geboren verleider. Laat al die onzin voor wat het is, duw het niet weg, accepteer het zelfs, maar laat die grabbelton vol cadeautjes weer varen via de herhaalde concentratie op dat ene punt. Een eenvoudige basishandleiding is ook te vinden op de websitevande BOS.

Hele dag door?

Mensen die zeggen dat ze “de hele dag door mediteren” praten onzin, evenals degenen die zeggen te mediteren in bed. Die mensen bedoelen respectievelijk dat zij zich – verticaal – focussen op de dagelijkse actie en dat zij – horizontaal – heerlijk dromen tussen de lakens.

Wat levert het op?

Er is een “geheim” rond mediteren dat er meestal niet bij wordt verteld. Namelijk: dat je omstandigheden in je dagelijkse leven na verloopvantijd geheelvanzelf beginnen te veranderen, doordat je gaandeweg mentaal gericht raakt op beïnvloedingvanandere gebeurtenissen en dus andere ervaringen. Geheelvanzelf verander je jouw leven, geheelvanzelf sla je een ander, beter pad in – àls de meditatie tot dagelijkse levenswijze is uitgegroeid, zoals eten en slapen en liefhebben. Er ‘wordt gedaan’ door zelf niets te doen. “Doen door niet-doen” luidt de populaire, wat klinische samenvattingvandit universele mechanisme. Zo word je – letterlijk – een beter mens, binnen betere omstandigheden.

Hoezo is dat ‘geheim’?

Het is niet voor niks dat de oude scholen en religieuze tradities hier niet teveel woorden aan vuil maken. Want dat is beter. Want zo hou je allerlei verleidingen, zoals overspannen verwachtingen en hebzucht, buiten de deur.

Wat zei Lucia Rijker over ‘haar’ pad?

Voor haar was het “het beste is om je mijn eigen persoonlijke meditatiemanier” te ontdekken, sprak Lucia. Dat deed zijvanaf haar verhuizing naar de VS. Om op kracht te komen voor een bokswedstrijd of tot rust na de training. Eerst met “wat chanten om mezelf wat beter te voelen”, maar later “voor het echte werk. De interpretatievande lichaamssensatie was afhankelijkvande impact op mijn mentale staat.” Ze bedoelde daarmee: “Hoe kun je vasthouden aan die focus als je onder druk staat? Als je vecht, als je een klap krijgt? Als je vasthoudt aan dat moment, ben je het volgende moment kwijt. Dat maakt je kwetsbaar en dan raak je gewond. Ik wilde leren om continu in het moment aanwezig te blijven. Welke gedachte kies je als het moeilijk wordt? Hoe train je jezelf op ongemakkelijke sensaties – die ik geen pijn wil noemen?”

Wat is haar meditatiemethode?

Lucia Rijker ontwikkelde haar eigen favoriete meditatiemethode door telkens te observeren wat voor haar werkte, door elementen toe te voegen, te slijpen, te schaven en weer andere elementen te schrappen. Precies dit vermogen en die mentale discipline komen voort uit haar jarenlange, dagelijkse fysieke en mentale trainingsleven. Topsporters trainen dagelijks lange uren. Ook dat is namelijk:  toevoegen, schaven, slijpen, schrappen – net zolang tot die ene beweging, die ene reactie, helemaal goed zit. Dan doet het lijf het op een gegeven moment geheel “vanzelf”. Het geheim achter echte professionele sporttraining: focus op de vierkante millimeter, topsporters eigen.

Wat liet ze concreet zien?

De meditatiedemonstratievanLucia verschildevande eerder genoten traditionele meditaties op het terrein. Haar instructie: sta geheel rechtop, buig je knieën iets door, strek je armen naar voren, richt je handpalmen naar je toe, vingers open maar laat ze elkaar niet raken. “De kracht zit in jou. Als je je ogen dicht doet kom je makkelijker in die kracht. De warmtevande zon maakt deze oefening nu extra zwaar. Word je bewustvanje sensaties in je lichaam envanhet ongemak en de zon. Wat vertel je jezelf, als je voeten bloedheet worden? Wat is your inner dialogue? Blijf bij jezelf als the sun is burning on your skin. De kracht zit in jou.”

“In deze staande houding stond ik na twee uur hard trainen zó een half uur volkomen stil”, aldus Lucia. Haar optreden maakte indruk. Zij werd gezien als topsporter of the world, maar nu ook als leermeesteres. En als internationale ster. “Het was hemels voor mij om hiervandaag te zijn en hier te mogen spreken”, zei de ster tot slot. Typerende woordenvande WK-vedette, de spiritueel getransformeerde meervoudige wereldkampioen. Een heldin.

Hoe maak je je eigen meditatie?

Is het beter om een bestaande meditatietraditie te volgen of was de demovanLucia ook een oproep om je eigen methode te ontwikkelen? Hierop gaf haar demonstratie geen antwoord. We konden het haar ook helaas niet meer vragen na afloop. Ze was foetsjie. Ook haar twee zakelijke organisatiebureaus bleven nadien verklaren dat “Lucia nu even geen interviews doet”. Reden? Geen. Doorzeuren had geen zin. Laatste poging: Lucia zelf emailen in Los Angeles. Automatisch tekstje retour: “Thank you for your interest in Lucia Rijker and / or RijkerStriker Coaching. We are processing your request. Sincerely, Jade (V.A. RijkerStriker Inc.). Jammer want de vraag bleef daardoor hangen…

Lucia de boeddhist

Lucia Rijker (boogschutter, 1967) deed als kind al aan judo, softbal (nationaal team) en schermen. Op haar vijftiende ging ze kickboksen. Niet helemaal een favoriete sport voor spirituelen. Ze won alles, al dan niet via knock-outs, in het kickboksen haalde ze vier wereldtitels en in het gewone boksen twee wereldtitels.

Lucia voerde met de Novib een zeer succesvolle geldinzamelingsactie tegen mishandelingvanmeisjes in Bangladesh. Met inzetvanbokslessen verwierf ze ook honderdduizenden euro’s voor het Rode Kruis. Voor de Boeddhistische Omroep Stichting presenteerde zij de programma’s Lucia in de Ring (over democratie) en Lucia en de liefde.

Al lange tijd is Lucia Rijker boeddhist; ze studeerde cum laude af aan The University of Living Life. Ze woont inmiddels alweer lange tijd in Los Angeles, Californië.

Lucia speelde verder in diverse films en is ze bokstrainer/coach.

Info: www.luciarijker.net.

Change Your Mind Day 2011?

De eerste Amerikaanse Change Your Mind Day in 1993vanhet Amerikaanse blad Tricycle was bedoeld om mensen makkelijk kennis te laten maken met diverse vormenvanmeditatie. In juni dit jaar  organiseerde de Boeddhistische Omroep Stichting  (BOS) samen met de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) de eerste Europese editie in het Amsterdamse Oosterpark.

Volgend jaar komt er weer een Change Your Mind Day: niet alleen in Amsterdam maar in meer steden, beloofde de Boeddhistische Omroep Stichting, BOS. Meer info was er nog niet. Hou www.boeddhistischeomroep.nl dus in de gaten.Plaats een reactie

    Artikel delen
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest